Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2004:AP1876

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
11-05-2004
Datum publicatie
12-07-2004
Zaaknummer
61669 KGZA 04-101
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Forumkeuze in overeenkomst geldt ook voor kort geding

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2004, 474
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

SECTOR CIVIEL

VOORZIENINGENRECHTER

Kort-gedingnummer: 61669 KGZA 04-101

vonnis van : 11 mei 2004

Vonnis in kort geding in de zaak van:

1. de naamloze vennootschap REESINK N.V.

gevestigd te Zutphen

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KAMPS DE WILD B.V.

gevestigd te Zevenaar,

eisers bij dagvaarding van 22 april 2004,

procureur: mr. C.B. Gaaf,

advocaten: mrs. S. Azahaf en P.F. Hopman te Amsterdam,

tegen:

de naamloze vennootschap naar het recht van het Koninkrijk Belgie

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES EUROPE N.V.,

gevestigd te Geel, België,

gedaagde,

advocaten: mrs. J.F. Bienfait en H.P. Slappendel te Rotterdam.

Partijen worden hierna mede Reesink, Kamps de Wild en Hyundai genoemd.

1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Reesink en Kamps de Wild hebben onder overlegging van producties Hyundai gedagvaard tegen de openbare zitting van 28 april 2004.

Ter zitting heeft Hyundai onder overlegging van producties geconcludeerd tot afwijzing van het gevorderde met veroordeling van Reesink en Kamps de Wild in de proceskosten.

Partijen hebben hun standpunten aan de hand van pleitnota's mondeling toegelicht, waarna zij vonnis hebben gevraagd.

2. VASTSTAANDE FEITEN

De volgende feiten zullen in dit kort geding als tussen partijen voorlopig vaststaand worden aangemerkt. Deze feiten blijken uit overgelegde stukken en/of volgen uit stellingen van partijen, voor zover deze door de ene partij zijn aangevoerd en door de andere partij zijn erkend of niet dan wel onvoldoende gemotiveerd zijn betwist.

2.1 Op 16 april 1999 is tussen Hyundai ("the Company") en Reesink ("the Distributor") een distributieovereenkomst tot stand gekomen, waarin partijen onder meer in artikel 17 het volgende hebben vastgelegd: "(…...) This agreement is governed by belgian law. (...…) Any dispute shall be settled by the courts of Antwerp. (…...)"

2.2 Bij brief van 26 januari 2004 heeft Hyundai de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd

3. DE VORDERING, DE GRONDEN EN HET VERWEER

3.1 Reesink en Kamps de Wild vorderen dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis Hyundai zal veroordelen om de in 1999 met Reesink en Kamps de Wild gesloten distributieovereenkomst deugdelijk te blijven nakomen tot juli 2009, op verbeurte van een dwangsom van EUR 50.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Hyundai nalaat aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van EUR 650.000,--, en met veroordeling van Hyundai in de kosten van deze procedure.

3.2 Aan deze vordering hebben Reesink en Kamps de Wild tegen de achtergrond van de vaststaande feiten het volgende ten grondslag gelegd.

Hyundai heeft de overeenkomst beëindigd zonder inachtneming van de opzegtermijn van 24 maanden. Daardoor is de overeenkomst verlengd met vijf jaren tot juli 2009.

Voor de door Hyundai ingeroepen onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst zijn geen gronden aanwezig. De opzegging door Hyundai is onrechtmatig en daarom zonder rechtsgevolg.

Reesink en Kamps de Wild leiden schade door de onrechtmatige beëindiging. Zij hebben een spoedeisend belang bij de gevorderde maatregel.

3.3 Op het verweer van Hyundai zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4. DE BEOORDELING

4.1. Hyundai heeft voor alle weren, dus tijdig, de onbevoegdheid van deze rechtbank ingeroepen.

De vraag of deze rechtbank bevoegd is, moet beantwoord worden aan de hand van de EEX-verordening, hierna ook EEX-Vo. Het betreft hier immers een burgerlijke en/of handelszaak tussen partijen, gevestigd in verschillende verdragsluitende lidstaten, terwijl de rechtsvordering is ingesteld na de inwerkingtreding van de Verordening.

4.2. Partijen hebben in de overeenkomst een uitdrukkelijke forumkeuze neergelegd, als bedoeld in artikel 23 EEX-Vo. Tegen de achtergrond van enerzijds het feit dat het Belgisch procesrecht voorziet in de mogelijkheid om in kort geding een voorlopige voorziening als de onderhavige te vragen en anderzijds het gegeven dat door partijen is gekozen voor de toepasselijkheid van Belgisch recht, moet er, zoals Hyundai ook betoogt, gezien de door partijen gekozen bewoordingen (any dispute), van worden uitgegaan dat de forumkeuze in de door partijen gesloten overeenkomst mede ziet op het vragen van voorlopige voorzieningen. Nu deze forumkeuze overigens voldoet aan de eisen van artikel 23 EEX-Vo brengt deze keuze met zich dat Reesink en Kamps de Wilde zich met hun vorderingen dienen te wenden tot de courts of Antwerp.

4.3. Reesink en Kamps de Wild zullen als de in het ongelijk gestelde partijen in de kosten van deze procedure veroordeeld worden.

5. BESLISSING

De voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding:

verklaart zich onbevoegd van de vordering kennis te nemen;

veroordeelt Reesink en Kamps de Wild in de kosten van het geding die voor zover gevallen aan de zijde van Hyundai tot op deze uitspraak worden begroot op EUR 193,-- wegens verschotten en EUR 703,-- wegens salaris procureur;

verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Aldus gewezen door mr. D. Vergunst, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 mei 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.