Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2001:AB1533

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
10-05-2001
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
33371 HAZA 00668
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZUTPHEN

Rolnummer: 33371 HAZA 00-668

Uitspraak : 10 mei 2001

Vonnis van de enkelvoudige kamer voor burgerlijke zaken in de zaak tussen:

[eiseres],

gevestigd te [….],

eisende partij in conventie,

verwerende partij in reconventie,

procureur: mr. C.B. Gaaf,

advocaat : mr. G.P. Poiesz te Beverwijk,

en

[gedaagde],

gevestigd te [….],

gedaagde partij in conventie,

eisende partij in reconventie,

procureur: mr. E.G.M. Wiggers,

advocaat : mr. C. Borstlap te Zwolle.

Partijen worden in dit vonnis mede aangeduid als [eiseres] en [gedaagde].

1. Het verdere verloop van de procedure

Dit verloop blijkt uit:

het vonnis van 19 oktober 2000

het proces-verbaal van de op 4 december 2000 gehouden comparitie van partijen

de akte na comparitie van [gedaagde]

de antwoordakte van [eiseres].

2. De vaststaande feiten

2.1 In december 1998 heeft [gedaagde] aan [eiseres] een offerte uitgebracht voor levering en plaatsing van een bakwand, type “Evolutie” alsmede voor een bakwand, type “Integraal 2000”.

Bij het type “Evolutie” behoort een elektronisch gestuurde temperatuurregeling en een RVS hoge afzuigkap. Het voorfront van de bakwand is plat en is voorzien van draaideuren, welke toegang bieden tot kastruimte.

Het type “Integraal 2000” is voorzien van een computer gestuurde temperatuurregeling en een halfhoge afzuigkap. Het voorfront is gesloten in bol-knikvorm.

2.2 Op 2 februari 1999 hebben partijen een schriftelijk vastgelegde overeenkomst gesloten, betreffende levering en plaatsing door [gedaagde] van een bakwand van het type “Integraal 2000” (onder inruil door [eiseres] van de bestaande bakwand) tegen een prijs van f 66.975,-- (inclusief BTW).

Tussen partijen is betaling in 3 termijnen overeengekomen, waarbij de laatste termijn (10% van de koopsom, vermeerderd met BTW) 1 maand na plaatsing van de bakwand diende te worden betaald.

2.3 Nadat op 7 mei 1999 een nader gesprek heeft plaatsgevonden tussen [gedaagde], die daarbij werd vertegenwoordigd door [A], en [eiseres], die daarbij werd vertegenwoordigd door [B], over de door [gedaagde] te leveren bakwand, heeft [gedaagde] op 22 juli 1999 een bakwand geïnstalleerd in het cafetaria van [eiseres].

2.4 [eiseres] heeft [gedaagde] bij brief van 23 juli 1999 laten weten dat de bakwand qua hoogte en vormgeving niet in overeenstemming is met de bestelde bakwand.

2.5 Bij brief van 28 juli 1999 heeft [eiseres] aan [gedaagde] haar bezwaren tegen het geleverde nader uitgewerkt. In bedoelde brief komen onder meer de navolgende passages voor:

“De deal, die wij met de heer [C] van uw bedrijf hebben gemaakt betreft de levering van een nieuw model [gedaagde] bakwand INTEGRAAL 2000 met:

*voorfront in bol-knikvorm

*afmetingen van (….) *hoogte 1,95 meter

* (….)

*vetfilterpomp; voorzien van twee pijps vetfilterpompsysteem

*COMPUTER gestuurde frituurpannen etc.

*(….)

Door u is geleverd:

-een normaal, vierkant ouderwets model met afmetingen van (….)*hoogte 1,60

meter, niet computer gestuurd (….)

Bovendien hebben wij aangaande dit model de volgende ongemakken/mankementen geconstateerd. (tot dusver)

-de randen zijn slecht afgewerkt. Overal zitten scherpe punten en spleten e.d.

-capaciteit frituurketels onvoldoende, ook bij turbo-stand

-capacitiet (capaciteit, rechtbank) afzuiginstallatie onvoldoende, er blijft te veel lucht hangen

-geen tijdklok frituurketels?

-patatbak veel te klein/smal.

-ruimte tussen patatbak en frituurmanden/frituurketels is veel te klein; handelingen

met betrekking tot patat bakken zijn moeilijk te verrichten.

-er is geen aparte bak in de schepbak ingebouwd voor tangen e.d.

-pompje dispenser functioneert niet.

-vlam gaspit gaat uit bij lage stand met pan erop.

U hebt gewoonweg niet de door ons bestelde bakwand geleverd.

Derhalve eisen wij van u de levering van de door ons bestelde bakwand.

Mocht u binnen 6 weken onze eis niet inwilligen dan zullen wij niet aarzelen gerechtelijke stappen tegen u te ondernemen (….).”

2.5 De eerste twee betalingstermijnen zijn door [eiseres] voldaan.

Bij factuur d.d. 26 juli 1999 heeft [gedaagde] aan [eiseres] de laatste betalingstermijn ad f 6.697,50 (inclusief BTW) in rekening gebracht. Op de factuur staat voorts vermeld: “Betaling: wij ontvangen uw betaling gaarne op de plaatsingsdag”.

[Eiseres] heeft laatstbedoelde factuur niet voldaan.

2.6 In reactie op de hiervoor sub 2.4 vermelde brief heeft [gedaagde] aan [eiseres] bij brief van 6 september 1999 onder meer het navolgende medegedeeld:

“ (….)

Op 7 mei 1999 is ondergetekende bij u geweest en wij hebben tezamen de volledige uitvoering van de bakwand aan de hand van bijgaande kopie-koopovereenkomst en tekening doorgenomen. Deze tekening is tijdens mijn bezoek door u aan mij overhandigd. Dienovereenkomstig is de bakwand geproduceerd (….)

Wij hebben u een [gedaagde] bakwand model integraal 2000 geleverd, overeenkomstig de door u aangereikte tekening.

Tijdens mijn bezoek is u medegedeeld, dat het hele front van deuren zou worden voorzien zo als de tekening laat zien en dat een bol-knikvorm alleen mogelijk is in gesloten uitvoering.

De hoogte van de integraal bakwand is 1,50 of 1,60 m, afhankelijk van de indeling (….)

De hoogte van de bakwand met hoge afzuigkap is 1,95 meter.

Integraal duidt de geïntegreerde halfhoge afzuigkap aan, met regelapparatuur op ooghoogte voor in het front.

De bakwand is geleverd met een aparte pijp voor de afvoer van verbruikt vet.

Alle frituurpannen zijn computergestuurd. Doch de snackpan is niet voorzien van timers; dit type is nog niet seriematig leverbaar.

(….) de tekening laat een 45 cm snackpan zien welke niet omschreven staat in de koopovereenkomst. De bakwand is wel met snackpan uitgevoerd.

Mankementen:

Tijdens een service-beurt zullen de scherpe randen afgewerkt worden.

De capaciteit per frituurpan is 30 kg frites per pan per uur.

De branderdruk zal gecontroleerd en zonodig bijgesteld worden.

De afzuiging zal gecontroleerd worden alsmede de luchttoevoer.

Zodra de timer leverbaar is zal deze gemonteerd worden.

De fritesbak alsmede de ruimte tussen fritesbak, frituurmanden en frituurpannen is zo als gebruikelijk uitgevoerd.

Nergens staat iets vermeld over bakjes voor tangen.

Pompje dispenser dient na elk gebruik gereinigd te worden i.v.m. opdrogen saus.

Tijdens een service-beurt zal de gaspit gecontroleerd en zo mogelijk bijgesteld worden.

Wij leveren geen andere bakwand, omdat geleverd is zo als de koopovereenkomst en de tekening aangeven en uitvoerig besproken tijdens mijn bezoek op 7 mei 1999 (….).”

2.7 Bij brief van 8 september 1999 heeft [eiseres] aan [gedaagde] onder meer het navolgende medegedeeld:

“(….)

De bakwand beantwoordt niet aan de overeenkomst. Zo wordt de energietoevoer van de frituurketels niet door computers gestuurd en voldoen de frituurketels en afzuigapparaten niet aan de overeengekomen capaciteit. Bovendien stemmen de maten niet overeen met hetgeen met uw vertegenwoordiger [C] is afgesproken. Bovendien heeft u een ouderwets model geleverd (….)

Ik verzoek u mij binnen 14 dagen na heden ongeclausuleerd te laten weten dat u alsnog aan uw verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst zult voldoen en een bakwand zult leveren die beantwoordt aan de overeenkomst (….)

Overigens schort cliënte haar betalingsverplichting op tot dat u de gebreken heeft verholpen (….).”

2.8 Bij fax van 25 november 1999 heeft [gedaagde] aan [eiseres] onder meer het navolgende medegedeeld:

“(….)

wij zullen binnenkort:

De scherpe randen afwerken.

De branderdruk controleren en zonodig bijstellen.

De afzuiging controleren alsmede de luchttoevoer.

De timerregelaar monteren op de snackpan.

De fritesbak, indien mogelijk, hoger plaatsen, t.b.v meer ruimte tussen de fritesbak en frituurpannen.

De luchtverdeling van de afzuiging, waar mogelijk, aanpassen, zo dat deze optimaal is, waar nodig is.

De gaspit controleren en bijstellen.

Wij leveren geen andere bakwand (….)

Wij voelen ons niet verplicht, doch wij hebben intern overlegd en wij zijn in staat en bereid om deuren met een -zij het beperkte- bolling te leveren. Beperkt, omdat anders de deuren niet meer open kunnen.

Wij vragen ons wel af, of dit een verbetering is binnen de strakke lijn van de bakwand. Alle deuren dienen dan afgenomen te worden.

In plaats van de levering van bolle deuren bieden wij u het volgende alternatief aan, in plaats van uw voorgestelde alternatief om iets van de prijs af te doen (….).”

2.9 Bij brief van 2 december 1999 heeft [eiseres] aan [gedaagde] onder meer het navolgende medegedeeld:

“(….)

Wij hebben kennis genomen van uw fax d.d. 25 november 1999.

Wij zijn van mening dat de geleverde bakwand niet overeenkomstig de bestelde bakwand is.

Derhalve blijven wij bij onze eisen (….).”

2.10 [eiseres] heeft bij brief van 13 december 1999 het navolgende voorstel gedaan:

“De door u voorgestelde werkzaamheden gaat u uitvoeren.

Vervolgens laten wij de waarde (dus de waarde na de werkzaamheden) taxeren door zowel een deskundige van uw kant als een deskundige van onze kant.

Het verschil tussen de overeengekomen waarde van de deskundigen en de door ons betaalde prijs vóór inruil wordt door u aan ons gerestitueerd (….).”

2.11 Bij fax van 5 januari 2000 heeft [gedaagde] aan [eiseres] onder meer het navolgende medegedeeld:

“(….)

Uiteraard zullen wij de voorgestelde werkzaamheden uitvoeren binnen circa 2 weken: hier heeft u recht op (….)

Naast de voorgestelde werkzaamheden zouden wij tevens 2 rvs kokers monteren om de afvoerbuizen heen tussen bakwand en plafond.

Wij zien geen enkele reden om achteraf over de waarde c.q. het contractbedrag te discussiëren (….).”

2.12 Bij fax van 1 februari 2000 heeft [eiseres] aan [gedaagde] medegedeeld:

“Wij blijven bij ons standpunt dat u niet de door ons bestelde bakwand hebt geleverd.”

2.13 [eiseres] heeft op 17 februari 2000 aan [Z] opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de geleverde bakwand met als doel -zo blijkt uit na te melden rapport- antwoord te krijgen op de vraag of de geleverde bakwand overeenkomt met de bakwand als vermeld in de offerte, zijnde [gedaagde], type “Integraal 2000” of dat het het conventionele model [gedaagde], type Evolutie betreft.

2.14 [Z] heeft ter zake op 14 april 2000 aan [eiseres] gerapporteerd.

In het rapport komen onder meer de navolgende passages voor:

“(….)

Wij hebben geconstateerd, dat de geleverde bakwand absoluut niet overeenkomt met de geoffreerde [gedaagde] bakwand van het type Intergraal 2000.

De hoogte van de geleverde wand is niet in overeenstemming met de offerte. Voor beide modellen werd een hoogte voorgesteld van 1,95 meter.

De vormgeving is recht en vlak en lijkt in het geheel niet op een Integraal 2000 model als getoond op bijgevoegde schets.

De temperatuurregeling is niet computergestuurd zoals vermeld in de offerte aangaande het model intergraal 2000.

De wijze van afwerking laat duidelijk te wensen over (….)

Wij concluderen, dat de bakwand als getoond bij cliënt niet overeenkomt met één van de bakwanden als in de offerte vermeld. De geleverde wand komt nog het dichtst bij de specificatie van het [gedaagde] model Evolutie.

De wijze van afwerking kan duidelijk worden verbeterd.”

2.15 [eiseres] heeft bij brief van 27 april 2000 evengemeld rapport van [Z] aan [gedaagde] verzonden en aanspraak gemaakt op levering van een bakwand overeenkomstig de offerte.

2.16 Bij fax van 8 mei 2000 heeft [gedaagde] aan [eiseres] onder meer het navolgende laten weten:

“(….)

Wij zullen geen andere bakwand leveren. Een offerte is een aanbieding en geen koopovereenkomst, los gezien van de inhoud. Op 7 mei 1999 is ondergetekende bij de heer [B] geweest en wij hebben tezamen de volledige uitvoering van de bakwand aan de hand van de koopovereenkomst en bijgaande tekening van A tot Z doorgenomen.

Deze tekening is tijdens het bezoek door de heer [B] aan mij overhandigd.

Zó moest de bakwand worden, over de gehele lengte voorzien van deuren en dienovereenkomstig is de bakwand geproduceerd.

Het verbaast ons, dat juist deze tekening in het rapport ontbreekt.

De door u aangereikte tekeningen komen geheel niet overeen met de koopovereenkomst (….).”

Voor het overige heeft [gedaagde] -voor zover van belang- de bevindingen van [Z] van de hand gewezen.

3. De vordering in conventie

3.1 [eiseres] vordert dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, [gedaagde] zal veroordelen:

a. om binnen 14 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis een bakwand als bedoeld in de overeenkomst d.d. 2 februari 1999, type Integraal 2000, te leveren en te plaatsen alsmede zal bepalen dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van

f 5.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde] in gebreke blijft met de voldoening van het ten deze te wijzen vonnis;

b. om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan haar te betalen een bedrag van

f 3.450,-- exclusief BTW, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 29 juni 2000 tot en met de dag der algehele voldoening;

c. [gedaagde] zal veroordelen in de kosten van het geding.

3.2 [eiseres] legt aan haar vorderingen tegen de achtergrond van de vaststaande feiten de navolgende stellingen ten grondslag.

De door [gedaagde] geleverde bakwand voldoet niet aan de overeenkomst. De bakwand heeft niet de overeengekomen vorm en afmeting en de temperatuurregeling is niet computergestuurd. De frituurketels en de afzuigapparaten voldoen niet aan de overeengekomen capaciteit. Het geleverde model is het model “Evolutie”.

[gedaagde] weigert ten onrechte om aan haar een bakwand te leveren die aan de overeenkomst voldoet en is terzake blijvend in verzuim.

Zij heeft recht en belang bij nakoming van de overeenkomst.

[gedaagde] is de buitengerechtelijke kosten ad f 2.500,--(exclusief BTW) alsmede de kosten van het door [Z] uitgevoerde onderzoek, welke kosten f 950,-- (exclusief BTW) bedragen, verschuldigd.

4. Het verweer in conventie

4.1 [gedaagde] concludeert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de vordering zal afwijzen met veroordeling van [eiseres] in de kosten van deze procedure.

4.2 Op het verweer van [gedaagde] zal, voor zover van belang, hierna nader worden ingegaan.

5. De vordering in reconventie

5.1 [gedaagde] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [eiseres] zal veroordelen tot betaling van een bedrag van f 6.697,50, te vermeerderen met de contractuele rente van 1% per maand vanaf 26 augustus 1999 tot aan de dag der betaling, een en ander met veroordeling van [eiseres] in de kosten van deze procedure.

5.2 [gedaagde] legt aan haar vorderingen tegen de achtergrond van de vaststaande feiten de navolgende stellingen ten grondslag.

[eiseres] is met de betaling van haar factuur d.d. 26 juli 1999 in verzuim.

Zij heeft recht en belang bij een veroordeling tot betaling van bedoeld bedrag, vermeerderd met contractuele rente en kosten.

6. De beoordeling van het geschil in conventie

6.1 Met betrekking tot de vraag of de door [gedaagde] geleverde bakwand overeenstemt met de inhoud van de op 2 februari 1999 tussen partijen gesloten overeenkomst, betreffende levering en plaatsing van een bakwand van het type “Integraal 2000”, is de inhoud van de voordien door [gedaagde] aan [eiseres] uitgebrachte offerte met betrekking tot het type "Integraal 2000” -anders dan [gedaagde] heeft doen betogen- wel van belang. Immers, daar waar eigenschappen van de betreffende bakwand specifieker staan omschreven in de offerte dan in de koopovereenkomst, mag [eiseres] verwachten dat de bakwand de eigenschappen bezit zoals die in de offerte staan vermeld, tenzij daar in de koopovereenkomst (dan wel krachtens nadere overeenkomst) uitdrukkelijk van wordt afgeweken. Dit geldt in beginsel ook indien in de koopovereenkomst bepaalde eigenschappen, waaronder begrepen de maatvoering en de vormgeving niet (volledig) staan vermeld, terwijl de offerte op dit punt wel (volledige) informatie verschaft.

6.2 In deze dient er van te worden uitgegaan dat de temperatuurregeling van de zich in het geleverde bevindende frituurpannen wel computergestuurd is. Uit de inhoud van het hiervoor sub 2.14 vermelde rapport van [Z] kan het tegendeel immers niet worden afgeleid. De andersluidende visie van [Z] is klaarblijkelijk niet gebaseerd op inwendige inspectie van de bakwand, doch louter op visuele waarneming. Weliswaar wordt de visie van [Z] door [C], die namens [gedaagde] met [eiseres] de ten processe bedoelde koopovereenkomst heeft gesloten, ondersteund in diens aan het proces-verbaal van comparitie van partijen gehechte brief d.d. 7 oktober 2000, doch uit de inhoud van die brief kan niet worden afgeleid waarop [C] zijn oordeel ter zake baseert. Ook de voorafgaand aan de onderhavige procedure door [eiseres] aan [gedaagde] verzonden brieven geven geen onderbouwing van het standpunt van [eiseres] ter zake, terwijl een specifiek bewijsaanbod op dit punt ontbreekt. Voor zover de temperatuur van de snackpan nog niet computergestuurd zou zijn geregeld, heeft [gedaagde] bij de hiervoor sub 2.6 en 2.8 vermelde brieven aangeboden om de timerregelaar op de snackpan te installeren, welk aanbod zij nog eens heeft herhaald in haar hiervoor sub 2.11 vermelde brief. [eiseres] heeft dit aanbod niet aanvaard.

6.3 Over de hoogte van de bakwand bevat de koopovereenkomst d.d. 2 februari 1999 geen informatie. Uit de offerte blijkt dat de bakwand van het type “Evolutie” voorzien is van een hoge RVS afzuigkap alsmede dat de bakwand 1,95 meter hoog is. Blijkens de offerte is de bakwand van het type “Integraal 2000” voorzien van een halfhoge afzuigkap. Dat daardoor de bakwand van het type “Integraal 2000” lager is dan de 1,95 meter die de bakwand van het type “Evolutie” hoog is, is dan ook genoegzaam aannemelijk. [Z] is in haar rapport voorbijgegaan aan het feit dat de bakwand van het type “Integraal 2000” -anders dan de bakwand van het type “Evolutie”- is uitgerust met een halfhoge afzuigkap, zodat diens rapport het standpunt van [eiseres] in deze niet ondersteunt. [C] besteedt aan dit aspect van de discussie geen aandacht in zijn evengemelde brief van 7 oktober 2000, terwijl een specifiek bewijsaanbod ter zake van [eiseres] ontbreekt.

Bij deze stand van zaken dient er van te worden uitgegaan dat de hoogte van de aan [eiseres] geleverde bakwand voldoet aan het overeengekomene.

6.4 Over de vorm van het voorfront van de door [eiseres] gekochte bakwand bevat de koopovereenkomst d.d. 2 februari 1999 geen informatie. Aan de door partijen overgelegde kopieën van bedoelde overeenkomst is geen tekening van de bakwand gehecht. In de offerte staat vermeld dat bij het type “Integraal 2000” sprake is van een gesloten voorfront in bol-knikvorm.

In deze is niet van belang of het verweer van [gedaagde], inhoudende dat na het sluiten van de koopovereenkomst door [eiseres] aan haar een tekening is overhandigd van een bakwand met een vlak voorfront met deuren en dat [eiseres] wenste dat die bakwand zou worden geleverd, op gaat. Immers, [gedaagde] heeft in haar hiervoor sub 2.8 weergegeven brief aangeboden om deuren -zij het met een beperkte bolling- aan [eiseres] te leveren. In die brief wordt niet over meerkosten ter zake gesproken. [eiseres] heeft dat aanbod evenwel niet geaccepteerd, zodat zij in zoverre niet meer met succes in rechte kan klagen dat het verkochte in zoverre niet aan de overeenkomst beantwoordt.

6.5 Met betrekking tot de capaciteit van de frituurketels bevat de koopovereenkomst geen informatie. De offerte is in dit opzicht niet duidelijk. Uit de offerte kan wel worden afgeleid dat de inhoud van de frituurketels telkens 15 liter is. Voorts bevat de offerte gegevens over de aansluitwaarde.

[eiseres] heeft niet gesteld wat de capaciteit van de aan haar geleverde frituurketels is. Noch in het rapport van [Z] noch in meergemelde brief van [C] staat daaromtrent iets vermeld. Nu de stelling van [eiseres] dat de capaciteit van de frituurketels niet voldoet aan de overeengekomen capaciteit niet feitelijk is onderbouwd, dient aan die stelling verder voorbij te worden gegaan, temeer nu een specifiek bewijsaanbod ontbreekt.

Overigens heeft [gedaagde] in haar hiervoor sub 2.6 weergegeven brief gesteld dat de capaciteit per frituurpan 30 kg frites per pan per uur is, hetgeen door [eiseres] niet is weersproken en heeft [gedaagde] aangeboden om de branderdruk te controleren en zonodig bij te stellen. Van dit aanbod is door [eiseres] geen gebruik gemaakt.

6.6 Met betrekking tot de capaciteit van de afzuiginstallaties bevat de koopovereenkomst geen gegevens. De offerte evenmin. Slechts [C] maakt in zijn meergemelde brief melding van het feit dat bij het type “Integraal 2000” een afzuiging met geforceerde beluchting zou behoren (hetgeen tot 40/50% minder stookkosten zou opleveren). Nu dat standpunt geen steun vindt in de koopovereenkomst/offerte dient daaraan voorbij te worden gegaan.

Uit het rapport van [Z] kan niet worden afgeleid dat de afzuiginstallaties niet voldoen aan de daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze te stellen eisen.

Overigens heeft [gedaagde] in haar hiervoor sub 2.6 weergeven brief aangeboden om de afzuiging alsmede de luchttoevoer te controleren en heeft zij in haar hiervoor sub 2.8 weergegeven brief aangeboden om de luchtverdeling van de afzuiging, waar mogelijk, aan te passen, zo dat deze optimaal is, waar nodig is.

[eiseres] heeft van dat aanbod geen gebruik gemaakt.

6.7 Voor de stelling van [eiseres] dat niet het type “Integraal 2000” doch het model “Evolutie” zou zijn geleverd is in het het licht van het vorenstaande onvoldoende steun te vinden in de inhoud van het rapport van [Z] alsmede in de inhoud van de brief van [C] van 7 oktober 2000. In de aan de onderhavige procedure voorafgaande correspondentie van de hand van [eiseres] is die stelling evenmin deugdelijk onderbouwd. Een specifiek bewijsaanbod ter zake ontbreekt. Aan deze stelling wordt dan ook verder voorbij gegaan.

6.8 Met betrekking tot de overige in de correspondentie van de hand van [eiseres] geuite klachten over de bakwand heeft [gedaagde] reeds buiten rechte in de hiervoor sub 2.6, 2.8 en 2.11 vermelde brieven een genoegzaam aanbod gedaan tot herstel van de meeste overige klachten, van welk aanbod [eiseres] geen gebruik heeft gemaakt. Op twee -ondergeschikte- punten (de ontbrekende tangen en het niet functionerende pompje van de dispenser) heeft [gedaagde] in haar hiervoor sub 2.6 vermelde brief de klachten van [eiseres] gemotiveerd van de hand gewezen, zonder dat [eiseres] daar nadien nog op heeft gerespondeerd, zodat er in deze van kan worden uitgegaan dat [gedaagde] bedoelde klachten met recht niet heeft gehonoreerd.

Op de in de brief van [eiseres] d.d. 28 juli 1999 vermelde klacht “geen tijdklok frituurketels? heeft [gedaagde] niet gereageerd. Hetzelfde geldt voor de -niet nader onderbouwde- klacht dat de patatbakken te klein/te smal zouden zijn. [eiseres] is vervolgens niet meer op evengemelde punten teruggekomen, zodat in deze wordt aangenomen dat in zoverre geen sprake is van serieuze klachten.

Met betrekking tot de in evengemelde brief gestelde te kleine ruimte tussen patatbak en frituurmanden/frituurketels heeft [gedaagde] in haar hiervoor sub 2.6 vermelde brief weliswaar nog bestreden dat ter zake van een tekortkoming sprake is, doch heeft zij in haar hiervoor sub 2.8. vermelde brief aangeboden om de fritesbak, indien mogelijk, hoger te plaatsen, teneinde meer ruimte te scheppen tussen de fritesbak en de frituurpannen. Op dit aanbod is [eiseres] niet ingegaan. Overigens heeft [eiseres] niet genoegzaam gesteld dat terzake van een tekortkoming sprake zou zijn.

6.9 In het licht van het vorenstaande, waarbij met name in aanmerking wordt genomen het aanbod van [gedaagde] om deuren met een beperkte bolling te plaatsen, kan niet gezegd worden dat door [gedaagde] aan [eiseres] een andere bakwand is geleverd dan door [eiseres] is gekocht. [gedaagde] is dan ook niet blijvend in verzuim. Hierop strandt de hoofdvordering van [eiseres], welke neerkomt op levering en plaatsing van een andere bakwand, alsmede de nevenvorderingen.

[eiseres] dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

6.10 Ten overvloede wordt nog het navolgende overwogen.

Voor zover [gedaagde] de klachten van [eiseres] heeft erkend, zijn deze -bij gebreke van contra-indicaties- voor herstel vatbaar. [gedaagde] heeft rechtens ook aanspraak op een kans tot herstel, tenzij van [eiseres] in redelijkheid niet kan worden gevergd dat zij [gedaagde] toelaat tot herstel, doch die situatie doet zich hier niet voor.

Daar waar [gedaagde] buiten rechte heeft aangeboden bedoelde klachten te verhelpen, heeft [eiseres] dat aanbod dan ook ten onrechte van de hand gewezen. [gedaagde] was niet gehouden om de voorwaarde van [eiseres] in haar hiervoor sub 2.10 vermelde brief van 13 december 1999, neerkomende op een mogelijke prijsverlaging, te accepteren, zodat [gedaagde] die voorwaarde met recht van de hand heeft gewezen.

[gedaagde] heeft meergemeld aanbod ook in rechte herhaald. Gelet op artikel 14 lid 5 van de in deze -onbestreden- toepasselijke aalgemene voorwaarden, heeft [gedaagde] daaraan met recht de voorwaarde verbonden dat [eiseres] de nog openstaande slotfactuur voldoet.

7. De beoordeling van de bevoegdheid in reconventie

Gelet op de hoogte van de reconventionele vordering in verbinding met het bepaalde in artikel 38 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie behoort de vordering in reconventie tot de kennisneming van de kantonrechter.

Nu [eiseres] evenwel geen exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen, zal de rechtbank de onderhavige zaak aan zich behouden en daarin in hoogste ressort recht spreken.

8. De beoordeling van het geschil in reconventie

Uit hetgeen hiervoor in conventie is overwogen, dat voor zover van belang als hier herhaald geldt, volgt dat [eiseres] ter zake van de betaling van de hiervoor sub 2.5 vermelde factuur in verzuim is.

Dit brengt met zich dat de hoofdvordering voor toewijzing vatbaar is, vermeerderd met de contractuele rente als gevorderd nu tegen dat laatste geen verweer is gevoerd.

[eiseres] dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

De beslissing

De rechtbank, rechtdoende,

In conventie

wijst het gevorderde af;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van deze procedure, tot op de dag van deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] gevallen en begroot op f 475,-- aan verschotten en f 2.750,-- aan salaris van de procureur;

verklaart dit vonnis -voor wat betreft de proceskosten- uitvoerbaar bij voorraad;

In reconventie

veroordeelt [eiseres] tot betaling van een bedrag van f 6.697,50, te vermeerderen met de contractuele rente van 1% per maand over voormeld bedrag vanaf 26 augustus 1999 tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt [eiseres] in de kosten van deze procedure, tot op de dag van deze uitspraak aan de zijde van [gedaagde] gevallen en begroot op f 730,-- aan salaris van de procureur;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.M.A.G. van Valderen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 mei 2001.

[….]