Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2007:BA7700

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
20-06-2007
Datum publicatie
20-06-2007
Zaaknummer
06/580434-06 (ontneming)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Veroordeling wegens het plegen van mishandeling van zijn kind en zijn toenmalige partner. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een aantal oplichtingen, waarbij hij zich heeft voorgedaan als organisator van een te houden mode-event in Apeldoorn.

De rechtbank heeft bij afzonderlijke beslissing de verplichting opgelegd tot betaling van het door deze en door een soortgelijk misdrijf verkregen wederrechtelijk voordeel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/580434-06 (ontneming)

Uitspraak d.d.: 20 juni 2007

Verstek/ dnip

VERKORT VONNIS

Gezien de vordering ex artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht van de officier van justitie, strekkende tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel in de strafzaak tegen:

[verdachte],

geboren te [woonplaats] op [geboortedatum],

wonende te [postcode plaats], [adres].

De behandeling van de vordering heeft plaatsgevonden op de terechtzitting van 6 juni 2007. Van de behandeling is een proces-verbaal opgemaakt.

Gezien het op 20 juni 2007 gewezen vonnis van de meervoudige kamer van deze rechtbank, waarbij verdachte ter zake:

Parketnummer 06/460602-06:

1 subsidiair: mishandeling begaan tegen zijn kind, meermalen gepleegd;

2. mishandeling, meermalen gepleegd;

Parketnummer 06/580434-06:

1. oplichting;

2. oplichting, meermalen gepleegd;

3. oplichting, meermalen gepleegd;

onder meer is veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 14 (veertien) maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

Gezien de stukken van het onderhavige dossier, waaronder:

- het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (met bijlagen), genummerd 06-209227, gesloten en ondertekend op 29 november 2006 door [verbalisant], hoofdagent van politie Team Recherche, district Apeldoorn;

- het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal, genummerd 06-209227, gesloten en ondertekend op 25 januari 2007 door [verbalisant] voornoemd, van berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel.

Motivering:

De officier van justitie heeft in de vordering het te ontnemen bedrag gesteld op € 7.370,65, eventueel te verminderen met de in de strafzaak toe te wijzen vordering van de benadeelde partij Ambidex B.V.

Gelet op de inhoud van voormeld vonnis, van het betrokken strafdossier en van voormeld proces-verbaal van berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel, stelt de rechtbank vast dat verdachte wederrechtelijk verkregen voordeel heeft genoten.

Bij de schatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel hanteert de rechtbank als uitgangspunt de berekeningsmethode als vermeld in voornoemd proces-verbaal. Met betrekking tot het berekende voordeel ten aanzien van het verkrijgen van de creditcard van de Rabobank Apeldoorn en het daarmee verrichten van betalingen heeft de rechtbank vastgesteld dat het om een soortgelijk feit gaat als waarvoor verdachte bij voornoemd vonnis is veroordeeld en dat er voldoende aanwijzingen bestaan dat dit feit door Bruins is begaan.

Op de berekening wordt een correctie aangebracht, nu is gebleken dat het door verdachte genoten voordeel ten aanzien van Ambidex Promotie B.V. een bedrag van € 2.305,63 bedraagt.

Aangezien Bruins bij voormeld vonnis is veroordeeld tot vergoeding van geleden schade aan de benadeelde partij Ambidex Promotions B.V. tot een bedrag van € 2.305,63, dient deze verplichting conform artikel 36e, zesde lid, van het Wetboek van Strafrecht in mindering te worden gebracht op het geschatte door veroordeelde uit die zaak wederrechtelijk verkregen voordeel.

Herberekening

Ambidex Promotions € 2.305,63

Creditcard Rabobank Apeldoorn € 5.113,15

DVD-speler Superkeukens € 120,--

Goederen Profijt Meubels € 250,--

________

€ 7.788,78

Toewijzing vordering benadeelde

partij Amibidex Promotions B.V. € 2.305,63

_________

Verkregen voordeel € 5.483,15

BESLISSING:

Legt aan veroordeelde de verplichting op, ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel, aan de Staat te betalen:

€ 5.483,15 (vijfduizend vierhonderd drieëntachtig euro en vijftien eurocent).

Indien de veroordeelde niet aan de verplichting tot betaling aan de Staat van voormeld bedrag voldoet en volledig verhaal op grond van de artikelen 574 tot en met 576 van het Wetboek van Strafvordering op diens vermogen niet mogelijk is gebleken, kan de rechter op vordering van de officier van justitie verlof tot tenuitvoerlegging van lijfsdwang van ten hoogste drie jaren verlenen.

Deze beslissing is gegeven door mrs. Van Harreveld, voorzitter, Borgerhoff Mulder en Van Lookeren Campagne, rechters, in tegenwoordigheid van Jansen, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 20 juni 2007.