Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2006:AX9533

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
28-06-2006
Datum publicatie
28-06-2006
Zaaknummer
06/486004-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank wijst tussenvonnis in de strafzaak tegen verdachte, die wordt vervolgd voor oplichting in verband met de boeking van vakantiewoningen in Hongarije. De zaak wordt in handen gesteld van de rechter-commissaris voor het (nader) verifiëren van de door verdachte en medeverdachte gegeven lezing van de gebeurtenissen die hebben geleid en zijn op gevolgd op het niet boeken en niet betalen van vakantiewoningen in 2005. De rechtbank schorst de voorlopige hechtenis van verdachte, waarbij de rechtbank ervan uitgaat dat de ter terechtzitting door de medeverdachte bij herhaling gedane belofte, dat zij de gedupeerden schadeloos zal stellen als zij in vrijheid wordt gesteld, gestand zal worden gedaan.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

meervoudige kamer voor strafzaken

parketnummer: 06/486004-06

uitspraak de dato: 28 juni 2006

tegenspraak / dip

TUSSENVONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]

zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande,

laatstelijk in [land] verblijvende op het adres: [plaats] ([provincie]), [adres] [land], en aansluitend op het adres: [adres], [plaats] ([provincie]), [land],

thans gedetineerd in het huis van bewaring te Zwolle, Huub van Doornestraat 15.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 14 juni 2006.

Tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt tenlastegelegd dat

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 oktober 2004 tot en met

4 juli 2005 te Harderwijk en/of te Doetinchem en/of te Dordrecht en/of te Spijkenisse en/of te Hoofddorp en/of te Best en/of te Nieuwkoop en/of te Dronten en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de navolgende perso(o)n(en):

a. [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (zaakdossier 1, p. 520-594) en/of

b. [slachtoffer 4] (zaakdossier 2, p. 596-682) en/of

c. [slachtofer 5] (zaakdossier 5, p. 755-778) en/of

d. [slachtoffer 6] (zaakdossier 6, p. 780-821) en/of

e. [slachtoffer 7] (zaakdossier 7, p. 823-838) en/of

f. [slachtoffer 8] (zaakdossier 10, p. 860-888) en/of

g. [slachtoffer 9 ] (zaakdossier 21, p. 932-978),

en/of diverse andere perso(o)n(en) heeft bewogen tot de afgifte van (een) geldbedrag(en) (in totaal (ongeveer) 62.494,50 euro), in elk geval van enig goed,

hebbende verdachte en/of haar mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- (al dan niet) onder de naam Multi Service Center Kft zich voorgedaan als betrouwbare verhuurder van vakantiewoningen in Siofok (Hongarije) en/of

- gedaan alsof verdachte en/of haar mededader(s) en/of Multi Service Center Kft vakantiewoningen ter verhuur tot hun beschikking hadden, en/of

- op (een of meer site(s) op) het internet geadverteerd voor Multi Service Center Kft en/of (daarbij) vermeld: "wij zijn een Nederlands reisbureau gevestigd in Siofok, Hongarije" en/of "wij spreken Nederlands, dus geen taalproblemen" en/of "wij zijn van mei tot oktober zelf op onze vestiging (Siofok) aanwezig" en/of

- diverse (foto's van en informatie over) vakantiewoningen op de internetsite van Multi Service Center Kft gezet en/of te huur aangeboden en/of

- voornoemde perso(o)n(en) telefonisch en/of persoonlijk en/of per e-mail informatie gegeven over de te boeken vakantiewoningen en/of de plaats Siofok (Hongarije) en/of

- voornoemde perso(o)n(en) (telkens) een bevestiging gestuurd van (de) door hen verrichtte boeking(en) en/of

- die perso(o)n(en) (telkens) een factuur gestuurd voor de huur van de/het door hen geboekte vakantiewoning(en),

waardoor voornoemde perso(o)n(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte;

art 326 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, dat

zij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 29 november 2004 tot en met 4 juli 2005 te Dronten en/of te Emmeloord en/of (elders) in Nederland,

tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van (ongeveer) 62.494,50 euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan:

a. [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] (zaakdossier 1, p. 520-594) en/of

b. [slachtoffer 4] (zaakdossier 2, p. 596-682) en/of

c. [slachtofer 5] (zaakdossier 5, p. 755-778) en/of

d. [slachtoffer 6] (zaakdossier 6, p. 780-821) en/of

e. [slachtoffer 7] (zaakdossier 7, p. 823-838) en/of

f. [slachtoffer 8] (zaakdossier 10, p. 860-888) en/of

g. [slachtoffer 9 ] (zaakdossier 21, p. 932-978)

en/of diverse andere personen, in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), welk(e) goed(eren) verdachte en/of haar mededader(s) anders dan door misdrijf, te weten als betaling voor door verdachte en/of haar mededader(s) te boeken vakantiewoning(en), onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft

toegeëigend;

art 321 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

Heropening onderzoek

Onder de beraadslaging is gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest waar het gaat om het verifiëren van de door de verdachte en zijn medeverdachte naar voren gebrachte alternatieve lezing van de gebeurtenissen die hebben geleid tot en zijn gevolgd op het niet boeken en betalen van vakantiewoningen in Siófok (Hongarije) in 2005. De rechtbank zal met het oog daarop het onderzoek heropenen, het onderzoek voor onbepaalde tijd schorsen en de stukken in handen stellen van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank, teneinde het volgende te (doen) verrichten:

1. nader verhoor van verdachte en (met aandacht voor artikel 216, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering) de volgende getuigen:

- medeverdachte [naam medeverdachte ] naar eigen opgave zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande, laatste officiële adres in Nederland: [postcode plaats], [adres], naar eigen opgave vóór november 2005 wonende te [plaats] ([provincie]), [adres] [land], en ná november 2005 wonende te [plaats] ([provincie]), [adres], [land];

- [naam man ], [adres], [postcode] [plaats] ([provincie]), [land],

waarbij gericht moet worden (door)gevraagd naar relevante data in de periode van mei tot en met juli 2005. In het bijzonder dient het volgende te worden bevraagd. Wanneer vond het telefoongesprek plaats dat de medeverdachte met [naam mevrouw] heeft gevoerd, wat was (de precieze) inhoud van dat gesprek en welke acties zijn daar direct op gevolgd van de kant van de medeverdachte en die [naam mevrouw]? Welk contact heeft de medeverdachte daarna met [naam man ] gehad, welke acties heeft de medeverdachte ondernomen en welke rol hebben verdachte en [naam man ] in die vervolgacties gespeeld? Wanneer is de medeverdachte voor het laatst in Hongarije geweest, wat heeft zij daar gedaan en zijn er getuigen die haar daar hebben gezien of gesproken? Tevens moet worden doorgevraagd naar de ronde die medeverdachte [naam medeverdachte] naar eigen zeggen aan het einde van het seizoen in 2004 langs de verhuurders in Siófok heeft gedaan en naar de gestelde betalingen aan de Hongaarse tussenpersoon. Waar, wanneer en in welke valuta heeft de medeverdachte die betalingen verricht, is iemand van die transacties getuige geweest en kan [naam medeverdachte] en/of verdachte het signalement van die tussenpersoon concretiseren?

2. overigens voor de waarheidsvinding van belang geacht onderzoek, waarbij in het bijzonder valt te denken aan het opsporen en horen van de meerbedoelde Hongaarse tussenpersoon, (bij)genaamd [naam] en/of [naam], en het horen van getuigen uit Siófok (Hongarije) die de door verdachte en medeverdachte gegeven alternatieve lezing van de gebeurtenissen in 2005 kunnen onderschrijven of ontkrachten.

De rechtbank zal de voorlopige hechtenis van verdachte schorsen. Zij gaat er daarbij van uit dat de door en namens de medeverdachte ter terechtzitting van 14 juni 2006 meermaals gedane belofte, dat zij de gedupeerden schadeloos zal stellen als zij in vrijheid wordt gesteld, gestand zal worden gedaan.

BESLISSING

De rechtbank:

- heropent het onderzoek en schorst het voor onbepaalde tijd;

- stelt de stukken in handen van de rechter-commissaris ter fine als voormeld;

- schorst de voorlopige hechtenis in een afzonderlijk te minuteren beschikking;

- beveelt de oproeping van verdachte en zijn raadsman tegen een nader te bepalen terechtzitting.

Aldus gewezen door mr. Van Lookeren Campagne, voorzitter, en mrs. Borgerhoff Mulder en Draisma, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Van Wel, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 28 juni 2006.

Mrs. Borgerhoff Mulder en Draisma zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.