Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZUT:2000:AA9469

Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum uitspraak
22-12-2000
Datum publicatie
04-07-2001
Zaaknummer
36536 KGZA 00-450
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

-

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZUTPHEN

uitspraak: 22 december 2000

K.G. nr.: 36536 KGZA 00-450

V O N N I S inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONTWERPSTUDIO DES BOUVRIE B.V.

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid STUDIO HET ARSENAAL B.V.

beiden gevestigd te Naarden,

eisende partijen,

procureur: mr. A.J.H. Ozinga,

advocaat: mr. J.W.H. Raadgever te Vleuten,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE MALLEJAN B.V., handelende onder de naam Golden Tulip Hotel De MalleJan,

gevestigd te Vierhouten, gemeente Nunspeet,

gedaagde partij,

procureur: mr. F.F.P.M. Vermeer.

Partijen worden in dit vonnis mede aangeduid als Des Bouvrie c.s. en Mallejan B.V..

De fungerend president van de arrondissementsrechtbank te Zutphen, rechtdoende in kort geding.

Overweegt:

ten aanzien van het procesverloop:

Des Bouvrie c.s. hebben -onder overlegging van produkties- geconcludeerd voor eis overeenkomstig de dagvaarding. Mallejan B.V. heeft -onder overlegging van produkties- geconcludeerd voor antwoord tot afwijzing van het gevorderde. Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht.

ten aanzien van het recht:

1. Vorderingen, grondslag en verweer

1.1. Des Bouvrie c.s. vorderen, samengevat Mallejan B.V. te veroordelen aan eiseres sub 1 een bedrag van ¦68.881,97 te betalen en aan eiseres sub 2 een bedrag van ¦87.848,27.

1.2.

Zij baseren deze vorderingen op de stelling dat zij ten behoeve van Mallejan B.V. werkzaamheden hebben verricht dan wel zaken hebben geleverd, waarvoor zij Mallejan B.V. een aantal facturen hebben gezonden. Deze facturen zijn echter onbetaald gebleven en zij hebben als gevolg daarvan buitengerechtelijke incassokosten moeten maken. Deze kosten dient Mallejan B.V. haar te vergoeden. Zij hebben recht op en een spoedeisend belang bij de gevorderde veroordeling tot betaling.

1.3. Op het verweer van Mallejan B.V. zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

2. Beoordeling van het geschil.

2.1. Mallejan B.V. heeft aangevoerd dat zij bevoegd is de betalingen op te schorten, omdat Des Bouvrie c.s. haar niet geleverd hebben wat van hen verwacht had mogen worden.

Des Bouvrie c.s. hebben daartegenover in het geding gebracht een brief over de openstaande vorderingen aan Mallejan B.V. van 17 november 2000, waarin onder meer het volgende wordt opgemerkt: (…) In een gesprek dat u gisteren voerde met mijn collega de heer H. Peters gaf u aan dat er geen betwisting is van de facturen en dat de betalingsopdracht inmiddels ook al bij uw bank lag, maar dat deze de opdracht niet uitvoert. (…)

De vertegenwoordigster van Mallejan B.V. heeft ter zitting erkend dat dit een juiste weergave is van het betreffende gesprek en verklaard dat zij na ontvangst van deze brief geen verdere actie heeft ondernomen.

Het beroep van Mallejan B.V. op een opschortingsbevoegdheid, valt niet te rijmen met de onweersproken gebleven inhoud van deze brief, zodat aan dat verweer voorbijgegaan zal worden.

Des Bouvrie c.s. hebben na betwisting door Mallejan B.V. het door hen gestelde spoedeisend belang voldoende aannemelijk gemaakt. Zij hebben, verwijzend naar voornoemde brief, aangevoerd dat Mallejan B.V. kennelijk in betalingsproblemen verkeert. Ten aanzien van de stelling van Mallejan B.V. dat zij deel uitmaakt van een groot en financieel gezond conglomeraat van bedrijven hebben Des Bouvrie c.s. onweersproken gesteld dat Mallejan B.V.een zelfstandige besloten vennootschap is en aangevoerd dat het nog maar de vraag is of het door Mallejan B.V. genoemde conglomeraat zal bijspringen als Mallejan B.V. in financiële problemen verkeert. Mallejan B.V. heeft deze vraag onbeantwoord gelaten.

2.2. De vordering is voor toewijzing vatbaar, zij het dat Mallejan B.V. een ruimere termijn voor betaling verleend zal worden, nu een termijn van twee dagen te kort voorkomt. Mallejan B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure. De vordering Mallejan B.V. ook te veroordelen in de kosten van een eventuele executie wordt als niet op de wet gebaseerd afgewezen.

BESLIST:

Veroordeelt Mallejan B.V. om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, aan eiseres sub 1 te betalen de som van ¦68.881,97, te vermeerderen met de contractueel overeengekomen rente vanaf 23 november 2000 tot aan de dag der algehele voldoening;

Veroordeelt Mallejan B.V. om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, aan eiseres sub 2 te betalen de som van ¦87.848,27, te vermeerderen met de contractueel overeengekomen rente vanaf 23 november 2000 tot aan de dag der algehele voldoening;

Veroordeelt Mallejan B.V. in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Des Bouvrie c.s. gevallen en begroot op ¦3065,30 voor verschotten en ¦1550,-- voor salaris procureur;

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. A.C. de Visser, fungerend president, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 december 2000 in tegenwoordigheid van de griffier.

c/t:AP