Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2012:BW5187

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
08-05-2012
Datum publicatie
08-05-2012
Zaaknummer
07.996513-10 (P)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank heeft verdachte veroordeeld ter zake van het medeplegen van belastingfraude. Het bedrijf, waarvan verdachte feitelijk leidinggevende was, ontwikkelde en verkocht een van haar kassa-systemen Wincash2000 met daarop een verborgen mogelijkheid voor de koper omzet buiten de boeken te houden. Deze mogelijkheid stond niet in de handleiding van het systeem vermeld en werd desgevraagd geactiveerd door verkoopmedewerkers van het bedrijf.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJFS 2012/162
FutD 2012-1312 met annotatie van Fiscaal up to Date
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector strafrecht

Parketnummer: 07.996513-10 (P)

Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 08 mei 2012

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende [adres]

1 HET ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden ter openbare terechtzitting van 24 april 2012 te Lelystad, waarbij de verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. D.J.P. van Barneveld, advocaat te Arnhem.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. M. Pomper en van de standpunten door de raadsman van verdachte naar voren gebracht.

2 DE TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

[rechtspersoon 1]] op een of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 augustus 2008 tot en met 11 mei 2010 in de gemeente(n) Apeldoorn en/of Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of meer natuurlijk(e) perso(o)n(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,(telkens) opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten de aangifte(n)

- voor de vennootschapsbelasting over 2006 en/of 2007 en/of 2008 ten name van [rechtspersoon 2], en/of

- voor de Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen over 2007 en/of 2008 ten name van [eigenaar coffeeshop 1], en/of

- voor de Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen over 2008 ten name van [eigenaar coffeeshop 2], en/of

- voor de Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen over 2008 ten name van [eigenaar 2 coffeeshop 2],

(telkens) onjuist en/of onvolledig heeft/hebben gedaan en/of heeft/hebben doen of laten doen door (een) ander(en) bij de Inspecteur der belastingen / de Belastingdienst, terwijl dat feit/die feiten er (telkens) toe strekte(n) dat te weinig belasting wordt geheven,

hebbende die onjuistheid en/of onvolledigheid hierin bestaan, dat in genoemd(e) (electronische) aangiftebiljet(ten)

- met betrekking tot [rechtspersoon 2] (telkens) een te laag bedrag aan winst uit onderneming, althans een te laag bedrag aan vennootschapsbelasting en/of te lage omzet(ten), althans een te laag belastbaar bedrag was vermeld / opgegeven / aangegeven,

en/of

- met betrekking tot [eigenaar coffeeshop 1] en/of [eigenaar coffeeshop 2] en/of [eigenaar 2 coffeeshop 2] (telkens) een te laag bedrag aan winst uit onderneming, althans een te laag bedrag aan belasting en/of een te laag belastbaar inkomen, was vermeld / opgegeven / aangegeven,

hebbende zij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan vorenstaande verboden gedraging(en);

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

[rechtspersoon 2] en/of [eigenaar coffeeshop 1] en/of [eigenaar coffeeshop 2] en/of [eigenaar 2 coffeeshop 2] op een of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 18 augustus 2008 tot en met 11 mei 2010 in de gemeente(n) Apeldoorn en/of Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer (rechts)perso(o)n(en), meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten de aangifte(n)

- voor de vennootschapsbelasting over 2006 en/of 2007 en/of 2008 ten name van [rechtspersoon 2], en/of

- voor de Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen over 2007 en/of 2008 ten name van [eigenaar coffeeshop 1], en/of

- voor de Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen over 2008 ten name van [eigenaar coffeeshop 2], en/of

- voor de Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen over 2008 ten name van [eigenaar 2 coffeeshop 2],

(telkens) onjuist en/of onvolledig heeft/hebben gedaan en/of heeft/hebben doen of laten doen door (een) ander(en) bij de Inspecteur der belastingen / de Belastingdienst, terwijl dat feit/die feiten er (telkens) toe strekte(n) dat te weinig belasting wordt geheven,

hebbende die onjuistheid en/of onvolledigheid hierin bestaan, dat in genoemd(e) (electronische) aangiftebiljet(ten)

- met betrekking tot [rechtspersoon 2] (telkens) een te laag bedrag aan winst uit onderneming, althans een te laag bedrag aan vennootschapsbelasting en/of te lage omzet(ten), althans een te laag belastbaar bedrag was vermeld / opgegeven / aangegeven, en/of

- met betrekking tot [eigenaar coffeeshop 1] en/of [eigenaar coffeeshop 2] en/of [eigenaar 2 coffeeshop 2] (telkens) een te laag bedrag aan winst uit onderneming, althans een te laag bedrag aan belasting en/of een te laag belastbaar inkomen, was vermeld / opgegeven / aangegeven,

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven [rechtspersoon 2], op een of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 maart 2006 tot en met 12 april 2010 in de gemeente(n) Almere en/of Zutphen en/of Amersfoort en/of Doetinchem en/of Spijkenisse en/of Apeldoorn en/of Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of meer natuurlijk(e) perso(o)n(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door

het zodanig aanpassen en/of het doen aanpassen van het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000), dat binnen en/of met behulp van dit systeem en/of programma het(de) journaal(gegevens) en/of (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden kunnen/konden worden verwijderd en/of gemanipuleerd en/of omzet afgeroomd kan/kon worden,

en/of

(een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000), (als (ver)koopargument) wijzen op de aanwezigheid van de zogenaamde afroom- en/of verborgen retour module en/of demofunctie en/of trainingsstand en/of van de mogelijkheid tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden,

en/of

het op verzoek van (een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000), de mogelijkheid tot het verwijderen van het(de) journaal(gegevens) en/of (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden aangeven en/of kenbaar maken,

en/of

het leveren van de mogelijkheid en/of het kenbaar maken van de mogelijkheid binnen het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000), om middels een/de (verborgen) optie het(de) journaal(gegevens) en/of (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden te verwijderen en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden,

en/of

het onderhouden van en/of het verlenen van service en/of hulp (helpdesk) en/of het verstrekken van informatie en/of geven van training en/of opleiding ten behoeve van en/of bij het gebruik van het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000) en/of het verwijderen van het(de) journaal(gegevens) en/of (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van omzet en/of het manipuleren van kassabestanden,

hebbende zij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan vorenstaande verboden gedraging(en);

2.

[rechtspersoon 1] op een of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 maart 2006 tot en met 12 april 2010, in de gemeente(n) Almere en/of Zutphen en/of Apeldoorn en/of Amersfoort en/of Doetinchem en/of Spijkenisse, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met

- [BV 1] en/of

- [BV 2] en/of

- [BV 3] en/of

- eenmanszaak Coffeeshop [naam] en/of [eigenaar coffeeshop 1] en/of

- [BV 4] en/of

- [BV 5] en/of

- [BV 6]

en/of een of meer andere(e) (rechts)perso(o)n(en), meermalen, althans eenmaal,

welke rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijk(e) perso(o)n(en), ingevolge de Belastingwet verplicht was/waren tot

a. het voeren van een administratie overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de Belastingwet gestelde eisen, (telkens) opzettelijk een zodanige administratie niet heeft/hebben gevoerd en/of doen voeren, en/of

b. het bewaren van boeken en/of bescheiden en/of andere (primaire) gegevensdragers, (telkens) opzettelijk deze niet (volledig) heeft/hebben bewaard en/of doen bewaren,

immers heeft/hebben zij, verdachte en/of genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of (een) natuurlijk(e) perso(o)n(en), en/of haar mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk

- onjuiste en/of onvolledige (te lage) (afgeroomde) omzetgegevens en/of verkoopgegevens in de administratie van genoemde rechtsperso(o)n(en) opgenomen, en/of geboekt en/of doen boeken en/of doen opnemen, en/of

- omzetgegevens en/of contante betalingen en/of leveranties aan klanten en/of (digitale) gegevens van (een) kassabon(nen) uit het Winash2000 (kassa)systeem, althans een digitaal (kassa)systeem, verwijderd en/of gewist, en/of

- (andere) (digitale) gegevens verwijderd en/of vernietigd, en/of

- (andere) administratieve bescheiden (waaronder (een) x-afslag(en) en/of (een) kassabon(nen) en/of electronische kassagegevens), en/of ander(e) gegeven(s) niet bewaard en/of verwijderd en/of vernietigd, althans buiten de boekhouding gehouden, en/of

- (andere) administratie bescheiden, (waaronder (kassa)bonnen en/of (klad-) kasboeken en/of aantekening(en)) en/of andere gegevens, niet bewaard, terwijl dat/die feit(en) (telkens) ertoe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven,

hebbende zij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan vorenstaande verboden gedraging(en);

althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

- [BV 1] en/of

- [BV 2] en/of

- [BV 3] en/of

- eenmanszaak Coffeeshop [naam] en/of [eigenaar coffeeshop 1] en/of

- [BV 4] en/of

- [BV 5] en/of

- [BV 6]

op een of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 maart 2006 tot en met 12 april 2010, in de gemeente(n) Zutphen en/of Apeldoorn en/of Amersfoort en/of Doetinchem en/of Spijkenisse, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer (rechts)perso(o)n(en), meermalen, althans eenmaal,

welke rechtsperso(o)n(en) en/of natuurlijk(e) perso(o)n(en),ingevolge de Belastingwet verplicht was/waren tot

a. het voeren van een administratie overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de Belastingwet gestelde eisen, (telkens) opzettelijk een zodanige administratie niet heeft/hebben gevoerd en/of doen voeren, en/of

b. het bewaren van boeken en/of bescheiden en/of andere (primaire) gegevensdragers, (telkens) opzettelijk deze niet (volledig) heeft/hebben bewaard en/of doen bewaren,

immers heeft/hebben genoemde (rechts)perso(o)n(en) en/of haar mededader(s) toen en daar (telkens) opzettelijk

- onjuiste en/of onvolledige (te lage) (afgeroomde) omzetgegevens en/of verkoopgegevens in de administratie van genoemde rechtsperso(o)n(en) opgenomen en/of geboekt en/of doen boeken en/of doen opnemen, en/of

- omzetgegevens en/of contante betalingen en/of leveranties aan klanten en/of (digitale) gegevens van (een) kassabon(nen) uit het Winash2000 (kassa)systeem, althans een digitaal (kassa)systeem, verwijderd en/of gewist, en/of

- (andere) (digitale) gegevens verwijderd en/of vernietigd, en/of

- (andere) administratieve bescheiden (waaronder (een) x-afslag(en) en/of (een) kassabon(nen) en/of electronische kassagegevens), en/of ander(e) gegeven(s) niet bewaard en/of verwijderd en/of vernietigd, althans buiten de boekhouding gehouden, en/of

- (andere) administratie bescheiden, (waaronder (kassa)bonnen en/of (klad-) kasboeken en/of aantekening(en)) en/of andere gegevens, niet bewaard,

terwijl dat/die feit(en) (telkens) ertoe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven,

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven [rechtspersoon 2], op een of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 maart 2006 tot en met 12 april 2010 in de gemeente(n) Almere en/of Zutphen en/of Amersfoort en/of Doetinchem en/of Spijkenisse en/of Apeldoorn, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of meer natuurlijk(e) perso(o)n(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door

het zodanig aanpassen en/of het doen aanpassen van het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000), dat binnen en/of met behulp van dit systeem en/of programma het(de) journaal(gegevens) en/of (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden kunnen/konden worden verwijderd en/of gemanipuleerd en/of omzet afgeroomd kan/kon worden,

en/of

(een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000), (als (ver)koopargument) wijzen op de aanwezigheid van de zogenaamde afroom- en/of verborgen retour module en/of demofunctie en/of trainingsstand en/of van de mogelijkheid tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden,

en/of

het op verzoek van (een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000), de mogelijkheid tot het verwijderen van het(de) journaal(gegevens) en/of (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden aangeven en/of kenbaar maken,

en/of

het leveren van de mogelijkheid en/of het kenbaar maken van de mogelijkheid binnen het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000), om middels een/de (verborgen) optie het(de) journaal(gegevens) en/of (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden te verwijderen en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden,

en/of

het onderhouden van en/of het verlenen van service en/of hulp (helpdesk) en/of het verstrekken van informatie en/of geven van training en/of opleiding ten behoeve van en/of bij het gebruik van het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000) en/of het verwijderen van het(de) journaal(gegevens) en/of (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van omzet en/of het manipuleren van kassabestanden,

hebbende zij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan vorenstaande verboden gedraging(en);

3.

[rechtspersoon 1] op een of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 maart 2006 tot en met 12 april 2010, in de gemeente(n) Almere en/of Zutphen en/of Apeldoorn en/of Amersfoort en/of Doetinchem en/of Spijkenisse, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of meer natuurlijk(e) perso(o)n(en), meermalen, althans eenmaal,

(telkens) geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende zij, verdachte, en/of haar mededader(s) toen daar (telkens) opzettelijk in de bedrijfsadministratie(s) van

- [BV 1] en/of

- [BV 2] en/of

- [BV 3] en/of

- eenmanszaak Coffeeshop [naam] en/of [eigenaar coffeeshop 1] en/of

- [BV 4] en/of

- [BV 5] en/of

- [BV 6]

zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, valse en/of vervalste (onjuiste en/of onvolledige) omzetgegevens en/of verkoopgegevens opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken,

hebbende zij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan vorenstaande verboden gedraging(en);

althans, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

- [BV 1] en/of

- [BV 2] en/of

- [BV 3] en/of

- eenmanszaak Coffeeshop [naam] en/of [eigenaar coffeeshop 1] en/of

- [BV 4] en/of

- [BV 5] en/of

- [BV 6]

op een of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 maart 2006 tot en met 12 april 2010, in de gemeente(n) Zutphen en/of Apeldoorn en/of Amersfoort en/of Doetinchem en/of Spijkenisse, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer (rechts)perso(o)n(en), meermalen, althans eenmaal,

(telkens) geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk valselijk heeft/hebben opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft/hebben doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende genoemde rechtsperso(o)n(en) en/of haar/hun mededader(s)toen daar (telkens) opzettelijk in de bedrijfsadministratie(s) van

- [BV 1] en/of

- [BV 2] en/of

- [BV 3] en/of

- eenmanszaak Coffeeshop [naam] en/of [eigenaar coffeeshop 1] en/of

- [BV 4] en/of

- [BV 5] en/of

- [BV 6]

zijnde (telkens) een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, valse en/of vervalste (onjuiste en/of onvolledige) omzetgegevens en/of verkoopgegevens opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die (samenstel van) geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken,

tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven [rechtspersoon 2] op een of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 01 maart 2006 tot en met 12 april 2010 in de gemeente(n) Almere en/of Zutphen en/of Amersfoort en/of Doetinchem en/of Spijkenisse en/of Apeldoorn, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer rechtsperso(o)n(en) en/of een of meer natuurlijk(e) perso(o)n(en), althans alleen, meermalen, althans eenmaal,

(telkens) opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft/hebben verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door

het zodanig aanpassen en/of het doen aanpassen van het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000), dat binnen en/of met behulp van dit systeem en/of programma het(de) journaal(gegevens) en/of (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden kunnen/konden worden verwijderd en/of gemanipuleerd en/of omzet afgeroomd kan/kon worden,

en/of

(een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000), (als (ver)koopargument) wijzen op de aanwezigheid van de zogenaamde afroom- en/of verborgen retour module en/of demofunctie en/of trainingsstand en/of van de mogelijkheid tot het verwijderen van (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden,

en/of

het op verzoek van (een) (potentiële) afnemer(s) van het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000), de mogelijkheid tot het verwijderen van het(de) journaal(gegevens) en/of (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden aangeven en/of kenbaar maken,

en/of

het leveren van de mogelijkheid en/of het kenbaar maken van de mogelijkheid binnen het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000), om middels een/de (verborgen) optie het(de) journaal(gegevens) en/of (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden te verwijderen en/of het afromen van de omzet en/of het manipuleren van kassabestanden,

en/of

het onderhouden van en/of het verlenen van service en/of hulp (helpdesk) en/of het verstrekken van informatie en/of geven van training en/of opleiding ten behoeve van en/of bij het gebruik van het (kassa)systeem en/of (computer)programma (reg-pgnm.exe) en/of een kassaconfiguratie (Wincash2000) en/of het verwijderen van het(de) journaal(gegevens) en/of (de) gegevens van (volledige) kassabonnen uit de kassabestanden en/of het afromen van omzet en/of het manipuleren van kassabestanden,

hebbende zij, verdachte, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, (telkens) tot (het) vorenstaande feit(en) opdracht gegeven en/of feitelijke leiding gegeven aan vorenstaande verboden gedraging(en).

De rechtbank verbetert in de tenlastelegging een aantal kennelijke schrijffouten. De verdachte wordt blijkens het onderzoek ter terechtzitting daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

3 DE VOORVRAGEN

Geldigheid van de dagvaarding

Door de verdediging is betoogd dat de dagvaarding partieel nietig verklaard dient te worden nu de tenlastelegging innerlijk tegenstrijdig is. Daarnaast is in het ten laste gelegde onder 1. en 3. niet voldoende specifiek aangegeven om welke aangiftes en geschriften het zou gaan zodat niet aan de vereisten van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering is voldaan.

De dagvaarding behelst de opgave van het feit dat ten laste wordt gelegd, aldus artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. Die opgave heeft tot doel de verdachte ten behoeve van zijn verdediging kenbaar te maken welk voorval hem verweten wordt en de rechter onder meer in staat te stellen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting zijn bevoegdheid en de ontvankelijkheid van de Officier van Justitie te beoordelen.

De rechtbank is van oordeel dat van een innerlijk tegenstrijdige dagvaarding, zoals de raadsman heeft gesteld, geen sprake is. De tenlastelegging omvat in de omschrijving van de feitelijke uitvoeringshandelingen meer varianten, blijkend uit het gebruik van 'en/of'. Daarmee biedt de tenlastelegging voldoende alternatieven, die ieder op zich, bij bewezenverklaring, het ten laste gelegde feit kunnen opleveren terwijl de alternatieven niet met elkaar in tegenspraak zijn. Het opnemen van de alternatieven maakt de tenlastelegging niet als zodanig innerlijk tegenstrijdig. De dagvaarding is daarom geldig.

De rechtbank overweegt voorts dat hetgeen verdachte onder 1. en 3. wordt verweten voldoende is geconcretiseerd en geduid in die zin dat voor de verdediging duidelijk is waarvan verdachte beschuldigd wordt, hetgeen ook overigens tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken.

Voorts heeft de rechtbank vastgesteld dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4 DE BEWIJSMIDDELEN EN DE BEOORDELING DAARVAN

Inleiding

Op 12 januari 2007 doet [aangever] aangifte van fraude door [rechtspersoon 1] bij de ontwikkeling, productie en verkoop van het kassasysteem Wincash2000.

Aangever was bij [rechtspersoon 1], werkzaam geweest als programmeur-systeemontwikkelaar kassasystemen. Tijdens zijn dienstverband was hem ter kennis gekomen dat door [rechtspersoon 1] aan afnemers van voormeld kassasysteem de gelegenheid werd geboden gebruik te maken van de optionele mogelijkheid een verborgen retourknop te plaatsen die het mogelijk maakte de daarmee gegenereerde omzet buiten de X en Z afslag te houden.

Naar aanleiding van voornoemde aangifte is een onderzoek gestart naar vermeende betrokkenheid van verdachte bij fraude. Een aantal voormalige werknemers zijn gehoord en er is onderzoek gedaan naar het kassasysteem Wincash2000. Voorts zijn telefoonnummers afgeluisterd en pseudokopers ingezet.

Op 8 en 10 april 2010 hebben doorzoekingen plaatsgevonden in een aantal bedrijfspanden en woningen.

Verdachte en de heer [medeverdachte] zijnde bestuurder, respectievelijk leidinggevende van [rechtspersoon 1] zijn aangehouden.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van het onder 1. primair, 2. primair en 3. primair ten laste gelegde zal worden veroordeeld.

De officier van justitie heeft daarbij gewezen op de talrijke getuigenverklaringen in het dossier, waarvan ondermeer de verklaring van aangever. De heren [getuige 1], [getuige 2], [getuige 3] en [getuige 4] verklaren allen over het ‘zwartboeken’ in het bedrijf en de verborgen retourfunctie in het kassasysteem Wincash2000. Ten slotte heeft de officier van justitie ook verwezen naar de resultaten van de pseudo-koop die plaats heeft gevonden met [getuige 4].

Verdachte wist dat afnemers van Wincash2000 de verborgen retourfunctie gebruikten om omzet af te romen en administratie te vervalsen. Verdachte heeft Wincash2000 verkocht en heeft gewezen op de afroommogelijkheid en daartoe ook instructies en uitleg gegeven over het gebruik. Dit duidt op een nauwe en bewuste samenwerking met de afnemers van het kassasysteem.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft algehele vrijspraak bepleit. Daartoe heeft hij, zoals vervat in een pleitnota, zakelijk weergegeven, het navolgende aangevoerd.

Bij het handelen van verdachte dient onderscheid gemaakt te worden tussen het handelen vóór de “Dudok affaire” en het handelen na deze affaire. Na voornoemde affaire heeft verdachte het personeel geïnformeerd en geïnstrueerd zich niet in te laten met wensen van de klanten met betrekking tot het zogenaamde ‘zwartboeken’. Diverse getuigen, waaronder de heer [getuige 6], verklaren hier ook over. De feiten in de ten laste gelegde periode betreffen slechts incidenten waarbij de oudgedienden zoals [getuige 4] een rol hadden. Deze incidenten vallen echter buiten het schuldbereik van verdachte.

Naast het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs is er geen sprake van medeplegen dan wel medeplichtigheid. Primair niet omdat verdachte geen normadressaat is. De verantwoordelijkheid voor een juiste administratie en het doen van aangifte ligt bij de ondernemer en niet bij de leverancier van soft-/hardware. Subsidiair heeft de raadsman betoogd dat er geen sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking. Er was geen gezamenlijk plan om valse belastingaangifte te doen. Meer subsidiair heeft de raadsman aangevoerd dat er in geval van medeplichtigheid geen sprake is van dubbel opzet. Het opzet van verdachte strekte zich niet uit tot het doen van een valse aangifte.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank heeft kennisgenomen van de inhoud van de stukken van het onderliggende strafdossier en van hetgeen bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gebracht.

Alvorens in te gaan op de ten laste gelegde feiten overweegt de rechtbank ten aanzien van de door de verdediging gevoerde verweren het navolgende.

Door de verdediging is primair aangevoerd dat de voorschriften van de Wet BOB niet in acht zijn genomen. Subsidiair heeft de verdediging betoogd dat bij de inzet van de zogeheten pseudokopers zou zijn gehandeld in strijd met het zogeheten Talloncriterium. En tenslotte heeft de verdediging er opgewezen dat niet is voldaan aan de verbaliseringsplicht zoals deze is neergelegd in de artikelen 152 en 153 van het Wetboek van Strafvordering. Deze ernstige inbreuken kunnen volgens de verdediging slechts gevolgd worden door de processen-verbaal die betrekking hebben op de pseudokoop, uit te sluiten van het bewijs.

Voorschriften van de Wet BOB

De rechtbank is van oordeel dat de voorschriften die toezien op het inzetten van de zogenaamde BOB middelen zijn nageleefd. Zoals artikel 126j van het Wetboek van Strafvordering bepaalt is voor het stelselmatig inwinnen van informatie een bevel vereist. Dit bevel is gegeven op 18 september 2009 door officier van justitie M. Pomper voor de duur van drie maanden en bevindt zich in het dossier (pagina 1598 en 1599).

Hetzelfde geldt voor het bevel wat ingevolge artikel 126q van het Wetboek van Strafvordering noodzakelijk is voor pseudo-koop. Ook voor de pseudo-koop zijn de vereisten als genoemd in artikel 126i van het Wetboek van Strafvordering nageleefd nu daartoe eveneens een bevel van mr. M. Pomper is afgegeven op 11 december 2009 geldend tot 01 maart 2010.

De rechtbank verwerpt gelet op hetgeen hiervoor is overwogen het verweer van de verdediging dat de voorschriften van de Wet BOB niet zijn nageleefd.

Pseudokoop

De rechtbank is van oordeel dat op basis van de op ambtseed opgemaakte processen-verbaal van de betreffende pseudokopers niet kan worden gezegd dat [getuige 4] is gebracht tot andere strafbare feiten dan waarop diens opzet van te voren was gericht.

Met name blijkt uit de uitvoerige processen-verbaal dat van [getuige 4] op eigen initiatief , gedetailleerd en concreet is ingegaan op de mogelijkheden van de verborgen retourfunctie.

Voorts blijkt uit de overige belastende verklaringen van (ex) werknemers, voormeld, dat de gefingeerde transactie geheel past in de bedrijfscultuur van [rechtspersoon 1] zodat zeker niet gesproken kan worden van een op zichzelf staand incident.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat voldaan is aan het in het tweede lid van artikel 126i van het Wetboek van Strafvordering vervatte Talloncriterium en dat de inhoud van voormelde processen-verbaal kunnen worden gebezigd voor het bewijs.

Verbaliseringsplicht

Artikel 152 van het Wetboek van Strafvordering (SV) schrijft voor dat de in de artikelen 141 en 142 Sv genoemde opsporingsambtenaren ten spoedigste proces-verbaal opmaken van het door hen opgespoorde strafbare feit of van hetgeen door hen tot opsporing is verricht of bevonden. In casu draait het om een verklaring die is afgelegd tijdens de zogenaamde pseudokoop. Met betrekking tot de verslaglegging van een verklaring wordt een proces-verbaal opgemaakt in de vorm van een samenvatting, al dan niet gecombineerd met een woordelijke uitwerking van gedeelten die relevant zijn voor het opsporingsonderzoek. Aldus is naar het oordeel van de rechtbank geschied.

Normadressaat

De raadsman heeft betoogd dat verdachte geen normadressaat is nu verdachte slechts leverancier van software is en de verantwoordelijkheid voor een juiste aangifte ligt bij de ondernemer die de aangifte doet.

De rechtbank verwerpt de stelling van de raadsman. Artikel 68, lid 1 en lid 2 van de AWR zijn aan te merken als kwaliteitsdelicten omdat als normadressaat zijn aangewezen degenen op wie ingevolge de belastingwet fiscaal-wettelijke verplichtingen rusten. Voor artikel 69, lid 1 en 2 geldt dit eveneens, zij het enkel voor de delicten genoemd in deze leden en waarbij wordt verwezen naar artikel 68 AWR.

Dit laat onverlet dat anderen kunnen deelnemen aan voornoemde delicten. In het onderhavige geval is het doen van de onjuiste aangifte mogelijk gebleken doordat met de door verdachte geleverde kassa’s omzet buiten de registratie kon worden gehouden middels een verborgen retourfunctie waarvan slechts door instructie van de zijde van (een vertegenwoordiger van) verdachte gebruik kon worden gemaakt.

Ten aanzien van het ten laste gelegde

Verborgen Retourfunctie

De rechtbank is van oordeel dat de verborgen retourfunctie een optie was voor de afnemer om (gedeelten) van de omzet (onrechtmatig) buiten de zogeheten X- en Z afslagen te houden. In de eerste plaats staat vast dat er een normale zichtbare retourfunctie zich in het systeem bevond en dat de verborgen retourfunctie niet stond beschreven in de bij het systeem afgegeven handleiding. Voorts staat vast dat laatstgenoemde retourfunctie niet is terug te vinden in de normale menustructuur van het kassasysteem.

Om van de verborgen retourfunctie gebruik te maken en kennis te nemen was uitleg van de medewerkers van verdachte noodzakelijk. Gebruik van de verborgen retourfunctie laat geen sporen na in de X- en Z-afslag.

De heer [aangever] verklaart over Wincash2000 dat het een kassasysteem betrof waarmee zwartgeboekt kon worden. Bonnen wissen behoorde tot de mogelijkheden en dit zou niet verschijnen op het eindrapport voor de belastingdienst. De heer [getuige 3] verklaart hier dat

verdachte in het kassasysteem Wincash2000 geen trainingsstand had opgenomen. De heer [getuige 7] verklaart dat er geen trainingsfunctie in Wincash2000 zit en dat een dergelijke trainingsmodus door klanten gemist wordt. Naast de verklaringen van voornoemde ex-werknemers zijn ook diverse gebruikers van Wincash2000 niet op de hoogte van een trainingsstand in het kassasysteem. De rechtbank overweegt in deze dat op de terechtzitting van 24 april 2012 een demo van het kassasysteem getoond is. De rechtbank is van oordeel dat er gecompliceerde handelingen verricht moeten worden om de verborgen retourfunctie te gebruiken en dat mede gelet daarop en het hiervoor overwogene er niet gesproken kan worden van een trainingsstand.

Ten aanzien van het onder 1. ten laste gelegde

De rechtbank is van oordeel dat het onder 1. ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard. Zij overweegt daartoe het navolgende.

Het doen van onjuiste en onvolledige belastingaangiftes

[rechtspersoon 2] heeft over de jaren 2006, 2007 en 2008 aangiften vennootschapsbelasting gedaan. Deze aangiften zijn respectievelijk ontvangen op 18 augustus 2008, 12 december 2008 en 23 maart 2010.

Op 12 april 2010 hebben doorzoekingen plaatsgevonden in een drietal coffeeshops welke behoren tot [naam]. [BV 2], [BV 1] en [BV 3] zijn dochterondernemingen van [rechtspersoon 2]. Bij voornoemde coffeeshops zijn de kassasystemen van Wincash2000 in beslag genomen en onderzocht.

Uit de X- en Z afslagen van voormelde bedrijven bleek dat er omzet was afgeroomd middels de verborgen retourfunctie van het kassasysteem Wincash2000.

De heer [eigenaar coffeeshop 1], eigenaar van de coffeeshop [naam] heeft onder meer aangiften inkomstenbelasting gedaan over de jaren 2007 en 2008. Deze aangiften zijn respectievelijk ontvangen op 15 juni 2009 en 23 maart 2010.

Uit de X- en Z-afslagen van voormeld bedrijf bleek dat er omzet was afgeroomd middels de verborgen-retourfunctie.

De heren [eigenaar coffeeshop 2] en [eigenaar 2 coffeeshop 2], vennoten van de vennootschap onder [BV 4] hebben onder meer een aangifte inkomstenbelasting gedaan over het jaar 2008. Deze aangiften zijn ontvangen op respectievelijk 04 mei 2010 en 11 mei 2010.

Tijdens de doorzoeking in de coffeeshop [BV 4] op 03 december 2008 werd het kassasysteem Wincash2000 onderzocht en bleek er in totaal voor € 391.021 geboekt te zijn met de verborgen retourfunctie.

De belastingdienst heeft geconstateerd dat er een belastingnadeel was van € 124.474 voor wat betreft [eigenaar coffeeshop 2] en € 28.252 voor wat betreft [eigenaar 2 coffeeshop 2].

De rechtbank is van oordeel dat uit het vorenstaande is vast te stellen dat [rechtspersoon 2] en de heren [eigenaar coffeeshop 1], [eigenaar coffeeshop 2] en [eigenaar 2 coffeeshop 2] door het afromen en manipuleren van de kasontvangsten onjuiste belastingaangiften hebben gedaan.

Opzet

Gelet op de bijzondere eigenschappen van de hiervoor besproken verborgen retourfunctie in het kassasysteem Wincash2000 is de rechtbank van oordeel dat er geen ander doel was bij [rechtspersoon 2] en haar leidinggevenden dan om bij haar afnemers de mogelijkheid te scheppen onrechtmatig omzetgegevens te bewerken.

De rechtbank overweegt dat er bij [rechtspersoon 1] en haar leidinggevenden sprake is geweest van volle opzet en dat dit in een bewuste en nauwe samenwerking geschiedde met de betreffende afnemers zodat sprake is van medeplegen.

Enerzijds is het [rechtspersoon 1] geweest die de verborgen retourfunctie heeft ontwikkeld, geproduceerd en verkocht. Een aantal medewerkers op cruciale plekken binnen het bedrijf van verdachte wisten, getuige ondermeer de verklaringen van [getuige 3] en [getuige 4] waarvoor de verborgen retourfunctie in Wincash2000 diende en faciliteerde daarmee de mogelijkheid tot belastingfraude.

Anderzijds is het ook [rechtspersoon 1] geweest die het gebruik van de betreffende functie heeft gefaciliteerd door de uitleg door diverse medewerkers van de buitendienst bij het activeren van de verborgen functie in Wincash2000 bij de ondernemers. Immers, de betreffende functie stond niet beschreven in de handleiding en het gebruik maken ervan was ingewikkeld en slechts mogelijk wanneer verdachte dit aan de koper had uitgelegd.

[getuige 8] verklaarde dat hij als medewerker van de technische buitendienst wist dat er een functie in Wincash2000 zat waarmee je omzet die al aangeslagen was, kon terugboeken zodat het niet meer zichtbaar was op de uitdraai. Deze functie is na de ‘Dudok’ affaire dieper in het kassasysteem verstopt. De zwartboekfunctie werd door een medewerker van verdachte aangezet en daarbij werd geadviseerd dat hele bonnen retour geboekt moesten worden.

[getuige 3] verklaart dat de zwartboekmodule werd aangezet op verzoek van de klant. Dit werd gedaan door een medewerker van de buitendienst van verdachte. [getuige 4] verklaart over het activeren van de verborgen retourfunctie dat de functie in een ini-file aangevinkt moest worden en zo geactiveerd werd.

Feitelijk leidinggeven

De rechtbank ziet zich vervolgens geplaatst voor de vraag of verdachte aan voornoemde gedragingen tezamen en in vereniging met een ander/anderen feitelijk leiding heeft gegeven.

De rechtbank overweegt dat de Hoge Raad in het Slavenburgarrest ten aanzien van het begrip feitelijk leidinggeven een tweetal voorwaarden heeft geformuleerd.

Van feitelijk leidinggeven is volgens de Hoge Raad sprake 1) indien de verdachte maatregelen ter voorkoming van die gedraging achterwege laat, hoewel hij daartoe bevoegd en redelijkerwijs gehouden is en hij 2) bewust de aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedraging zich zal voordoen, zodat hij die gedraging opzettelijk bevordert.

Voorwaardelijk opzet is mitsdien voldoende. Het eerste criterium geeft aan dat de gedraging ook kan bestaan uit nalaten. De bevoegdheid tot ingrijpen bestaat indien de verdachte feitelijke zeggenschap heeft over de gedraging die de rechtspersoon wordt geacht te hebben verricht, waarbij geldt dat ook iemand die feitelijk de touwtjes in handen heeft, feitelijk kan leidinggeven.

De rechtbank overweegt dat uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel blijkt dat verdachte bestuurder is van [rechtspersoon 2] Verdachte had blijkens de verklaringen van [aangever] en [getuige 3] wetenschap van het feit dat er een verborgen retourfunctie bestond binnen het kassasysteem Wincash2000 waarmee omzet te wissen was. Verdachte heeft geen actie ondernomen de retourfunctie uit het systeem te verwijderen en heeft de aanwezigheid ervan daarmee toegelaten. Verdachte kan aldus eveneens worden aangemerkt als degene die feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging.

Ten aanzien van het onder 2. en 3. ten laste gelegde

De rechtbank is van oordeel dat het onder 2. en 3. ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard. Zij overweegt daartoe het navolgende.

Ingevolge de AWR is het vastleggen en het bewaren van gegevens betreffende de vermogenstoestand van de administratieplichtige en in casu van zijn bedrijf van belang voor onder meer de belastingheffing. De bewaarplicht strekt zich niet alleen uit tot de gegevens die voor de belastingheffing van de administratieplichtige zelf maar ook voor de belastingheffing van derden. Zonder deze stukken is er voor de belastingdienst geen effectieve controle mogelijk en dienen derhalve omzetgegevens, verkoopgegevens, (klad) kasboeken, kassabonnen, en andere administratie bewaard te worden.

Door met de verborgen retourfunctie omzetgegevens uit het kassasysteem te verwijderen is niet voldaan aan voornoemde eisen van de AWR.

Dat deze gegevens werden verwijderd blijkt uit het hiervoor onder 1. ten laste gelegde overwogene ten aanzien van [BV 1], [BV 2] en Coffeeshop [naam]. Bij onderzoek aan de kassa’s van [BV 4] is gebleken dat binnen deze coffeeshop eveneens gegevens zijn verwijderd. Er zijn slechts journaalbestanden teruggevonden. De rechtbank verwijst voor het bewijs naar de hiervoor onder 1. opgenomen aangetroffen X- en Z-afslagen waaruit blijkt dat de administratie van de bedrijven [BV 1], [BV 2], [BV 3], De Coffeeshop [naam] en [BV 4] niet voldeed aan de eisen gesteld in de AWR.

Ten aanzien van [BV 5] en [BV 6] overweegt de rechtbank dat bij deze bedrijven eveneens digitaal onderzoek is verricht naar het gebruik van de verborgen retourfunctie en gewiste bestanden. Bij [BV 5] en [BV 6] bleek er ook omzet te zijn afgeroomd.

Door bewust omzetgegevens uit het kassasysteem te verwijderen werd de bedrijfsadministratie vervalst. Het verwijderen van voornoemde gegevens en het vervalsen van de bedrijfsadministratie werd mogelijk gemaakt door gebruikmaking van de verborgen retourfunctie in het door verdachte geleverde kassasysteem. Verdachte heeft samen met anderen feitelijk opdracht gegeven en leidinggegeven aan de hiervoor genoemde verboden gedragingen.

5 BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

1.

[rechtspersoon 1] in de periode van 18 augustus 2008 tot en met 11 mei 2010 in de gemeenten Apeldoorn en/of Rotterdam, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met natuurlijke personen, meermalen, telkens opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten de aangiften

- voor de vennootschapsbelasting over 2006 en 2007 en 2008 ten name van [rechtspersoon 2], en

- voor de Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen over 2007 en 2008 ten name van [eigenaar coffeeshop 1], en

- voor de Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen over 2008 ten name van [eigenaar coffeeshop 2], en

- voor de Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen over 2008 ten name van [eigenaar 2 coffeeshop 2],

telkens onjuist en onvolledig hebben gedaan en/of hebben doen of laten doen door anderen bij de Inspecteur der belastingen / de Belastingdienst, terwijl die feiten er telkens toe strekten dat te weinig belasting wordt geheven,

hebbende die onjuistheid en onvolledigheid hierin bestaan, dat in genoemde electronische aangiftebiljetten

- met betrekking tot [rechtspersoon 2] telkens een te laag bedrag aan winst uit

onderneming, was vermeld / opgegeven / aangegeven, en

- met betrekking tot [eigenaar coffeeshop 1] en/of [eigenaar coffeeshop 2] en [eigenaar 2 coffeeshop 2] telkens een te laag bedrag aan winst uit onderneming, was vermeld / opgegeven / aangegeven,

hebbende zij verdachte, tezamen en in vereniging met anderen feitelijk leiding gegeven aan vorenstaande verboden gedragingen.

2.

[rechtspersoon 1] in de periode van 01 maart 2006 tot en met 12 april 2010, in de gemeenten Almere en/of Zutphen en/of Apeldoorn en/of Amersfoort en/of Doetinchem en/of Spijkenisse, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met

- [BV 1] en

- [BV 2] en

- [BV 3] en

- eenmanszaak Coffeeshop [naam] en/of [eigenaar coffeeshop 1] en

- [BV 4] en

- [BV 5] en

- [BV 6] en

meermalen,

welke rechtspersonen en/of natuurlijke personen, ingevolge de Belastingwet verplicht waren tot

a. het voeren van een administratie overeenkomstig de daaraan bij of krachtens de Belastingwet gestelde eisen, telkens opzettelijk een zodanige administratie niet hebben gevoerd en/of doen voeren, en/

b. het bewaren van boeken en/of bescheiden en/of andere (primaire) gegevensdragers, telkens opzettelijk deze niet volledig hebben bewaard en/of doen bewaren,

immers hebben zij, verdachte en genoemde rechtspersonen en/of natuurlijke personen, en/of haar mededaders toen en daar telkens opzettelijk

- onjuiste en onvolledige te lage afgeroomde omzetgegevens en verkoopgegevens in de administratie van genoemde rechtspersonen opgenomen, en geboekt en/of doen boeken en/of doen opnemen, en/of

- omzetgegevens en/of contante betalingen en/of leveranties aan klanten en/of digitale gegevens van kassabonnen uit het Wincash2000 kassasysteem, verwijderd en/of gewist, en

- andere digitale gegevens verwijderd en/of vernietigd, en

- andere administratieve bescheiden waaronder x-afslagen en kassabonnen en electronische kassagegevens, en andere gegevens niet bewaard en/of verwijderd en/of vernietigd en

- andere administratie bescheiden, waaronder kassabonnen en/of klad kasboeken en/of aantekeningen en/of andere gegevens, niet bewaard, terwijl die feiten telkens ertoe strekten dat te weinig belasting werd geheven,

hebbende zij, verdachte tezamen en in vereniging met anderen, telkens tot vorenstaande feiten opdracht gegeven en feitelijk leiding gegeven aan vorenstaande verboden gedragingen.

3.

in de periode van 01 maart 2006 tot en met 12 april 2010, in de gemeenten Almere en/of Zutphen en/of Apeldoorn en/of Amersfoort en/of Doetinchem en/of Spijkenisse, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met rechtspersonen en een of meer natuurlijke personen, meermalen, telkens geschriften die bestemd zijn om tot bewijs van enig feit te dienen opzettelijk valselijk heeft opgemaakt en/of vervalst en/of valselijk heeft doen opmaken en/of doen vervalsen, hebbende zij, verdachte, en haar mededaders toen daar telkens opzettelijk in de bedrijfsadministraties van

- [BV 1] en

- [BV 2] en

- [BV 3] en

- eenmanszaak Coffeeshop [naam] en/of [eigenaar coffeeshop 1] en

- [BV 4] en

- [BV 5] en

- [BV 6]

zijnde telkens een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van het daarin vermelde te dienen, valse en/of vervalste onjuiste en onvolledige omzetgegevens en verkoopgegevens opgenomen en/of geboekt en/of verwerkt en/of doen opnemen en/of doen boeken en/of doen verwerken, zulks telkens met het oogmerk om dat samenstel van geschriften als echt en onvervalst te gebruiken en/of door ander(en) te doen gebruiken,

hebbende zij, verdachte, tezamen en in vereniging met anderen, telkens tot vorenstaande feiten opdracht gegeven en feitelijk leiding geven aan vorenstaande gedragingen.

Van het onder meer of anders ten laste gelegde zal verdachte worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht.

6 KWALIFICATIE

Het bewezene levert op:

Onder 1:

Medeplegen van het feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van het opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist en onvolledig doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd.

Onder 2:

Medeplegen van het feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van opzettelijk als degene die ingevolge de belastingwet verplicht is tot het bewaren van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, deze niet bewaren, terwijl dat feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd.

Onder 3:

Medeplegen van het feitelijk leidinggeven aan het medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd.

7 STRAFBAARHEID

De feiten en verdachte zijn strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden zijn gebleken die de strafbaarheid zouden opheffen of uitsluiten.

8 STRAFOPLEGGING

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte ter zake van de door hem bewezen geachte feiten zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 (twaalf) maanden waarvan 6 (zes) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 (twee) jaren.

Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft ten aanzien van een op te leggen straf opgemerkt dat verdachte first offender is. Verdachte, is op de rand van faillissement gebracht door de publiciteit en gevolgen die gepaard zijn gegaan met de vervolging door het openbaar ministerie. Daarnaast dient bij een eventueel op te leggen straf ook in ogenschouw genomen te worden dat andere marktpartijen een ‘deal’ mochten sluiten met de belastingdienst om hun systemen aan te passen zonder enige consequentie.

Het oordeel van de rechtbank

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de na te noemen beslissing passend.

In het bijzonder heeft de rechtbank rekening gehouden met het volgende.

Bij de heffing van belastingen dient de belastingdienst erop te kunnen vertrouwen dat de aangiften volledig en duidelijk gedaan worden. [rechtspersoon 1] heeft door het leveren van een kassasysteem met een verborgen retourfunctie faciliterend opgetreden teneinde afnemers van dat kassasysteem de mogelijkheid te bieden omzet te verzwijgen. Tevens werden door het gebruik van de verborgen retourfunctie de wettelijke regels inzake de bewaarplicht en raadpleegfunctie van de administratie overtreden. Dit handelen heeft de Staat en de maatschappij ernstig benadeeld. Bovendien heeft [rechtspersoon 1] door op deze wijze aan belastingfraude mee te werken zichzelf ruimschoots bevoordeeld en heeft zij anderen in staat gesteld wederrechtelijke winst te genereren.

De rechtbank houdt voorts rekening met het feit dat verdachte een first offender is en gezien de publiciteit en de daaruit voortvloeiende nadelige consequenties in zekere zin al enige vorm van straf heeft ondervonden.

9 TOEPASSELIJKHEID WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

De beslissing berust op de artikelen 9, 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 47, 57, 91 en 225 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 51, 68 en 69 van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

10 BESLISSING

De rechtbank:

Bewezenverklaring

- verklaart het onder 1. primair, 2. primair en 3. primair ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder de bewezenverklaring is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart de bewezen verklaarde feiten strafbaar;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 maanden;

- bepaalt dat de gevangenisstraf niet zal worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten;

- stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde:

* zich voor het einde van een proeftijd van 2 jaar aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt;

* ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt;

- legt aan de verdachte een taakstraf, bestaande uit een werkstraf van 180 uren, te voltooien binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van het vonnis;

- beveelt dat voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 90 dagen hechtenis, althans een aantal dagen hechtenis dat evenredig is aan het niet verrichte aantal uren taakstraf;

- bepaalt dat de tijd, door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde taakstraf in mindering zal worden gebracht, berekend naar de maatstaf van 2 uren werkstraf per dag.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Meijer, voorzitter, mrs. M. Iedema en B. Fijnheer, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.E. Doornwaard, griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 08 mei 2012.

Mr. Fijnheer is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.