Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2011:BT7560

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
13-10-2011
Datum publicatie
13-10-2011
Zaaknummer
07.662053-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

De rechtbank Zwolle-Lelystad heeft een 64-jarige inwoner van Almere veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno via internet.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE – LELYSTAD

Sector Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnummer : 07.662053-11 (P)

Uitspraak : 13 oktober 2011

Vonnis in de zaak van:

het openbaar ministerie

tegen

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1946 te [plaats],

wonende te [adres],

verblijvende in de Penitentiaire Inrichting Overijssel,

Huis van Bewaring Zwolle te Zwolle.

1. ONDERZOEK VAN DE ZAAK

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg. Het onderzoek ter openbare terechtzitting is aangevangen op 3 mei 2011 en op voornoemde datum geschorst. Op 5 juli 2011 is het onderzoek ter terechtzitting hervat en opnieuw geschorst. Op 29 september 2011 heeft de inhoudelijke behandeling plaatsgevonden. Hierbij is verdachte verschenen, bijgestaan door zijn raadsman mr.

T.A.M. Drubbel, advocaat te Almere.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie

mr. B.E.M. van de Ven en van hetgeen door verdachte en diens raadsman naar voren is gebracht.

2. TENLASTELEGGING

Aan verdachte is - na aanpassing van de omschrijving tenlastelegging d.d. 5 juli 2011 - ten laste gelegd dat:

1.A.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 13 juli 1995 tot en met 30 september 2002, in de gemeente Almere, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 9 foto's/fotonegatieven heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in voorraad heeft gehad, terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) (telkens) onder andere bestond(en) uit het meermalen, in ieder geval éénmaal, geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of in (een) (erotisch getinte) houding poseert, die niet bij haar/zijn leeftijd past en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en) nadrukkelijk de (ontblote) vagina en/of de (ontblote) schaamstreek en/of de (ontblote) anus en/of een/de (ontblote) bil(len) in beeld gebracht wordt/worden en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (onder andere in afbeelding(en): foto 9 en/of foto 11 en/of foto 12 en/of foto 14 en/of foto 15 en/of foto 16 en/of foto 17 en/of foto 'afgedrukt negatief" zoals beschreven in proces-verbaal [bestand], pagina 219), van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt;

en/of

1.B.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van

* 01 oktober 2002 tot en met 31 december 2009, in de gemeente Almere, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 50.000 foto’s en/of 118 films en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer computers en/of (een)harddisk(s) en/of (een) cd-roms(s) en/of USB-stick(s)/geheugenkaart(en) en/of (een) DVD(’s) heeft verspreid en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit gehad en/of

* 01 januari 2010 tot en met 25 januari 2011, in de gemeente Almere, in elk geval in Nederland, één of meermalen (telkens) een (groot aantal) afbeelding(en), te weten 50.000 foto’s en/of 118 films en/of (een) gegevensdrager(s) bevattende (een) afbeelding(en), te weten één of meer computers en/of (een) harddisk(s) en/of (een) cd-rom(s) en/of (een) DVD(‘s) en/of videobanden en/of USB-stick(s)/geheugenkaart(en) heeft verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd en/of verworven en/of in bezit gehad en/of zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en/of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeelding(en) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij (telkens) (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken, welke voornoemde seksuele gedraging(en) (telkens) onder andere bestond(en) uit het meermalen, in ieder geval éénmaal,

* oraal en/of vaginaal en/of anaal penetreren (met de penis en/of een/de vinger(s) en/of een/de tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder andere in afbeelding(en): foto 1 en/of foto 2 en/of filmbestand(en): [bestand] en/of [bestand], zoals beschreven in proces-verbaal [bestandsnaam], pagina 205) en/of

* betasten, in ieder geval aanraken, van het (ontblote) geslachtsdeel en/of een/de (ontblote) bil(len) en/of een/de (ontblote) borst(en) en/of de (ontblote) buik van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met een/de hand(en) en/of een/de vinger(s) en/of een stuk zeep) (onder andere in filmbestand(en): [bestandsnaam] en/of [bestandsnaam], zoals beschreven in proces-verbaal [bestandsnaam], pagina 205) en/of

* betasten, in ieder geval aanraken, van een/de (ontblote) bil(len) en/of de (ontblote) buik en/of de (ontblote) rug, in ieder geval van het (ontblote) lichaam, van een (andere) persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met een/de hand(en) en/of een/de vinger(s) en/of met een stuk zeep) (onder andere in filmbestand: [bestandsnaam], zoals beschreven in proces-verbaal [bestandsnaam], pagina 205) en/of

* geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of zich in een omgeving bevindt en/of met (een) voorwerp(en) (zoals een douchekop)) en/of in (een) (erotisch getinte) houding poseert, die niet bij haar/zijn leeftijd past en/of (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel en/of de (ontblote) bilspleet en/of de (ontblote) billen en/of een/de (ontblote) borst(en) in beeld gebracht wordt/worden en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en/of strekt tot seksuele prikkeling (onder andere in afbeelding(en): foto 3 en/of foto 4 en/of foto 5 en/of foto 6 en/of foto 7 en/of foto 8 en/of foto 9 en/of foto 10 en/of foto 11 en/of foto 12 en/of foto 13 en/of foto 14 en/of foto 15 en/of foto 16 en/of foto 17 en/of foto 18 en/of foto 19 en/of foto 20 en/of foto 21 en/of foto 21 en/of foto 22 en/of foto 23 en/of filmbestand(en): [bestandsnaam] en/of [bestandsnaam] en/of [bestandsnaam] en/of [bestandsnaam], zoals beschreven in proces-verbaal [bestandsnaam], pagina 205)

van welk misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

3. VOORVRAGEN

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, zij bevoegd is tot kennisneming van de zaak, de officier van justitie ontvankelijk is in haar vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

4. BEWIJS

4.1 Inleiding

Uit een uit de Verenigde Staten afkomstig onderzoek is gebleken dat het forum genaamd ‘Dreamboard’ wordt gebruikt voor de verspreiding van kinderpornografisch materiaal.

Op 30 december 2010 heeft de politie Flevoland een proces-verbaal ontvangen van het Korps Landelijke Politie Diensten, afdeling Team Bestrijding Kinderpornografie. Vanaf het IP-adres [ip-adres] zou volgens dat proces-verbaal kinderpornografisch materiaal worden uitgewisseld (zowel up- alsook downloaden) op voornoemd forum. Vanaf voornoemd IP-adres werd gebruik gemaakt van de gebruikersnaam ‘[naam]’.

Uit nader onderzoek is gebleken dat voornoemd IP-adres op naam van verdachte staat.

Op 25 januari 2011 heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van verdachte en zijn er diverse digitale gegevensdragers in beslag genomen. Tevens werd er een aantal fotonegatieven in beslag genomen.

Verdachte is op 25 januari 2011 aangehouden.

4.2 Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie heeft, zoals vervat in een ter zitting overhandigd requisitoir, kort weergegeven, het navolgende aangevoerd.

Feit 1.A:

Ten aanzien van een achttal bij verdachte in zijn woning aangetroffen negatieven, en de verklaring van verdachte dienaangaande, kan gesteld worden dat er sprake is van door verdachte vervaardigde kinderpornografisch materiaal. Aan de hand van het arrest van de Hoge Raad van 7 december 2010 (LJN: BO6446) en de in de Aanwijzing Kinderpornografie zichtbare lijn van voornoemd arrest - namelijk de vraag of er een andere verklaring mogelijk is dan dat de afgebeelde gedraging bedoeld is om seksueel prikkelend te werken en het kind geseksualiseerd neer te zetten - heeft de officier van justitie betoogd dat er bij voornoemde negatieven sprake is van seksuele gedragingen. Derhalve kan het onder 1.A tenlastegelegde wettig en overtuigend worden bewezen.

Feit 1.B:

Gelet op het kinderpornografisch materiaal dat bij de doorzoeking in de woning van verdachte is aangetroffen (ruim 50.000 afbeeldingen en 118 films) en de (deels) bekennende verklaring van verdachte dienaangaande, acht de officier van justitie het onder 1.B tenlastegelegde wettig en overtuigend bewezen.

Ten aanzien van de tenlastegelegde periode heeft de officier van justitie aangevoerd dat het eerste bestand reeds op 17 september 2007 op de computer is gecreëerd. Derhalve heeft verdachte zich, voor hij op Dreamboard actief was (te weten voor oktober 2008), beziggehouden met het onder 1.B tenlastegelegde. Verdachte heeft daarbij verklaard dat hij reeds 4 à 5 jaar porno kijkt en dat dit is overgegaan in het kijken naar kinderporno. Tot zijn aanhouding op 25 januari 2011 heeft verdachte zich met het onder 1.B tenlastegelegde beziggehouden. Indien de rechtbank de periode vanaf oktober 2008 bewezen verklaart, kan eveneens worden bewezen dat verdachte, gelet op de hoeveelheid materiaal en de duur, hiervan een gewoonte heeft gemaakt.

4.3 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft – zoals vervat in een ter zitting overhandigde pleitnota – kort weergegeven het navolgende aangevoerd.

Feit 1.A:

Verdachte maakte voor het digitale tijdperk enkel zwart-wit foto’s. Derhalve kunnen enkel die foto’s aan hem worden toegeschreven. Van de 8 in de tenlastegelegde foto’s is het merendeel niet door verdachte gemaakt. Bovendien kunnen ze niet worden bestempeld als kinderpornografisch materiaal. Er kan niet worden gesproken van seksuele gedragingen. Voorts zijn de afbeeldingen nooit gepubliceerd. De foto’s hebben geen erotische uitstraling. Verdachte ontkent die foto’s met dat doel te hebben gemaakt. Dergelijke foto’s kunnen in ieder huishouden met kinderen worden gevonden. Gelet op het aantal foto’s (8) en de periode van 13 juli 1995 tot en met 30 september 2002, kan niet worden gesproken van ‘er een gewoonte van maken’ in de zin der wet. De raadsman heeftt verzocht verdachte van het onder 1.A tenlastegelegde vrij te spreken.

Feit 1.B:

Verdachte heeft bekend in de periode oktober 2008 tot medio 2010 kinderpornografisch materiaal voorhanden te hebben gehad. Enkel hetgeen verdachte heeft gedownload, heeft hij vervolgens geupload, om zo toegang te houden tot de website Dreamboard. Derhalve heeft hij het materiaal niet verspreid en/of aangeboden en/of openlijk tentoongesteld en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of doorgevoerd en/of uitgevoerd. Verdachte heeft het materiaal zeker niet vervaardigd.

Hetgeen op 25 januari 2011 werd gedownload door verdachte, is niet op zijn inhoud beoordeeld. Het was de betreffende verbalisant ambtshalve bekend dat de geselecteerde bestanden series van kinderpornografische afbeeldingen betrof. Deze bestanden zijn echter nooit op hun inhoud beoordeeld. Derhalve is niet vastgesteld dat de op voornoemde datum gedownloade bestanden kinderpornografisch materiaal betrof. Nu enkel kan worden bewezen dat verdachte in de periode van oktober 2008 tot juni 2010 kinderpornografisch materiaal heeft gedownload, kan niet worden bewezen dat hij daarvan een gewoonte heeft gemaakt in de zin der wet.

4.4 Het oordeel van de rechtbank

Feit 1.A

De rechtbank stelt vast dat er 155 foto’s, afkomstig van de in de woning van verdachte aangetroffen negatieven, door een zedenrechercheur zijn bekeken. Hiervan zijn door die zedenrechercheur 8 foto’s geclassificeerd als kinderpornografisch materiaal.

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat enkel de zwart-wit foto’s door hem zijn gemaakt en dat het 2 of 3 van de 8 tenlastegelegde foto’s betreft. Voorts heeft verdachte verklaard nooit de intentie te hebben gehad foto’s te maken die als kinderporno bestempeld zouden kunnen worden. Het zijn negatieven waarvan verdachte heeft verklaard dat hij ze nooit heeft ontwikkeld, afgedrukt, verspreid of op zijn computer heeft gezet.

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of op de acht in de tenlastelegging genoemde foto’s, waarvan de negatieven in de woning van verdachte zijn aangetroffen, (een) seksuele gedraging(en) te zien zijn, waarbij de afgebeelde perso(o)n(en) de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt.

De rechtbank heeft de foto’s ter zitting bekeken. Vast staat dat op die afbeeldingen (deels) naakte kinderen, in de leeftijd gelegen tussen 0 en 12 jaar, staan afgebeeld.

De rechtbank is van oordeel dat de gedragingen van de afgebeelde kinderen niet van expliciet seksuele aard zijn noch dat het karakter van de gedraging strekt tot het opwekken van een seksuele prikkeling. Op de afbeeldingen zijn geen gedragingen te zien die niet zouden passen bij de leeftijd van die kinderen. De afbeeldingen zouden bepaalde mensen seksueel kunnen prikkelen maar uit de aard van de foto’s kan niet worden afgeleid dat dit het uitgangspunt is geweest. Met de verdediging is de rechtbank van oordeel dat je in meerdere huishoudens dergelijke foto’s zou kunnen aantreffen.

Voorts heeft de rechtbank de specifieke context waarin de foto’s zijn aangetroffen van belang geacht. De 8 foto’s zijn afkomstig van negatieven. Uitsluitend de negatieven zijn bij verdachte aangetroffen. Er is niet gebleken dat verdachte deze heeft afgedrukt of op de computer heeft gezet, dan wel dat verdachte ten aanzien van deze afbeeldingen andersoortige (verspreidings)handelingen heeft verricht. Bovendien zijn de 8 afbeeldingen aangetroffen in een serie van in totaal 155 afbeeldingen, die blijkens het politieonderzoek niet als kinderpornografisch materiaal zijn aan te duiden.

Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat verdachte van het onder 1.A tenlastegelegde dien te worden vrijgesproken.

Feit 1.B

De rechtbank overweegt dat verdachte heeft bekend dat hij zich vanaf het moment dat hij zich heeft aangemeld op de community site ‘Dreamboard’ heeft beziggehouden met het downloaden en uploaden van kinderpornografisch materiaal. Hierbij maakte hij gebruik van de gebruikersnaam ‘[naam]’. Verdachte heeft verklaard dat hij zich niet heeft beziggehouden met het voorgaande voordat hij zich heeft aangemeld op Dreamboard. De periode van oktober 2008 tot en met medio juni 2010 - waarbinnen verdachte kinderpornografisch materiaal zou hebben geupload en gedownlad - zou goed kunnen kloppen, zo heeft verdachte verklaard.

Op de onder verdachte inbeslaggenomen gegevensdragers zijn 50.000 foto’s en 118 films met kinderpornografisch materiaal aangetroffen, waaronder de in de tenlastelegging genoemde afbeeldingen en filmbestanden en de daarbij behorende beschrijvingen van hetgeen op die bestanden is te zien.

De rechtbank overweegt voorts dat uit onderzoek is gebleken dat verdachte zich op 12 oktober 2008 heeft geregistreerd op de site Dreamboard. Verdachte is vermoedelijk op 20 juni 2010 voor het laatst actief geweest op Dreamboard, middels een door hem geplaatste post.

De officier van justitie heeft betoogd dat verdachte zich reeds voor 12 oktober bezighield met de tenlastegelegde gedragingen. Zij heeft daarbij (onder meer) gewezen op een proces-verbaal betreffende het onderzoek naar de onder verdachte inbeslaggenomen gegevensdragers, waarop kinderpornografisch materiaal is aangetroffen. Zij heeft daarbij gewezen op pagina 204 van het dossier, waarbij van een bepaald bestand (met kinderpornografisch materiaal) onder het kopje ‘file created’ de datum 17 september 2007 vermeld staat.

De rechtbank overweegt dienaangaande dat uit dat proces-verbaal niet blijkt wat er met ‘file created’ wordt bedoeld, hieraan zijn in dat proces-verbaal geen conclusies verbonden. Voor de rechtbank is derhalve niet komen vast te staan dat verdachte zich op die datum, dan wel een eerdere datum dan 12 oktober 2008, reeds bezighield met de tenlastegelegde gedragingen.

De officier van justitie heeft betoogd dat hetgeen aan verdachte ten laste gelegd is, heeft geduurd tot en met 25 januari 2011, aangezien verdachte op het moment van zijn aanhouding bezig was met het downloaden van kinderpornografisch materiaal.

De rechtbank overweegt dat er geen nader onderzoek is ingesteld naar de bestanden die werden gedownload op 25 januari 2011. Derhalve kan niet worden vastgesteld dat verdachte op 25 januari 2011 bezig was met het downloaden van kinderpornografisch materiaal.

De raadsman wordt derhalve in deze gevolgd in zijn verweer.

Uit het onderzoek is onvoldoende komen vast te staan dat verdachte, buiten de periode dat hij actief was op Dreamboard, zich heeft beziggehouden met, kort gezegd, het uploaden en downloaden van kinderpornografisch materiaal.

Derhalve acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich in de periode van 12 oktober 2008 tot en met 31 december 2009 heeft schuldig gemaakt aan het verspreiden, invoeren en in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal alsmede van 1 januari 2010 tot en met 20 juni 2010 heeft schuldig gemaakt aan het verspreiden, aanbieden, invoeren, verwerven, in bezit hebben van kinderpornografisch materiaal en door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe heeft verschaft. Voorgaande perioden zijn gesplitst, gelet op de wetswijziging van 26 november 2009, welke op 1 januari 2010 in werking is getreden.

Verdachte heeft derhalve gedurende een periode van 20 maanden kinderpornografisch materiaal verzameld en verspreid. Gelet hierop en gelet op de omvangrijke hoeveelheid kinderporno die verdachte in zijn bezit had, de verklaring van verdachte dat hij wel tientallen keren bestanden met daarop kinderporno heeft geupload en dat hij het op een gegeven moment zag als het verzamelen van postzegels , het feit dat verdachte een hogere status (te weten VIP) heeft gekregen voor zijn bijdrage aan Dreamboard en het groot aantal postings op Dreamboard (te weten 299, waarbij hij onder andere een mening geeft over het kinderpornografisch materiaal) , is de rechtbank van oordeel dat verdachte gedurende de bewezenverklaarde periode een gewoonte heeft gemaakt van het, kort gezegd, verspreiden en in bezit hebben van kinderporno.

5. BEWEZENVERKLARING

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 1.B ten laste is gelegd, met dien verstande dat:

1.B.

hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van

* 12 oktober 2008 tot en met 31 december 2009, in de gemeente Almere, in elk geval in Nederland, één of meermalen telkens een groot aantal afbeeldingen, te weten 50.000 foto’s en 118 films en gegevensdragers bevattende afbeeldingen, heeft verspreid en in bezit gehad en

* 01 januari 2010 tot en met 20 juni 2010, in de gemeente Almere, in elk geval in Nederland, één of meermalen telkens een groot aantal afbeeldingen, te weten 50.000 foto’s en 118 films en gegevensdragers bevattende afbeeldingen, heeft verspreid en aangeboden verworven en in bezit gehad en zich daartoe door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang heeft verschaft,

terwijl op die afbeeldingen seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had(den) bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken, welke voornoemde seksuele gedragingen (telkens) onder andere bestond(en) uit,

* oraal en/of vaginaal penetreren (met de penis en een/de vinger(s) en een/de tong) van het lichaam van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (onder andere in afbeelding(en): foto 1 en foto 2 en filmbestand(en): [bestand] en [bestand], zoals beschreven in proces-verbaal [bestandsnaam], pagina 205) en

* betasten, in ieder geval aanraken, van het ontblote geslachtsdeel en een/de ontblote borst(en) en de ontblote buik van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met een/de hand(en) en een/de vinger(s) en een stuk zeep) (onder andere in filmbestand(en): [bestandsnaam] en [bestandsnaam], zoals beschreven in proces-verbaal [bestandsnaam], pagina 205) en

* betasten, in ieder geval aanraken, van een/de ontblote bil(len) en de ontblote buik en de ontblote rug, in ieder geval van het ontblote lichaam, van een andere persoon door een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt (met een/de hand(en) en met een stuk zeep) (onder andere in filmbestand: [bestandsnaam], zoals beschreven in proces-verbaal [bestandsnaam], pagina 205) en

* geheel of gedeeltelijk naakt (laten) poseren van een persoon die kennelijk de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, waarbij deze persoon gekleed is en/of opgemaakt is en/of zich in een omgeving bevindt en/of met (een) voorwerp(en) (zoals een douchekop)) en/of in een (erotisch getinte) houding poseert, die niet bij haar leeftijd past en (waarna) door het camerastandpunt en/of de (onnatuurlijke) pose en/of de wijze van kleden van deze persoon en/of de uitsnede van de afbeelding(en)/film(s) nadrukkelijk het (ontblote) geslachtsdeel en/of de (ontblote) bilspleet en/of de (ontblote) billen en/of een/de (ontblote) borst(en) in beeld gebracht wordt/worden en/of (waarbij) de afbeelding (aldus) een onmiskenbaar seksuele strekking heeft en strekt tot seksuele prikkeling (onder andere in afbeelding(en): foto 3 en foto 4 en foto 5 en foto 6 en foto 7 en foto 8 en foto 9 en foto 10 en foto 11 en foto 12 en foto 13 en foto 14 en foto 15 en foto 16 en foto 17 en foto 18 en foto 19 en foto 20 en foto 21 en foto 21 en foto 22 en foto 23 en filmbestand(en): [bestandsnaam] en [bestandsnaam] en [bestandsnaam] en [bestandsnaam], zoals beschreven in proces-verbaal [bestandsnaam], pagina 205)

van welk misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt.

6. KWALIFICATIE

Het onder 1.B bewezene levert op:

Een gewoonte maken van het verspreiden en in bezit hebben van een afbeelding of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken.

en

Een gewoonte maken van het in bezit hebben, verspreiden, aanbieden, verwerven, in bezit hebben en door middel van een geautomatiseerd werk en met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft, van een afbeelding of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken.

7. STRAFBAARHEID

De rechtbank heeft kennis genomen van het over verdachte uitgebrachte Psychologisch rapport Pro Justitia, opgesteld door GZ psycholoog drs. M. van Heteren d.d. 28 juni 2011.

Zij heeft geconcludeerd dat bij verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis en van een gebrekkig ontwikkeling in zijn geestvermogens. Er is sprake van pedofilie, voorkeur voor jonge meisjes, niet exclusieve type. Daarnaast heeft verdachte op basis van onvoldoende separatie van zijn moeder en gebrekkige mannelijke identificatie met zijn oude vader een persoonlijkheidsstoornis NAO met vooral afhankelijke en enige narcistische trekken ontwikkeld. Hiervan was sprake ten tijde van de tenlastegelegde gedragingen en deze stoornissen beïnvloedden zijn gedragingen ten tijde van de bewezenverklaarde gedragingen.

De psycholoog heeft verdachte licht verminderd toerekeningsvatbaar geacht.

Voorts heeft de psycholoog geconcludeerd dat verdachte gebaat is bij een behandeling gericht op terugvalpreventie, waarbij niet alleen de kinderporno, maar ook zijn intimiteits- en seksualiteitsbeleving betrokken dienen te worden. Door zijn leeftijd, intelligentie en ontbrekend probleembesef zal dit volgens de psycholoog een taai proces zijn dat het beste klinisch kan worden gevolgd, met daarbij een langdurig reclasseringstoezicht.

De rechtbank neemt de conclusies van deze deskundige ten aanzien van de licht verminderde toerekeningsvatbaarheid op de daarvoor in het voornoemde rapport bijeengebrachte gronden over en maakt die tot de hare. De rechtbank concludeert op grond van dit rapport dat het bewezen verklaarde feit in verminderde mate aan verdachte kunnen worden toegerekend. De rechtbank acht verdachte in zoverre strafbaar.

Het feit en de verdachte zijn strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden gebleken zijn die de strafbaarheid zouden opheffen of uitsluiten.

8. OPLEGGING VAN STRAF OF MAATREGEL

8.1 De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de verdachte ter zake van het hem onder 1.A en 1.B tenlastegelegde te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, waarvan een gedeelte van 9 maanden voorwaardelijk en met een proeftijd van 5 jaren. De officier van justitie heeft voorts gevorderd dat als bijzondere voorwaarden worden gesteld:

- dat verdachte een klinische behandeling ondergaat in de FPK Assen voor de duur van maximaal 2 jaren;

- dat verdachte zich houdt aan de aanwijzingen van de Reclassering, ook als dat inhoudt:

• een nazorgtraject bij een forensische polikliniek (De Tender) en (indien nodig vanwege het feit dat verdachte niet direct na zijn detentie terecht kan in de FPK Assen) een voorzorg traject bij de forensische polikliniek (De Tender);

• een contactverbod met zijn minderjarige dochters, zo lang zij zelf geen contact met verdachte wensen.

8.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft verzocht om verdachte geen verdere straf op te leggen dan de tijd die hij reeds in voorarrest heeft doorgebracht, gelet op het feit dat verdachte slechts een betrekkelijk korte periode actief was op kinderpornosites, daarmee zelf is gestopt, gelet op zijn verminderde toerekeningsvatbaarheid, zijn inmiddels getoonde inzicht in zijn handelen, zijn wens om behandeling te ondergaan en de straffen in vergelijkbare gevallen.

8.3 Het oordeel van de rechtbank

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de na te noemen beslissing passend.

De rechtbank overweegt daartoe het volgende. Bij het vervaardigen van kinderporno wordt op zeer grove wijze inbreuk gemaakt op de lichamelijke integriteit en persoonlijke levenssfeer van de betrokken kinderen. Vaak zeer jonge kinderen en zelfs baby’s worden door volwassenen aan zeer vergaande seksuele handelingen onderworpen. Het is een feit van algemene bekendheid dat dergelijk seksueel misbruik kan leiden tot ernstige lichamelijke en psychische schade voor de slachtoffers. Kinderen dienen hiertegen te allen tijde te worden beschermd. Verdachte was weliswaar, zo heeft hij verklaard, niet op zoek naar de ernstigere vormen van kinderporno, maar door het afnemen en in bezit hebben van deze grote hoeveelheid kinderpornografische afbeeldingen, waarbij ook afbeeldingen met seksuele handelingen zijn aangetroffen met jonge kinderen (te weten foto’s en films) - en het verspreiden van een deel hiervan – heeft hij een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de wereldwijde, zeer kwalijke en schadelijke kinderporno-industrie. Verdachte heeft zich hier gedurende een periode van 20 maanden intensief mee beziggehouden.

Verdachte heeft zich hiervan ten tijde van zijn handelen kennelijk geen rekenschap gegeven en zich slechts laten leiden door de behoefte zijn seksuele lusten te bevredigen. De rechtbank neemt het verdachte daarbij zeer kwalijk dat hij, als docent, waarbij hij gedurende zijn carrière dagelijks met kinderen te maken heeft gehad, tot dergelijk handelen is overgegaan.

De rechtbank acht de door de officier van justitie geëiste, op te leggen straf, passend en geboden. Weliswaar zal verdachte van het hem onder 1.A tenlastegelegde worden vrijgesproken, echter het onder 1.B bewezenverklaarde acht de rechtbank dermate ernstig dat de geëiste straf gerechtvaardigd is. De rechtbank heeft daarbij onder meer gekeken naar de LOVS-richtlijnen, waarbij voor een bewezenverklaring van het onderhavige feit een gevangenisstraf voor de duur van 2 jaar vermeld staat. De rechtbank is echter van oordeel dat, ter voorkoming van recidive en om behandeling mogelijk te maken, een voorwaardelijk strafdeel noodzakelijk is.

De rechtbank zal, gelet op de conclusies van voornoemde psycholoog en gelet op het rapport van het Reclasseringsadvies d.d. 27 september 2011, opgesteld door M. Pieffers (reclasseringswerker), waarin soortgelijke conclusies worden getrokken als door de psycholoog, een langere proeftijd aan de na te noemen voorwaardelijk op te leggen straf en de na te noemen bijzondere voorwaarde verbinden. Dit, omdat er naar het oordeel van de rechtbank ernstig rekening gehouden moet worden dat verdachte, zolang zijn behandeling niet is afgerond, wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. De duur van de na te noemen behandeling zal worden vastgesteld op 2 jaren, gelet op het advies van de intakecoördinator van het FPK Assen. De rechtbank zal in die bijzondere voorwaarden geen contactverbod opnemen, gelet op het feit dat verdachte van het hem onder 1.A tenlastegelegde zal worden vrijgesproken.

De rechtbank zal niet overgaan tot het opleggen van een gevangenisstraf gelijk aan het door verdachte reeds ondergane voorarrest, zoals door de raadsman is verzocht. De rechtbank is van oordeel dat het door de raadsman gedane verzoek geen recht doet aan de aard en de ernst van het onder 1.B bewezenverklaarde.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met een de verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie d.d. 31 augustus 2011, waaruit blijkt dat verdachte niet vermeld staat in dit register.

De beslissing berust op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 27, 36b, 36c en 240b van het Wetboek van Strafrecht, zoals de artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde.

9. BESLAG

9.1 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de volgende van de Lijst van inbeslaggenomen voorwerpen d.d. 16 juni 2011 genoemde voorwerpen te onttrekken aan het verkeer:

(3) computer, merk Toshiba; (6) Computer, merk Dell; (7) USB-stick (Sandisk Cruzer Micro); (9) Computer, mek Dell Insperion; (10) Computer, merk Hitachi; (12) Computer, merk Western Digital, externe harde schijf + 2x voeding; (15) fotomappen met negatieven; (16) diverse mapjes met negatieven.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de volgende op voornoemde lijst vermelde voorwerpen worden teruggegeven aan verdachte:

(2) Navigator, TomTom; (5) telefoontoestel, merk Nokia; (13) overige goederen, kleur grijs; (14) Computer, merk Lexar Compact flash; (17) 3 cd’s en 1 videoband vanuit ladenkast.

De officier van justitie heeft gevorderd dat de op voornoemde lijst onder 8 vermelde voorwerpen (te weten: mapjes met negatieven vanaf zolder garage) worden teruggegeven aan [naam].

De officier van justitie heeft gevorderd dat de volgende op voornoemde lijst vermelde voorwerpen verbeurd worden verklaard:

(1) fototoestel, merk Canon Power shot; (11) dia scanner + voeding in plastic bak.

9.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman heeft opgemerkt dat het hem bevreemd dat er van de officier van justitie negatieven terug mogen naar [naam], terwijl sommige van die negatieven onderdeel zijn van het onder 1.A tenlastegelegde.

9.3 Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de volgende van de ‘Lijst van inbeslaggenomen voorwerpen d.d. 16 juni 2011’ genoemde voorwerpen dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het feit met die voorwerpen is begaan:

(3) computer, merk Toshiba; (6) Computer, merk Dell; (7) USB-stick (Sandisk Cruzer Micro); (9) Computer, mek Dell Insperion; (10) Computer, merk Hitachi; (12) Computer, merk Western Digital, externe harde schijf + 2x voeding; (15) fotomappen met negatieven; (16) diverse mapjes met negatieven.

De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten van de volgende aan hem toebehorende, op voornoemde lijst van inbeslaggenomen voorwerpen genoemde voorwerpen:

(1) fototoestel, merk Canon Power shot; (2) Navigator, TomTom; (5) telefoontoestel, merk Nokia; (11) dia scanner + voeding in plastic bak. (13) overige goederen, kleur grijs; (14) Computer, merk Lexar Compact flash; (17) 3 cd’s en 1 videoband vanuit ladenkast.

Ten aanzien van de hiervoor genoemde voorwerpen onder (1) en (11) merkt de rechtbank op dat deze niet worden verbeurdverklaard, zoals door de officier van justitie is geëist, aangezien verdachte van het hem onder 1.B tenlastegelegde zal worden vrijgesproken.

De rechtbank zal de teruggave aan de rechthebbende, te weten [naam], gelasten van de aan haar toebehorende op voornoemde lijst vermelde van inbeslaggenomen voorwerpen onder 8 vermelde voorwerpen (te weten: mapjes met negatieven vanaf zolder garage).

10. BESLISSING

Het onder 1.A tenlastegelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

Het onder 1. B ten laste gelegde is bewezen zoals hiervoor aangegeven en levert het strafbare feit op, zoals hiervoor vermeld.

De verdachte is deswege strafbaar.

Het onder 1.B meer of anders ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden.

De tijd, door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, zal bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering worden gebracht.

Van de gevangenisstraf zal een gedeelte, groot 9 maanden, niet worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond van het feit dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 5 jaar aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of gedurende die proeftijd de hierna te melden bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Als bijzondere voorwaarde wordt gesteld dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, hem te geven door of namens Reclassering Nederland, ook indien dit inhoudt:

- dat verdachte zich voor de duur van 2 jaar klinisch laat behandelen in FPK Assen, afdeling ‘De Baak’;

- dat verdachte zich, indien verdachte na de ondergane detentie nog niet terecht kan in FPK Assen, gedurende de overbruggingsperiode laat behandelen door Forensische Polikliniek De Tender te Deventer;

- het volgen van een nazorgtraject bij een forensische polikliniek, bijvoorbeeld De Tender te Deventer, in aansluiting op voormelde klinische behandeling. Verdachte dient zich op uitnodiging van de Reclassering te melden en gedurende door de Reclassering bepaalde perioden blijven melden zo frequent als de Reclassering dit gedurende deze perioden nodig acht.

met opdracht aan die instelling als bedoeld in artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank verklaart de volgende van de ‘Lijst van inbeslaggenomen voorwerpen d.d. 16 juni 2011’ genoemde voorwerpen worden onttrokken aan het verkeer:

(3) computer, merk Toshiba; (6) Computer, merk Dell; (7) USB-stick (Sandisk Cruzer Micro); (9) Computer, mek Dell Insperion; (10) Computer, merk Hitachi; (12) Computer, merk Western Digital, externe harde schijf + 2x voeding; (15) fotomappen met negatieven; (16) diverse mapjes met negatieven.

De rechtbank gelast de teruggave aan verdachte van de volgende aan hem toebehorende, op voornoemde lijst van inbeslaggenomen voorwerpen genoemde voorwerpen:

(1) fototoestel, merk Canon Power shot; (2) Navigator, TomTom; (5) telefoontoestel, merk Nokia; (11) dia scanner + voeding in plastic bak. (13) overige goederen, kleur grijs; (14) Computer, merk Lexar Compact flash; (17) 3 cd’s en 1 videoband vanuit ladenkast.

De rechtbank gelast de teruggave aan de rechthebbende, te weten [naam], van de aan haar toebehorende op voornoemde lijst van inbeslaggenomen voorwerpen onder 8 vermelde voorwerpen (te weten: mapjes met negatieven vanaf zolder garage).

Aldus gewezen door mr. A.C. Schroten, voorzitter, mrs. A. van Holten en W.F. Roelink, rechters, in tegenwoordigheid van mr. D.J. Laanstra, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 oktober 2011.

Mr. Roelink en de griffier zijn buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.

Zie proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting van 29 september 2011.

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal nummer [nummer], opgemaakt door [verbalisant A], bevoegd zedenrechercheur van Politie Flevoland en gesloten op 3 mei 2011, houdende het relaas van verbalisant (beoordelingsproces-verbaal kinderporno-onderzoek). Pagina 206, 4e alinea; pagina 212, tweede alinea.

Zie proces-verbaal voetnoot 2. Pagina’s 207 t/m 217.

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal nummer [bestandsnaam], opgemaakt door [verbalisant B], recherche assistent bij de Bovenregionale recherche Midden Nederland, Politie Utrecht, en gesloten op 8 mei 2011, houdende het relaas van verbalisant. Pagina 238, laatste alinea. Pagina 239, eerste alinea.

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal nummer [nummer],opgemaakt door [verbalisant A] (voornoemd) en [verbalisant C], brigadier bevoegd zedenrechercheur van Politie Flevoland en gesloten op 26 januari 2011, houdende de verklaring van verdachte. Pagina 101, eerste en tweede alinea.

Zie proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting van 29 september 2011.

Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal met nummer [nummer], opgemaakt door [verbalisant D], inspecteur-rechercheur van Politie Flevoland en gesloten op 16 mei 2011, houden het ‘proces-verbaal zaaksbeschrijving’. Pagina 9, derde alinea.