Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2005:AT3839

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
08-04-2005
Datum publicatie
13-04-2005
Zaaknummer
06/922017-04
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Ontslag van alle rechtsvervolging terzake medeplichtigheid aan het verkopen en in voorraad hebben van niet in Nederland geregistreerde pillen (Fiagrapillen, niet zijnde de geregistreerde Viagrapillen), nu de strafbaarheid van medeplichtigheid aan een overtreding is uitgesloten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Meervoudige kamer voor strafzaken

Parketnummer: 06/922017-04

Uitspraak d.d.: 8 april 2005

Verstek / onip

VERKORT VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum],

wonende te [adres].

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 25 maart 2005.

De tenlastelegging

Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in de periode van 1 januari 2003 tot en met 11 september 2003 te Zutphen en/of te Warnsveld, althans in het arrondissement Zutphen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen ongeregistreerde farmaceutische specialités en/of ongeregistreerde farmaceutische preparaten, te weten ongeveer 200.000, in elk geval een (groot) aantal "Fiagra"pillen, pillen die het uiterlijk hebben van de zgn. Viagrapillen en als werkzame stof sildanafil bevatten, heeft bereid en/of

heeft verkocht en/of heeft afgeleverd en/of heeft verhandeld en/of ter aflevering in voorraad heeft gehad;

(Artikel 3 lid 4 onder a en b van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening)

art 3 lid 4 ahf/ond b Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

ALTHANS, dat

een of meer derde(n) in de periode van 1 januari 2003 tot en met 11 september 2003 te Zutphen en/of te Warnsveld, althans in het arrondissement Zutphen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen ongeregistreerde farmaceutische specialités en/of ongeregistreerde farmaceutische preparaten, te weten ongeveer 200.000, in elk geval een (groot) aantal "Fiagra"pillen, pillen die het uiterlijk hebben van de zgn. Viagrapillen en als werkzame stof sildanafil bevatten, heeft/hebben bereid en/of heeft/hebben verkocht en/of heeft/hebben afgeleverd en/of

heeft/hebben verhandeld en/of ter aflevering in voorraad heeft/hebben gehad,

bij welke misdrijf/misdrijven hij, verdachte in de periode van 1 januari 2003 tot en met 11 september 2003 te Zutphen en/of te Warnsveld, althans in het arrondissement Zutphen, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen opzettelijk behulpzaam geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen, inlichtingen heeft verschaft tot het plegen van dit/deze misdrijf (ven) door informatie in te winnen over de

mogelijkheden van handel in (imitatie) Viagrapillen en/of contact gelegd met verpakkers/ompakkers van medicijnen ("blisteren") en /of drukwerk heeft verzorgd.(bijsluiters en doosjes);

Artikel 3 lid 4 onder a en b van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

Artikel 48 wetboek van Strafrecht

art 3 lid 4 ahf/ond a Wet op de Geneesmiddelenvoorziening

2.

hij in de periode van 1 januari 2003 tot en met 11 september 2003 te Zutphen en/of te Warnsveld, althans in het arrondissement Zutphen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opzettelijk valse en/of vervalste of wederrechtelijk vervaardigde waren, te weten (delen van) ongeveer 200.000, in elk geval een grote partij, vervalste/nagemaakte Viagra-pillen, in elk geval sterk op Viagra-pillen

gelijkende pillen, heeft verkocht en/of te koop heeft aangeboden en/of heeft afgeleverd, terwijl zij van het plegen van dit misdrijf zijn beroep heeft gemaakt en/of als bedrijf heeft uitgeoefend;

(art. 337 lid 1 jo lid 3 wetboek van Strafrecht)

art 337 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht

ALTHANS, dat

een of meer derde(n) in de periode van 1 januari 2003 tot en met 11 september 2003 te Zutphen en/of te Warnsveld, althans in het arrondissement Zutphen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen opzettelijk valse en/of vervalste of wederrechtelijk vervaardigde waren, te weten (delen van) ongeveer 200.000, in elk geval een grote partij, vervalste/nagemaakte Viagra-pillen, in elk geval sterk op Viagra-pillen gelijkende pillen, heeft verkocht en/of te koop heeft aangeboden en/of heeft afgeleverd, terwijl hij van het plegen van dit misdrijf zijn beroep heeft gemaakt en/of als bedrijf heeft uitgeoefend;

bij welke misdrijf/misdrijven hij, verdachte in de periode van 1 januari 2003 tot en met 11 september 2003 te Zutphen en/of te Warnsveld, althans in het arrondissement Zutphen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

opzettelijk behulpzaam geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen, inlichtingen heeft verschaft tot het plagen van dit/deze misdrijf (ven) door informatie in te winnen over de mogelijkheden van handel in (imitatie) Viagra-pillen en/of contact gelegd met verpakkers/ompakkers van medicijnen ("blisteren") en/of drukwerk heeft verzorgd (bijsluiters en doosjes);

art. 337 lid 1 jo lid 3 wetboek van Strafrecht

art. 48 wetboek van Strafrecht

art 337 lid 3 Wetboek van Strafrecht

Taal- en/of schrijffouten

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.

Vrijspraak

Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 2 primair tenlastegelegde heeft begaan, aangezien de rechtbank van oordeel is dat het karakter van verdachtes handelen niet als medeplegen kan worden aangemerkt.

De verdachte behoort hiervan te worden vrijgesproken.

Nietigheid van de dagvaarding

De officier van justitie heeft beoogd als feit 2 subsidiair ten laste te leggen medeplichtigheid aan een misdrijf vermeld in artikel 337, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Het in de tenlastelegging vermelde kwalificatieve deel van de delictsbeschrijving “valse, vervalste of wederrechtelijke” duidt op het in het eerste lid onder a van dat artikel genoemde misdrijf, maar het daarna vermelde “waren” duidt op één van de misdrijven, genoemd in het eerste lid onder b tot en met e van dat artikel. De inhoud van de dagvaarding is niet duidelijk. Ook uit de uitwerking die daarna in de tenlastelegging volgt, welke naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende feitelijk is, blijkt onvoldoende op welk onderdeel van dat artikel de officier van justitie het oog heeft gehad.

De tenlastelegging voldoet ten aanzien van het onder 2 subsidiair ten laste gelegde, nu dit onbegrijpelijk is, derhalve niet aan de eisen van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering en zal daarom voor wat betreft dat deel nietig worden verklaard.

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 subsidiair ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat:

derden in de periode van 1 januari 2003 tot en met 11 september 2003 te Zutphen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, ongeregistreerde farmaceutische specialités, te weten ongeveer 200.000 "Fiagra"pillen, pillen die het uiterlijk hebben van Viagrapillen en als werkzame stof sildanafil bevatten, hebben verkocht en ter aflevering in voorraad hebben gehad,

bij welke feit hij, verdachte in de periode van 1 januari 2003 tot en met 11 september 2003 in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, opzettelijk behulpzaam is geweest en middelen en inlichtingen heeft verschaft tot het plegen van dit feit door contact te leggen met verpakkers/ompakkers van medicijnen ("blisteren") en drukwerk heeft verzorgd (bijsluiters en doosjes).

Vrijspraak van het meer of anders tenlastegelegde

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken.

Geen strafbaar feit

Het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde levert geen strafbaar feit op nu het onder 1 subsidiair bewezen verklaarde gronddelict een overtreding betreft en de strafbaarheid van medeplichtigheid aan een overtreding is uitgesloten.

De verdachte moet wat dat betreft dan ook worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze beslissing is gegrond op de artikelen:

- 48, 52 en 91 van het Wetboek van Strafrecht;

- 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten;

- 3 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening.

BESLISSING

De rechtbank beslist als volgt.

Verklaart niet bewezen, dat verdachte het onder 1 primair en 2 primair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart de dagvaarding nietig wat betreft het onder 2 subsidiair ten laste gelegde feit.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het onder 1 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder 1 subsidiair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart het onder 1 subsidiair bewezenverklaarde niet strafbaar en ontslaat verdachte voor dit feit van alle rechtsvervolging.

Aldus gewezen door mrs. Hemrica, voorzitter, Elders en Van de Wetering, rechters, in tegenwoordigheid van Jansen, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 8 april 2005.