Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2008:BE2743

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
15-08-2008
Datum publicatie
15-08-2008
Zaaknummer
06/007708-93
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verlenging TBS voor al 14 jaar in TBScircuit verblijvende veroordeelde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Parketnummer: 06/007708-93

Op 27 juni 2008 is ter griffie van deze rechtbank ingediend een vordering d.d. 25 juni 2008

van de officier van justitie in dit arrondissement, strekkende tot verlenging van de terbeschikkingstelling van:

[Betrokkene],

geboren te [plaats] op [1964],

thans verblijvend in Hoeve Boschoord te Boschoord,

met een termijn van twee jaar

De maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd bij vonnis van deze rechtbank van 4 augustus 1994, ingegaan op 19 augustus 2004 en laatstelijk verlengd bij beslissing van deze rechtbank van 25 augustus 2006.

De vordering is op de openbare terechtzitting behandeld door de rechtbank op 1 augustus

2008. Van deze behandeling is proces-verbaal opgemaakt.

De rechtbank heeft de stukken bezien, waaronder:

• een verlengingsadvies gedateerd 22 mei 2008, opgemaakt door drs. E.A.M. Terpstra,

hoofd orthopedagogische behandelcentrum 't Wold, drs. H.M. Niehoff, GZ-psycholoog

en drs. S.U. Leeuwestein, psychiater;

• de wettelijke aantekeningen over de periode van 23 november 2005 tot 13 december

2007.

Motivering

• De vordering is binnen de in artikel 5090 van het Wetboek van Strafvordering vermelde

termijn ingediend.

• De raadsman en betrokkene hebben zich bij de behandeling van de vordering gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank wat de verlenging als zodanig betreft, met het verzoek deze te beperken tot een termijn van één jaar. Daartoe is aangevoerd dat betrokkene al veertien jaar in het tbs-circuit verblijft, dat de ontwikkelingen bij Hoeve Boschoord positief zijn en betrokkene door middel van een verlenging met één jaar een reële horizon en perspectief voor de toekomst wordt geboden.

• Uit het verlengingsadvies - in samenhang met de wettelijke aantekeningen - en de daarop gegeven toelichting door de deskundige Fransen, psycholoog bij Hoeve Boschoord, komt onder meer het volgende naar voren. Betrokkene is op 23 maart 2004 in Hoeve Boschoord opgenomen en verblijft sedert 23 mei 2007 op de besloten afdeling De Zilverspar. In verband met de overgang van de gesloten behandelafdeling naar deze afdeling en toegenomen vrijheden waaraan betrokkene moest wennen, is een gefaseerde invoer van de vrijheden binnen deafdeling ingevoerd.

Kenmerkend voor betrokkene is dat hij steeds gemakkelijk wordt overschat en dat hij bij voortduring zichzelf overschat. Hij lijkt erg zelfstandig, maar heeft voortdurend structurering door anderen nodig. Hij leert steeds beter om zich assertief en

sociaal vaardig op te stellen en toont verantwoordelijkheidsbesef, maar bij (zelf)overschatting verliest hij het overzicht en reageert dan met irritatie en verbale agressie. Uit het behandelverloop blijkt dat betrokkene afhankelijk is van de intensieve

begeleiding. Het aanleren van vaardigheden door middel van oefenen, herhalen en inslijpen, vraagt de nodige behandeltijd.

De risico-inschatting zonder begeleiding is op korte termijn matig en op lange termijn hoog. De risico-inschatting met begeleiding en controle is zowel op korte als (middel)lange termijn laag.

Geadviseerd wordt de TBS met twee jaar te verlengen. De behandelaars achten het niet aannemelijk dat de behandeling binnen twee jaar kan worden afgerond en de toekomst za1 moeten uitwijzen of de intensieve begeleidingsintensiteit kan worden verminderd zonder een nadelig effect op de risicotaxatie.

Het verloftraject om betrokkene onder te brengen in de zorgboerderij moet nog worden

opgestart.

• Het vorenstaande leidt de rechtbank tot de conclusie dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen in dit geval vereist dat de termijn van de terbeschikkingstelling, welke maatregel onder meer is opgelegd terzake van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van één of meer personen, wordt verlengd met een termijn van twee jaar. De aanpak van de kliniek om stapsgewijs met structuur en controle het functioneren van betrokkene te verbeteren, lijkt - zoals ook door de raadsman onderkend - zijn vruchten af te werpen. Gelet op de prognose over (de duur van) bet mogelijke verdere traject van zorgboerderij en het nazorgtraject, is de rechtbank van oordeel dat een verlenging met één jaar op dit moment niet realistisch is en mogelijk ook - in het licht van de behandeling van betrokkene - contraproductief zou kunnen werken, zoals ter zitting door de deskundige is uiteengezet.

Beslissing

De rechtbank verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling van [betrokkene] voornoemd voor de tijd van twee jaar.

Deze beslissing is gegeven door mrs. Kleinrensink, voorzitter, Hödl en Gilhuis, rechters, in tegenwoordigheid van Van Bun, griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 15 augustus 2008. Mrs. Hödl en Gilhuis zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.