Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2007:BG6903

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
25-07-2007
Datum publicatie
15-12-2008
Zaaknummer
07540 KG RK 07-745
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verzoek tot wraking niet-ontvankelijk. De wrakingskamer verklaart de verzoeker niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking van de rechters omdat:

- het verzoek om wraking geen betrekking heeft op één of meerdere met name genoemde rechters.

- het verzoek om wraking niet is onderbouwd met concrete, op de betrokken rechter of rechters toegespitste argumenten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Rechtbank Zutphen

Rekestnummer: 07540 KG RK 07-745

Uitspraak: 25 juli 2007

Beschikking van de meervoudige wrakingskamer van de rechtbank op het wrakingsverzoek van :

[verzoeker],

wonende te Apeldoorn

verzoeker,

betreffende

de rechters die verzoeker in de zaak met procedurenummer 07/245 IOAW op donderdag 26 juli om 11.30 uur te Zutphen, Martinetsingel 2, in de gelegenheid zullen stellen om te worden gehoord.

1. Het verloop van de procedure

Dit verloop blijkt uit de op 25 juli 2007 bij deze rechtbank binnengekomen brief van verzoeker, hierna ook [verzoeker] te noemen.

2. De motivering van het wrakingsverzoek

[verzoeker] heeft aangevoerd dat hij de rechters wraakt die hem in de zaak met procedurenummer 07/245 IOAW op donderdag 26 juli om 11.30 uur in de gelegenheid zullen stellen om te worden gehoord omdat deze rechters:

- lid zijn van een criminele organisatie,

- betrokken zijn bij tegen hem gepleegde misdaden waaronder een moordaanslag,

- ongeschikt zijn om de zaak te behandelen omdat ze lui, onbekwaam en door en door verdorven zijn,

- geen aandacht schenken aan de door hem verstrekte informatie,

- de door hem toegezonden stukken niet lezen,

- zich vooral bezig houden met het stelen van geld, geluk, goederen en gezondheid van andere mensen om zichzelf en rijke mensen te bevoordelen.

3. De ontvankelijkheid

Ingevolge artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan op verzoek van een partij de rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

Uit de aard en het doel van wraking volgt dat een verzoek om wraking betrekking moet hebben op één of meerdere met name genoemde rechters. Het verzoek om wraking zoals door verzoeker ingediend, behelst het op voorhand wraken van iedere rechter van de sector bestuursrecht van deze rechtbank die de betreffende zitting van 26 juli 2007 zal voorzitten. Hiermee worden aldus alle leden van de sector bestuursrecht dan wel de sector bestuursrecht als geheel op voorhand gewraakt.

Voorts dient een verzoek om wraking te worden onderbouwd met concrete, op de betrokken rechter of rechters toegespitste argumenten. Het verzoekschrift is slechts algemeen gesteld en bevat dergelijke argumenten niet.

Het verzoekschrift voldoet aldus niet aan voormelde eisen en valt dan ook niet te duiden als een wrakingsverzoek. Nu het voorts de rechtbank ambtshalve bekend is dat [verzoeker] reeds vele malen wrakingsverzoeken heeft ingediend op grond waarvan ervan uit kan worden gegaan dat het [verzoeker] bekend is aan welke inhoudelijke eisen een dergelijk verzoek dient te voldoen, heeft de rechtbank aanleiding om op voet van artikel 8:18 Abw te bepalen dat een volgend verzoek in bovengemelde zaak niet in behandeling zal worden genomen.

De beslissing luidt daarom als volgt.

De beslissing

verklaart [verzoeker] niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot wraking van één of meerdere rechters die hem in de zaak met procedurenummer 07/245 IOAW op donderdag 26 juli om 11.30 uur te Zutphen, Martinetsingel 2, in de gelegenheid zullen stellen om te worden gehoord;

bepaalt dat een volgend wrakingsverzoek in de zaak met procedurenummer 07/245 IOAW niet in behandeling genomen wordt.

Aldus gegeven door mr. D. Vergunst, vice-president mr. R.M.A.G. van Valderen, vice-president, mr. drs. K.H.A. Heenk, rechter en uitgesproken op 25 juli 2007 in aanwezigheid van mr. R.A.J.M. Thomassen, griffier.