Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2011:BR1992

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
18-07-2011
Datum publicatie
18-07-2011
Zaaknummer
186143 - KG ZA 11-247
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verstek. Geldigheid uitbrengen dagvaarding in verband met voorlopige hechtenis van gedaagde.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJF 2011/475
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

Locatie Zwolle

zaaknummer / rolnummer: 186143 / KG ZA 11-247

Vonnis in kort geding van 18 juli 2011

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [plaats],

eiseres,

advocaat mr. M.A. Knobben te Deveter,

tegen

[gedaagde],

wonende te [plaats],

gedaagde,

niet verschenen.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

2.1. Ingevolge artikel 47 Rv mag de deurwaarder het exploot aan de woonplaats achter laten. De omstandigheid dat gedaagde in voorlopige hechtenis is genomen, noopte de deurwaarder niet om te onderzoeken waar gedaagde is gedetineerd teneinde de inleidende dagvaarding in persoon uit te brengen. Gezien de duur van de voorlopige hechtenis mocht de deurwaarder, indien hij op de hoogte was van deze hechtenis, erop vertrouwen dat gedaagde inmiddels zodanige maatregelen had genomen dat een aan zijn woonadres uitgebrachte inleidende dagvaarding hem tijdig zou bereiken en mocht hij de dagvaarding aan het woonadres van gedaagde uitbrengen. Nu bij de dagvaarding de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht zijn genomen, zal het gevraagde verstek worden verleend.

2.2. De primaire vordering van eiseres strekt ertoe dat gedaagde wordt gelast binnen één dag na de vrijgave door de politie van de woning aan de [adres] te [plaats] de sieraden, administratie, foto's en fotoboeken van [A], alsmede de zaken die zijn weergegeven in het door eiseres ter zitting overgelegde overzicht aan eiseres ter beschikking te stellen, althans eiseres de toegang te verlenen tot de woning aan de [adres] te [plaats], bij gebreke waarvan eiseres wordt gemachtigd zich zonder medewerking van gedaagde toegang tot de woning te verschaffen, zo nodig met behulp van de sterke arm van politie en justitie.

2.3. Formeel is een bijzondere machtiging in het vonnis tot rechtstreekse afdwinging van het toegewezene overbodig; dit recht volgt immers uit artikel 430 Rv. Nu in de praktijk een zodanige machtiging echter van nut kan zijn voor eiseres en de deurwaarder, zal deze zekerheidshalve worden verleend.

2.4. Het primair gevorderde komt de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal als volgt worden toegewezen

2.5. Nu de primaire vordering zal worden toegewezen, komt de voorzieningenrechter niet toe aan de subsidiaire vordering van eiseres.

2.6. De gevorderde nakosten alsmede de daarover gevorderde wettelijke rente zullen worden toegewezen overeenkomstig de dagvaarding.

2.7. Gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van eiseres worden begroot op:

- dagvaarding EUR 99,14

- griffierecht 258,00

- salaris advocaat 904,00

Totaal EUR 1.261,14

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. verleent verstek tegen de niet verschenen gedaagde,

3.2. gebiedt gedaagde om binnen één dag na de vrijgave door de politie van de woning aan de [adres] te [plaats] de sieraden, administratie, foto's en fotoboeken van [A], alsmede de zaken die zijn weergegeven op het aan dit vonnis gehechte overzicht aan eiseres ter beschikking te stellen, althans eiseres de toegang te verlenen tot de woning aan de [adres] te [plaats], met machtiging aan eiseres dit vonnis ten uitvoer te doen leggen door een gerechtsdeurwaarder, zo nodig met behulp van de sterke arm indien gedaagde in gebreke blijft aan de veroordeling te voldoen,

3.3. veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op EUR 1.261,14,

3.4. veroordeelt gedaagde in de nakosten, aan de zijde van eiseres begroot op EUR 131,00 en vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis, tot de dag van volledige betaling,

3.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

3.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.R. Hidma en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2011.