Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ6812

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
24-01-2007
Datum publicatie
24-01-2007
Zaaknummer
06-561006-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Sociaal-economische benadeling van werknemers en van de Nederlandse samenleving als geheel. Straf: gevangenisstraf 8 maanden onvoorwaardelijk. (Promis)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/561006-05

Uitspraak d.d.: 24 januari 2007

verstek/ dnip

VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [plaats] op [geboortedatum] 1956,

niet als ingezetene ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens en zonder feitelijke woon- of verblijfplaats in Nederland.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

10 januari 2007.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 5 oktober 2003 te

Apeldoorn en/of te Beekbergen, gemeente Apeldoorn, in elk geval in Nederland,

meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk als werkgever in de zin van de Werkloosheidswet en/of de

Ziektewet en/of de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

niet, niet juist of niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan om

(telkens) binnen een maand na aanvang of beëindiging van werkzaamheden door

een of meer verzekerde(n) aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

(UWV) mededeling te doen van die aanvang of beëindiging of die wijziging;

(561006-05)

art 58 lid 2 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 januari 2004

te Apeldoorn en/of te Beekbergen, gemeente Apeldoorn, in elk geval in

Nederland,

opzettelijk zijn verplichting als werkgever in de zin van de Coördinatiewet

Sociale Verzekering, met inachtneming van de door de Minister van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid daaromtrent gestelde regels, opgave te doen van het

door (een of meer van) zijn werknemer(s) genoten loon (over het jaar 2003),

aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet, niet juist of niet

volledig is nagekomen;

(561006-05)

art 12 lid 1 Loonadministratiebesluit

art 10 lid 2 Coördinatiewet sociale verzekeringen

art 17a lid 2 Coördinatiewet sociale verzekeringen

Bewijsmotivering en bewezenverklaring

1. De officier van justitie heeft geconcludeerd tot bewezenverklaring van de feiten 1 en 2.

2. Verdachte is ter terechtzitting niet verschenen; verweer is niet gevoerd. Evenmin is een verklaring van verdachte over de feiten in het dossier voorhanden.

3. De onderneming [naam] is de eenmanszaak van verdachte (voetnoot 1).

4. Tijdens het opsporingsonderzoek gehoorde personen hebben verklaard vanaf april 2003 voor de onderneming van verdachte te hebben gewerkt (voetnoot 2).

5. Getuige [getuige A], voormalig werknemer (planner) van [[naam bedrijf ]m bedrijf] uit [plaats], heeft verklaard (voetnoot 3) dat verdachte in 2001 is begonnen met de huur van één bulkvrachtauto, waarmee hij in opdracht van [naam bedrijf ], voornoemd, vervoerwerkzaamheden verrichtte. In 2002 huurde hij een tweede vrachtauto en vanaf 2003 werd het aantal uitgebreid naar 10 combinaties.

6. Hoewel volgens de inschrijving Kamer van Koophandel, als hiervoor vermeld, verdachte de onderneming zou hebben gedreven vanaf 11 augustus 2003, is naar het oordeel van de rechtbank voldoende komen vast te staan dat verdachte reeds vanaf het begin van het jaar 2003 zaken deed met [naam bedrijf ].

7. Uit rittenstaten die zijn aangetroffen bij [naam bedrijf ] kan worden opgemaakt dat ongeveer 13 chauffeurs voor verdachte hebben gewerkt (voetnoot 4).

8. Getuige [getuige B] van Administratie- en belastingadvieskantoor [naam] heeft verklaard (voetnoot 5) dat hij op verzoek van verdachte het bedrijf heeft aangemeld bij UWV en belastingdienst, maar dat hij verder geen administratie heeft gevoerd voor verdachte, omdat verdachte zijn afspraken niet nakwam.

9. In dossier E (voetnoot 6) is gerelateerd en uitgewerkt dat dertien personen werkzaamheden voor verdachte hebben verricht, dat verdachte geen loonadministratie heeft bijgehouden en geen melding heeft gemaakt van de dienstverbanden van elf van de dertien werknemers.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 1 januari 2003 tot en met 5 oktober 2003 te

Apeldoorn en/of te Beekbergen, gemeente Apeldoorn, meermalen,

telkens opzettelijk als werkgever in de zin van de Werkloosheidswet en/of de

Ziektewet en/of de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan om telkens binnen een maand na

aanvang of beëindiging van werkzaamheden door verzekerden aan het

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) mededeling te doen

van die aanvang.

2.

hij in de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 januari 2004

te Apeldoorn en/of te Beekbergen, gemeente Apeldoorn,

opzettelijk zijn verplichting als werkgever in de zin van de Coördinatiewet

Sociale Verzekering, met inachtneming van de door de Minister van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid daaromtrent gestelde regels, opgave te doen van het

door zijn werknemers genoten loon (over het jaar 2003),

aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet is nagekomen.

Vrijspraak van het meer of anders tenlastegelegde

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op de misdrijven:

feit 1: overtreding artikel 58, tweede lid van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, opzettelijk begaan;

feit 2: opzettelijk een van de in artikel 10 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering bedoelde verplichtingen niet nakomen.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

1. Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

2. De officier van justitie heeft gevorderd verdachte te veroordelen tot een gevangenisstraf van 8 maanden onvoorwaardelijk. De officier van justitie heeft daarbij rekening gehouden met de omstandigheid dat verdachte vaker voor soortgelijke feiten is veroordeeld en heeft een hogere straf gevorderd dan de richtlijn van het Openbaar Ministerie aangeeft.

3. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte door zijn handelwijze niet alleen werknemers sociaal-economisch benadeeld maar ook de Nederlandse samenleving als geheel. Verdachte heeft zijn concurrentiepositie verbeterd ten opzichte van bedrijven die zich wel aan de wet- en regelgeving houden en heeft daarmee het economisch verkeer ontwricht. Bovendien heeft verdachte zichzelf verrijkt door de niet afgedragen premies en loonheffingen in eigen zak te steken.

4. De rechtbank volgt de vordering van de officier van justitie en heeft daarbij rekening gehouden met de omstandigheid dat verdachte in weerwil van eerdere forse veroordelingen doorgaat met deze illegale activiteiten.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze strafoplegging is gegrond op de artikelen 1, 10, 57, 63 en 91 van het Wetboek van Strafrecht, artikelen 58 (oud) en 84 (oud) van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 3 Besluit melding sociale verzekeringen, artikel 12 (oud) van het Loonadministratiebesluit en de artikelen 10 (oud) en 17a (oud) van de Coördinatiewet sociale verzekering.

Beslissing

De rechtbank beslist als volgt.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het onder 1 en 2 tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 (acht) maanden.

Aldus gewezen door mr. Van Hoorn, voorzitter, mrs. Elders en Hemrica, rechters, in tegenwoordigheid van mr. De Bruijn-van der Sluijs, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 24 januari 2007.

Voetnoten:

1 Zie het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veluwe en Twente, bijlage C.01 gevoegd bij het geschrift, aangeduid als proces-verbaal, genummerd 155567, niet in de wettelijke vorm opgemaakt en op 12 augustus 2005 ondertekend door Van 't Oever en Florijn.

2 Getuigenverklaring [getuige C] en [getuige D], bijlagen B-07 en B-08, gevoegd bij het hiervoor onder voetnoot 1 aangeduide geschrift, in samenhang bezien met hun brief van 30 augustus 2003.

3 Getuigenverklaring [getuige A], bijlage B-09, gevoegd bij het hiervoor onder voetnoot 1 aangeduide geschrift.

4 Bijlagen E-01, gevoegd bij het hiervoor onder voetnoot 1 aangeduide geschrift.

5 Bijlage B-05, gevoegd bij het hiervoor onder voetnoot 1 aangeduide geschrift.

6 Het hiervoor onder voetnoot 1 aangeduide geschrift.