Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2001:AA9669

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
25-01-2001
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
37089 / KG ZA 01-28
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZUTPHEN

rolnummer : 37089 / KG ZA 01-28

vonnis van : 25 januari 2001

Vonnis in kort geding in de zaak van:

de besloten vennootschap Womitex B.V.,

gevestigd te Harderwijk,

eiseres bij dagvaarding van 5 januari 2001,

procureur: mr. C. Bijl,

tegen:

[gedaagde], h.o.d.n. [bedrijf van gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde,

advocaat: mr. P.J. van der Putt te Amsterdam.

1. DE FEITEN

In dit geding wordt van het volgende uitgegaan:

- Womitex is een te [woonplaats] gevestigd bedrijf dat zich zowel nationaal als internationaal bezighoudt met de verhuur en verkoop van textielproducten.

- Womitex staat onder die handelsnaam, die een combinatie is van "Wolters-Miedema-Textiel", ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor De Veluwe en Twente.

- [gedaagde] heeft te [woonplaats] een eenmanszaak, genaamd [bedrijf van gedaagde]. [bedrijf van gedaagde] houdt zich bezig met reparatie, onderhoud en verkoop van alle merken audio, video, computers en satellietontvangers.

- Op 2 februari 2000 heeft [gedaagde] de domeinnamen www. womitex.nl en www. womitex.com geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland.

2. DE VORDERING, DE GRONDEN EN HET VERWEER

Womitex vordert - na wijziging eis - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. [gedaagde] te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnamen Womitex.nl en Womitex.com of enige domeinnaam waarin de handelsnaam Womitex voorkomt, te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van ( 1500,-- voor elke dag dat [gedaagde] met de gehele of gedeeltelijke nakoming van dit gebod in gebreke blijft;

2. [gedaagde] te gebieden om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat zijnerzijds nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistraties Womitex.nl en Womitex.com op naam worden gezet van Womitex, waaronder de indiening bij de Stichting Internet Domeinnaam Registratie Nederland en Network Solutions Inc. (505 Huntmarpark Drive, Herndon, VA22070 Verenigde Staten van Amerika) of enige andere bevoegde instantie, van een (via de provider van [gedaagde]) zowel per telefax als per aangetekend schrijven van een mede door Womitex ondertekend verzoek daartoe, zulks op verbeurte van een dwangsom van ( 1500,-- voor elke dag dat [gedaagde] met gehele of gedeeltelijke nakoming van dit gebod in gebreke is;

3. te bepalen dat dit vonnis, voor zover het de tenaamstelling van de domeinnaam Womitex.nl op naam van Womitex betreft, dezelfde kracht heeft als het verzoek van [gedaagde] op grond van artikel 13 van het Reglement van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland;

4. [gedaagde] te veroordelen in de kosten van dit geding.

Aan deze vordering legt Womitex het volgende ten grondslag. Door het registreren van voornoemde domeinnamen maakt [gedaagde] inbreuk op het handelsnaamrecht van Womitex. Voorts handelt [gedaagde}door deze registratie onrechtmatig jegens Womitex nu het gebruik van de naam Womitex door hem misleidend is. Bovendien ontneemt [gedaagde] aan Womitex zo de mogelijkheid de domeinnamen www. womitex.nl en www. womitex.com zelf te registreren.

[gedaagde] heeft gemotiveerd verweer gevoerd waarop zo nodig in het hierna volgende zal worden ingegaan.

3. DE BEOORDELING

3.1 Kernvraag in dit geschil is de vraag of [gedaagde] door het registreren van de domeinnamen www. womitex.nl en www. womitex.com inbreuk maakt op het handelsnaamrecht van Womitex dan wel onrechtmatig handelt jegens Womitex.

Daargelaten het antwoord op de vraag of het enkele registreren van de onderhavige domeinnamen niet reeds een inbreuk oplevert van het handelsnaamrecht van Womitex, is op grond van de stellingen van partijen en de door Womitex in het geding gebrachte producties - die door [gedaagde]inhoudelijk niet zijn bestreden - en dan met name productie 4, 5 en 6, naar voren gekomen dat [gedaagde] zich op het internet ook daadwerkelijk van deze domeinnamen bedient en reeds daarom onrechtmatig handelt jegens Womitex. Voorts blijkt dat indien www. womitex.nl wordt ingetypt, men op de homepage van [gedaagde] terechtkomt.

[gedaagde] bestrijdt echter dat aldus door hem de naam Womitex als handelsnaam wordt gebruikt; de naam Womitex wordt slechts gehanteerd ter ondersteuning van zijn verkoopactiviteiten met betrekking tot een door hem gebouwde computer, model "Amdi systems womitex-computer".

Dit verweer moet echter worden gepasseerd. De aan de onderhavige internetadressen verbonden homepage van [bedrijf van gedaagde] bevat een foto van het bedrijf en doorklikmogelijkheden naar aanvullende informatie over het bedrijf. Ook de onderliggende pagina's zoals "inhoud-pagina/home-index.htm" en "knoppenhome.htm" die eveneens in hun URL het voorvoegsel www. womitex.nl bevatten, geven uitsluitend informatie over het bedrijf [bedrijf van gedaagde]. Door op deze wijze zijn bedrijf aan het publiek bekend te maken voert [gedaagde] bedrijfsmatig de naam Womitex waarmee zijn handelen in strijd met het handelsnaamrecht van Womitex een gegeven is.

3.2 [gedaagde] heeft voorts bestreden dat er sprake is van gevaar voor verwarring aangezien hij op een geheel andere markt opereert dan Womitex.

Dit verweer kan evenmin slagen. Aannemelijk is, zoals ook door Womitex is gesteld, dat een internetgebruiker die op zoek is naar Womitex en het internetadres van Womitex op het internet niet kent, allereerst de combinatie www. womitex.nl of www. womitex.com zal intypen nu het in Nederland niet ongebruikelijk is dat de domeinnamen van bedrijven worden gevormd door de naam van het bedrijf in verbinding met de letters nl of com. Als men dan vervolgens op de site van [bedrijf van gedaagde] terechtkomt ligt het voor de hand dat er verwarring ontstaat over de relatie tussen Womitex en het bedrijf van [gedaagde], te meer nu zij beiden in dezelfde plaats, Harderwijk, zijn gevestigd.

3.3 Reeds gelet op het hiervoor overwogene kunnen de vorderingen onder I en II worden toegewezen met dien verstande dat, nu het aannemelijk is dat [gedaagde] enige tijd nodig heeft om de benodigde administratieve handelingen te verrichten, aan hem een iets langere termijn zal worden gegund. De vordering onder III kan eveneens worden toegewezen, [gedaagde] heeft zich hiertegen niet verweerd. Voorts bestaat er aanleiding de gevorderde dwangsom aan een maximum te binden.

3.4 [gedaagde] zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

4. BESLISSING

De President, rechtdoende in kort geding:

- gebiedt [gedaagde] om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de domeinnamen Womitex.nl en Womitex.com of enige domeinnaam waarin de handelsnaam Womitex voorkomt, te staken en gestaakt te houden;

- bepaalt dat [gedaagde] een dwangsom verbeurt van ( 1500,-- voor elke dag dat [gedaagde] met de gehele of gedeeltelijke nakoming van dit gebod in gebreke blijft, dit tot een maximum van ( 25000,--;

- gebiedt [gedaagde] om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat zijnerzijds nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaamregistraties Womitex.nl en Womitex.com op naam worden gezet van Womitex, waaronder de indiening bij de Stichting Internet Domeinnaam Registratie Nederland en Network Solutions Inc. (505 Huntmarpark Drive, Herndon, VA22070 Verenigde Staten van Amerika) of enige andere bevoegde instantie, van een (via de provider van [gedaagde]) zowel per telefax als per aangetekend schrijven van een mede door Womitex ondertekend verzoek daartoe, zulks op verbeurte van een dwangsom van ( 1500,-- voor elke dag dat [gedaagde] met gehele of gedeeltelijke nakoming van dit gebod in gebreke is, dit tot een maximum van ( 25.000,--;

- bepaalt dat dit vonnis, voor zover het de tenaamstelling van de domeinnaam Womitex.nl op naam van Womitex betreft, dezelfde kracht heeft als het verzoek van [gedaagde] op grond van artikel 13 van het Reglement van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland;

- veroordeelt [gedaagde] in de kosten van het geding welke voor zover gevallen aan de zijde van Womitex tot op deze uitspraak worden begroot op ( 463,12 wegens verschotten en ( 1550,-- wegens salaris procureur;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. A.C. de Visser, fungerend president en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 januari 2001 in tegenwoordigheid van de griffier.

rolnummer: 37089 / KG ZA 01-28