Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2011:BR4555

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
09-05-2011
Datum publicatie
09-08-2011
Zaaknummer
07/815003-06
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

-integrale vrijspraak van criminele organisatie en andere feiten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD

Sector Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnr. : 07.815003-09

Uitspraak: 30 mei 2011

Vonnis in de zaak van:

het openbaar ministerie

tegen

(verdachte)

(geboortedatum)

(adres)

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 10 december 2010 en 20 april 2011.

De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. H.L. Heemskerk, advocaat te Rotterdam.

De officier van justitie, mr. D. Sarian, heeft ter terechtzitting gevorderd de veroordeling van verdachte terzake het onder 1, 2, 3, 4 subsidiair en 5 ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden met aftrek van voorarrest. Ten aanzien van de zaakdossiers 259 en 326 heeft de officier van justitie vrijspraak gevorderd.

Verder heeft de officier van justitie gevorderd de volledige hoofdelijke toewijzing van de vordering van de benadeelde partij (slachtoffer 1). Ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij (slachtoffer 2) heeft de officier van justitie gevorderd deze niet ontvankelijk te verklaren.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 23 mei 2005 tot 8 april 2009 in de gemeente Raalte en/of Kampen en/of Rotterdam en/of (elders) in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, te weten een samenwerkingsverband tussen hem verdachte en/of (medeverdachte 1) en/of (medeverdachte 2) en/of (medeverdachte 3) en/of (medeverdachte 4) en/of (medeverdachte 5) en/of (medeverdachte 6) en/of (medeverdachte 7) en/of (medeverdachte 8) en/of (medeverdachte 9) en/of (medeverdachte 10) en/of (medeverdachte 11) en/of (medeverdachte 12) en/of (medeverdachte 13) en/of (medeverdachte 14) en/of een of meer andere natuurlijke en/of rechtspersonen, welke organisatie tot oogmerk had het

plegen van misdrijven, namelijk (onder andere):

-het tezamen en in vereniging met een of meer anderen plegen van diefstallen als bedoeld in artikel 311 wetboek van strafrecht en/of

-het tezamen en in vereniging met een of meer anderen plegen van opzetheling als bedoeld in artikel 416/1/A wetboek van strafrecht en/of

-het tezamen en in vereniging met een of meer anderen plegen van oplichting als bedoeld in artikel 326 wetboek van strafrecht en/of

-het tezamen en in vereniging met een of meer anderen plegen van valsheid in geschrifte en/of het gebruik maken van valse en/of vervalste geschriften als bedoeld in artikel 225 lid 1 en/of 225 lid 2 wetboek van strafrecht en/of -het tezamen en in vereniging met een of meer anderen witwassen van geld en/of auto's en/of andere goederen en/althans voorwerpen als bedoeld in artikel 420bis lid 1 wetboek van strafrecht, althans het plegen van misdrijven;

2.

hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 mei 2005 tot 8 april 2009 in de gemeente Raalte en/of Kampen en/of Rotterdam en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer (hierna genoemde) auto's en/of kentekenbewijzen heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven

of het voorhanden krijgen van die auto's wist(en) dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof, te weten (onder andere):

-een in of omstreeks de periode van 5 tot 7 februari 2009 in Pijnacker weggenomen Audi, type A3 (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een op of omstreeks 6 november 2007 in Ouderkerk a/d Amstel weggenomen Volkswagen Touran (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een op of omstreeks 4 maart 2009 in Nijmegen weggenomen Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX);

3.

hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 mei 2005 tot 8 april 2009 in de gemeente Raalte en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een

samenweefsel van verdichtsels, een of meer (hierna genoemde) (aspirant) kopers van auto('s)/personen heeft bewogen tot de afgifte van (een) (hierna genoemde) geldbedrag(en), in elk geval van enig geldbedrag/goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid:

-een auto (laten) voorzien van (een) ander(e), niet bij die auto behorend(e), VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs en/of

onderhoudsboekje/instructieboekje en/of (aldus) (laten) voorzien van een valse/andere identiteit en/of

-die/een auto, voorzien van (een) ander(e), niet bij die auto behorend(e) VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs en/of

onderhoudsboekje/instructieboekje en/of (aldus) voorzien van een valse/andere identiteit, via een advertentie op www.markplaats.nl, voor een scherpe prijs te koop aangeboden en/of

-nadat een (aspirant) koper zich, via een in die advertentie vermeld telefoonnummer had gemeld, een afspraak voor een ontmoeting en/of

bezichtiging van die auto gemaakt althans laten maken en/of

-nadat de (aspirant) koper de verkoper van de in de advertentie genoemde auto had ontmoet, zich uitgegeven voor de rechtmatige eigenaar en/althans als een te goeder trouw zijnde verkoper en/of

-(aan) die (aspirant) koper die/een auto, voorzien van (een) ander(e), niet bij die auto behorend(e) VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs en/of onderhoudsboekje/instructieboekje en/of (aldus) voorzien van een valse/andere identiteit, laten zien en/of

-(daarbij/daarmee) gezegd en/of de indruk gewekt dat het in/bij die auto aanwezige VIN-nummer en/of kenteken en/of kentekenplaten en/of kentekenbewijs en/of onderhoudsboekje/instructieboekje voor die auto was afgegeven en/of (aldus) bij die auto hoorde en/of dat het een "eerlijke" auto betrof en/of

-(vervolgens), nadat er al dan niet over de prijs was onderhandeld en/of er een verkoopprijs, die al dan niet (aanzienlijk) lager lag dan de werkelijke waarde van die auto, overeen was gekomen, die (aspirant) koper meegenomen naar een postkantoor teneinde die auto op naam van die (aspirant) koper te laten overschrijven en/of

-nadat de auto op naam van de (aspirant)koper was overgeschreven, de bij die auto aanwezige papieren en/of sleutels, aan die (aspirant) koper overhandigd, waardoor die (aspirant) koper (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte,

te weten met betrekking tot (onder andere):

-een Audi A3 op of omstreeks 9 maart 2009 in Schiedam, (slachtoffer 2) een geldbedrag van 23.400 euro (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Touran in of omstreeks de periode van 6 november 2007 tot 28 januari 2009 in Renswoude althans in Nederland, (slachtoffer 1) een geldbedrag van 14.000 euro (XX XXX);

4.

hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 mei 2005 tot 8 april 2009 in de gemeente Raalte en/of (elders) in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een of meer kentekenbewijzen - zijnde (een) geschrift(en) die/dat bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid op (een) kentekenbewijs/kentekenbewijzen

gegevens te weten (onder andere):

-het typegoedkeuringsnummer en/of

-het kenteken en/of

-het VIN-nummer en/of

-het chassisnummer en/of

-het merk en/of type van de auto en/of

-de kleur van de auto en/of

-de datum afgifte van de/het kentekenbewijzen/kentekenbewijs

van (onder andere):

-een Audi A3 (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Touran (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX)

vermeld terwijl die gegevens (telkens) niet

bij die auto('s) hoorde(n) en/of niet voor die auto('s) was/waren afgegeven,

zulks met het oogmerk om die/dat kentekenbewijzen/kentekenbewijs en/of (aldus)

dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te

doen gebruiken;

althans, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op een om meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 mei 2005 tot 8 april 2009 in de gemeente Raalte en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) of vervalst(e) kentekenbewijs/kentekenbewijzen, - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - als ware die/dat geschrift(en) (telkens) echt en onvervalst,

bestaande dat gebruikmaken (telkens) hierin dat die/dat kentekenbewijs/kentekenbewijzen bij een of meer te verkopen auto's werd(en) gevoegd en/of werd(en) gebruikt om die auto('s) bij een postkantoor op naam van de koper te laten overschrijven en/of (vervolgens) na de verkoop van die auto('s) aan de koper(s) werd(en) overhandigd en bestaande die valsheid of

vervalsing hierin dat (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid op die/dat kentekenbewijs/kentekenbewijzen een of meer gegevens te weten (onder andere):

-het typegoedkeuringsnummer en/of

-het kenteken en/of

-het VIN-nummer en/of

-het chassisnummer en/of

-het merk en/of type van de auto en/of

-de kleur van de auto en/of

-de datum afgifte van de/het kentekenbewijzen/kentekenbewijs

van (onder andere):

-een Audi A3 (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Touran (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX)

was/waren vermeld terwijl die gegevens (telkens) niet bij die auto('s) hoorde(n) en/of niet voor die auto('s) was/waren afgegeven;

5.

hij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 mei 2005 tot 8 april 2009 in de gemeente Raalte en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, (een) voorwerp(en), te weten een of meer auto's

te weten (onder andere):

-een Audi A3 (XX-XXX-X) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Touran (XX-XX-XX) (XX XXX) en/of

-een Volkswagen Golf (XX-XX-XX) (XX XXX)

en/of een of meer geldbedragen (welke door de verkoop van die auto('s) was/waren verkregen) en/of een of meer kentekenbewijzen (welke bij die auto('s) was/waren gevoegd) en/of andere voorwerpen/goederen, heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of omgezet, althans van die/dat voorwerp(en), gebruik heeft/hebben gemaakt, terwijl hij en/of zijn mededader(s) wist(en) dat bovenomschreven voorwerp(en) - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

BEWIJS

De raadsman heeft zich, overeenkomstig de inhoud van een aan de rechtbank overgelegde pleitnota, op het standpunt gesteld dat verdachte van de hem ten laste gelegde feiten moet worden vrijgesproken en dat de vorderingen van de benadeelde partijen moeten worden afgewezen.

De rechtbank overweegt als volgt.

Voor het antwoord op de vraag of er sprake is van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht is bepalend of er sprake is van een gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband van twee of meer personen. Van belang is daarbij dat sprake is van een vaste rolverdeling, waarin een zekere hiërarchie valt te ontdekken.

In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de onderhavige strafzaak, is naar het oordeel van de rechtbank genoegzaam komen vast te staan dat een aantal verdachten zich bezig hield met het dupliceren van auto’s, waarbij gestolen auto’s de identiteit van andere, legale auto’s kregen, en dat er kopers zijn opgelicht door deze omgekatte auto’s aan hen te verkopen. Daartoe werden onder andere kentekenbewijzen vervalst.

De rechtbank ziet zich voor de vraag gesteld of er in de strafzaak tegen verdachte en zijn medeverdachten sprake is van een zodanig gestructureerd en duurzaam samenwerkingsverband met als oogmerk het plegen van strafbare feiten, dat van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 Wetboek van Strafrecht kan worden gesproken.

Met de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat er van een dergelijke organisatie sprake is geweest. Uit het dossier blijkt namelijk dat een aantal verdachten zich gedurende langere tijd op grote schaal en systematisch heeft bezig gehouden met het omkatten van gestolen auto’s en het verkopen van die omgekatte auto’s aan derden. Uit het dossier komt een beeld naar voren van een vaste werkwijze bij het plegen van de strafbare feiten, waarbij een aantal verdachten zich nadrukkelijk bezig houdt met bepaalde onderdelen van het gehele traject dat de gestolen auto’s afleggen. Zo zijn er verdachten die zich bezighouden met het daadwerkelijk geven van een nieuwe identiteit aan de gestolen auto’s, en er zijn verdachten die zich bij uitstek bezig houden met het gehele verkoopproces. Uit de tapgesprekken blijkt dat er sprake is van een zekere hiërarchie tussen de verdachten.

Naar het oordeel van de rechtbank kan echter niet worden gesteld dat alle verdachten in dit onderzoek hebben deelgenomen aan de criminele organisatie, doch wel dat de organisatie werd gevormd door een aantal van hen. De rechtbank rekent in ieder geval de verdachten (medeverdachte 1), (medeverdachte 3) en (medeverdachte 5) tot deelnemers aan de criminele organisatie.

De vraag waar de rechtbank zich vervolgens voor gesteld ziet, is of verdachte ook tot de deelnemers behoort. Die vraag wordt door de rechtbank ontkennend beantwoord.

Uit de bewijsmiddelen is namelijk onvoldoende gebleken dat verdachte een aandeel heeft gehad in de gedragingen die strekken tot of rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van het oogmerk van de organisatie te weten het verkopen van omgekatte auto’s.

De rechtbank zal de verdachte dan ook vrijspreken van het onder 1 ten laste gelegde.

De verdachte dient eveneens van de overige ten laste gelegde feiten te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank deze niet wettig en overtuigend bewezen acht.

Ten aanzien van zaakdossier 169 overweegt de rechtbank dat alleen het aantreffen van één vingerafdruk op het vervalste Deel II van het kentekenbewijs die blijkens het uitgevoerde dactyloscopisch onderzoek (dossierpagina 3169060) is geïdentificeerd als een afdruk van de rechterwijsvinger van verdachte, onvoldoende is voor een bewezenverklaring van de aan verdachte ten laste gelegde feiten. Dit te meer nu overtuigend steunbewijs ontbreekt en niet valt uit te sluiten dat de vingerafdruk van verdachte op het kentekenbewijs terecht is gekomen zonder dat hij betrokken is geweest bij de ten laste gelegde feiten.

Dit leidt tot het oordeel dat verdachte van de gehele tenlastelegging dient te worden vrijgesproken.

Benadeelde partijen

De rechtbank zal de benadeelde partijen (slachtoffer 2) en (slachtoffer 1) niet-ontvankelijk verklaren in hun vorderingen, omdat verdachte van de feiten ten gevolge waarvan de benadeelde partijen rechtstreeks schade zouden hebben geleden, zal worden vrijgesproken.

BESLISSING

Het onder 1, 2, 3, 4 primair en subsidiair en 5 ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

Het (geschorste) bevel tot voorlopige hechtenis wordt opgeheven.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partijen (slachtoffer 2) en (slachtoffer 1) in hun vorderingen niet ontvankelijk zijn en dat zij hun vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen.

Aldus gewezen door mr. A.J. Louter, voorzitter, mrs. G.P. Nieuwenhuis en S.M. Milani, rechters, in tegenwoordigheid van mr. H.R. Lageveen als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 mei 2011.