Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2005:AV2398

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
28-12-2005
Datum publicatie
23-02-2006
Zaaknummer
06/037609-04 (ontneming)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bedrijf veroordeeld tot deels voorwaardelijke geldboete voor overtreding van vergunningsvoorschriften. Vordering tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel afgewezen, nu er door het ontbreken van gegevens niet een verantwoorde schatting kan worden gemaakt.

Zie ook de strafzaak met LJN AV2390.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Parketnummer 06/037609-04

VERKORT VONNIS

Gezien de vordering ex artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht van de officier van justitie, strekkende tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel in de strafzaak tegen:

de besloten vennootschap [naam B.V.] B.V.,

gevestigd te [postcode] [vestigingsplaats], [adres],

welke vordering aan veroordeelde is betekend op 17 maart 2005.

De behandeling van de vordering heeft plaatsgevonden op de terechtzitting van 14 december 2005. Van de behandeling is een proces-verbaal opgemaakt. Tijdens de behandeling zijn gehoord de officier van justitie, de vertegenwoordiger van veroordeelde en de raadslieden.

Gezien het op 28 december 2005 tegen veroordeelde gewezen vonnis van de rechtbank, waarbij deze terzake van:

Overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 8.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, meermalen gepleegd,

is veroordeeld tot:

- een geldboete van € 25.000,--, waarvan € 10.000,-- voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Gezien de stukken van het onderhavige dossier, waaronder een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal, genummerd PL0620/03-204176, gesloten en ondertekend op 13 augustus 2004 door Bolink en Nijboer, beiden hoofdagent van politie district Apeldoorn, met op pagina 145 de orders waarop het te ontnemen bedrag is gebaseerd, en een memo van 24 januari 2005 van drs. M.R. van Diggelen, forensisch accountant, verbonden aan het Bureau Ontnemingswetgeving OM (BOOM).

Motivering:

De officier van justitie heeft in de aan veroordeelde betekende vordering strekkende tot ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel het te ontnemen bedrag gesteld op een bedrag van € 372.500,--. Deze vordering heeft de officier van justitie ter terechtzitting bijgesteld tot € 122.500,--, te weten het totaal bespaarde boetebeding met betrekking tot de ordernummers 21.145 en 21.146, vermeld op pagina 145 van voornoemd proces-verbaal, nu hij van oordeel is dat verdachte deze kosten heeft uitgespaard door het voltooien van die orders (Berekeningsmethode II).

Met betrekking tot de methode genoemd in “Berekeningsmethode II” in voornoemd rapport zou er naast de besparing van kosten ook rekening gehouden moeten worden met boetes en extrakosten die in het buitenland zouden zijn gemaakt door de werkzaamheden aldaar te laten voltooien. Nu over de boetes en kosten geen duidelijkheid bestaat kan de rechtbank op basis van deze berekening niet komen tot schatting van een wederrechterlijk verkregen voordeel.

De officier van justitie heeft nog een andere berekeningsmethode voorgelegd, te weten “Berekeningsmethode I” in voornoemd rapport van het BOOM. De rechtbank heeft evenmin als de steller van genoemd rapport in de stukken informatie aangetroffen met betrekking tot direct gerelateerde kosten welke voor aftrek in aanmerking kunnen komen. De steller van het rapport kon om die reden niet tot een sluitende uitkomst volgens de eerste methode komen, waardoor het de rechtbank aan voldoende gegevens ontbreekt om te komen tot een verantwoorde schatting van het genoten voordeel.

De vordering van de officier van justitie zal dan ook worden afgewezen.

BESLISSING:

Wijst de vordering af.

Deze beslissing is gegeven door mrs. Elders, voorzitter, Brouns en Van der Hooft, rechters, in tegenwoordigheid van Jansen, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 28 december 2005.