Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2005:AT5157

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
20-04-2005
Datum publicatie
04-05-2005
Zaaknummer
06.080297-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Verdachte heeft bewust een jonge en kwetsbare vrouw uitgekozen, haar in een afhankelijke positie gebracht en vervolgens puur uit winstbejag in de prostitutie gebracht. Tevens heeft verdachte met valse papieren het slachtoffer een lening af laten sluiten waarvan hij heeft geprofiteerd. Verdachte heeft ernstig misbruik gemaakt van het aanvankelijk door het slachtoffer in hem gestelde vertrouwen en laten zien totaal geen respect te hebben voor andermans gevoelens en grenzen en deze volledig ondergeschikt gemaakt aan zijn streven naar financieel gewin.

Wetsverwijzingen
Wetboek van Strafrecht 250a
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Meervoudige kamer voor strafzaken

uitspraak d.d.: 20 april 2005

tegenspraak

VERKORT VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte]

geboren [in 1970] te [woonplaats] ([land]),

wonende te [woonplaats], [adres],

thans gedetineerd in het Huis van Bewaring te Doetinchem.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van

6 april 2005.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2003

tot en met 30 september 2003 in de gemeente(n) Zutphen en/of Apeldoorn en/of

Rheden en/of Nijmegen en/of in de provincie Groningen, in ieder geval in

Nederland en/of in Lanaken (België) en/of in de Bondsrepubliek Duitsland

(telkens) [slachtoffer 1] (geboren [in 1985]), (art. 250a ahf en onder 1 en 6) door geweld of één of meerdere andere

feitelijkheid/heden en/of door bedreiging met geweld of bedreiging met één of

meerdere andere feitelijkheid/heden heeft gedwongen en/of

door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of

door misleiding heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten

van seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling en/of hem,

verdachte, uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor een

derde te bevoordelen en/of

(art. 250a ahf en onder 1) dat hij, verdachte, (toen aldaar) (telkens) onder

voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan hij wist,

althans redelijkerwijs moest vermoeden dat [het slachtoffer 1] zich daardoor tot

het verrichten van die (seksuele) handelingen beschikbaar stelde en/of

(art. 250 a ahf en onder 4) dat hij, verdachte, (toen aldaar) (telkens)

opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van [het slachtoffer 1] met of voor een derde tegen betaling, terwijl hij wist of redelijkerwijs

moest vermoeden dat [het slachtoffer 1] zich onder de hiervoor genoemde

omstandigheden beschikbaar stelde tot het plegen van die handelingen, immers heeft hij, verdachte, toen aldaar (telkens)

- [het slachtoffer 1] (die opgenomen was/verbleef in een psychiatrische

instelling en/of (aldus) kwetsbaar was en/of niemand had op wie zij kon

steunen) gezegd/laten blijken/voorgehouden dat hij, verdachte, verliefd op

haar was en/of dat zij de vriendin was die hij zocht en/of dat hij een

(langdurige/vaste) relatie met haar wilde aangaan en/of haar heeft "ingepalmd"

(onder andere door het geven van complimentjes en/of het voorstellen aan zijn

moeder en zus) en/of

- de medicijnen en/of de anticonceptie pillen van [het slachtoffer 1]

weggegooid/afgenomen/meegenomen en/of op haar ingepraat over het (in een keer)

stoppen en/of afbouwen van/met het gebruik van genoemde medicijnen/pillen

en/of

- (nadat [het slachtoffer 1] van hem zwanger was geraakt) haar voor de keus

gesteld om zich te laten aborteren of in de prostitutie te gaan werken (om

zijn schulden te kunnen aflossen en/of voor een huis en de inrichting daarvan

en/of voor het kind) en/of

- [het slachtoffer 1] voorgehouden dat zij in korte tijd veel geld kon verdienen

door zich te prostitueren en/of

- [het slachtoffer 1] de belofte gedaan dat een deel van het door haar verdiende

geld gebruikt zou worden voor het kind en/of een huis en/of [het slachtoffer 1]

gezegd/laten blijken/voorgehouden dat als zijn schulden zouden zijn afbetaald

hij met haar een nieuw leven kon beginnen en/of

- [het slachtoffer 1] gezegd/laten blijken/voorgehouden dat als zij niet in de

prostitutie ging werken hij zijn geld met drugshandel/criminele activiteiten

zou moeten gaan verdienen en/of

- [het slachtoffer 1] in contact gebracht met (een) perso(o)n(en) werkzaam in

een erotische massagesalon en/of in (een) seksclub(s) en/of

- [het slachtoffer 1] over- en/of ondergebracht en/of laten brengen/gaan in/naar

(een) plaats(en)/prostitutiegelegenheid/heden (de erotische massagesalon van

[persoon 1] en/of de seksclub van [persoon 2] en/of een seksclub in Groningen of de

Bondsrepubliek Duitsland) waar zij de prostitutie kon gaan bedrijven en/of

erotische massages kon gaan verrichten en/of [het slachtoffer 1] van die

plaats(en)/prostitutiegelegenheid/heden opgehaald/laten ophalen en/of

- het legitimatiebewijs van [het slachtoffer 1] (meestal) onder zich gehouden

en/of

- [het slachtoffer 1] (strak) onder toezicht gehouden en/of (laten) controleren

en/of constant in de gaten gehouden en/of met (grote) regelmaat op genoemde

plaats(en)/gelegenheid/heden bezocht en/of de bewegingsvrijheid van [slachtoffer 1] (ernstig) beperkt en/of

- (een groot deel van) het door [het slachtoffer 1] in de prostitutie verdiende

geld in ontvangst genomen/aan hem laten afstaan/afgeven en/of [het slachtoffer 1] niet vrijelijk laten beschikken over haar eigen verdiensten en/of

- [het slachtoffer 1] geslagen/gestompt en/of getrapt/geschopt en/of

- tegen [het slachtoffer 1] gezegd dat hij haar familie wat aan zou doen en/of

- zich dwingend en/of dominant en/of agressief en/of manipulatief

gedragen/opgesteld tegenover [het slachtoffer 1] en/of

(aldus)

- [het slachtoffer 1] sociaal en/of maatschappelijk geisoleerd en/of

- [het slachtoffer 1] (emotioneel en/of financieel) afhankelijk gemaakt

(waardoor de keuzevrijheid van [het slachtoffer 1] werd beperkt) en/of

- ingespeeld op/misbruik gemaakt van de schuldgevoelens van [het slachtoffer 1]

en/of

- psychische druk op [het slachtoffer 1] uitgeoefend en/of

- fysiek en/of verbaal geweld jegens [het slachtoffer 1] aangewend en/of

- [het slachtoffer 1] angst ingeboezemd en/of

- misbruik gemaakt van het leeftijdsverschil dat er tussen hem en [het slachtoffer 1] was/is en/of van het (fysieke en/of geestelijke) overwicht dat hij op

[het slachtoffer 1] had en/of

- voor [het slachtoffer 1] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan

(waardoor zij zich niet meer kon of durfde te verzetten en/of haar weerstand

werd gebroken);

2.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 april 2003

tot en met 30 september 2003 in de gemeente(n) Zutphen en/of Nijmegen en/of

Rheden, in ieder geval in Nederland en/of in Lanaken (België) (telkens) door

geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of

(een) andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) [slachtoffer 1] heeft gedwongen

tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede

bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam, immers heeft

verdachte (telkens)

- zijn penis in de vagina en/of de anus en/of de mond van [het slachtoffer 1]

geduwd/gebracht

en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die

bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte

(telkens)

- [het slachtoffer 1] hardhandig heeft vastgepakt en/of

- het hoofd van [het slachtoffer 1] richting zijn kruis heeft geduwd en/of

- [het slachtoffer 1] aan de haren heeft getrokken en/of

- de borst(en) van [het slachtoffer 1] hardhandig met zijn hand(en) heeft

bewerkt en/of (hard) in de borst(en) van [het slachtoffer 1] geknepen en/of

- de kleding van [het slachtoffer 1] kapot heeft getrokken en/of vernield en/of

- misbruik heeft gemaakt van het geestelijke en/of fysieke overwicht dat hij,

verdachte, op [het slachtoffer 1] had en/of

- misbruik heeft gemaakt van de (emotionele en/of financiele) afhankelijkheid

van [het slachtoffer 1] van hem, verdachte, en/of van het uit feitelijke

verhoudingen voortvloeiende overwicht (ondermeer het leeftijdsverschil) en/of

- zich dwingend en/of dominant en/of agressief en/of manipulatief heeft

opgesteld/gedragen tegenover [het slachtoffer 1] en/of

- (aldus) voor die [slachtoffer 1] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan

(waardoor zij zich niet meer kon of durfde te verzetten en/of haar weerstand

werd gebroken);

3.

hij op of omstreeks 27 augustus 2003, althans in of omstreeks de maand

augustus 2003, te Velp, althans in de gemeente Rheden, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk gebruik heeft

gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) loonstrook en/of salarisspecificatie

en/of werkgeversverklaring, in elk geval (een) inkomensbewijs/bewijzen, -

(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te

dienen - als ware die/dat geschrift(en) echt en onvervalst, bestaande dat

gebruikmaken hierin dat genoemde loonstrook en/of salarisspecificatie en/of

werkgeversverklaring, in elk geval dat/die inkomensbewijs/bewijzen aan een

werkneemster bij de [werkgever 2] (bank) zijn aangeboden/overhandigd ter

verkrijging van een particulier/flexibel krediet en/of een lening en bestaande

die valsheid of vervalsing hierin dat genoemde loonstrook en/of

salarisspecificatie en/of werkgeversverklaring, in elk geval dat/die

inkomensbewijs/bewijzen, in zijn totaliteit vals of vervalst was/waren omdat

- de daarin genoemde [slachtoffer 1] niet (als secretaresse) bij [werkgever 1] werkzaam was (geweest) en/of

- [werkgever 1] nimmer de werkgever van genoemde [slachtoffer 1] is geweest

en/of

- genoemde [slachtoffer 1] nimmer loon/salaris van [werkgever 1]s had/heeft

ontvangen, althans [slachtoffer 1] geen reguliere inkomsten had vanwege

werkzaamheden bij [werkgever 1];

ALTHANS, dat

hij op of omstreeks 27 augustus 2003, althans in of omstreeks de maand

augustus 2003, te Velp, althans in de gemeente Rheden, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich

en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een

valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige

kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de [werkgever 2] (bank)

heeft bewogen tot de afgifte van een hoeveelheid geld (10.000 euro), in elk

geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met

vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk

en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als iemand

die werkzaam was als secretaresse bij [werkgever 1] en/of uit die

werkzaamheden inkomsten genoot en/of (daartoe) (een) vals(e) en/of vervalst(e)

loonstrook en/of salarisspecificatie en/of werkgeversverklaring, althans

(een) inkomensbewijs/bewijzen, aangeboden/overhandigd aan een werkneemster van

de [werkgever 2] (bank) ter verkrijging van een particulier/flexibel krediet en/of

een lening, waardoor de [werkgever 2] (bank) werd bewogen tot bovenomschreven

afgifte;

4.

hij in of omstreeks de nacht van 7 op 8 oktober 2004 in de gemeente Zutphen,

met [slachtoffer 2] (geboren [in 1989]), die toen de leeftijd van

twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, één

of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede

bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2], immers heeft verdachte toen aldaar

- zijn tong in de mond van die [slachtoffer 2] geduwd/gebracht en/of

- de borsten van die [slachtoffer 2] ontbloot en/of betast en/of

- in de borst(en) van die [slachtoffer 2] geknepen en/of

- aan de tepels van die [slachtoffer 2] gezogen en/of

- met zijn hand(en) de schaamstreek van die [slachtoffer 2] betast;

ALTHANS, dat

hij in of omstreeks de nacht van 7 op 8 oktober 2004 in de gemeente Zutphen,

met [slachtoffer 2] (geboren [in 1989]) die toen de leeftijd van

zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, één of meer ontuchtige

handeling(en) heeft gepleegd,immers heeft verdachte

- zijn tong in de mond van die [slachtoffer 2] geduwd/gebracht en/of

- de borsten van die [slachtoffer 2] ontbloot en/of betast en/of

- in de borst(en) van die [slachtoffer 2] geknepen en/of

- aan de tepels van die [slachtoffer 2] gezogen en/of

- met zijn hand(en) de schaamstreek van die [slachtoffer 2] betast;

5.

hij in of omstreeks de periode van 6 oktober 2004 tot en met 8 oktober 2004,

in de gemeente Zutphen, althans in Nederland, opzettelijk de minderjarige(n),

[slachtoffer 2] (geboren [in 1989]) en/of [slachtoffer 3]

(geboren [in 1988]) heeft onttrokken en/of onttrokken heeft gehouden aan

het wettig over haar/hen gesteld gezag en/of aan het opzicht van degene die

dit desbevoegd over haar/hen uitoefent,immers heeft verdachte toen aldaar die

[slachtoffer 2] en/of die [slachtoffer 3] onttrokken en/of onttrokken gehouden aan

haar/hun moeder en/of ouder(s) en/of internaat [naam internaat] te [plaats] en/of de

voogdij instelling door (nadat zij was/waren weggelopen van het voornoemde

internaat) niet haar/hen moeder en/of ouder(s) en/of het internaat en/of de

politie te informeren en/of haar/hen een slaapplaats en/of onderdak in een

woning aan te bieden en/of de voordeur van die woning af te (laten) sluiten

en/of op slot te (laten) doen en/of haar/hen te vragen mee te gaan naar

Lanaken (België);

6.

hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2004 tot en met 11 oktober 2004

in de gemeente Zutphen en/of in de gemeente Amsterdam, in elk geval in

Nederland, om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van

de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen,

afleveren, verstrekken, vervoeren van (een) hoeveelhe(i)d(en) van een

materiaal bevattende MDA en/of MDMA en/of MMDA en/of N-ethyl MDA (MDEA) en/of

2-CB (XTC-pillen), zijnde MDA en/of MDMA en/of MMDA en/of N-ethyl MDA (MDEA)

en/of 2-CB (XTC-pillen) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet

behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen, een of meer anderen

heeft getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen plegen, mede

te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe

gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, hebbende verdachte

toen aldaar

- aan [persoon 3] gevraagd of hij, [persoon 3], iemand kende die in drugs handelde

en/of om uit te kijken in Amsterdam naar mensen die daar wel in deden en/of

- (vervolgens) (via [persoon 3]) contact gelegd met en/of een afspraak gemaakt

(in Amsterdam) met een (onbekend gebleven) man en/of

- (vervolgens) tijdens de ontmoeting in Amsterdam met genoemde man gesproken

over hoeveelheden en prijzen van pillen/drugs.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

Door verdachtes raadsman is aangevoerd dat de officier van justitie in haar vervolging niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, nu zij het gelijkheidsbeginsel heeft geschonden door haar vervolging niet mede te richten tegen[persoon 1] en [persoon 3].

Uitgaande van de rol die genoemde personen blijkens het dossier en het aan verdachte ten laste gelegde zouden hebben gespeeld, begrijpt de rechtbank dat verweer aldus, dat het slechts betrekking heeft op de ontvankelijkheid met betrekking tot de onder 1 en 6 ten laste gelegde feiten.

De rechtbank verwerpt het verweer, alleen reeds omdat, naar haar oordeel, van gelijke gevallen geen sprake is.

Bewijsverkrijging

Met een toelichting als vermeld in zijn ter terechtzitting overgelegde pleitnota heeft de raadsman geconcludeerd dat de telefoontaps onrechtmatig zijn ingezet, zodat al het door en dankzij deze taps verkregen bewijsmateriaal als zodanig dient te worden uitgesloten.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt ter zake van de daaraan ten grondslag gelegde argumenten het volgende:

- Uit het onderzoek is niet gebleken dat het ambtelijk verslag van de wijkagent [naam agent], mede ten grondslag heeft gelegen aan de bevelen en machtigingen ex artikel 126m juncto artikel 126l van het Wetboek van Strafvordering, zodat valt aan te nemen dat zulks niet het geval is geweest.

- Ofschoon uit de stukken blijkt en ook door de officier van justitie is erkend dat het onderzoek tegen verdachte traag op gang is gekomen, dwingt deze omstandigheid niet tot de conclusie dat geen sprake meer kan zijn van ernstige inbreuken op de rechtsorde en evenmin van een dringend onderzoeksbelang bij het inzetten van telefoontaps.

Uitgaande van de destijds bestaande situatie, zoals deze uit de stukken naar voren komt, is de rechtbank van oordeel dat de officier van justitie en de rechter-commissaris ten aan zien van de telefoontaps in redelijkheid hebben kunnen besluiten zoals zij hebben gedaan.

In dit verband acht de rechtbank van medebelang, dat de in artikel 126m juncto 126l van

het Wetboek van Strafvordering vervatte regeling ertoe dwingt voortdurend te blijven

toetsen of verlenging van de telefoontap gerechtvaardigd is.

Vrijspraak

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 2 en 4 primair ten laste gelegde heeft begaan, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken.

De rechtbank overweegt dienaangaande, dat naar haar oordeel buiten de betrokken aangifte geen bewijsmateriaal voorhanden is, dat betrekking heeft op de juridische kern van de aan verdachte ten laste gelegde en door hem ontkende feiten.

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 3 primair, 4 subsidiair, 5 en 6 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

1.

hij op tijdstippen in de periode van 1 april 2003 tot en met 30 september 2003 in de gemeenten Zutphen en Apeldoorn en Rheden en Nijmegen en in de provincie Groningen, en/of in Lanaken (België) en/of in de Bondsrepubliek Duitsland, telkens [slachtoffer 1] (geboren [in 1985]), door geweld en andere feitelijkheden en door bedreiging met feitelijkheden heeft gedwongen en door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met en/of voor een derde tegen betaling en hem, verdachte, uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor een derde te bevoordelen en dat hij, verdachte, toen aldaar telkens onder voornoemde omstandigheden een handeling heeft ondernomen waarvan hij wist dat [het slachtoffer 1] zich daardoor tot het verrichten van die seksuele handelingen beschikbaar stelde en dat hij, verdachte, toen aldaar telkens opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van [het slachtoffer 1] met of voor een derde tegen betaling, terwijl hij wist dat [het slachtoffer 1] zich onder de hiervoor genoemde omstandigheden beschikbaar stelde tot het plegen van die handelingen, immers heeft hij, verdachte, toen aldaar [het slachtoffer 1] die opgenomen was in een psychiatrische instelling en aldus kwetsbaar was en niemand had op wie zij kon steunen, gezegd/laten blijken/voorgehouden dat hij, verdachte, verliefd op haar was en dat zij de vriendin was die hij zocht en dat hij een langdurige/vaste relatie met haar wilde aangaan en haar heeft "ingepalmd", onder andere door het geven van complimentjes en het voorstellen aan zijn moeder en zus, en

- op haar ingepraat over het (in een keer) stoppen met het gebruik van medicijnen en

- nadat [het slachtoffer 1] van hem zwanger was geraakt haar voor de keus gesteld om zich te laten aborteren of in de prostitutie te gaan werken om zijn schulden te kunnen aflossen en voor een huis en de inrichting daarvan en voor het kind en

- [het slachtoffer 1] voorgehouden dat zij in korte tijd veel geld kon verdienen door zich te prostitueren en

- [het slachtoffer 1] de belofte gedaan dat een deel van het door haar verdiende geld gebruikt zou worden voor het kind en een huis en [het slachtoffer 1] gezegd/laten blijken/voorgehouden dat als zijn schulden zouden zijn afbetaald hij met haar een nieuw leven kon beginnen en

- [het slachtoffer 1] gezegd/laten blijken/voorgehouden dat als zij niet in de prostitutie ging werken hij zijn geld met drugshandel/criminele activiteiten zou moeten gaan verdienen en

- [het slachtoffer 1] in contact gebracht met personen werkzaam in een erotische massagesalon en in een seksclub en

- [het slachtoffer 1] over- en/of ondergebracht en laten brengen naar een plaats/prostitutiegelegenheid (de erotische massagesalon van[persoon 1] en de seksclub van [persoon 2] en een seksclub in Groningen of de Bondsrepubliek Duitsland) waar zij de prostitutie kon gaan bedrijven en/of erotische massages kon gaan verrichten en [het slachtoffer 1] van die plaats/prostitutiegelegenheid opgehaald/laten ophalen en

- het door [het slachtoffer 1] in de prostitutie verdiende geld aan hem laten afstaan en [het slachtoffer 1] niet vrijelijk laten beschikken over haar eigen verdiensten en

- [het slachtoffer 1] geslagen en getrapt en

- tegen [het slachtoffer 1] gezegd dat hij haar familie wat aan zou doen en

- zich dwingend en/of dominant en/of agressief en/of manipulatief

gedragen/opgesteld tegenover [het slachtoffer 1] en

aldus

- [het slachtoffer 1] sociaal en maatschappelijk geisoleerd en

- [het slachtoffer 1] emotioneel en financieel afhankelijk gemaakt waardoor de keuzevrijheid van [het slachtoffer 1] werd beperkt en

- ingespeeld op/misbruik gemaakt van de schuldgevoelens van [het slachtoffer 1]

en

- psychische druk op [het slachtoffer 1] uitgeoefend en

- fysiek en verbaal geweld jegens [het slachtoffer 1] aangewend en

- [het slachtoffer 1] angst ingeboezemd en

- misbruik gemaakt van het leeftijdsverschil dat er tussen hem en [het slachtoffer 1] was en van het fysieke en geestelijke overwicht dat hij op [het slachtoffer 1] had en

- voor [het slachtoffer 1] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan waardoor zij zich niet meer kon of durfde te verzetten en haar weerstand werd gebroken;

3.

hij in de maand augustus 2003, te Velp, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk gebruik heeft gemaakt van een valse loonstrook en werkgeversverklaring, zijnde geschriften die bestemd waren om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die geschriften echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken hierin dat genoemde loonstrook en werkgeversverklaring, aan een werkneemster bij de [werkgever 2] (bank) zijn aangeboden/ overhandigd ter verkrijging van een lening en bestaande die valsheid hierin dat genoemde loonstrook en werkgeversverklaring, in hun totaliteit vals waren omdat

- de daarin genoemde [slachtoffer 1] niet (als secretaresse) bij [werkgever 1] werkzaam was en

- [werkgever 1] nimmer de werkgever van genoemde [slachtoffer 1] is geweest

en

- genoemde [slachtoffer 1] nimmer loon/salaris van [werkgever 1]s heeft ontvangen;

4.

hij in de nacht van 7 op 8 oktober 2004 in de gemeente Zutphen, met [slachtoffer 2] (geboren [in 1989]) die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, immers heeft verdachte

- de borsten van die [slachtoffer 2] ontbloot en betast en

- in de borst(en) van die [slachtoffer 2] geknepen en

- aan de tepels van die [slachtoffer 2] gezogen en

- met zijn hand(en) de schaamstreek van die [slachtoffer 2] betast;

5.

hij in de periode van 6 oktober 2004 tot en met 8 oktober 2004, in de gemeente Zutphen, opzettelijk de minderjarigen, [slachtoffer 2] (geboren [in 1989]) en [slachtoffer 3] (geboren [in 1988]) onttrokken heeft gehouden aan het wettig over hen gesteld gezag en aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hen uitoefent, immers heeft verdachte toen aldaar die [slachtoffer 2] en die [slachtoffer 3] onttrokken gehouden aan internaat [naam internaat] te [plaats] en/of de voogdij instelling door (nadat zij waren weggelopen van het voornoemde internaat) niet het internaat en/of de politie te informeren en door hen een slaapplaats en onderdak in een woning aan te bieden en de voordeur van die woning af te laten sluiten en hen te vragen mee te gaan naar Lanaken (België);

6.

hij in de periode van 1 augustus 2004 tot en met 11 oktober 2004 in de gemeente Zutphen en/of in de gemeente Amsterdam, om een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren van (een) hoeveelhe(i)d(en) van een materiaal bevattende MDA en/of MDMA en/of MMDA en/of N-ethyl MDA (MDEA) en/of 2-CB (XTC-pillen), zijnde MDA en/of MDMA en/of MMDA en/of N-ethyl MDA (MDEA) en/of 2-CB (XTC-pillen) (een) middel(en) vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en, een of meer anderen heeft getracht te bewegen om dat feit te plegen, en om daarbij behulpzaam te zijn en daartoe middelen en inlichtingen te verschaffen, hebbende verdachte

toen aldaar

- aan [persoon 3] gevraagd of hij, [persoon 3], iemand kende die in drugs handelde

en om uit te kijken in Amsterdam naar mensen die daar wel in deden en

- vervolgens via [persoon 3] contact gelegd met en een afspraak gemaakt in Amsterdam met een onbekend gebleven man en

- vervolgens tijdens de ontmoeting in Amsterdam met genoemde man gesproken

over hoeveelheden en prijzen van pillen/drugs.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte be-hoort daarvan te worden vrijgesproken.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op de misdrijven:

- feit 1:

een ander door geweld en een andere feitelijkheid dwingen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling, dan wel onder voornoemde omstandigheden enige handeling ondernemen waarvan hij weet dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die handelingen beschikbaar stelt;

en

opzettelijk voordeel trekken uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde tegen betaling, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich onder de onder artikel 250a.1° van het Wetboek van Strafrecht genoemde omstandigheden beschikbaar stelt tot het plegen van die handelingen;

en

een ander door geweld of een andere feitelijkheid dwingen dan wel door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht bewegen hem uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met of voor een derde te bevoordelen;

- feit 3 primair:

medeplegen van opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd;

- feit 4 subsidiair:

met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen

plegen;

- feit 5:

opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, meermalen gepleegd;

- feit 6:

een feit, bedoeld in het derde of vierde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voorbereiden door een ander trachten te bewegen om dat feit te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn en om daartoe middelen en inlichtingen te verschaffen.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I).

De rechtbank acht na te melden strafoplegging in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezen-verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen - en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur leiden – dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan voor het slachtoffer [slachtoffer 1] bijzonder ingrijpende strafbare feiten. Hij heeft bewust een jonge en kwetsbare vrouw uitgekozen, haar in een afhankelijke positie gebracht en vervolgens puur uit winstbejag in de prostitutie gebracht. Tevens heeft verdachte met valse papieren het slachtoffer een lening af laten sluiten waarvan hij heeft geprofiteerd. Verdachte heeft ernstig misbruik gemaakt van het aanvankelijk door het slachtoffer in hem gestelde vertrouwen en laten zien totaal geen respect te hebben voor andermans gevoelens en grenzen en deze volledig ondergeschikt gemaakt aan zijn streven naar financieel gewin.

Bovendien heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het uitvoeren van voorbereidings-handelingen ten einde feiten betreffende de Opiumwet te plegen alsmede het onttrokken houden aan het wettig gezag van twee minderjarige meisjes waarbij verdachte met een van de meisjes ontucht heeft gepleegd en daarmee inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer.

De rechtbank heeft voorts in aanmerking genomen het ten name van verdachte gestelde uittreksel van de justitiële documentatie.

Toepasselijke wetsartikelen

De strafoplegging is gegrond op de artikelen:

- 10, 27, 57, 91, 225, 247, 250a en 279 van het Wetboek van Strafrecht;

- 10a van de Opiumwet.

Beslissing

De rechtbank beslist als volgt.

Verklaart niet bewezen, dat verdachte het onder 2 en 4 primair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het onder 1, 3 primair, 4 subsidiair, 5 en 6 ten laste gelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezenverklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar.

Veroordeelt de verdachte voor het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden.

Beveelt dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorge-bracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht.

Aldus gewezen door mr. Van Harreveld, voorzitter, mrs. Van der Hooft en Van Baaren, rechters, in tegenwoordigheid van Wiering, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 20 april 2005.