Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2011:BR5422

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
17-08-2011
Datum publicatie
19-08-2011
Zaaknummer
563091 VV EXPL 11-113
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

De rechtbank veroordeelt gedaagdenom uiterlijk drie dagen na betekening van dit vonnis en nadat eiser alle voor overschrijving van het kenteken benodigde documenten daarvoor heeft verstrekt, de tenaamstelling van de Audi A4 Avant zodanig te wijzigingen dat dit kenteken niet meer op naam van eiser is gesteld met de verstrekking aan eiser van het vrijwaringsbewijs

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE – LELYSTAD

sector kanton – locatie Lelystad

zaaknr.: 563091 VV EXPL 11-113

datum : 17 augustus 2011

Vonnis in het kort geding van:

[eiser],

wonende te [plaats],

eisende partij, hierna te noemen [eiser]

gemachtigde mr. G.A. de Boer, advocaat te Meppel,

tegen

1. de vennootschap onder firma [gedaagde 1] OCCASIONS V.O.F.,

gevestigd te Dronten,

alsmede haar vennoten,

2. [gedaagde 1],

3. [gedaagde 2],

gedaagde partij, hierna gezamenlijk te noemen [gedaagden] c.s.,

niet verschenen.

De procedure

De kantonrechter heeft kennisgenomen van:

- het exploot d.d. 25 juli 2011 houdende een vordering tot het treffen van een voorziening bij voorraad.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 3 augustus 2011.

[eiser], bijgestaan door de gemachtigde mr. De Boer, is verschenen.

[gedaagden] c.s. zijn niet verschenen. Tegen hen wordt verstek verleend.

Het geschil

[eiser] heeft gevorderd, bij wege van voorlopige voorziening, uitvoerbaar bij voorraad om:

1. [gedaagden] c.s. te veroordelen om uiterlijk drie dagen na betekening van het vonnis en nadat [eiser] alle voor overschrijving van het kenteken benodigde documenten daarvoor heeft verstrekt, de tenaamstelling van de Audi A4 Avant met het kenteken [kentekennummer] zodanig te wijzigingen dat dit kenteken niet meer op naam van [eiser] is gesteld met de verstrekking aan [eiser] van het vrijwaringsbewijs;

2. [gedaagden] c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen tot betaling van het bedrag € 10.042,91 vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag, vanaf de dag der dagvaarding tot aan dag der algehele voldoening;

3. [gedaagden] c.s. te veroordelen om uiterlijk binnen drie dagen na betekening van het vonnis tot medewerking over te gaan aan de overschrijving van de Audi Avant A6 met het kenteken [kentekennummer] op naam van [eiser];

4. te bepalen dat [gedaagden] c.s. voor iedere dag dat [gedaagden] c.s., na betekening van dit vonnis, in strijd handelt met voornoemde veroordeling onder 1 en 3 aan [eiser] een dwangsom van € 500,00 per dag verbeurt;

indien [gedaagden] c.s. niet kunnen voldoen aan het voorgaande, heeft [eiser] gevorderd om:

1. [gedaagden] c.s. te veroordelen om uiterlijk drie dagen na betekening en nadat [eiser] [gedaagden] c.s. alle voor overschrijving van het kenteken benodigde documenten daarvoor heeft verstrekt, de tenaamstelling van de Audi A4 Avant met het kenteken [kentekennummer] zodanig te wijzigen dat dit kenteken niet meer op naam van [eiser] is gesteld met verstrekking aan [eiser] van het vrijwaringsbewijs en te bepalen dat [gedaagden] c.s. voor iedere dag dat hij, na betekening van dit vonnis, in strijd handelt met deze veroordeling aan [eiser] een dwangsom van € 500,00 per dag verbeurt;

2. [gedaagden] c.s. hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt de ander zal zijn bevrijd, te veroordelen tot betaling van het bedrag € 14.792,91, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

[gedaagden] c.s. te veroordelen in de kosten van dit geding.

De beoordeling

1.

In voldoende mate is gebleken van een spoedeisend belang van [eiser] bij zijn vorderingen.

2.

[gedaagden] c.s. zijn niet verschenen bij de mondelinge behandeling en hebben mitsdien geen verweer tegen de onderhavige vordering gevoerd.

3.

Het gevorderde komt de kantonrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat dit kan worden toegewezen, met dien verstande dat de dwangsom zal worden bepaald op € 500,00 per dag met een maximum van € 20.000,00.

4.

Als de in het ongelijk gestelde partij zullen [gedaagden] c.s. in de proceskosten worden veroordeeld.

De beslissing in kort geding

De kantonrechter:

1. veroordeelt [gedaagden] c.s.

a. om uiterlijk drie dagen na betekening van dit vonnis en nadat [eiser] alle voor overschrijving van het kenteken benodigde documenten daarvoor heeft verstrekt, de tenaamstelling van de Audi A4 Avant met het kenteken [kentekennummer] zodanig te wijzigingen dat dit kenteken niet meer op naam van [eiser] is gesteld met de verstrekking aan [eiser] van het vrijwaringsbewijs;

b. hoofdelijk tot betaling van het bedrag € 10.042,91 vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag der dagvaarding tot aan dag der algehele voldoening;

c. om uiterlijk drie dagen na betekening van dit vonnis tot medewerking over te gaan aan de overschrijving van de Audi Avant A6 met het kenteken [kentekennummer] op naam van [eiser];

d. bepaalt dat [gedaagden] c.s. voor iedere dag dat hij, na betekening van dit vonnis, in strijd handelt met voornoemde veroordeling onder a en c aan [eiser] een dwangsom van € 500,00 per dag verbeurt, met een maximum van €20.000,00;

2. indien [gedaagden] c.s. niet kunnen voldoen aan het onder 1 bepaalde, geldt voorts het volgende:

a. veroordeelt [gedaagden] c.s. om uiterlijk drie dagen na betekening van dit vonnis en nadat [eiser] [gedaagden] c.s. alle voor overschrijving van het kenteken benodigde documenten daarvoor heeft verstrekt, de tenaamstelling van de Audi A4 Avant met het kenteken [kentekennummer] zodanig te wijzigen dat dit kenteken niet meer op naam van [eiser] is gesteld met verstrekking aan [eiser] van het vrijwaringsbewijs;

b. bepaalt dat [gedaagden] c.s. voor iedere dag dat hij, na betekening van dit vonnis, in strijd handelt met voornoemde veroordeling onder a aan [eiser] een dwangsom van € 500,00 per dag verbeurt, met een maximum van €20.000,00;

c. veroordeelt [gedaagden] c.s. hoofdelijk tot betaling van het bedrag

€ 14.792,91, vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening;

3. veroordeelt [gedaagden] c.s. in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van [eiser] begroot op:

€ 105,98 voor explootkosten

€ 202,00 voor griffierecht

€ 400,00 voor salaris gemachtigde;

4. verklaart dit vonnis voor zover uitvoerbaar bij voorraad;

5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. A.W.M. van Hoof, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 17 augustus 2011, in tegenwoordigheid van de griffier.