Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2011:BU1347

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
25-10-2011
Datum publicatie
25-10-2011
Zaaknummer
07.650125-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt een man tot 32 maanden gevangenisstraf waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De verdachte is veroordeeld voor plegen van ontucht bij twee minderjarige slachtoffers.

Verdachte is veroordeeld voor de volgende feiten:

1. Ontucht plegen met een aan zijn zorg en waakzaanheid toevertrouwde minderjarige, meermalen gepleegd;

2. Een afbeelding- of gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achtien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen;

3. Met iemand van wie verdachte weet dat slachtoffer niet of onvolkomen in staat is haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te mkaen of daartegen weerstand te bieden, handelingen plegen die bestaan uit mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD

Sector Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnummer: 07.650125-11

Uitspraak: 25 oktober 2011

Vonnis in de zaak van:

het openbaar ministerie

tegen

[verdachte]

geboren op [geboortedatum] 1962 te [geboorteplaats],

wonende te [adres],

thans verblijvende in de PI Overijssel, Huis van Bewaring te Zwolle.

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 11 oktober 2011.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. H.J. Voors, advocaat te Zwolle.

De officier van justitie, mr. C.C.S. Bordenga-Koppes, heeft ter terechtzitting gevorderd:

- dat verdachte terzake het onder 1 primair, 2 en 3 primair ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van 32 maanden met aftrek van ondergane voorlopige hechtenis, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, proeftijd 2 jaren, met de bijzondere voorwaarden

• dat verdachte zich zal houden aan de voorschriften en aanwijzingen van de reclassering, ook indien deze inhouden dat hij een ambulante behandeling zal ondergaan bij de AFPN of een soortgelijke instelling,

• dat verdachte geen contact zal opnemen met aangeefsters [Slachtoffer A] en [slachtoffer B],

• dat verdachte zich niet zal begeven en ophouden in Wapenveld en [plaats],

- dat de in beslag genomen voorwerpen zoals vermeld op de kennisgeving van inbeslagneming (dossierparagraaf 1.7) zullen worden onttrokken aan het verkeer,

- dat de vordering van de benadeelde partij [Slachtoffer A] ten bedrage van € 5.833,-- en de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer B] ten bedrage van € 3.300,-- integraal zullen worden toegewezen met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van die slachtoffers.

TENLASTELEGGING

De verdachte is (na een aanpassing omschrijving tenlastelegging ex artikel 314a Wetboek van Strafvordering) ten laste gelegd dat:

1.

hij op één of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 mei 2010 tot en met 30 januari 2011 in de gemeente Zwolle en/of elders in Nederland, (telkens) ontucht heeft gepleegd met zijn pupil en/of de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer A], geboren op [geboortedatum] 1994, immers heeft, hij, verdachte,

- die [slachtoffer A] uitgekleed, en/of

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer A] gebracht/geduwd, en/of

- zijn tong in de mond van die [slachtoffer A] gebracht/geduwd, en/of

- de borsten van die [slachtoffer A] betast/aangeraakt, en/of

- die [slachtoffer A] aangezet/bewogen tot het tonen van haar borsten/billen voor de webcam;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 mei 2010 tot en met 30 januari 2011 in de gemeente Zwolle en/of elders in Nederland één of meermalen door giften of beloften van geld of goed of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding, te weten

- het (grote) leeftijdsverschil (van ongeveer 32 jaar) en/of

- de omstandigheid dat de hieronder genoemde [Slachtoffer A] tegen hem opkeek/hem bewonderde en/of

- het feit dat hij, verdachte, haar djembe-leraar was en/of

- de belofte dat hij, verdachte, altijd bij die [slachtoffer A] zou blijven als zij hem zou geven wat hij nodig had (op seksueel gebied) en/of

- die [slachtoffer A] voor te houden/te laten geloven dat hij, verdachte, van haar hield en/of graag bij haar wilde zijn en/of

- het tegen die [slachtoffer A] zeggen dat als zij dat soort dingen voor hem zou gaan doen (haar broek laten zakken, zich omdraaien om haar billen naar hem toe te steken) dat zij dan een gelukkige man zou hebben die trots is op zijn lieve vriendin die er alles voor over heeft om hem gelukkig te maken en/of

- het tegen die [slachtoffer A] zeggen dat ze niets tegen haar moeder mocht zeggen en/of

- het (herhaaldelijk) tegen die [slachtoffer A] zeggen dat het hebben van seks bij een relatie hoort en/of

- het voortdurend en vasthoudend contact zoeken en/of houden met die [slachtoffer A] via internet en/of sms en/of telefoon en/of

- het misbruik maken van het vertrouwen dat die [slachtoffer A] en/of haar moeder in hem had/hadden en/of

- het zich (aldus) dwingend en/of manipulatief opstellen (terwijl die [slachtoffer A] paniek/angststoornissen had en/of (ondermeer) daarvoor naar een dagbehandelingscentrum ging en/of (aldus) kwetsbaar was),

een persoon, [slachtoffer A], geboren op [geboortedatum] 1994 waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te weten

- het zich laten uitkleden door verdachte en/of

- het duwen/brengen van zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [slachtoffer A] en/of

- het duwen/brengen van zijn, verdachtes, tong in de mond van die [slachtoffer A] en/of

- het kussen/zoenen van die [slachtoffer A] en/of

- het betasten en/of aanraken van de borst(en) van die [slachtoffer A] en/of

- het aanzetten/bewegen van die [slachtoffer A] tot het tonen van haar borsten/billen voor de webcam,

te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden;

2.

hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2007 tot en met 28 maart 2011 te Zwolle, in elk geval in Nederland en/of in Afrika, één of meermalen (telkens)

een (groot aantal) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, te weten 37, althans een of meer, foto(’s) (29 van [Slachtoffer A], geboren op [geboortedatum] 1994 en/of 8 van [slachtoffer B], geboren op [geboortedatum] 1991) en/of 1 film (van genoemde [slachtoffer A]) en/of 1222, althans een of meer, multimediafile(s) (waarvan 32 films)

en/of

(een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en) van seksuele gedragingen, te weten één of meer computer(s) en/of harde schijf/schijven en/of usb-stick(s) en/of digitale camera(s)

(telkens) heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit heeft gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die afbeelding(en) heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit:

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) in een omgeving is/zijn en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of het omhoog houden van kleding en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) en/of door het inzoomen met de camera nadrukkelijk de (ontblote) vagina en/of borsten en/of billen in beeld gebracht wordt/worden en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bijvoorbeeld (pv beschrijving multimediafiles) blz. 2 van 7, 29 foto’s van eerdergenoemde [slachtoffer A]; blz. 2 van 7, film van die [slachtoffer A]; blz. 3 van 7, 8 foto’s van eerdergenoemde [slachtoffer B]; blz. 4 van 7, nr. 1 t/m 4; blz. 5 van 7, nr. 5 t/m 7) en/of

- het betasten en/of aanraken van de/een borst(en) van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (bijvoorbeeld (pv beschrijving multimediafiles) blz. 2 van 7, film van eerdergenoemde [slachtoffer A]; blz. 6 van 7, nr. 9) en/of

- het likken van/aan de vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (bijvoorbeeld (pv beschrijving multimediafiles) blz. 6 van 7, nr. 8) en/of

- het betasten en/of aanraken en/of penetreren van de vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met een vibrator (bijvoorbeeld (pv beschrijving multimediafiles) blz. 6 van 7, nr. 9);

3.

hij op één of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2007 tot en met 31 december 2009 in de gemeente Zwolle en/of elders in Nederland en/of in Afrika, (telkens) met [slachtoffer B], van wie hij, verdachte, wist dat die [slachtoffer B] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn/haar geestvermogens leed dat die [slachtoffer B] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer B], hebbende verdachte (telkens) zijn penis in de vagina van die [slachtoffer B] geduwd/gebracht en/of zijn, verdachtes, tong in de mond van die [slachtoffer B] geduwd/gebracht en/of de borsten van die [slachtoffer B] betast/aangeraakt;

althans, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op één of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2007 tot en met 31 december 2009 in de gemeente Zwolle en/of elders in Nederland en/of in Afrika, (telkens) met [slachtoffer B] van wie hij, verdachte, wist dat die [slachtoffer B] in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeerde, dan wel aan een

zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van haar geestvermogens leed dat die [slachtoffer B] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, (telkens) één of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit het kussen/zoenen van die [slachtoffer B] en/of het betasten/aanraken van de borsten van die [slachtoffer B] ;

althans, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op één of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2007 tot en met 5 december 2009 in de gemeente Zwolle en/of elders in Nederland en/of in Afrika, (telkens) ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer B], geboren op [geboortedatum] 1991, immers heeft, hij, verdachte, (telkens) die [slachtoffer B] gekust/gezond en/of de borsten van die [slachtoffer B] betast/aangeraakt

althans, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op één of meer verschillende tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2007 tot en met 5 december 2009 in de gemeente Zwolle en/of elders in Nederland en/of Afrika (telkens) één of meermalen door giften en/of beloften van geld of goed en/of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten

- het feit dat hij, verdachte, djembe-leraar was (geweest) van de hieronder genoemde [slachtoffer B] en/of

- het (grote) leeftijdsverschil (van ongeveer 31 jaar) en/of

- het sturen van berichten via internet en/of telefoon waarin hij, verdachte, schreef dat hij wel zou willen dat die [slachtoffer B] bij hem zou komen en dat die [slachtoffer B] bij hem, verdachte, moest zijn en/of

- het tegen die [slachtoffer B] zeggen dat als ze het aan haar ouders zou vertellen, ze elkaar nooit meer zouden mogen zien en/of

- het tegen die [slachtoffer B] zeggen: “Ik hou van je” en/of “Ik vind je lief” en/of

- het aanbieden/geven van bier/alcohol aan die [slachtoffer B] en/of

- het misbruiken van het vertrouwen dat de ouders van die [slachtoffer B] en/of die [slachtoffer B] in hem hadden/had en/of

- het zich (aldus) dwingend en/of manipulatief opstellen,

een persoon, te weten [slachtoffer B], geboren op [geboortedatum] 1991, (welke [slachtoffer B] een verstandelijke handicap heeft en/of (aldus) kwetsbaar was en) waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van 18 jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen, te weten

- het zich laten uitkleden door verdachte, en/of

- het duwen/brengen van zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [slachtoffer B] en/of

- het duwen/brengen van zijn, verdachtes, tong in de mond van die [slachtoffer B] en/of

- het kussen/zoenen van die [slachtoffer B] en/of

- het betasten/aanraken van de borst(en) van die [slachtoffer B]

te plegen of zodanige handelingen van verdachte te dulden.

De rechtbank verbetert in de tenlastelegging een aantal kennelijke schrijffouten. De verdachte wordt blijkens het onderzoek ter terechtzitting daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

BEWIJS

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 1 primair, 2 en 3 primair ten laste is gelegd, met dien verstande dat:

1.

hij op verschillende tijdstippen in de periode van 1 mei 2010 tot en met 30 januari 2011 in de gemeente Zwolle telkens ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer A], geboren op [geboortedatum] 1994, immers heeft, hij, verdachte,

- die [slachtoffer A] uitgekleed, en/of

- zijn penis in de vagina van die [slachtoffer A] gebracht/geduwd, en/of

- zijn tong in de mond van die [slachtoffer A] gebracht/geduwd, en/of

- de borsten van die [slachtoffer A] betast/aangeraakt, en/of

- die [slachtoffer A] aangezet/bewogen tot het tonen van haar borsten/billen voor de webcam;

2.

hij in de periode van 1 juni 2007 tot en met 28 maart 2011 te Zwolle, in elk geval in Nederland een groot aantal afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten 37 foto’s (29 van [Slachtoffer A], geboren op [geboortedatum] 1994 en 8 van [slachtoffer B], geboren op [geboortedatum] 1991) en 1 film (van genoemde [slachtoffer A]) en 1222 multimediafiles (waarvan 32 films) en

gegevensdragers bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, te weten meer computers en harde schijven en usb-sticks en digitale cameras, heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang tot die afbeeldingen heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn waarbij telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken,

welke voornoemde seksuele gedraging(en) bestonden uit:

- het geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft/hebben bereikt, waarbij deze perso(o)n(en) in een omgeving is/zijn en/of in (een) (erotisch getinte) houding(en) poseert/poseren die niet bij haar/hun leeftijd past/passen en/of waarbij door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze perso(o)n(en) en/of het omhoog houden van kleding en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) en/of door het inzoomen met de camera nadrukkelijk de (ontblote) vagina en/of borsten en/of billen in beeld gebracht wordt/worden en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling

(bijvoorbeeld (pv beschrijving multimediafiles) blz. 2 van 7, 29 foto’s van eerdergenoemde [slachtoffer A]; blz. 2 van 7, film van die [slachtoffer A]; blz. 3 van 7, 8 foto’s van eerdergenoemde [slachtoffer B]; blz. 4 van 7, nr. 1 t/m 4; blz. 5 van 7, nr. 5 t/m 7) en/of

- het betasten en/of aanraken van de/een borst(en) van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (bijvoorbeeld (pv beschrijving multimediafiles) blz. 2 van 7, film van eerdergenoemde [slachtoffer A]; blz. 6 van 7, nr. 9) en/of

- het likken van/aan de vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt (bijvoorbeeld (pv beschrijving multimediafiles) blz. 6 van 7, nr. 8) en/of

- het betasten en/of aanraken en/of penetreren van de vagina van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt met een vibrator (bijvoorbeeld (pv beschrijving multimediafiles) blz. 6 van 7, nr. 9);

3.

hij op verschillende tijdstippen in de periode van 1 juni 2007 tot en met 31 december 2009 in de gemeente Zwolle en/of elders in Nederland telkens met [slachtoffer B], van wie hij, verdachte, wist dat die [slachtoffer B] aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling van haar geestvermogens leed dat die [slachtoffer B] niet of onvolkomen in staat was haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, handelingen heeft gepleegd, die telkens bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer B], hebbende verdachte (telkens) zijn penis in de vagina van die [slachtoffer B] geduwd/gebracht en/of zijn, verdachtes, tong in de mond van die [slachtoffer B] geduwd/gebracht en/of de borsten van die [slachtoffer B] betast/aangeraakt.

De rechtbank is van oordeel dat de door beide aangeefsters afgelegde verklaringen zodanig authentiek overkomen en helder en consistent zijn, dat zij voldoende overtuigend bewijs opleveren voor de ten laste gelegde jegens hen gepleegde zedendelicten, in ieder geval dat er diverse malen sprake is geweest van met penis of tong binnendringen in het lichaam en van diverse andere malen van ontucht in het algemeen.

Daar komt bij dat de verklaring van aangeefster [slachtoffer A] op onderdelen wordt gesteund en/of bevestigd door de eigen verklaring van verdachte, inhoudende dat er grensoverschrijdende intimiteiten, zoals zoenen en het aanraken/betasten van buik en borsten, met [slachtoffer A] hebben plaatsgevonden.

Tevens worden de verklaringen van beide aangeefsters door de eigen verklaring van verdachte bevestigd op het punt dat hij foto’s van hen in (gedeeltelijk) ontklede staat heeft genomen.

Er blijkt voorts op geen enkele wijze uit het dossier dat er druk op aangeefsters is uitgeoefend om een verklaring af te leggen of dat aangeefsters bij het afleggen van hun verklaringen op enigerlei wijze zijn gestuurd of gemanipuleerd/beïnvloed.

De rechtbank is - in tegenstelling tot de verdediging - tevens van oordeel dat [slachtoffer A] op de momenten dat zij de verdachte met instemming van haar moeder bezocht, en waarbij zij (soms) bleef logeren, door die moeder aan de zorg en waakzaamheid van de verdachte als bedoeld in artikel 249 Wetboek van Strafrecht was toevertrouwd gegeven het royale leeftijdsverschil tussen de evident minderjarige [slachtoffer A] en verdachte als volwassene. Daaraan doet niet af dat moeder op een gegeven moment van de relatie tussen haar dochter en verdachte afwist en tot op zekere hoogte wist of kon weten van intimiteiten tussen beiden. Ondanks die bewustheid bij de moeder van [slachtoffer A] was het aan verdachte om als ruimschoots volwassene, binnen de relatie die hij had met [slachtoffer A], te waken over de grenzen van het toelaatbare. Gegeven de minderjarigheid van [slachtoffer A] mochten haar ouders er op vertrouwen dat verdachte dat zou doen op de momenten waarop [slachtoffer A] bij hem was.

Van het onder 1 primair, 2 en 3 primair meer of anders ten laste gelegde zal de verdachte worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht.

STRAFBAARHEID

Het bewezene levert op:

1.

Ontucht plegen met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht.

2.

Een afbeelding - of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding - van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen en in bezit hebben en zich door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaffen,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

3.

Met iemand van wie hij weet dat zij niet of onvolkomen in staat is haar wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden, handelingen plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 243 van het Wetboek van Strafrecht.

De verdachte is deswege strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden gebleken zijn die die strafbaarheid zouden opheffen of uitsluiten.

OPLEGGING VAN STRAF OF MAATREGEL

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de na te noemen beslissing passend.

De rechtbank is in dit geval van oordeel dat een gedeeltelijk onvoorwaardelijke vrijheidsstraf noodzakelijk is, omdat aard en ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, gelet ook op het strafrechtelijk verleden van de verdachte, door een lichtere strafrechtelijke afdoening van de zaak miskend zouden worden. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel zouden moeten voeren, acht de rechtbank niet aanwezig.

De rechtbank heeft in het bijzonder in aanmerking genomen dat verdachte op zeer laakbare wijze misbruik heeft gemaakt van twee kwetsbare minderjarigen - waarvan de een, naar verdachte wist, kampte met psychische problematiek en waarvan de ander, hetgeen voor verdachte óók duidelijk was, verstandelijk beperkt is - op momenten dat zij feitelijk aan zijn toezicht waren toevertrouwd. Verdachte heeft op vergaande wijze deze nog jonge meisjes seksueel misbruikt, waarbij meerdere malen sprake is geweest van geslachtsverkeer. Hierdoor is op zeer ernstige wijze inbreuk gemaakt op de fysieke en psychische integriteit van die meisjes, hetgeen naar de ervaring leert ernstige en langdurige, zo niet blijvende, psychische gevolgen voor hen teweeg kan brengen. De verdachte heeft daarbij enkel oog gehad voor zijn eigen genot en lustgevoelens en ter wille daarvan de belangen van de minderjarige bewust terzijde geschoven.

Daarnaast heeft de verdachte een grote hoeveelheid kinderporno in zijn bezit gehad en zich blijkbaar ook hier geen enkele rekenschap gegeven van het leed en de verstrekkende psychische gevolgen, welke de vervaardiging van kinderporno bij de betrokken minderjarigen teweeg kan brengen. Evenzeer laakbaar is dat verdachte met dit gedrag heeft bijgedragen aan het in stand houden van de criminele circuits die zich bezig houden met vervaardiging en verspreiding van kinderporno.

Om recidive te voorkomen zal de rechtbank, zoals door de hierna te noemen gedragsdeskundige is geadviseerd, aan het voorwaardelijk deel van de op te leggen straf de bijzondere voorwaarde verbinden dat de verdachte onder toezicht van de reclassering de noodzakelijk geachte psychotherapeutische behandeling zal ondergaan.

De rechtbank is van oordeel dat de in beslag genomen voorwerpen die staan vermeld op de kennisgeving van inbeslagneming (stukken opsporingsonderzoek Regiopolitie IJsselland, registratienummer [nummer] - dossierparagraaf 1.7), te weten een PC Fijutsu Siemens, een Hard Disc Iomega, een PC merkloos, een Hard Disc Western Digital en een smartphone, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, omdat in het bijzonder het onder 2 bewezen verklaarde feit met behulp van deze voorwerpen is begaan en het ongecontroleerde bezit daarvan, gelet op de daarin/daarop aangetroffen afbeeldingen, in strijd is met het algemeen belang.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met:

een de verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie d.d. 30 maart 2011;

een de verdachte betreffend rapport d.d. 4 oktober 2011 uitgebracht door drs. M. van Heteren, GZ psycholoog, waarbij de rechtbank de daarin vervatte conclusie dat de verdachte lijdende is aan een persoonlijkheidsstoornis NAO met zowel narcistische en obsessief compulsieve kanten, als gevolg waarvan hij als licht verminderd toerekeningsvatbaar moet worden aangemerkt, op de daarvoor in het rapport bijeengebrachte gronden overneemt;

een de verdachte betreffend rapport d.d. 31 mei 2011 uitgebracht door de Reclassering Nederland.

De oplegging van straf of maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 36b, 36c en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

Benadeelde partijen

Bij het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan, dat de benadeelde partij [Slachtoffer A] rechtstreeks schade heeft geleden ten gevolge van het ten laste van verdachte onder 1 en 2 bewezen verklaarde feiten.

De hoogte van die schade is, gelet op de aard van de feiten en de inhoud van het betreffende voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces met bijlagen, genoegzaam komen vast te staan tot het gevorderde bedrag van € 5.833,--, vermeerderd met de kosten die -tot op heden- worden begroot op nihil.

De vordering van de benadeelde partij, die in die vordering ontvankelijk is, is in dier voege toewijsbaar.

De rechtbank zal voorts aan de verdachte op de voet van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van bovengenoemde geldsom van € 5.833,-- ten behoeve van het slachtoffer [Slachtoffer A].

Bij het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan, dat de benadeelde partij [slachtoffer B] rechtstreeks schade heeft geleden ten gevolge van het ten laste van verdachte onder 2 en 3 bewezen verklaarde feiten.

De hoogte van die schade is, gelet op de aard van de feiten en de inhoud van het betreffende voegingsformulier benadeelde partij in het strafproces met bijlagen, genoegzaam komen vast te staan tot het gevorderde bedrag van € 3.300,--, vermeerderd met de kosten die -tot op heden- worden begroot op nihil.

De vordering van de benadeelde partij, die in die vordering ontvankelijk is, is in dier voege toewijsbaar.

De rechtbank zal voorts aan de verdachte op de voet van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht de verplichting opleggen tot betaling aan de Staat van bovengenoemde geldsom van € 3.300,-- ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer B].

BESLISSING

Het onder 1 primair, 2 en 3 primair ten laste gelegde is bewezen zoals hiervoor aangegeven en levert de strafbare feiten op, zoals hiervoor vermeld. De verdachte is deswege strafbaar.

Het onder 1 primair, 2 en 3 primair meer of anders ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 32 maanden.

De tijd, door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, zal bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering worden gebracht.

Van de gevangenisstraf zal een gedeelte, groot 8 maanden, niet worden ten uitvoer gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond van het feit dat de verdachte zich voor

het einde van een proeftijd van 2 jaar aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

of gedurende die proeftijd de hierna te melden bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Als bijzondere voorwaarden worden gesteld:

- dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, te geven door of namens de Reclassering Nederland, ook indien zulks inhoudt

• dat hij zich zal melden bij de reclassering op de tijdstippen dat de reclassering dit nodig acht,

• dat hij een ambulante psychotherapeutische behandeling zal ondergaan bij de AFPN te Zwolle of een soortgelijke instelling,

een en ander zolang deze instelling of een door haar aan te wijzen andere reclasseringsinstelling dat gedurende de proeftijd nodig oordeelt, met opdracht aan die instelling als bedoeld in artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht,

- dat de verdachte gedurende de proeftijd op geen enkele wijze contact zal zoeken of opnemen met [slachtoffer A] en/of [slachtoffer B].

De rechtbank verklaart onttrokken aan het verkeer de voorwerpen die staan vermeld op de kennisgeving van inbeslagneming (stukken opsporingsonderzoek Regiopolitie IJsselland, registratienummer [nummer] - dossierparagraaf 1.7), te weten een PC Fijutsu Siemens, een Hard Disc Iomega, een PC merkloos, een Hard Disc Western Digital en een smartphone.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [Slachtoffer A], wonende te [plaats], van een bedrag van € 5.833,-- (zegge: vijfduizend achthonderd en drieëndertig euro) vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag waarop de vordering door de benadeelde partij is ingediend, te weten 25 september 2011, tot die van de voldoening.

De verdachte wordt voorts veroordeeld in de kosten, door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

De rechtbank legt op aan verdachte de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag, groot € 5.833,--, ten behoeve van het slachtoffer [Slachtoffer A], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 64 dagen hechtenis.

De rechtbank bepaalt dat, indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer B], wonende te [plaats], van een bedrag van € 3.300,-- (zegge: drieduizend driehonderd euro) vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag waarop de vordering door de benadeelde partij is ingediend, te weten 30 mei 2011, tot die van de voldoening.

De verdachte wordt voorts veroordeeld in de kosten, door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

De rechtbank legt op aan verdachte de verplichting tot betaling aan de Staat van een bedrag, groot € 3.300,--, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer B], bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 43 dagen hechtenis.

De rechtbank bepaalt dat, indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat daarmee zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee zijn verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen.

Aldus gewezen door mr. G.A. Versteeg, voorzitter, mrs. A.J. Louter en R.A.M. Elbers, rechters, in tegenwoordigheid van A. Samson als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 25 oktober 2011.

Mrs. Versteeg en Elbers zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.