Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2008:BF7642

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
10-10-2008
Datum publicatie
10-10-2008
Zaaknummer
06/550342-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Werkstraf en een voorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen ter zake overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Verdachte reed met een hoge snelheid op een kruising af en zag daardoor de scooter te laat. De bestuurder van de scooter kreeg door het ongeval zwaar lichamelijk letsel.

Wetsverwijzingen
Wegenverkeerswet 1994
Wegenverkeerswet 1994 6
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JWR 2008/109
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/550342-08

Uitspraak d.d.: 10 oktober 2008

Tegenspraak/ dnip

VERKORT VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [1964],

wonende te [adres en plaats].

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 26 september 2008.

De tenlastelegging

hij op of omstreeks 21 maart 2008 te Wenum Wiesel, althans in de gemeente Apeldoorn, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig, zijnde een bedrijfsauto, daarmede rijdende over de weg, de Elburgerweg, althans enige weg, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden

immers is hij verdachte

zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend,

- de kruising en/of de splitsing van de Elburgerweg en/of de Berenbergh opgereden, zijnde een kruising en/of splitsing, waarbij verkeer van rechts voorrang heeft en/of

- terwijl ter plaatse een maximale snelheid gold van 60 kilometer per uur en/of

- terwijl op voornoemde kruising en/of splitsing het zicht, voor hem, verdachte beperkt werd door een aantal struiken en/of bomen aan de rechterzijde van de Elburgerweg en/of

- terwijl het wegdek van de Elburgerweg vochtig en/of nat was,

waarbij hij verdachte

- een snelheid heeft gevoerd van tussen de 65 kilometer per uur en/of 75 kilometer per uur, althans een snelheid die hoger was dan plaatselijk was toegestaan, in ieder geval een te hoge snelheid voor een veilig verkeer ter plaatse en/of

- zich er niet (tijdig) van heeft vergewist dat de kruising en/of de splitsing vrij was van verkeer en/of

- geen voorrang heeft verleend aan een bromfiets, bestuurd door de heer [slach[slachtoffer A], die voor hem, verdachte, van rechts voornoemde kruising en/of splitsing opreed

waarbij en/of waardoor een botsing en/of een aanrijding heeft plaatsgevonden tussen de door hem, verdachte, bestuurde bedrijfsauto, en de door voornoemde heer [slachtoffer A] bestuurde bromfiets,

waardoor een ander (genaamd de heer [slachtoffer A]) zwaar lichamelijk letsel, te weten een bovenbeenbreuk en/of een gebroken bekken en/of een gekneusde long en/of levertrauma, of zodanig lichamelijk letsel werd toegebracht, dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden is ontstaan;

art 175 lid 3 Wegenverkeerswet 1994

art 6 Wegenverkeerswet 1994

ALTHANS, dat

hij op of omstreeks 21 maart 2008 te Wenum Wiesel, althans in de gemeente Apeldoorn, als bestuurder van een voertuig (bedrijfsauto), daarmee heeft gereden op de weg, de Elburgerweg, althans enige weg

waarbij hij, verdachte,

- de kruising en/of de splitsing van de Elburgerweg en/of de Berenbergh is opgereden, zijnde een kruising en/of splitsing, waarbij verkeer van rechts voorrang heeft en/of

- terwijl ter plaatse een maximale snelheid gold van 60 kilometer per uur en/of

- terwijl op voornoemde kruising en/of splitsing het zicht, voor hem, verdachte beperkt werd door een aantal struiken en/of bomen aan de rechterzijde van de Elburgerweg en/of

- terwijl het wegdek van de Elburgerweg vochtig en/of nat was,

waarbij hij verdachte

- een snelheid heeft gevoerd van tussen de 65 kilometer per uur en/of 75 kilometer per uur, althans een snelheid die hoger was dan plaatselijk was toegestaan, in ieder geval een te hoge snelheid voor een veilig verkeer ter plaatse en/of

- zich er niet (tijdig) van heeft vergewist dat de kruising en/of de splitsing

vrij was van verkeer en/of

- geen voorrang heeft verleend aan een bromfiets, bestuurd door de heer [slachtoffer A], die voor hem, verdachte, van rechts voornoemde kruising en/of splitsing opreed

waarbij en/of waardoor een botsing en/of een aanrijding heeft plaatsgevonden tussen de door hem, verdachte, bestuurde bedrijfsauto, en de door voornoemde heer [slachtoffer A] bestuurde bromfiets, waarbij vernoemde heer [slachtoffer A] en/of de heer [slachtoffer B] letsel heeft/hebben bekomen en/of schade heeft/hebben geleden,

door welke gedraging(en) van verdachte gevaar op die weg werd veroorzaakt, althans kon worden veroorzaakt, en/of het verkeer op die weg werd gehinderd, althans kon worden gehinderd;

De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voor zover daaraan in de Wegenverkeerswet 1994 betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

art 5 Wegenverkeerswet 1994

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewijsmotivering (voetnoot 1)

A. De vaststaande feiten

Aanleiding voor het onderzoek (voetnoot 2) was een ongeval op 21 maart 2008 op de Elburgerweg te Wenum Wiesel.

B. Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft aangevoerd dat wettig en overtuigend bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan het onder primair ten laste gelegde. Het betreft hier geen simpele verkeersfout. Verdachte reed op een kruising af met een snelheid van 65 à 70 km/h. Dit was een te hoge snelheid voor een veilig verkeer ter plaatse. Hij heeft de scooter, die van rechts kwam, geen voorrang verleend. Er is hier sprake van aanmerkelijk onvoorzichtig rijgedrag. Het slachtoffer, de heer [slachtoffer A], door het ongeval zwaar lichamelijk letsel bekomen. Hiervan is hij nog steeds herstellende.

C. Het standpunt van de verdachte

Door de verdachte is aangevoerd dat hij waarschijnlijk te laat in de remmen is gegaan en dat het voertuig dat hij bestuurde wat langere tijd nodig heeft om tot stilstand te komen.

D. Beoordeling van de tenlastelegging

De rechtbank acht voor het bewijs voorhanden de navolgende redengevende feiten en omstandigheden.

Uit de verkeersongevalsanalyse (voetnoot 3) is gebleken dat het ten tijde van het ongeval daglicht was en dat het wegdek nat/vochtig was. Het voertuig (voetnoot 4), merk Volkswagen, handelsbenaming P.U.DUBB.CAB.TD.51kw, kenteken [kenteken], vertoonde geen gebreken die eventueel de oorzaak of van invloed zouden kunnen zijn geweest op het ontstaan dan wel het verloop van het ongeval. De stuurinrichting van het voertuig (voetnoot 5), merk Peugeot, type Vivacity, kenteken [kenteken], was geheeld vernield. Hierdoor kon niet worden vastgesteld of het voor het ongeval naar behoren functioneerde. Aan de hand van een snelheidsberekening (voetnoot 6) blijkt dat het voertuig, merk Volkswagen, heeft gereden met een snelheid van minimaal 65 km/h en maximaal 75 km/h. Aldaar was een snelheid toegestaan van 60 km/h. De bestuurder(voetnoot 7) van de Volkswagen heeft vermoedelijk plotseling de scooter van rechts de kruising op zien rijden. Gezien de plaats op de weg waar het aangetroffen remblokkeerspoor werd aangetroffen, heeft de Volkswagen niet geheel rechts op de rijbaan gereden en reageerde hij op het zien van de scooter met een noodremming. Mede doordat tijdens een blokkeerremming een voertuig niet bestuurbaar is, gleed de Volkswagen in de gevolgde rijrichting verder en kwam steeds verder naar links de rijbaan op. De scooter kwam vermoedelijk met zijn linkerzijde in botsing met de voorzijde van de Volkswagen.

De getuige (voetnoot 8) [getuige] heeft verklaard dat hij op 21 maart 2008 in Wenum Wiesel achter een wit Volkswagenbusje reed. Hij schat de snelheid van het busje op 70 km/h, aangezien hijzelf ook zo hard reed. Bij een kruising zag hij het busje remmen. Van rechts kwam een bromfiets en de beide voertuigen kwamen met elkaar in botsing.

De getuige/slachtoffer (voetnoot 9) [slachtoffer A] heeft verklaard dat hij op 21 maart 2008 in Wenum Wiesel op zijn bromfiets, type Peugeot Vivacity reed. Achterop zat [slachtoffer B]. Bij de kruising is hij stapvoets gaan rijden. Hij zag een Volkswagenbusje van links komen en schatte in dat hij er nog voor langs kon. Hij had voorrang op het busje. Op het moment dat hij de kruising opreed zag hij rook van de banden van het busje afkomen, omdat het busje heel hard remde. Voor hij het wist was het busje al bij hem en kon hij een aanrijding niet meer voorkomen.

De verdachte (voetnoot 10) heeft verklaard dat hij op 21 maart 2008 in Wenum Wiesel in zijn witte Volkswagen Transporter reed. Hij reed op de kruising af en zag dat er een scooter, met daarop twee personen, van rechts kwamen aanrijden. Hij is toen gaan remmen en voelde dat, vanwege het natte wegdek, de auto ging glijden. Hij kon een aanrijding niet meer voorkomen en de scooter vermoedelijk frontaal geraakt. Hij weet dat het verkeer van rechts daar voorrang heeft en dat hij de scooter voor had moeten laten gaan.

Uit de medische informatie (voetnoot 11) betreffende [slachtoffer A] blijkt dat hij door het ongeval zijn linkerbovenbeen en zijn rechterbekken heeft gebroken en tevens een gekneusde long en levertrauma heeft bekomen.

Bewezenverklaring

hij op 21 maart 2008 te Wenum Wiesel, althans in de gemeente Apeldoorn, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig, zijnde een bedrijfsauto, daarmede rijdende over de weg, de Elburgerweg, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden

immers is hij verdachte

aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend,

- de kruising van de Elburgerweg en de Berenbergh opgereden, zijnde een kruising, waarbij verkeer van rechts voorrang heeft en

- terwijl ter plaatse een maximale snelheid gold van 60 kilometer per uur en

- terwijl op voornoemde kruising het zicht, voor hem, verdachte beperkt werd door een aantal struiken en bomen aan de rechterzijde van de Elburgerweg en

- terwijl het wegdek van de Elburgerweg vochtig en nat was,

waarbij hij verdachte

- een snelheid heeft gevoerd van tussen de 65 kilometer per uur en 75 kilometer per uur, in ieder geval een te hoge snelheid voor een veilig verkeer ter plaatse en

- zich er niet tijdig van heeft vergewist dat de kruising vrij was van verkeer en

- geen voorrang heeft verleend aan een bromfiets, bestuurd door de heer [slachtoffer A], die voor hem, verdachte, van rechts voornoemde kruising opreed

waardoor een aanrijding heeft plaatsgevonden tussen de door hem, verdachte, bestuurde bedrijfsauto, en de door voornoemde heer [slachtoffer A] bestuurde bromfiets,

waardoor een ander (genaamd de heer [slachtoffer A]) zwaar lichamelijk letsel, te weten een bovenbeenbreuk en een gebroken bekken en een gekneusde long en levertrauma, werd toegebracht.

Vrijspraak van het meer of anders ten laste gelegde

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op het misdrijf:

Overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

1. De officier van justitie heeft gevorderd het onder primair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen te achten en verdachte te veroordelen tot een werkstraf van 40 uren, subsidiair 20 dagen hechtenis en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor de duur van 8 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

2. Door de verdachte is gesteld dat hij refereert aan het oordeel van de rechtbank.

3. De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen de aanzienlijke gevolgen die het door verdachte veroorzaakte ongeval hebben gehad.

4. In het voordeel van verdachte weegt dat hij niet eerder voor dit soort delicten met justitie in aanraking is gekomen.

5. Gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank een taakstraf als na te melden - met welke strafmodaliteit verdachte heeft ingestemd - op zijn plaats. Deze taakstraf zal moeten worden verricht op een projectplaats als opgenomen in de door de Stichting Reclassering Nederland gehanteerde lijst van projectplaatsen.

Daarnaast zal de rechtbank een voorwaardelijke ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen opleggen, teneinde de verdachte in te scherpen nog meer oplettend in het verkeer te zijn.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze strafoplegging is gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 22c, 22d en 91 van het Wetboek van Strafrecht en artikelen 6, 176, 178 en 179 van de Wegenverkeerswet 1994.

Beslissing

De rechtbank:

* Verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het onder primair ten laste gelegde heeft begaan.

* Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

* Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

* Veroordeelt verdachte tot de navolgende taakstraf, te weten:

Een werkstraf gedurende 40 uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 20 dagen.

* veroordeelt verdachte tot een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van 8 (acht) maanden.

* Bepaalt, dat deze bijkomende straf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Aldus gewezen door mrs. Buijs, voorzitter, Kuiken en Eijkelestam, rechters, in tegenwoordigheid van Damink, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 10 oktober 2008.

Voetnoten:

1 Wanneer hierna wordt verwezen naar doorgenummerde dossierpagina's, betreft dit delen van in de wettelijke vorm opgemaakte processen-verbaal, als bijlagen bij (stam)proces-verbaal nr. Pl0625/08-202986, Politie Team Apeldoorn Noord West en Politie Apeldoorn Noord Oost, gedateerd 4 april 2008

2 (stam)proces-verbaal nr. PL0625/08-202986, doorgenummerde pag. 3

3 Verkeersongevalsanalyse, doorgenummerde pag. 8 van 26

4 Verkeersongevalsanalyse, doorgenummerde pag. 11 van 26

5 Verkeersongevalsanalyse, doorgenummerde pag. 14 van 26

6 Verkeersongevalsanalyse, doorgenummerde pag. 17 en 18 van 26

7 Verkeersongevalsanalyse, doorgenummerde pag. 22 van 26

8 Proces-verbaal verhoor [getuige] doorgenummerde pagina 11

9 Proces-verbaal verhoor [slachtoffer A], doorgenummerde pagina 13

10 Proces-verbaal verhoor verdachte, doorgenummerde pagina 18

11 Formulier medische informatie, doorgenummerde pagina 20