Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2012:BX2043

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
16-07-2012
Datum publicatie
19-07-2012
Zaaknummer
07.653191-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

vrijspraak, valsheid, oogmerk

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD

Sector Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnummer: 07.653191-11 (P)

Uitspraak: 16 juli 2012

VONNIS IN DE STRAFZAAK VAN:

het openbaar ministerie

tegen

[Verdachte],

geboren op [geboortejaar],

wonende te –[adres].

ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 2 juli 2012. De verdachte is niet in persoon verschenen. De verdachte is ter terechtzitting verdedigd door mr. V. Wolting, advocaat te Zwolle, die heeft verklaard daartoe uitdrukkelijk te zijn gemachtigd.

Als officier van justitie was aanwezig mr. G. Dankers.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd (na wijziging tenlastelegging d.d. 8 december 2011) dat:

1.

Hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 21 mei 2011 tot en met 26 mei 2011 in de gemeente(n) Zwolle en/of Raalte en/of Olst-Wijhe en/of Rotterdam en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) valse of vervalste betaalpas(sen), waardekaart(en) of enige andere voor het publiek beschikbare kaart(en), bestemd voor het verrichten of verkrijgen van betalingen of andere prestaties langs geautomatiseerde weg, als ware deze pas(sen) of kaart(en) echt en onvervalst, bestaande het gebruikmaken hierin dat hij, verdachte, en/of één of meer van zijn mededader(s) met één of meerdere creditcards (VISA-card(s) en/of Mastercard(s) en/of American Express),

te weten:

- Mastercard voorzien van het nummer [nummer] en/of

- American Express creditcardnummer [nummer], (rechtmatig uitgegeven aan [slachtoffer], geboren in [geboortejaar], wonende [adres] en/of

- American Express creditcardnummer [nummer], (rechtmatig uitgegeven aan [slachtoffer 2]) en/of

- creditcardnummer [nummer], (rechtmatig uitgegeven aan [slachtoffer 3]) en/of

- creditcardnummer [nummer], (rechtmatig uitgegeven aan [slachtoffer 4],

bestellingen heeft/hebben geplaatst en/of betalingen heeft/hebben verricht en/of die creditcard(s) heeft/hebben aangeboden bij één of meerdere hotel(s) en/of (internet) bedrijf/bedrijven en/of winkel(s) en/of restaurant(s) te weten:

1. Mercure Hotel Zwolle, [adres] te Zwolle en/of

2. Sandton Hotel Pillows, [adres] te Zwolle en/of

3. Bilderberg Grand Hotel Wientjes, [adres] te Zwolle en/of

4. Lumen Hampshire Hotel, [adres ]te Zwolle en/of

5. Bilderberg Park Hotel, [ adres] te Rotterdam en/of

6. Novotel Hotel te Rotterdam en/of

7. Salland ICT automatisering en/of

8. Restaurant Capadokya,

en/of één of meerdere tot nu toe onbekend gebleven (internet) bedrijven/winkels en/of restaurants en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat de na(a)m(en) vermeld op de/die creditcard(s) niet overeenkomt/overeenkomen met de gebruiker(s) van de/die creditcard(s).

2.

hij op één of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 21 mei 2011 tot en met 26 mei 2011 in de gemeente(n) Zwolle en/of Raalte en/of Olst-Wijhe en/of Rotterdam en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels,

1. Sandton Hotel Pillows, [adres] te Zwolle en/of

2. Lumen Hampshire Hotel, [adres] te Zwolle en/of

3. Bilderberg Park Hotel, [adres] te Rotterdam

heeft/hebben bewogen tot de afgifte van goederen, te weten etens- en drinkwaren, zijnde de inhoud van de minibar(s) van de hotelkamer(s) en/of tot het verlenen van een dienst, te weten het beschikbaar stellen van die hotelkamer(s), hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid

- in of omstreeks de periode van 20 mei 2011 tot en met 22 mei 2011 met een Mastercard met het nummer [nummer] en/of één of meerdere creditcard(s) een telefonische reservering gedaan en/of één of meerdere betalingen verricht bij Sandton Hotel Pillows, gevestigd aan de [adres] te Zwolle en/of op het registratieformulier een emailadres ingevuld [e-mailadres] , terwijl de na(a)m(en) vermeld op de/die creditcard(s) niet overeenkomt/overeenkomen met de gebruiker(s) van de/die creditcard(s) en/of

- in of omstreeks de periode van 24 mei 2011 tot en met 25 mei 2011 een creditcard van American Express met nummer [nummer] en/of een creditcard van American Express met nummer [nummer] (tnv [slachtoffer 2]) aangeboden en/of opgegeven voor een betaling aan het Lumen Hampshire Hotel, gevestigd aan het [adres] te Zwolle, terwijl de na(a)m(en) vermeld op de/die creditcard(s) niet overeenkomt/overeenkomen met de gebruiker(s) van de/die creditcard(s) en/of

- op of omstreeks 25 mei 2011 met een creditcard van American Express met nummer [nummer] een telefonische reservering gedaan en/of een betalingsautorisatie aangevraagd (en gekregen) ten behoeve van de huur van een of meer kamers in het Bilderberg Parkhotel, gevestigd aan de [adres] te Rotterdam, terwijl de na(a)m(en) vermeld op de/die creditcard(s) niet overeenkomt/overeenkomen met de gebruiker(s) van de/die creditcard(s) en/of

- op of omstreeks 26 mei 2011 met ene creditcard van American Express met nummer [nummer] en/of een creditcard met Mastercard/VISA-card [nummer], tnv [slachtoffer 5], wonende te [adres]) online bestelling(en) (via emailadres: [e-mailadres], geplaatst onder de naam [slachtoffer 6], adres [adres] te Raalte, telefoonnummer [telefoonnummer]en/of emailadres: [e-mailadres] IP adres [nummer], geplaatst onder de naam [slachtoffer5], [adres] Raalte) geplaatst en/of (een) betaling(en) verricht bij het bedrijf Salland Automatisering, gevestigd aan de [adres] te Raalte, terwijl de na(a)m(en) vermeld op de/die creditcard(s) niet overeenkomt/overeenkomen met de gebruiker(s) van de/die creditcard(s) en/of (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte.

Voor zover zich in de tenlastelegging eventuele kennelijke schrijffouten bevinden verbetert de rechtbank deze. De verdachte wordt daardoor niet in de verdediging geschaad.

VOORVRAGEN

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

BEWIJSMOTIVERING

Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting betoogd dat verdachte van hetgeen onder 1 ten laste is gelegd dient te worden vrijgesproken. De officier van justitie heeft daartoe aangevoerd dat niet is gebleken dat de gebruikte betaalpassen vals waren of valselijk waren opgemaakt.

Met betrekking tot het onder 2 ten laste gelegde heeft de officier van justitie eveneens vrijspraak betoogd van hetgeen onder voornoemd feit ten laste is gelegd nu onvoldoende wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om tot een bewezenverklaring te komen.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft ter terechtzitting primair vrijspraak bepleit van het onder 1 en 2 ten laste gelegde. De raadsman heeft daartoe aangevoerd dat het dossier onvoldoende aanknopingspunten biedt om tot een veroordeling te kunnen komen. Subsidiair heeft de raadsman, mocht de rechtbank toch tot een veroordeling komen, een straf bepleit gelijk aan het voorarrest.

Het oordeel van de rechtbank

Met betrekking tot het onder 1 ten laste gelegde:

Verdachte wordt er van verdacht dat hij in de periode van 21 mei 2011 tot en met 26 mei 2011, tezamen en in vereniging, met behulp van valse creditcards van diverse hotels diensten heeft afgenomen en bij diverse bedrijven bestellingen heeft geplaatst.

De rechtbank overweegt dat uit het dossier niet is gebleken dat de door verdachte en/of zijn medeverdachten gebruikte betaalpassen daadwerkelijk vals waren of valselijk waren opgemaakt. Nu van valsheid c.q. vervalsing van de in de tenlastelegging genoemde betaalpassen niet is gebleken kan dit bestanddeel niet wettig bewezen worden verklaard en komt derhalve de kern van de strafbaarstelling van artikel 232 van het Wetboek van Strafrecht aan het ten laste gelegde te ontvallen.

De rechtbank is derhalve met de officier van justitie van oordeel dat verdachte van het onder 1 ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken.

Met betrekking tot het onder 2 ten laste gelegde:

De rechtbank is van oordeel dat uit de stukken in het dossier onvoldoende is gebleken dat verdachte van de frauduleuze handelingen op de hoogte was noch dat hij daarbij op enigerlei wijze actief betrokken is geweest.

Nu onvoldoende wettig bewezen kan worden dat verdachte het oogmerk had zichzelf en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen, zal de rechtbank verdachte eveneens van het onder 2 ten laste gelegde vrijspreken.

Vordering benadeelde partij

De benadeelde partij Hotel Lumen, gevestigd aan het [adres] te Zwolle, heeft zich met een vordering tot schadevergoeding van een bedrag van € 1.171,25 gevoegd in het strafproces.

Nu verdachte van de tenlastegelegde feiten zal worden vrijgesproken zal de rechtbank de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering.

BESLISSING

Het onder 1 en 2 ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

Schadevergoeding

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij Hotel Lumen in haar vordering niet-ontvankelijk is en dat zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Aldus gewezen door mr. G.A. Versteeg, voorzitter, mrs. W.F. Bijloo en H.H.J. Harmeijer, rechters, in tegenwoordigheid van mr. S.A. van den Hoek als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 juli 2012.

Mr. W.F. Bijloo voornoemd was buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.