Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2007:BA2932

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
13-04-2007
Datum publicatie
13-04-2007
Zaaknummer
06/850432-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Rechtbank verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in strafvervolging voor zover het de periode voor [verjaardag verdachte] 1989 betreft. De rechtbank verklaart niet bewezen dat verdachte minderjarigen seksueel misbruikt heeft. De rechtbank spreekt verdachte vrij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/850432-06

Uitspraak d.d.: 13 april 2007

Tegenspraak / dip / oip

VERKORT VONNIS

in de zaak tegen de destijds minderjarige:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [geboortedatum],

wonende te [postcode plaats], [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 18 juli 2006 en 30 maart 2007 en het op 1 augustus 2006 gewezen tussenvonnis.

Ter terechtzitting gegeven beslissingen

Ter terechtzitting van 18 juli 2007 zijn de volgende beslissingen gegeven:

- De voorzitter van de rechtbank gelast een openbare behandeling van de zaak, nu naar zijn oordeel het belang van de openbaarheid van de zitting zwaarder weegt dan het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte en diens medeverdachte. De feiten zijn langer geleden gepleegd en de verdachte is inmiddels ruim meerderjarig;

- Het namens verdachte door de raadsman gedane preliminaire verzoek tot aanhouding van de behandeling van de strafzaken is afgewezen.

De tenlastelegging

Nadat de tenlastelegging op de terechtzitting is gewijzigd is aan de verdachte ten laste gelegd dat:

1.

hij op meerdere, althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1

oktober 1988 tot en met 22 april 1991, in de gemeente Ermelo en/of in de

gemeente Amersfoort, althans in Nederland tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, (telkens) buiten echt, vleselijke

gemeenschap heeft gehad met een vrouw, die de leeftijd van twaalf, maar nog

niet die van zestien jaren had bereikt, te weten met [slachtoffer 1],

geboren op [...] 1976;

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 245 lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij meerdere, althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 23

november 1989 tot en met 22 november 1990 te gemeente Ermelo en/of Amersfoort

en/of Hattem en/of Putten en/of Aalten en/of Rouveen, althans in Nederland

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen vleselijke

gemeenschap heeft gehad met een meisje beneden de leeftijd van twaalf jaren,

te weten met [slachtoffer 2], geboren op [...] 1978;

art 245 lid 1 Wetboek van Strafrecht

ALTHANS dat

hij op meerdere, althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 23 november 1989 tot en met 22 november 1990 te Ermelo en/of Amersfoort en/of Hattem, in elk geval in Nederland tezamen in vereniging met een ander of anderen, althans alleen met [slachtoffer 2] (geboren ), die de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt, buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd, hebbende verdachte:

- meermalen, althans eenmaal de borsten en/of vagina en/of schaamstreek van die [slachtoffer 2] betast en/of gestreeld en/of

- zijn, verdachte’s, penis in de mond van die [slachtoffer 2] gebracht

artikel 247 Wetboek van Strafrecht

(ontucht plegen beneden 16 jaar)

3.

hij op meerdere, althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 23

november 1990 tot en met 22 april 1991, in de gemeente Hattem en/of de

gemeente Amersfoort en/of Aalten en/of Putten en/of Rouveen, althans in

Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

(telkens) buiten echt, vleselijke gemeenschap heeft gehad met een vrouw, die

de leeftijd van twaalf, maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, te

weten met [slachtoffer 2], geboren op [...] 1978;

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 247 Wetboek van Strafrecht

ALTHANS dat

hij op meerdere, althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 23 november 1990 tot en met 22 april 1991 te Ermelo en/of Hattem en/of Amersfoort, in elk geval in Nederland tezamen in vereniging met een ander of anderen, althans alleen met [slachtoffer 2] (geboren [...] 1978), die de leeftijd van 16 jaar nog niet had bereikt, buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd, hebbende verdachte:

- meermalen, althans eenmaal de borsten en/of vagina en/of schaamstreek van die [slachtoffer 2] betast en/of gestreeld en/of

- zijn, verdachte’s, penis in de mond van die [slachtoffer 2] gebracht en/of

- meermalen, althans eenmaal zijn penis in de handen van die [slachtoffer 2] gebracht en/of zich laten aftrekken

artikel 247 Wetboek van Strafrecht

(ontucht plegen beneden 16 jaar)

4.

hij op meerdere, althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 1988 tot en met 22 april 1991 te Hattem, althans in Nederland tezamen

en in vereniging met een ander of anderen, door geweld of bedreiging met

geweld [slachtoffer 3] (geboren [....] 1977) heeft gedwongen tot het plegen

of dulden van ontuchtige handelingen, bestaande uit het:

- meermalen, althans eenmaal betasten en/of strelen over de borsten en/of

vagina en/of schaamstreek van die [slachtoffer 3] en/of

- meermalen, althans eenmaal brengen van zijn verdachte's vinger(s) en/of

verdachte's mededader vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 3]

en bestaande dat geweld en/of die bedreiging met gewld hierin dat verdachte

en/of zijn mededader uit

- het plotseling en onverhoeds en/of stevig vastpakken en/of vasthouden van

die [slachtoffer 3] en/of

- het op slot doen van de deur van de ruimte waarin die [slachtoffer 3] zich

bevond, althans het insluiten van die [slachtoffer 3] en/of

- het fysieke en/of pyschische overwicht van verdachte en/of zijn mededader op

die [slachtoffer 3] en/of

(aldus) voor die [slachtoffer 3] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan.

art 242 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

De raadsman heeft gesteld dat niet duidelijk is of de aangeefsters gebruik hebben gemaakt van hun wettelijk klachtrecht en of zij (nadien) hun klacht hebben ingetrokken. Voorts verwijt hij het Openbaar Ministerie het late tijdstip van vervolging, nu aangeefsters in 2000-2001 reeds de eerste stap hiertoe hadden gezet. Hij vraagt zich af of het mogelijk intrekken van de klacht dan wel het nodeloos aarzelen van justitie wellicht tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie leidt.

De rechtbank overweegt dat per 1 oktober 2002 het klachtrecht ten aanzien van zedendelicten is vervallen. De slachtoffers hebben na deze datum aangifte gedaan. Niet is gebleken dat er voor 1 oktober 2002 een klacht is ingediend, die nadien is ingetrokken. Nu er na 1 oktober 2002 geen sprake meer is van een klachtdelict en nadien aangifte is gedaan, treft het verweer van de raadsman geen doel.

Ten aanzien van het late tijdstip van vervolging overweegt de rechtbank als volgt.

De rechtbank stelt vast dat verdachte op [dag] 1989 16 jaar is geworden. Met betrekking tot de feiten 1 en 4 dient het Openbaar Ministerie partieel niet-ontvankelijk te worden verklaard nu de vervolgingsbevoegdheid ten aanzien van de periode voorafgaand aan [dag] 1989 door verjaring is vervallen. De rechtbank ziet voor het overige geen aanleiding het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren vanwege het late tijdstip van vervolging, nu de aangiftes eerst in 2005 zijn gedaan.

Vrijspraak

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte een of meer van de ten laste gelegde feiten heeft begaan. De verdachte behoort hiervan te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van de feiten 1, 2 primair en subsidiair en 3 primair en subsidiair ziet de rechtbank af van een nadere toelichting nu de officier voor deze feiten vrijspraak heeft gevorderd. De rechtbank overweegt met betrekking tot feit 4 dat het feit niet wettig bewezen kan worden nu er naast de aangifte van [slachtoffer 3] geen sprake is van ander relevant ondersteunend bewijs.

Vordering tot schadevergoeding

De benadeelde partijen [slachtoffer 2], wonende te [postcode plaats], [adres], en [slachtoffer 1], wonende te [postcode plaats], [adres], hebben te kennen gegeven de door hun ingediende vorderingen tot schadevergoeding in te trekken.

Beslissing

De rechtbank beslist als volgt.

Verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in de strafvervolging voor zover het betreft de periode voor [dag] 1989.

Verklaart niet bewezen, dat verdachte een of meer van de ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt verdachte van de gehele tenlastelegging vrij.

Aldus gewezen door mrs. Van Harreveld, voorzitter, Bierbooms en Lucassen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Althoff, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 13 april 2007.