Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2002:AE3531

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
29-05-2002
Datum publicatie
04-06-2002
Zaaknummer
06/060067-02
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN

Meervoudige kamer voor strafzaken

Parketnummer: 06/060067-02

Uitspraak d.d.: 29 mei 2002

Tegenspraak / dip

VERKORT VONNIS

in de zaak tegen:

[verdachte],

geboren te Deventer op 8 november 1982,

wonende te [woonplaats], [adres] 2.

Onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 mei 2002.

De tenlastelegging

Aan verdachte is het volgende tenlastegelegd:

Hij op of omstreeks 9 februari 2002 te [woonplaats], gemeente [X], tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een ontploffing teweeg heeft gebracht door een lawinepijl, althans vuurwerk in (de hal van) een woning tot ontploffing te brengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor de woning en/of de inboedel, in elk geval gemeen gevaar voor goederen en/of levensgevaar voor de (aanwezige) bewoner(s), in elk geval levensgevaar voor een ander of anderen, te duchten was;

art 157 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

art 157 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht

art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht

Gevoerd verweer

De raadsman heeft ter terechtzitting aangevoerd dat verdachte niet de opzet heeft gehad om gemeen gevaar voor goederen teweeg te brengen.

Ten aanzien van het aan verdachte ten laste gelegde opzet overweegt de rechtbank dat de bewijsmiddelen in samenhang bezien redelijkerwijs geen andere conclusie toelaten dan dat verdachte zich door zijn handelen tenminste willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat een ontploffing met gemeen gevaar voor goederen teweeg zou worden gebracht.

Bewezenverklaring

Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, te weten:

hij op 9 februari 2002 te [woonplaats], gemeente [X], tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk een ontploffing teweeg heeft gebracht door een lawinepijl in de hal van een woning tot ontploffing te brengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor de woning en de inboedel te duchten was.

Bewezenverklaring

Wat meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte be-hoort daarvan te worden vrijgesproken.

Ten aanzien van het ten laste gelegde levensgevaar overweegt de rechtbank, dat in het dossier elke informatie ontbreekt omtrent de mogelijke gevaren die in dit verband zouden kunnen worden veroorzaakt door een binnenshuis ontplofte lawinepijl.

Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezene levert op het misdrijf:

Medeplegen van opzettelijk een ontploffing teweeg brengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is.

Strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aanne-melijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Oplegging van straf en/of maatregel

Gelet op de aard en de ernst van hetgeen is bewezen is verklaard, de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede gelet op de persoon en de omstandigheden van de verdach-te zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf met daarnaast taakstraf als na te melden - met welke strafmodaliteit verdachte heeft ingestemd - op zijn plaats. Bedoelde taakstraf zal moeten worden verricht op een projectplaats als opgenomen in de door de Reclassering Nederland gehanteerde lijst van projectplaatsen.

De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte is naar aanleiding van een conflict dat zijn medeverdachte met [de man A] had samen met zijn mededader naar de ouderlijke woning van die [de man A] gegaan. Verdachtes mededader heeft in een midden nachtelijk uur een lawinepijl door de brievenbus naar binnen geduwd en tot ontploffing gebracht. Dusdoende hebben verdachte en zijn mededader de bewoners naast angst en schrik ook aanzienlijke materiële schade toegebracht.

Bij deze vorm van eigenrichting past een deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur.

Toepasselijke wettelijke voorschriften

Deze strafoplegging is gegrond op artikelen 14a, 14b, 14c, 22b, 22c, 27, 47 en 157 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

De rechtbank beslist als volgt.

Verklaart, zoals hiervoor overwogen bewezen dat verdachte het tenlastegelegde heeft begaan.

Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlas-tegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt ver-dachte daarvan vrij.

Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar.

Het bewezenverklaarde levert op het misdrijf:

Medeplegen van opzettelijk een ontploffing teweeg brengen, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is.

Verklaart de verdachte ter zake van het bewezenverklaarde straf-baar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 67 dagen.

Bepaalt, dat een gedeelte van de gevangenisstraf, groot 30 dagen niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelas-ten, op grond dat veroor-deelde zich vóór het einde van een proeftijd van 2 jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Beveelt, dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerleg-ging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorge-bracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht.

Veroordeelt de verdachte tot de navolgende taakstraf, te weten een werkstraf gedurende 60 uren, met bevel dat indien deze straf niet naar behoren wordt verricht vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 30 dagen.

Aldus gewezen door mrs. Van Oosten, voorzitter, Van Harreveld en Van Gelein Vitringa, rech-ters, in tegenwoordigheid van Jansen, griffier en uitge-sproken op de openbare terechtzitting van 29 mei 2002.

Mr. Van Gelein Vitringa is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.