Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2006:AY4846

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
21-07-2006
Datum publicatie
24-07-2006
Zaaknummer
06/460158-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Stalker van voormalige vriendin bestraft met 8 maanden waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Straf

Meervoudige kamer

Parketnummer: 06/460158-06

Uitspraak d.d.: 21 juli 2006

tegenspraak / dip

VERKORT VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [postcode plaats], [adres],

thans gedetineerd in het huis van bewaring te Doetinchem.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 7 juli 2006.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij in of omstreeks de periode van 14 januari 2006 tot en met 22 maart 2006 te

Silvolde, gemeente Oude IJsselstreek, in elk geval in Nederland,

wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de

persoonlijke levenssfeer van [slacht[slachtoffer], in elk geval van een

ander, met het oogmerk die [slachtoffer], in elk geval die ander te dwingen iets te

doen, niet te doen, te dulden en/of vrees aan te jagen, immers heeft verdachte

toen en daar (telkens)

-genoemde [slachtoffer] op een of meer dag(en) een of meermalen (een) SMS bericht(en)

toegezonden en/of

- genoemde [slachtoffer] op een of meer dag(en) een of meermalen telefonisch benaderd

en/of

-genoemde [slachtoffer] op een of meer dag(en) een of meermalen brieven gestuurd en/of

-genoemde [slachtoffer] op een of meer dag(en) een of meermalen hinderlijk

geobserveerd en/of hinderlijk gevolgd en/of zich hinderlijk in de directe

omgeving van die [slachtoffer] opgehouden en/of

-op een of meer dag(en) een of meermalen aan de (voor)deur van de woning van

die [slachtoffer] aangebeld en/of

-op een of meer dag(en) een of meermalen een kennis en/of vriend en/of kind

van die [slachtoffer] (een) SMS bericht(en) toegezonden en/of telefonisch benaderd

en/of een email en/of een brief gezonden

teneinde met die [slachtoffer] in contact te komen;

art 285b lid 1 Wetboek van Strafrecht.

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

hij in de periode van 14 januari 2006 tot en met 22 maart 2006 te Silvolde,

gemeente Oude IJsselstreek, in elk geval in Nederland,

wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk heeft gemaakt op de

persoonlijke levenssfeer van [slacht[slachtoffer], met het oogmerk

die [slachtoffer] vrees aan te jagen, immers heeft verdachte toen en daar telkens

-genoemde [slachtoffer] op dagen een of meermalen (een) SMS bericht(en)

toegezonden en/of

- genoemde [slachtoffer] op dagen een of meermalen telefonisch benaderd

en/of

-genoemde [slachtoffer] een brief gestuurd en/of

-zich hinderlijk in de directe omgeving van die [slachtoffer] opgehouden en/of

-op dagen een of meermalen aan de (voor)deur van de woning van

die [slachtoffer] aangebeld en

-op dagen een of meermalen een kennis en een kind van die [slachtoffer] een

SMS bericht toegezonden en een email gezonden, teneinde met die [slachtoffer]

in contact te komen.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op het misdrijf: belaging.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I).

De rechtbank acht na te melden strafoplegging in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte is op 14 januari 2006 op vrije voeten gekomen in verband met een strafzaak waarvoor hij zich op 3 januari 2006 bij de politierechter had moeten verantwoorden.

Vrijwel onmiddellijk na zijn vrijlating is verdachte begonnen met het beïnvloeden van de persoonlijke levenssfeer van zijn voormalige vriendin. Verdachte wist op grond van eerdere ervaringen dat contact, in welke vorm dan ook, niet op prijs werd gesteld. Hij heeft zich daar echter niets aan gelegen laten liggen. Hij heeft via verschillende handelswijzen genoemde [slachtoffer] benaderd, duidelijk met de bedoeling en intentie om haar vrees aan te jagen.

Verdachte heeft gedurende een periode van ruim twee maanden de privacy van deze [slachtoffer] aanzienlijk aangetast.

Uit de houding van verdachte blijkt, dat hij de impact van zijn handelwijze niet onderkent. Hij draait de rollen zelfs om en legt de verantwoordelijkheid van het leggen van contact op diverse momenten bij genoemde [slachtoffer]. Vanuit die perceptie moet de vrees voor herhaling bepaald niet uitgesloten worden geacht.

De rechtbank zal de officier van justitie volgen in haar strafeis, inhoudende een gevangenisstraf voor de duur van acht maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren.

De rechtbank acht een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats teneinde verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

Nu er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de veroordeelde wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, is een proeftijd van drie jaren gerechtvaardigd.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze strafoplegging is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 285b van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank beslist als volgt.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 (acht) maanden.

Bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 4 (vier) maanden niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 3 (drie) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt, dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorge-bracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht.

Aldus gewezen door mrs. Van Hoorn, voorzitter, Donker en Knoop, rechters, in tegenwoordigheid van Van Bun, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 21 juli 2006.

Mr. Donker en de griffier zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.