Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB7188

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
30-10-2007
Datum publicatie
16-11-2007
Zaaknummer
06/580131-07 en 21/007398-01 (Vordering tul)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden.

Bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 5 maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij arrest van het gerechtshof te Arnhem van 20 december 2005, te weten van:

- 2 maanden gevangenisstraf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/580131-07

Parketnummer: 21/007398-01 (Vordering tul)

Uitspraak d.d.: 30 oktober 2007

Tegenspraak / dip - oip

VERKORT VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [geboortedatum] 1984,

wonende te [plaats],

thans gedetineerd in Penitentiaire Inrichting De Berg te Arnhem.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 16 oktober 2007.

Aankonding ontnemingsvordering

Ter terechtzitting heeft de officier van justitie conform artikel 311, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering het voornemen kenbaar gemaakt in een later stadium een afzonderlijke ontnemingsvordering ex artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht aanhangig te maken.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 01 augustus 2006 tot en met 20 april 2007

in de gemeente Apeldoorn en/of de gemeente Deventer en/of (elders) in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, meermalen,

althans eenmaal, (telkens) opzettelijk heeft bereid en/of bewerkt en/of

verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in

elk geval (telkens) opzettelijk aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van een

materiaal bevattende heroïne (diacetylmorfine) en/of een hoeveelheid van een

materiaal bevattende cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne (telkens) een

middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen

krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet;

art 2 ahf/ond B Opiumwet

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

hij in de periode van 01 augustus 2006 tot en met 20 april 2007

in de gemeente Apeldoorn en/of de gemeente Deventer en/of elders in

Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, telkens opzettelijk heeft bewerkt en/of verwerkt en/of verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne (diacetylmorfine) en/of een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne (telkens) een

middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I.

Vrijspraak van het meer of anders tenlastegelegde

Wat meer of anders is ten las¬te gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op het misdrijf:

medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank aan verdachte zal opleggen een gevangenisstraf voor de duur van twintig (20) maanden.

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de rechtbank aan verdachte zal opleggen een gevangenisstraf met een aanzienlijk voorwaardelijk deel.

De rechtbank acht na te melden strafoplegging in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen - en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur leiden – dat verdachte zich op grote schaal heeft bezig gehouden met de handel in drugs. Verdachte was bovendien voor dergelijk handelen al eerder veroordeeld tot een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf, hetgeen hem er echter niet van heeft weerhouden om zich opnieuw in de harddrugs handel te begeven.

De rechtbank neemt eveneens in aanmerking dat stoffen als cocaïne en heroïne, naar algemeen bekend is, een aanzienlijk gevaar voor de volksgezondheid opleveren.

De rechtbank is van oordeel dat de handel van verdovende middelen met kracht bestreden dient te worden. Verdachte heeft bijgedragen aan de met de handel gepaard gaande instandhouding van de verslaving van drugsverslaafden in de gemeente Apeldoorn en omgeving.

Anderzijds weegt de rechtbank mee dat de activiteiten met betrekking tot de drugshandel waarbij de verdachte betrokken is geweest - gelet op het daarover verklaarde door medeverdachte [medeverdachte A] - , feitelijk stil hebben gelegen in de periode van 20 september 2006 tot aan 8 december 2006 en dat verdachte ter terechtzitting opening van zaken heeft gegeven.

Alles afwegende, en mede gezien zijn documentatie en het over verdachte uitgebrachte reclasseringsrapport, is de rechtbank van oordeel dat een deels voorwaardelijke straf als na te melden passend en geboden is. Zij wijkt af van de eis van de officier van justitie om verdachte de kans te geven een positieve wending aan zijn leven te geven.

De rechtbank acht een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats teneinde verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

In beslag genomen voorwerpen

De na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, volgens opgave van verdachte aan hem toebehorend, zijn vatbaar voor verbeurdverklaring, nu het voorwerpen zijn die uit de baten van het bewezenverklaarde zijn verkregen of

met behulp waarvan het bewezenverklaarde is begaan en/of voorbereid.

De rechtbank heeft hierbij gelet op de draagkracht van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

15. 1.00 STK Simkaart Kl: roze T-MOBILE

18. Geld Nederlands gestort op 26-04-2007 bij Postbank in Apeldoorn € 5020,00

19. Geld Nederlands gestort bij Postbank onder nummer [nummer], € 827,97

20. Geld Nederlands compleet verschillende zakjes, totaalbedrag € 50,40

In beslag genomen voorwerpen

Nu zich geen strafvorderlijk belang daartegen verzet, zal de teruggave worden gelast van de na te melden voorwerpen aan de veroordeelde dan wel de na te noemen rechthebbende.

1. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart NOKIA N72 betreft totaalpakket

2. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart NOKIA N72 betreft totaalpakket

3. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart LG B2100

4. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart SAMSUNG SGH-E900

5. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zilver NOKIA 6230

6. 1.00 STK Compactdiscspeler Kl:zwart MP3SPELER IPOD

7. 1.00 STK Fototoestel Kl:zilver HP E327

8. 1.00 STK Telefoonkaart Kl:paars HI

9. 1.00 STK Simkaart Kl:paars HI PUK-code: [code] HI-abonnement

10. 1.00 STK Halsketting Kl:goud 2 verschillende schakels

11. 3.00 STK Ring in een ring staat de naam: [naam]

12. 1.00 STK Papier Kl:wit papier met verschillende telefoonnummers

13. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart SAMSUNG SGH-C120

14. 1.00 STK Simkaart Kl:roze T-MOBILE betreft: T-mobile Prepaid Simkaartpakket

16. 1.00 STK Folie plastic folie, doorgesneden rolletje van 7,5

17. 1.00 STK Autogereedschap Kl:zwart PARROT

Vordering tenuitvoerlegging

Nu is bewezen dat verdachte zich opnieuw heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, dient de bij arrest van het gerechtshof te Arnhem van 20 december 2005 (parketnummer 21/007398-04) voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf ten uitvoer gelegd te worden.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 33, 33a, 36c, 36d, 47, 57 en 91 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 2 en 10 van de Opiumwet.

Beslissing

De rechtbank beslist als volgt.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 maanden.

Bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 5 maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt, dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorge¬bracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht.

Verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven goederen, te weten:

15. 1.00 STK Simkaart Kl:roze T-MOBILE

18. Geld Nederlands gestort op 26-04-2007 bij Postbank in Apeldoorn € 5020,00

19. Geld Nederlands gestort bij Postbank onder nummer [nummer], € 827,97

20. Geld Nederlands compleet verschillende zakjes, totaalbedrag € 50,40

Gelast de teruggave van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen aan veroordeelde, te weten:

1. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart NOKIA N72 betreft totaalpakket

2. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart NOKIA N72 betreft totaalpakket

3. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart LG B2100

4. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart SAMSUNG SGH-E900

5. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zilver NOKIA 6230

6. 1.00 STK Compactdiscspeler Kl:zwart MP3SPELER IPOD

7. 1.00 STK Fototoestel Kl:zilver HP E327

8. 1.00 STK Telefoonkaart Kl:paars HI

9. 1.00 STK Simkaart Kl:paars HI PUK-code: [code] HI-abonnement

10. 1.00 STK Halsketting Kl:goud 2 verschillende schakels

11. 3.00 STK Ring in een ring staat de naam: [naam]

12. 1.00 STK Papier Kl:wit papier met verschillende telefoonnummers

13. 1.00 STK Telefoontoestel Kl:zwart SAMSUNG SGH-C120

14. 1.00 STK Simkaart Kl:roze T-MOBILE betreft: T-mobile Prepaid Simkaartpakket

16. 1.00 STK Folie plastic folie, doorgesneden rolletje van 7,5

17. 1.00 STK Autogereedschap Kl:zwart PARROT

Gelast de tenuitvoerlegging van de straf, voor zover voorwaardelijk opgelegd bij arrest van het gerechtshof te Arnhem van 20 december 2005, te weten van:

- 2 maanden gevangenisstraf.

Aldus gewezen door mr. Van Harreveld, voorzitter, mr. Van der Mei en mr. Gilhuis, rechters, in tegenwoordigheid van Van Aalst, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 30 oktober 2007.