Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2003:AN9130

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
14-10-2003
Datum publicatie
28-11-2003
Zaaknummer
: 03-1219 GEMWT 29
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Anders dan eiser stelt onvoldoende concreet uitzicht (in het voor-ontwerp Reconstructie Veluwe) op legalisering van huifkarcentrum en bovendien andere middelen van bestaan. Daarom vereist onverwijlde spoed geen voorlopige voorziening nog voordat verweerder heeft beslist op het bezwaarschrift van eiser tegen het dwangsombesluit stekkende tot beiendiging van het centrum.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Bestuursrecht

Reg.nr.: 03-1219 GEMWT 29

UITSPRAAK

op het verzoek om een voorlopige voorziening in het geschil tussen:

[verzoeker] , te [plaats], verzoeker,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, verweerder.

1. Aanduiding bestreden besluit

Besluit van verweerder, waarbij verzoeker per 1 december 2003 bestuursdwang is

aangezegd ter zake van beëindiging van een huifkarcentrum en een partycentrum annex

horecabedrijf en het verwijderen van een partytent en een overkapping op het perceel Assel

12.

2. Procesverloop

L.J. Moolhuizen heeft bij brief van 14 augustus 2003 namens verzoeker een bezwaarschrift

bij verweerder ingediend. Bij brief van 3 september 2003 is verzocht om een voorlopige

voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Het verzoek is behandeld ter zitting van 13 oktober 2003, alwaar verzoeker en de heer

Moolhuizen en namens verweerder J. Groeneveld zijn verschenen.

3. Motivering

Ingevolge artikel 8:81 van de Awb dient te worden nagegaan, of onverwijlde spoed, gelet op

de betrokken belangen, een voorlopige voorziening vereist.

Voor zover deze toetsing meebrengt dat het geschil in de bodemprocedure wordt

beoordeeld, heeft deze uitspraak daaromtrent een voorlopig karakter en is deze niet bindend

voor de beslissing in die procedure.

Verzoeker wil met zijn verzoek bereiken dat zeker wordt gesteld dat hij - in de woorden van

zijn gemachtigde - in het zicht van de veilige haven (legalisering) niet genoodzaakt wordt

zijn bedrijfsvoering te staken.

Aan het Reconstructieplan Veluwe van de provincie Gelderland kan naar voorlopig oordeel

evenwel niet de betekenis worden toegekend die verzoeker daaraan toekent.

Het gaat om een voorontwerp-plan met alternatieven waaruit nog gekozen moet worden.

In het voorontwerp staan wel enkele uitgangspunten die in algemene zin een activiteit als die

van verzoeker ondersteunen maar het ontwerp geeft geen duidelijk antwoord op de vraag of

die activiteit op deze locatie aanvaardbaar is. Bovendien moeten er nog convenanten met de

gemeentebesturen worden gesloten over de uitvoering van het plan en duidelijk is dat het

gemeentebestuur van Apeldoorn niet wenst mee te werken aan legalisering.

Verweerder dient nog een beslissing te nemen op het bezwaarschrift van verzoeker en in dit

stadium kan dan ook bezwaarlijk - als een voorlopig oordeel - worden gezegd dat

verweerder in redelijkheid niet tot het bestreden besluit heeft kunnen komen omdat

legalisering aanstaande is.

Na ommekomst van de begunstigingstermijn breken maanden aan waarin verzoeker met zijn

bedrijf weinig inkomsten kan genereren, terwijl verzoeker, op de momenten dat hij daartoe

de noodzaak ziet, een inkomen verwerft als chauffeur.

Onder deze omstandigheden moet dan ook worden gezegd dat onverwijlde spoed, gelet op

de betrokken belangen, geen voorlopige voorziening vereist nog voordat verweerder op het

bezwaarschrift van verzoeker heeft beslist.

Nadat op het bezwaarschrift is beslist en verzoeker beroep heeft ingesteld kan hij verzoeken

om versnelde behandeling van het beroep of vragen om een voorlopige voorziening met het

verzoek tevens te beslissen omtrent het beroep.

Er bestaat geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling op grond van artikel 8:75 van

de Awb.

4. Beslissing

De voorzieningenrechter van de rechtbank,

recht doende:

wijst het verzoek af.

Aldus gegeven door mr. J.A. Lok en in het openbaar uitgesproken op 14 oktober 2003 in

tegenwoordigheid van de griffier.