Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB3903

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
19-09-2007
Datum publicatie
19-09-2007
Zaaknummer
06/460284-07
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank heropent het onderzoek in de strafzaak tegen een minderjarige (ex)bewoner van 's Heeren Loo voor nader onderzoek in Pieter Baan Centrum.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/460284-07

Uitspraak d.d.: 19 september 2007

tegenspraak / dip

TUSSENVONNIS

in de zaak tegen de minderjarige:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [geboortedatum],

wonende te [plaats],

thans verblijvende in [plaats].

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek - met gesloten deuren - op de terechtzitting van 5 september 2007.

De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat:

hij

op of omstreeks 15 mei 2007

in de gemeente [plaats]

ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk [slachtoffer] van het leven te beroven, met dat opzet (telkens)

- in/tegen haar maag en/of rug en/of buik althans tegen het lichaam te

schoppen en/of te trappen en/of

- (vervolgens) (terwijl zij op de grond lag) tegen haar (achter) hoofd en/of

buik en/of haar keel te schoppen en/of te trappen en/of te stampen en/of

- met (beide) vuist(en) op/tegen/ter hoogte van haar longen te slaan en/of

stompen en/of

- (vervolgens) haar aan haar arm(en) te verslepen en (vervolgens) haar

te schoppen en/of trappen,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 287 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, dat

hij

op of omstreeks 15 mei 2007

in de gemeente [plaats]

aan [slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel ((scheurtje in de lever,

scheurtje in strottenhoofd, gebroken oogkassen, gebroken rib(ben),

bloeduitstortingen, klaplong, hersenkneuzing(en), gebroken tand en

beschadiging van de tong), heeft toegebracht, door deze opzettelijk (telkens)

- in/tegen haar maag en/of rug en/of buik althans tegen het lichaam te

schoppen en/of te trappen en/of

- (vervolgens) (terwijl zij op de grond lag) tegen haar (achter) hoofd en/of

buik en/of haar keel te schoppen en/of te trappen en/of te stampen en/of

- met (beide) vuist(en) op/tegen/ter hoogte van haar longen te slaan en/of

stompen en/of

- (vervolgens) haar aan haar arm(en) te verslepen en (vervolgens) haar

te schoppen en/of trappen

art 302 lid 1 Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, dat

hij

op of omstreeks 15 mei 2007

in de gemeente [plaats] opzettelijk [slachtoffer] heeft mishandelend door

- in/tegen haar maag en/of rug en/of buik althans tegen het lichaam te

schoppen en/of te trappen en/of

- (vervolgens) (terwijl zij op de grond lag) tegen haar (achter) hoofd en/of

buik en/of haar keel te schoppen en/of te trappen en/of te stampen en/of

- met (beide) vuist(en) op/tegen/ter hoogte van haar longen te slaan en/of

stompen en/of

- (vervolgens) haar aan haar arm(en) te verslepen en (vervolgens) te schoppen

en/of trappen,

tengevolge waarvan zij zwaar lichamelijk letsel (scheurtje in de lever,

scheurtje in strottenhoofd, gebroken oogkassen, gebroken rib(ben),

bloeduitstortingen, klaplong, hersenkneuzing(en), gebroken tand en

beschadiging van de tong),

althans enig lichamelijk letsel, heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

art 300 lid 1 Wetboek van Strafrecht

art 300 lid 2 Wetboek van Strafrecht

Overweging heropening onderzoek

Na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting is tijdens de beraadslaging in raadkamer naar het oordeel van de rechtbank gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest.

De rechtbank overweegt hierbij het navolgende.

Over de geestelijke gesteldheid van verdachte is door de deskundigen H.J. Groenhuijzen, psychiater, d.d. 22 augustus 2007, en drs. M. van Heteren-van Namen, GZ psycholoog,

d.d. 28 augustus 2007, uitvoerig gerapporteerd en beiden zijn ook uitvoerig ingegaan op ter terechtzitting gestelde vragen.

Beiden kwamen tot de conclusie dat slechts TBS met dwangverpleging afdoende behandeling van- en bescherming tegen het gevaar kan bieden dat verdachte zeer wel in de toekomst teweeg zou kunnen brengen.

Zonder aan het terdege schriftelijk en mondeling onderbouwde advies van deskundigen af te doen, acht de rechtbank het noodzakelijk dat verdachte - naast de “momentopname” van genoemde deskundigen - langere tijd door gedragsdeskundigen wordt geobserveerd en dat op basis daarvan gerapporteerd wordt of een TBS met dwangverpleging noodzakelijk is, danwel met een minder ver strekkende maatregel - waaronder opname en behandeling binnen

’s Heerenloo - kan worden volstaan.

De Rechtbank acht het PBC hiervoor de aangewezen instelling.

De rechtbank vindt dit aanvullend onderzoek noodzakelijk uit een oogpunt van zorgvuldigheid, nu het hier om een zeer ingewikkelde problematiek bij een jeugdige gaat en TBS met dwangverpleging wel eens de loop van de rest van zijn leven zou kunnen bepalen.

Beslissing

De rechtbank beslist als volgt.

Heropent het onderzoek ter fine als voormeld, en schorst dit voor onbepaalde tijd.

De rechtbank stelt daartoe de stukken in handen van de officier van justitie, teneinde het dossier te completeren met de multidisciplinaire rapportage van het PBC.

De rechtbank vermeldt - in verband met het uitstel voor een langere tijd dan één maand - als klemmende redenen:

- de omstandigheid dat het uitbrengen van een multi-disciplinair rapport doorgaans langer op zich laat wachten dan één maand;

- het zittingsrooster van de rechtbank.

De rechtbank houdt elke verdere beslissing aan.

De rechtbank beveelt de oproeping van verdachte (met kennisgeving aan de raadsman) en zijn ouders/verzorgers tegen een nadere terechtzitting.

Aldus gewezen door mr. Prisse, voorzitter, tevens kinderrechter, mr. Van Harreveld en

mr. Follender Grossfeld, rechters, in tegenwoordigheid van Beers-de Badts, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 19 september 2007.

Mr. Follender Grossfeld is buiten staat dit tussenvonnis mede te ondertekenen.