Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB9528

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
05-12-2007
Datum publicatie
05-12-2007
Zaaknummer
89869 - KG ZA 07-345
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Gedaagde krijgt voor twee jaar een contact- en straatverbod opgelegd. Elke overtreding van dit verbod wordt bestraft met een dwangsom van 100 euro per keer, met een maximum van 10.000 euro. Verder wordt gedaagde veroordeeld tot de proceskosten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 89869 / KG ZA 07-345

Vonnis in kort geding van 5 december 2007

in de zaak van

[eiseres],

wonende te Apeldoorn,

eiseres,

procureur mr. F.B.M. van Aanhold,

advocate: mr. D.W. Jansen te Nijmegen,

tegen

[gedaagde],

wonende te Nunspeet,

gedaagde,

niet verschenen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, betekend op 23 november 2007

- de aantekeningen van de mondelinge behandeling ter terechtzitting van 28 november 2007

- het tegen gedaagde verleende verstek.

2. De beoordeling

2.1. Het gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal voor de hierna te noemen duur als volgt worden toegewezen. In verband met de eisen van proportionaliteit zal de gevorderde lijfsdwang bij niet betaling van de opgelegde dwangsom worden afgewezen, nu gedaagde niet eerder een contact- of straatverbod is opgelegd.

2.2. Aan de te verbeuren dwangsommen zal een maximum worden verbonden. Dit laat uiteraard onverlet, dat bij voortgaande overtreding van dit vonnis oplegging van hogere dwangsommen kan worden gevorderd dan wel hernieuwde oplegging van dezelfde dwangsommen. Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde prikkelende werking van de dwangsomoplegging.

2.3. Gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

- dagvaarding EUR 84,31

- betaald vast recht 62,75

- in debet gesteld vast recht 188,25

- overige kosten 0,00

- salaris procureur 527,00

Totaal EUR 862,31

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. verbiedt gedaagde gedurende 2 (twee) jaar na betekening van dit vonnis zich te bevinden te Apeldoorn op de wegen: [straat 1], [straat 2], [straat 3], [straat 4], [straat 5], [straat 6] en het gebied begrensd door deze wegen, alsmede te Apeldoorn op de wegen: [straat 7], [straat 8], [straat 4], [straat 9], [straat 10], [straat 11], [straat 12] en het gebied begrensd door deze wegen

3.2. verbiedt gedaagde gedurende 2 (twee) jaar na betekening van dit vonnis persoonlijk of via derden, schriftelijk, telefonisch of anderszins contact op te nemen met eiseres, anders dan via haar advocaat,

3.3. bepaalt dat gedaagde voor iedere keer dat hij in strijd handelt met de hiervoor vermelde verboden, aan eiseres een dwangsom verbeurt van EUR 100,00 (eenhonderd), tot een maximum van EUR 10.000,00 (tienduizend),

3.4. machtigt eiseres om met behulp van de sterke arm van justitie en politie de tenuitvoerlegging van dit vonnis te bewerkstelligen, indien gedaagde handelt in strijd met de hiervoor onder 3.1 en 3.2 vermelde verboden,

3.5. veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op EUR 862,31, te voldoen aan de griffier door overmaking op [rekeningnummer] ten name van arrondissement Zutphen onder vermelding van "proceskostenveroordeling" en het zaak- en rolnummer,

3.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G. Vrieze en in het openbaar uitgesproken op 5 december 2007.?