Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2008:BD4791

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
12-06-2008
Datum publicatie
19-06-2008
Zaaknummer
07/1163
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 7-6-2007 is vrijstelling en bouwvergunning geweigerd voor het plaatsen van 4 lichtpalen (rondom buitenrijbaan). Hiertegen is het beroep gericht.

Bij besluit van 13 november 2007 bouwvergunning verleend voor het realiseren van een buitenrijbaan met 4 lichtpalen van omstreeks 6 meter op het in geding zijnde perceel. Lichtpalen zijn inmiddels geplaatst op dezelfde plaats als de in het geding zijnde lichtpalen. Beroep is niet-ontvankelijk omdat eiser geen procesbelang meer heeft bij inhoudelijke beoordeling beroep.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Bestuursrecht

Enkelvoudige kamer

Reg.nr.: 07/1163

Uitspraak in het geding tussen:

[eiser]

te Putten,

eiser

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

verweerder.

[derde partij]

te Putten,

derde-partij.

1. Bestreden besluit

Besluit van verweerder van 7 juni 2007 (kenmerk BM/2007/7501).

2. Feiten en procesverloop

Op 3 november 2005 heeft eiser verzocht om lichte bouwvergunning voor de plaatsing van 4 lichtpalen (rondom een buitenrijbaan) op het perceel plaatselijk bekend [adres] te Putten.

Bij besluit van 23 juni 2006, bekendgemaakt op 5 juli 2006, is onder verlening van vrijstelling op grond van artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) lichte bouwvergunning verleend voor de plaatsing van voormelde 4 lichtmasten en de aanleg van een buitenrijbaan.

Op 7 augustus 2006 is tegen dit besluit door mr. J.A. Wols namens derde-partij een bezwaarschrift ingediend.

Bij het bestreden besluit is het bezwaar, in navolging van het advies van de bezwarencommissie, gegrond verklaard, het primaire besluit herroepen en de bouwvergunning alsmede de gevraagde vrijstelling alsnog geweigerd.

Mr. H. Martens, werkzaam bij Stichting Univé Rechtshulp te Assen, heeft namens eiser beroep ingesteld op de in het aanvullende beroepschrift aangevoerde gronden.

Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken en een verweerschrift ingediend.

Het beroep is behandeld ter zitting van 29 mei 2008, waar namens eiser is verschenen zijn gemachtigde mr. Martens, voormeld. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. G.J. Vooren en M. van Ark. Namens derde-partij is verschenen zijn gemachtigde mr. M. Kuiper, advocaat te Harderwijk.

3. Motivering

Ter beoordeling staat of eiser procesbelang heeft bij een inhoudelijke beoordeling van zijn beroep tegen het bestreden besluit van 7 juni 2007.

Volgens vaste rechtspraak is van een processueel belang eerst sprake indien hetgeen met het beroep wordt beoogd ook daadwerkelijk kan worden bereikt.

Blijkens het verhandelde ter zitting heeft verweerder bij besluit van 13 november 2007 bouwvergunning verleend voor het realiseren van een buitenrijbaan met 4 lichtpalen van omstreeks 6 meter op het in geding zijnde perceel. Dit bouwplan is inmiddels gerealiseerd. Niet in geschil is dat de 4 vergunde (en inmiddels gerealiseerde) lichtpalen gesitueerd zijn op dezelfde plaats als de in het geding zijnde lichtpalen. De situering van de vergunde buitenrijbak wijkt echter af van situering van de buitenrijbak zoals die in de bouwaanvraag van 3 november 2005 is aangegeven en waarvoor geen vergunning is verleend.

Eiser heeft desgevraagd ter zitting meegedeeld dat hij de buitenrijbak wil situeren op de plaats zoals is aangegeven op de bij de aanvraag van 3 november 2005 behorende tekeningen.

De rechtbank stelt vast dat de aanvraag van 3 november 2005 uitsluitend betrekking heeft op de 4 lichtpalen en niet op de realisering van een buitenrijbak. Gegrondverklaring van het beroep kan derhalve tot niet méér leiden dan vergunningverlening van de 4 inmiddels bij besluit van 13 november 2007 vergunde lichtmasten. Gelet daarop heeft eiser geen procesbelang bij een inhoudelijke beoordeling van het beroep.

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard. Voor een veroordeling in proceskosten bestaat geen aanleiding.

4. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus gegeven door mr. N.K. van den Dungen-Dijkstra en in het openbaar uitgesproken op 12 juni 2008 in tegenwoordigheid van mr. F.S. Zwerwer als griffier.