Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2006:AV9095

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
06-04-2006
Datum publicatie
07-04-2006
Zaaknummer
74862 CIRK 05-159
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

opheffing van een bij akte van schenking in gestelde bewind alsook opheffing van een bij testament ingestelde bewind.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel

Afdeling Familie

Uitspraak: 6 april 2006

Zaaknummer: 74862 CIRK 05-159

Beschikking van de enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken op het verzoek van:

1. [verzoeker sub. 1], echtgenote van [naam],

wonende te [postcode, woonplaats], [adres],

2. [verzoeker sub 2],

wonende te [postcode, woonplaats], [adres],

verzoekers, hierna respectievelijk mede te noemen

verzoeker sub 1. en verzoeker sub 2.,

procureur: mr. J.U. van der Werff.

Het verloop van de procedure

Dit verloop blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen van 21 december 2005;

- de brief met bijlagen van mr. Van der Werff van 28 maart 2006;

- het proces-verbaal van de behandeling ter terechtzitting op 30 maart 2006.

De vaststaande feiten

Bij schenkingsakte van 20 mei 1988 is door [erflaatster]

aan verzoeker sub 2. een bedrag van toentertijd fl. 15.000,-- onder bewind geschonken, waarbij verzoeker sub 1. als bewindvoerder is benoemd.

Bij testament van 15 februari 2004 is door [erflaatster]

(hierna: erflaatster), die is overleden op [datum overlijden] te [plaats], aan haar volle neef

[vruchtgebruiker] (hierna: vruchtgebruiker) in vruchtgebruik en, in eigendom belast met voormeld vruchtgebruik aan zijn wettige kinderen, waaronder verzoeker sub 2., gelegateerd eenvierde gedeelte van het saldo van haar zuivere nalatenschap (zie artikel 8.2 van voormeld testament).

In artikel 8.2.1 van genoemd testament is bepaald dat het vruchtgebruik ingaat op de sterfdag van erflaatster en eindigt op de sterfdag van vruchtgebruiker.

In artikel 12.1 van genoemd testament is al hetgeen ieder van de in artikel 8.2 geroepen legatarissen uit de nalatenschap verkrijgt, zowel wat betreft het vruchtgebruik als wat betreft het vermogen belast met vruchtgebruik, onder bewind gesteld.

In artikel 12.1.1. sub c. is bepaald dat het bewind over hetgeen verzoeker sub 2. uit gemelde nalatenschap verkrijgt, eindigt op de dag van zijn overlijden.

Als bewindvoerder over alle goederen en rechten die bij gemeld testament onder

bewind zijn gesteld is – ingevolge artikel 12.2.2. van genoemd testament – benoemd

mr. R.J. Graaf Schimmelpenninck te Amsterdam, met uitzondering van hetgeen verzoeker sub 2. uit die nalatenschap verkreeg, waarover verzoeker sub 1. als bewindvoerder is benoemd.

Het onder bewind gestelde vermogen dat toekomt aan verzoeker sub 2. zal onder het beheer van mr. R.J. Graaf Schimmelpenninck vallen, zolang het vruchtgebruik ten gunste van vruchtgebruiker zal duren.

Vruchtgebruiker is overleden op [datum overlijden] in zijn woonplaats [plaats] te [land], [werelddeel].

Het verzoek

Verzoekers verzoeken de opheffing van de ingestelde bewinden te bevelen.

Verzoekers stellen dat verzoeker sub 2. de onder bewind gestelde vermogens zelf op verantwoorde wijze kan besturen en dat er meer dan vijf jaren na het overlijden van erflaatster zijn verstreken.

De bewinden zijn destijds ingesteld omdat erflaatster, verzoeker sub 2. als ‘zorgenkind’ beschouwde.

De beoordeling

Vaststaat dat sedert het overlijden van erflaatster meer dan vijf jaren zijn verstreken.

Nu uit de inhoud van de overgelegde stukken en het onderzoek ter terechtzitting voldoende aannemelijk is geworden dat verzoeker sub 2. in staat is het onder bewind staande vermogen zelf op verantwoorde wijze te besturen en de bewindvoerder dat heeft erkend en niet gebleken is dat verzoeker sub 2. nog steeds als ‘zorgenkind’ door het leven gaat, zal de rechtbank – gelet op het bepaalde in artikel 4:178 alsmede artikel 7:182 lid 2 Burgerlijk Wetboek – het onderhavige verzoek toewijzen als hierna te melden.

De beslissing

De rechtbank:

heft op het bewind over de schenking, verkregen door [verzoeker sub 2],

welk bewind is ingesteld bij schenkingsakte van 20 mei 1988 van [erflaatster], overleden voor notaris mr. H.M. Sasse, gevestigd te Arnhem

heft op het bewind over de nalatenschap, verkregen door [verzoeker sub 2], welk bewind is ingesteld bij testament van [erflaatster], verleden op [datum overlijden] voor notaris mr. W.A. van Rozen, gevestigd te Apeldoorn;

bepaalt dat de griffier van deze rechtbank zo spoedig mogelijk een afschrift van deze beschikking zal zenden aan de kantonrechter te Apeldoorn.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.H. Lieber en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 6 april 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.