Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2008:BC9887

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
18-04-2008
Datum publicatie
18-04-2008
Zaaknummer
06/460001-08 en 06/460013-07 (TUL)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Heropening onderzoek voor het horen van aangever en twee getuigen ter nadere terechtzitting.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummers: 06/460001-08 en 06/460013-07 (TUL)

Vervroegde uitspraak d.d.: 18 april 2008

Tegenspraak / dip

TUSSENVONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] (Turkije) op [1987],

wonende te [adres en plaats],

thans verblijvende in het huis van bewaring te Zutphen.

Onderzoek van de zaak

Dit tussenvonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting

van 15 april 2008.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 30 december 2007 in de gemeente Doetinchem tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van een bankpas en de daarbij behorende pincode, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan voornoemde [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes mededaders,

terwijl voornoemde [slachtoffer] op de fiets zat en/of fietste, voornoemde [slachtoffer] (met kracht) bij de kraag van zijn jas pakte en/of daarbij voornoemde [slachtoffer] de woorden toevoegde: "Gooi je fiets maar in het gras", en/of voornoemde [slachtoffer] (vervolgens) vasthield, en/of (daarbij) dreigend een gebalde vuist maakte en/of daarbij dreigend de woorden toevoegde: "Geef mij je bankpas en je pincode, anders ben je dood!";

art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

2.

hij op of omstreeks 30 december 2007 te Doetinchem tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen een creditcard en/of een (contant) geldbedrag (van ongeveer 10 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken, en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat

hij, verdachte, en/of zijn, verdachtes mededaders,

terwijl voornoemde [slachtoffer] op de fiets zat en/of fietste, voornoemde [slachtoffer] (met kracht) bij de kraag van zijn jas pakte en/of daarbij voornoemde [slachtoffer] de woorden toevoegde: "Gooi je fiets maar in het gras", en/of voornoemde [slachtoffer] (vervolgens) vasthield, en/of (daarbij) dreigend een gebalde vuist maakte en/of daarbij dreigend de woorden toevoegde: "Geef mij je bankpas en je pincode, anders ben je dood!" en/of (vervolgens) een portemonnee uit de handen van voornoemde [slachtoffer] trok/griste en/of (vervolgens) een creditcard en/of een (contant) geldbedrag (van ongeveer 10 euro) uit voornoemde portemonnee nam;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

3.

hij op of omstreeks 30 december 2007 in de gemeente Doetinchem tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een fiets (merk: Batavus), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht

4.

hij op of omstreeks 30 december 2007 in de gemeente Doetinchem [slachtoffer] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk één of meer perso(o)n(en) in de aanwezigheid van voornoemde [slachtoffer] dreigend de woorden toegevoegd :"Houd hem vast totdat ik terug ben. Als hij geen geld op zijn rekening heeft staan, dan maak ik hem dood", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking;

art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Heropening onderzoek

Het is de rechtbank onder de beraadslaging gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest. Zij acht het daarom noodzakelijk dat nader onderzoek plaatsvindt.

De rechtbank is van oordeel dat voor een behoorlijke strafrechtelijke afdoening noodzakelijk is, dat aangever [slachtoffer] en de hierna te melden getuigen door de rechtbank op een nader te bepalen terechtzitting worden gehoord. De rechtbank overweegt in dit verband dat de door aangever [slachtoffer] en getuigen [getuige A] en [getuige B] afgelegde verklaringen op bepaalde onderdelen niet op elkaar aansluiten – mede bezien in het licht van de door verdachte afgelegde verklaringen – en de rechtbank wenst aangever en de getuigen op deze onderdelen nader te ondervragen.

Zij zal daartoe het onderzoek heropenen, vervolgens schorsen en de stukken in handen stellen van de officier van justitie ter fine als voormeld.

In de omstandigheid dat er enige tijd zal zijn gemoeid alvorens aan het doel waarvoor de huidige schorsing van het onderzoek is bevolen, beantwoord zal kunnen zijn en in het volle zittingsrooster van de rechtbank, ziet de rechtbank klemmende redenen om deze zaak langer dan één maand aan te houden.

De rechtbank schorst het onderzoek in deze zaak in het belang van de verdediging van verdachte voor onbepaalde tijd, doch niet langer dan drie maanden.

Beslissing

De rechtbank heropent het onderzoek en schorst het onderzoek voor onbepaal¬de tijd.

Zij stelt de stukken in handen van de officier van justitie en beveelt de oproeping van de hieronder vermelde getuigen tegen de nader te bepalen terechtzitting:

- [slachtoffer],

geboren op [1972] te [plaats],

wonende te: [adres en plaats];

- [getuige A],

geboren op [1987] te [plaats] (Somalië),

wonende te: [adres en plaats];

- [getuige B],

geboren op [1986] te [plaats],

wonende: [adres en plaats].

Zij beveelt de oproeping van verdachte tegen de nader te bepalen terechtzitting en kennisgeving van die datum en het tijdstip aan de raadsman.

Dit tussenvonnis is aldus gewezen door mr. Prisse, voorzitter, mrs. Van de Wetering en Draisma, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Meerdink, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 18 april 2008.

Mr. Draisma is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

RECHTBANK ZUTPHEN

Meervoudige kamer voor strafzaken