Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2012:BX0119

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
15-06-2012
Datum publicatie
02-07-2012
Zaaknummer
Awb 12/394
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bouwvergunning verleend voor bouw van een varkensstal inclusief luchtwasser te Bergentheim; eisers geen belanghebbende gelet op afstand woning en bouwperceel van minimaal 220 meter respectievelijk 100 meter; beroep ongegrond.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector Bestuursrecht

Registratienummer: Awb 12/394

uitspraak van de enkelvoudige kamer in de zaak tussen

A te B e.a.,

eisers,

gemachtigde: mr. A.J. Poelman,

en

het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg,

verweerder,

en

[vergunninhouder]

wonende te Bergentheim, belanghebbende, hierna aangeduid als vergunninghouder,

gemachtigde: mr. M.J. Smaling.

Procesverloop

Bij besluit van 15 juli 2011 heeft verweerder een reguliere bouwvergunning (hierna: de vergunning) verleend aan vergunninghouder.

Het daartegen door eisers gemaakte bezwaar is bij het besluit van 18 januari 2012

niet-ontvankelijk verklaard door verweerder. Eisers hebben tegen dit besluit beroep ingesteld. Verweerder heeft een verweerschrift ingediend.

Het beroep is ter zitting van 8 mei 2012 behandeld. Eisers zijn verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. A.J. Stellingwerff. Belanghebbende is verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde.

Overwegingen

1. Partijen zijn verdeeld over de vraag of verweerder terecht heeft geoordeeld dat eisers geen belanghebbende – in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) – zijn bij het onder procesverloop genoemde besluit van 15 juli 2011.

2. De rechtbank neemt de volgende, door partijen niet betwiste feiten, als vaststaand aan. De aan vergunninghouder verleende vergunning ziet op de bouw van een varkensstal inclusief luchtwasser (hierna: bouwplan). Deze nieuw te bouwen varkensstal wordt ingeklemd tussen twee bestaande varkensstallen op het perceel [perceel] te Bergentheim. Eisers zijn eigenaar van het perceel […] te Bergentheim.

3. Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 7:1, eerste lid van de Awb kan een belanghebbende tegen een besluit bezwaar maken.

Artikel 1:2, eerste lid, van de Awb definieert belanghebbende als diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Een natuurlijk persoon dient daarom een voldoende objectief en actueel, eigen, persoonlijk belang te hebben dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door het bestreden besluit.

4. Verweerder heeft een kaart overgelegd waarop de respectieve afstanden van de woning en het perceel van eisers tot het bouwplan staan weergegeven. Naar aanleiding van het besprokene ter zitting heeft de rechtbank geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid hiervan. Daarom gaat de rechtbank, voor de vraag of eisers belanghebbende zijn in de zin van de Awb, uit van een afstand van minimaal 220 respectievelijk 100 meter gelegen tussen de woning en het (agrarische) perceel van eisers en het bouwplan.

5. Gelet op de hiervoor genoemde afstanden in samenhang met het relatief geringe zicht dat eisers hebben op het bouwplan vanwege tussenliggende begroeiing en bestaande stallen die het zicht op het bouwplan grotendeels ontnemen, en de aard en omvang van het bouwplan ten opzichte van de aard en de omvang van het reeds aanwezige bedrijf heeft verweerder zich terecht op het standpunt gesteld dat eisers geen belanghebbende zijn in de zin van artikel 1:2 van de Awb. De stelling dat eisers geen zicht meer zullen hebben op ‘vrije lucht’ omdat de nok van de nieuw te bouwen stal vanuit het gezichtspunt van eisers reikt tot aan het bladerdek van de tussenliggende bomen, doet aan dit oordeel niet af.

6.Verweerder heeft eisers terecht niet als belanghebbende aangemerkt. Het beroep is daarom ongegrond.

7.Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De rechtbank verklaart het beroep ongegrond

Deze uitspraak is gedaan door mr. W.J.B. Cornelissen, rechter, en door hem en

R.K. Witteveen als griffier ondertekend. Uitgesproken in het openbaar op

Afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat voor een belanghebbende en het bestuursorgaan hoger beroep open. Dit dient te worden ingesteld binnen zes weken na de datum van verzending van deze uitspraak door een beroepschrift en een kopie van deze uitspraak te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal hoger beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kijk op www.raadvanstate.nl voor meer informatie over het indienen van digitaal beroep.