Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2006:AV6542

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
21-03-2006
Datum publicatie
24-03-2006
Zaaknummer
06/460097-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis in Coda-zaak: aanhouding in verband met te horen getuigen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Meervoudige kamer voor strafzaken

Parketnummer: 06/460097-06

Uitspraak d.d.: 21 maart 2006 (bij vervroeging)

tegenspraak / dip

TUSSENVONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] ([geboorteland]) op [geboortedatum],

wonende te Amsterdam,

thans gedetineerd in het huis van bewaring te Doetinchem.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van

16 maart 2006.

Ter terechtzitting gegeven beslissingen

Ter terechtzitting zijn de volgende beslissingen gegeven:

De rechtbank heeft het verzoek van de verdediging om de medeverdachten [medeverdachte A] en [medeverdachte B] door de rechter-commissaris te laten horen met verwijzing naar het noodzakelijkheidscriterium (artikel 315 van het Wetboek van Strafvordering) afgewezen.

De rechtbank heeft daarnaast het verzoek tot het doen horen van de getuigen [getuige A] en [getuige B] voorshands afgewezen; de rechtbank heeft daarbij aangekondigd bij vonnis een eindbeslissing over het verzoek te geven.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 09 oktober 2005, in de gemeente Heerde en/of in de

gemeente Apeldoorn en/of elders in Nederland, ter uitvoering van het door

verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of

anderen, althans alleen, (tijdens de voor de nachtrust bestemde tijd in een

woning en/of op een besloten erf waarop een woning staat) met het oogmerk van

wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen een hoeveelheid hennep/weed,

althans een aantal toppen van vrouwelijke hennepplanten, in elk geval enig

goed of goederen, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffers A], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte

en/of zijn mededader(s), en daarbij die voorgenomen diefstal te doen

voorafgaan en/of te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of

bedreiging met geweld tegen die [slachtoffers A] en/of [slachtoffers B] en/of [slachtoffers C], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of

gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of

aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van

het gestolene te verzekeren, met een of meer van zijn mededader(s), althans

alleen,

- met één of meerdere auto('s) van Apeldoorn naar Heerde zijn/is gereden en/of

- (in deze auto('s)) heeft/hebben meegenomen:

- (een) knuppel(s) en/of(een) (andersoortig(e)) slagwapen(s) en/of

- (een) mes(sen), althans (een) steekwapen(s) en/of

- (een) bijl(en) en/of

- een alarmpistool en/of

- (een) hamer(s) en/of

- pepperspray, althans weerloosmakend gas en/of

- (knal)vuurwerk en/of

- tie-rips en/of

- tape en/of

- (een) zaklamp(en)

- (een) vuilniszak(ken)

- (onderweg) (bij een benzinepompstation en/of op straat) een taakverdeling

heeft/hebben gemaakt en/of

- (vervolgens) in Heerde (in de nabijheid van het perceel [adres perceel]) uit die

auto('s) zijn/is gestapt en/of

- in de richting van het perceel [adres perceel] is/zijn gelopen (met medeneming

van één of meer van de hiervoor genoemde (meegebrachte) goederen)

- het (door een hek afgesloten) perceel is/zijn op gerend en/of gelopen en/of

- in de richting van de op het perceel staande (vakantie)woning is/zijn

gelopen en/of

- met (een) zaklamp(en) deze (vakantie)woning heeft/hebben beschenen en/of

- (knal)vuurwerk heeft/hebben afgestoken en/of

- één of meer schoten met het alarmpistool heeft/hebben gelost en/of

- één of meer ruiten van deze (vakantie)woning heeft/hebben ingeslagen en/of

ingegooid en/of

- pepperspray, althans weerloosmakend gas in deze (vakantie)woning

heeft/hebben gegooid of gespoten en/of

- (met een hard voorwerp) op één of meer auto's heeft/hebben geslagen en/of

- heeft/hebben geschreeuwd: "ga liggen, ga liggen" en/of "[slachtoffer] is dood",

althans woorden van gelijke aard of strekking en/of

- die [slachtoffers A] en/of die [slachtoffers B] met (een (slag)wapen) heeft/hebben gestompt

en/of geslagen en/of geschopt en/of getrapt,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

art 310 Wetboek van Strafrecht

art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht

Heropening onderzoek

Onder de beraadslaging is gebleken dat het onderzoek niet volledig is geweest. De rechtbank acht het in het licht van artikel 6, derde lid, van het EVRM (equality of arms) noodzakelijk, dat de door de raadsman opgegeven getuigen:

- [getuige A], geboren [geboortedatum], wonende [adres], [postcode en woonplaats] ([telefoonnummer]) en

- [getuige B], geboren [geboortedatum], wonende [adres], [postcode en woonplaats],

ter terechtzitting zullen worden gehoord, waarbij aandacht zal worden besteed aan de door hen bijgehouden dagboeken.

Het onderzoek ter terechtzitting dient daartoe te worden heropend en geschorst als na te melden.

BESLISSING

De rechtbank beslist als volgt.

Heropent het onder-zoek, schorst dit tot woensdag 19 april 2006 om 11:15 uur, voor het horen van voornoemde getuigen.

De rechtbank beveelt de oproeping van voornoemde getuigen en van verdachte tegen de hiervoor vermelde terechtzitting, met kennisgeving daarvan aan de raadsman van verdachte.

De rechtbank vraagt de officier van justitie bij de oproeping deze getuigen te verzoeken hun dagboeken naar de terechtzitting mee te nemen en reeds enige tijd voor de terechtzitting afschriften van de periode 8 tot en met 9 oktober 2005 aan de rechtbank en de officier van justitie te doen toekomen.

Aldus gewezen door mr. De Bie, voorzitter, mrs. Elders en Van der Hooft, rechters, in tegenwoordigheid van mr. De Bruijn-van der Sluijs, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 21 maart 2006 .