Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2001:AB2910

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
31-07-2001
Datum publicatie
31-07-2001
Zaaknummer
41424 KGZA 01-265
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZUTPHEN

uitspraak: 27 juli 2001

KG nummer: 41424 KGZA 01-265

V O N N I S inzake

[Eiser]

wonende te [woonplaats],

eisende partij,

procureur: mr. A.J.H. Ozinga

advocaat: mr. P.H. Rappa te Roden

en

de vereniging NEDERLANDSE RIJPAARDEN EN PONY STAMBOEK (NRPS)

gevestigd te Ermelo,

gedaagde partij,

procureur: mr. H. van Ommeren.

Partijen worden in dit vonnis mede aangeduid als [eiser] en NRPS.

De president van de arrondissementsrechtbank te Zutphen, rechtdoende in kort geding,

OVERWEEGT

ten aanzien van het procesverloop

[eiser] heeft ter terechtzitting van heden -onder overlegging van produkties- geconcludeerd voor eis overeenkomstig de dagvaarding. NRPS heeft -eveneens onder overlegging van produkties- geconcludeerd voor antwoord tot afwijzing van de vordering. Partijen hebben hun standpunten over en weer nader toegelicht.

ten aanzien van het recht

1. Vaststaande feiten:

1.1. NRPS is een landelijke vereniging waarbij bepaalde soorten paarden en pony's kunnen worden geregistreerd. Zij stelt zich ten doel de fokkerij van paarden en pony's met Arabisch bloed en Anglo-arabische volbloedpaarden die een bijdrage kunnen leveren aan de paardensport en in staat zijn sportprestaties te leveren te bevorderen en tracht dat doel onder meer te bereiken door het aanleggen en bijhouden van stamboeken van dergelijke paarden en pony's en door het houden van keuringen. Naast NRPS zijn er in Nederland meerdere stamboekverenigingen voor paarden.

1.2. [eiser] is lid van de NRPS.

1.3. Op 22 februari 2001 of op 12 maart 2001 is uit de merrie Abatsa, toentertijd eigendom van een zekere [vorige eigenaar], het merrieveulen Ubatsa geboren. De vader van Ubatsa is Pronto, eigendom van [eiser]. [vorige eigenaar] heeft het originele dekbewijs en het originele geboortebewijs aan de Koninklijke Vereniging Warmbloed Paardenstamboek Nederland (hierna ook: KWPN) gezonden ter registratie van het veulen.

1.4. [eiser] heeft Ubatsa van [vorige eigenaar] gekocht en aan NRPS verzocht dit veulen in te schrijven in haar registers. NRPS heeft dit geweigerd, omdat [eiser] niet het originele geboortebewijs van dit veulen aan haar heeft verzonden.

1.5. Op 28 juli 2001 zal in Tolbert te Groningen de laatste keuring van veulens van dit seizoen plaatsvinden. [eiser] heeft Ubatsa daarvoor ingeschreven.

NRPS heeft deze inschrijving geweigerd, omdat het veulen niet bij haar geregistreerd staat.

2. Vordering, grondslag en verweer

2.1. [eiser] vordert, samengevat, NRPS te veroordelen om mee te werken aan de registratie van het veulen Ubatsa.

2.2. Hij baseert deze vordering op de vaststaande feiten en op de stelling dat NRPS onrechtmatig jegens haar handelt door te weigeren Ubatsa te registreren. Hij heeft er een spoedeisend belang bij dat zij wel wordt geregistreerd, opdat zij met de keuring op 28 juli 2001 kan meedoen. Ingevolge Europese regelgeving heeft hij het recht Ubatsa bij meerdere stamboekverenigingen te laten inschrijven, als zij voldoet aan de door die betreffende vereniging te stellen vereisten. NRPS schendt dat recht door te verlangen dat hij een origineel geboortebewijs overlegt. Zij handelt willekeurig door deze eis thans wel te stellen, terwijl zij in het verleden wel veulens heeft ingeschreven op een kopie van het geboortebewijs.

2.3. Op het verweer van NRPS zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

3. Beoordeling van het geschil

3.1. De vordering van eiser strekt ertoe NRPS te veroordelen om mee te werken aan de registratie van het veulen Ubatsa.

NRPS heeft laten weten, bereid te zijn om - ongeacht gelijktijdige registratie in andere stamboeken, zoals de Europese richtlijnen ter zake ook mogelijk willen maken - het veulen in haar stamboek te registreren, maar niet op vertoon van een door eiser als merriehouder ingezonden geboorte-bericht met daarachter gecopieerd dekkingsbericht, omdat dat ertoe zou kunnen leiden dat meer dan één paspoort per paard zou kunnen worden afgegeven; in een dergelijk paspoort worden inentingsgegevens bijgehouden, zodat het bij veterinairen onbekende bestaan van andere paspoorten voor hetzelfde verzorgde of ge-ente dier nadelige gevolgen kan hebben voor b.v. de consumenten van paardenvlees.

3.2. Deze opstelling komt alleszins redelijk en begrijpelijk voor en is niet in strijd met de Europese richtlijnen en regelgeving, die vrij verkeer van paarden beogen en met het oog daarop wel exclusieve registratie in slechts één stamboek willen tegengaan, maar niet een sluitend registratie-systeem zoals NPRS dat beoogt te realiseren. NPRS verdient steun voor haar pogingen, omdat het door eiser aangevoerde panacee van veulen-controles na meerdere opgaven de afgifte van dubbele paspoorten na bezoek van verschillende veulen-controleurs niet voorkomt.

3.3. In dat streven mag NPRS niet gedwarsboomd worden doordat eerder veulens - onder andere van eiser - erdoor geslipt zijn en voor hen wel op vertoon van een geboortebericht met gecopieerd dekkingsbericht meer paspoorten - soms op verschillende namen - afgegeven zijn. Het levert - anders dan eiser meent - geen verboden discriminatie of willekeur op als waar handhaving eerder faalde of tekortschoot, later door oplettender geworden stamboekverenigingen van hem gevergd wordt, dat hij voor registratie bij NPRS - in plaats van een in de kleur rose uitgevoerd geboortebericht met origineel dekkingsbericht dat overeenstemt met eerder door NPRS ontvangen, in groen uitgevoerde dekkingsberichten van merriehouder en hengstenhouder of kunstmatige inseminator - een door een andere stamboekvereniging afgegeven paspoort toont. Dat hij in dit geval nog wacht op de komst van de veulen-controleur van de stamboekvereniging, bij welke hij het veulen het eerst heeft laten registreren, kan wellicht reden zijn voor een vordering jegens die nadere stamboekvereniging tot het afleggen van een eerder bezoek, maar niet om NPRS te verleiden tot een lankmoediger opstelling jegens hem in strijd met haar krachtens bestuursbeleid aangescherpte eisen.

3.4. Dit alles leidt tot afwijzing van de gevorderde voorziening. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld worden in de kosten van deze procedure.

BESLIST IN KORT GEDING:

weigert de gevorderde voorziening;

veroordeelt [eiser] in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van NPRS gevallen en begroot op ƒ1550,-- voor salaris procureur en ƒ400,-- voor verschotten.

Aldus gewezen door mr. G. Vrieze, president, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 juli 2001 in tegenwoordigheid van mr. A. Procee.

AP/GV