Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2006:AW5516

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
28-04-2006
Datum publicatie
28-04-2006
Zaaknummer
06/801415-05
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bezit van kinderpornografisch beeldmateriaal

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Meervoudige kamer voor strafzaken

Parketnummer: 06/801415-05

Uitspraak d.d.: 28 april 2006

tegenspraak / dip

VERKORT VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [postcode, woonplaats], [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 14 april 2006.

Tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 oktober 2002 tot en met

10 mei 2005 in de gemeente Aalten en/of in de gemeente Amersfoort en/of in de gemeente Winterswijk, in elk geval in Nederland,

(telkens) één of meermalen een afbeelding en/of een gegevensdrager te weten (de harddisk(s) van) één of meer computer(s) en/of computerbestand(en) en/of één of meer videoband(en) en/of een aantal DV-banden en/of diskette(s),

(telkens) bevattende één of meerdere afbeelding(en) en/of filmpjes, (ongeveer 1279), van (een) seksuele gedraging(en),

waarbij (telkens) (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken,

(telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in voorraad en/of bezit heeft gehad, immers

- heeft verdachte (tegen betaling) die afbeelding(en) en/of filmpjes (middels internet) (telkens) binnengehaald en/of gedownload en/of opgeslagen op zijn (verdachtes) computer(s) en/of videobanden en/of DV-banden en/of diskettes, althans gegevensdrager(s) en/of

- heeft verdachte met een (video)camera (in een geprepareerde tas) en/of (zonder medeweten van betrokkene(n)) één of meer filmopnames en/of foto's gemaakt van die gedraging(en) en/of

- die afbeelding(en) en/of filmpjes en/of filmopname(n) bevat(ten) (ondermeer) de hierna genoemde seksuele gedraging(en)

- betreft eigen verborgen opname in een zwembad. Meisje, kennelijk jonger dan 12 jaar,

staat naakt in beeld. Ze is zich niet bewust dat ze op de foto komt

([bestand 1]) en/of

- poseren. Twee meisjes, beide kennelijk jonger dan 15 jaar, zitten naakt in een sauna. Ze

kijken in de camera. Beide meisjes hebben hun benen wijd uit elkaar zodat er duidelijk

zicht op hun vagina is. Rechtsonder op de afbeelding staat "[website 1]".

([bestand 2]) en/of

- penetratie. Meisje, kennelijk jonger dan 17 jaar, ligt op haar rug op een soort bed. In haar

handen heeft ze een vibrator waarmee ze haar vagina penetreert

([bestand 3]) en/of

- penetratie, orale seks. 4 meisjes, kennelijk jonger dan 18 jaar, en een volwassen man zijn

naakt op een bed. Ze hebben seks met elkaar bestaande uit penetratie van de penis in de

vagina en orale seks. De film duurt 15 minuten en 51 seconden. Aan het eind trekt de

man zichzelf af en heeft een zaadlozing over de gezichten van de meisjes. Rechtsonder

de film staat [website 2]

([bestand 4]) en/of

- meisje, kennelijk jonger dan 14 jaar, staat naakt op de afbeelding. Ze kijkt duidelijk in de

camera. Op de afbeelding staat [...]

([bestand 5]);

art 240b lid 1 Wetboek van Strafrecht

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

hij in de periode van 1 oktober 2002 tot en met 10 mei 2005 in de gemeente Aalten afbeeldingen en gegevensdragers te weten de harddisk van een computer en/of computerbestanden en videobanden en een aantal DV-banden en diskettes, bevattende afbeeldingen en filmpjes, (ongeveer 1279), van seksuele gedragingen, waarbij personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hadden bereikt, waren betrokken of schijnbaar waren betrokken, in bezit heeft gehad, immers

- heeft verdachte (tegen betaling) die afbeeldingen en/of filmpjes (middels internet) binnengehaald en/of gedownload en/of opgeslagen op zijn (verdachtes) computer en/of

DV-banden en/of diskettes, en

- die afbeeldingen en filmpjes en filmopnamen bevatten (ondermeer) de hierna genoemde seksuele gedragingen

- betreft eigen verborgen opname in een zwembad. Meisje, kennelijk jonger dan 12 jaar,

staat naakt in beeld. Ze is zich niet bewust dat ze op de foto komt.

([bestand 1]) en

- poseren. Twee meisjes, beide kennelijk jonger dan 15 jaar, zitten naakt in een sauna. Ze

kijken in de camera. Beide meisjes hebben hun benen wijd uit elkaar zodat er duidelijk

zicht op hun vagina is. Rechtsonder op de afbeelding staat "[website 1]".

([bestand 2]) en

- penetratie. Meisje, kennelijk jonger dan 17 jaar, ligt op haar rug op een soort bed. In haar

handen heeft ze een vibrator waarmee ze haar vagina penetreert.

([bestand 3]) en

- penetratie, orale seks. 4 meisjes, kennelijk jonger dan 18 jaar, en een volwassen man zijn

naakt op een bed. Ze hebben seks met elkaar bestaande uit penetratie van de penis in de

vagina en orale seks. De film duurt 15 minuten en 51 seconden. Aan het eind trekt de

man zichzelf af en heeft een zaadlozing over de gezichten van de meisjes. Rechtsonder

de film staat [website 2].

([bestand 4]) en

- meisje, kennelijk jonger dan 14 jaar, staat naakt op de afbeelding. Ze kijkt duidelijk in de

camera. Op de afbeelding staat [...].

([bestand 5]).

Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het bewezene levert op het misdrijf:

afbeeldingen van seksuele gedragingen, waarbij personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken, in het bezit hebben.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I).

Gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdachte zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank een taakstraf, als na te melden, op zijn plaats. Deze taakstraf zal moeten worden verricht op een projectplaats als opgenomen in de door de Stichting Reclassering Nederland gehanteerde lijst van projectplaatsen. De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen, dat verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan het in het bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen. Daarmee heeft verdachte de norm dat seksueel misbruik van jeugdigen moet worden tegengegaan, in ernstige mate geschonden. Door het verzamelen van kinderporno is het verdachte, zij het indirect, mede toe te rekenen, dat uiterst verwerpelijke praktijken, die plaatsvinden met kinderen van veelal zeer jonge leeftijd, in stand worden gehouden en bevorderd.

Het mag als algemeen bekend worden verondersteld dat kinderen door betrokkenheid bij de op de afbeeldingen voorkomende seksuele gedragingen psychische schade kunnen oplopen die ook vele jaren later nog diepe sporen nalaat.

De rechtbank overweegt dat de door de officier van justitie gevorderde taakstraf, gelet op de ernst van het feit, gerechtvaardigd is. De rechtbank houdt bij het bepalen van de strafmaat echter rekening met de gezondheidssituatie van verdachte en ziet daarin aanleiding een lagere taakstraf op te leggen.

De rechtbank acht voorts een voorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats teneinde verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. De rechtbank zal voorts de bijzondere voorwaarde stellen, dat verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen en voorschriften die hem zullen worden gegeven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, zolang deze instelling dit noodzakelijk oordeelt, ook als dit inhoudt dat verdachte zich ambulant zal laten behandelen door De Tender te Deventer of een soortgelijke instelling.

In beslag genomen voorwerpen

De na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, met behulp waarvan het bewezen verklaarde is begaan, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien zij van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze strafoplegging/beslissing is gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b, 36c en 240b van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank beslist als volgt.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden.

Bepaalt, dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel de navolgende bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

Stelt als bijzondere voorwaarde dat veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen en voorschriften die veroordeelde zullen worden gegeven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, arrondissement Zutphen, zolang deze instelling dit noodzakelijk oordeelt, ook als dit inhoudt dat veroordeelde zich ambulant zal laten behandelen door De Tender of een soortgelijke instelling. De veroordeelde zal zich dan houden aan regels die hem door of namens de leiding van die instelling zullen worden gegeven.

Geeft genoemde reclasseringsinstelling opdracht de veroordeelde bij de naleving van de opgelegde voorwaarden hulp en steun te verlenen.

Veroordeelt de verdachte tot de navolgende taakstraf, te weten:

een werkstraf gedurende 120 uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 60 dagen.

Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten:

1 harde schijf;

1 VHS band met eigen opnamen;

2 videofilms [titel];

7 DV- banden met eigen opnamen;

4 diskettes.

Aldus gewezen door mrs. Elders, voorzitter, Vaandrager en Van Beuge, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Althoff, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 28 april 2006.