Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2011:BR4936

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
21-06-2011
Datum publicatie
12-08-2011
Zaaknummer
07/651043-11
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-promis

-gemotiveerde vrijspraak hennepkwekerij en diefstal van stroom

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD

Sector Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnummer: 07/651043-11 (P)

Uitspraak: 21 juni 2011

VONNIS IN DE STRAFZAAK VAN:

het openbaar ministerie

tegen

(verdachte)

geboren (geboorteplaats)

wonende te (woonplaats)

ONDERZOEK TER TERECHTZITTING

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 7 juni 2011.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. J.P.C. ten Wolde, advocaat te Haarlem.

Als officier van justitie was aanwezig mr. J.P. Scheffer.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

1. hij in of omstreeks de periode van de periode van 6 december 2010 tot en met

21 maart 2011 te De Pol (Steenwijk), gemeente Steenwijkerland, tezamen en in

vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft geteeld

en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig

heeft gehad (in een pand aan De Pol) een hoeveelheid van (in totaal) ongeveer

3510, althans een groot aantal hennepplanten en/of delen daarvan, in elk geval

een hoeveelheid van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep,

zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan

wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet;

2. hij in of omstreeks de periode 6 december 2010 tot en met 21 maart 2011 te De

Pol (Steenwijk), gemeente Steenwijkerland, tezamen en in vereniging met een

ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke

toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid stroom, in elk geval enig

goed, geheel of ten dele toebehorende aan (benadeelde partij)., in elk geval aan een

ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte

en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs

heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun

bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of

inklimming.

VOORVRAGEN

De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in haar vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

BEWIJSMOTIVERING

Het standpunt van het openbaar ministerie

De officier van justitie vordert vrijspraak van het onder 2 ten laste gelegde.

De officier van justitie acht het onder 1 ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen.

Het standpunt van de verdediging

De verdediging concludeert tot vrijspraak van het onder 1 en 2 ten laste gelegde wegens gebrek aan bewijs.

Het oordeel van de rechtbank

De verdachte dient van het onder 1 en 2 ten laste gelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

De rechtbank overweegt ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde in het bijzonder het navolgende. Naar het oordeel van de rechtbank kan op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen en hetgeen tijdens het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen niet worden uitgesloten dat verdachte op 21 maart 2011 uitsluitend als chauffeur is opgetreden ten behoeve van de medeverdachten (medeverdachte 1) en (medeverdachte 2) en aldus niet op enige wijze betrokken is geweest bij het telen, bewerken en verwerken van hennep zoals hem ten laste is gelegd. Uit de voorhanden zijnde bewijsmiddelen zijn naar het oordeel van de rechtbank ten aanzien van verdachte voor het overige onvoldoende concrete aanwijzingen te halen die duiden op diens actieve - medeplegende -betrokkenheid bij de aanwezigheid van de in de tenlastelegging bedoelde hennepkwekerij.

Beslag

De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten van de aan hem toebehorende, onder hem inbeslaggenomen mobiele telefoons, aangezien de rechtbank van oordeel is dat deze niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

Benadeelde partij

Nu de verdachte dient te worden vrijgesproken van het onder 2 ten laste gelegde zal de rechtbank bepalen dat de benadeelde partij (benadeelde partij). in haar vordering niet ontvankelijk is en dat de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

BESLISSING

Het onder 1 en 2 ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

Beslag

De rechtbank gelast de teruggave van de inbeslaggenomen

- mobiele telefoon, merk: (merk en type)

- mobiele telefoon, merk: (merk en type)

aan verdachte.

Benadeelde partij

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij (benadeelde partije), gevestigd te Rosmalen (raadsman mr. A. Vaarkamp, Postbus 1036, 8001 BA Zwolle) in haar vordering niet ontvankelijk is en dat zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Aldus gewezen door mr. G.A. Versteeg, voorzitter, mrs. L.J.C. Hangx en A.M. van der Pal, rechters, in tegenwoordigheid van H. Kamp als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 juni 2011.

Mr. Van der Pal voornoemd was buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.