Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2011:BP3809

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
09-02-2011
Datum publicatie
09-02-2011
Zaaknummer
Awb 11/200
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Kapvergunning voor dertig bomen. Toewijzing verzoek. Schorsing bestreden besluit. Bij brief van 3 februari 2011 heeft de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan belanghebbende een vooraankondiging bestuursdwang ten aanzien van de kapwerkzaamheden op het Kloosterterrein in Sibculo gezonden, omdat niet is uit te sluiten dat er verstoring van beschermde soorten zal plaatsvinden wanneer de werkzaamheden in het plan gebied worden uitgevoerd. Gelet op het voorschrift in het besluit van 11 oktober 2010, de brief van de Dienst Regelingen, en het gegeven dat verweerder ter zitting aangegeven heeft dat de door belanghebbende ingezonden Quickscan nog niet is goedgekeurd, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de kapvergunning geschorst dient te blijven tot zes weken nadat op het bezwaar is beslist.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector Bestuursrecht

Registratienummer : Awb 11/200

Bestreden besluit : 11 oktober 2010

Datum zitting : 9 februari 2011

Proces-verbaal van de op de zitting door de voorzieningenrechter gedane mondelinge uitspraak in de zaak tussen:

A, B, C en D,

wonende te E, verzoekers,

en

het college van burgemeester en wethouders van Hardenberg,

verweerder,

en

Stichting Klooster Sibculo, belanghebbende.

Het verzoek om voorlopige voorziening is behandeld ter zitting van 9 februari 2011, alwaar voor verzoekers A is verschenen. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door A.M. Zwiers, mr. A. Stellingwerf en H. Warners.

Belanghebbende heeft zich niet laten vertegenwoordigen.

Na sluiting van het onderzoek ter zitting doet de rechtbank onmiddellijk mondeling uitspraak.

Beslissing

De voorzieningenrechter

- wijst het verzoek om voorlopige voorziening toe;

- schorst het besluit tot zes weken nadat op het bezwaar van verzoekers is beslist;

- veroordeelt verweerder in de proceskosten die verzoekers hebben moeten maken, bestaande uit verletkosten voor twee uur, van € 106,18;

- gelast dat verweerder aan verzoekers het betaalde griffierecht van € 150,00 vergoedt.

Overwegingen

Bij besluit van 11 oktober 2010 heeft verweerder belanghebbende kapvergunning verleend voor dertig kapvergunningplichtige bomen. Ten aanzien van zeventig andere bomen heeft verweerder gesteld dat deze gelet op hun omvang kapvergunningvrij zijn. Aan de verleende kapvergunning heeft verweerder ondermeer het voorschrift verbonden dat, voordat tot kap van de bomen wordt overgegaan, door middel van een onafhankelijk deskundigen onderzoek aangetoond moet worden dat er geen sprake is van nesten en/of broedplaatsen in bomen, zoals bedoeld in artikel 11 van de Flora- en faunawet (Ffw). Tevens moet in het onderzoek aandacht geschonken worden aan de artikelen 8 tot en met 12 van de Ffw en moet dit onderzoek aan de gemeente toegezonden worden. Na goedkeuring van dit onderzoek door verweerder mogen de bomen gekapt worden.

Op 9 november 2010 heeft belanghebbende in verband met dit voorschrift een Quickscan Natuurwaarden ingezonden.

Op 2 februari 2011 hebben verzoekers de voorzieningenrechter verzocht een spoedvoorziening te treffen omdat het kappen van de bomen op 2 februari 2011 gestart is.

De voorzieningenrechter heeft op dezelfde datum de kapvergunning telefonisch geschorst tot de bekendmaking van de uitspraak van de voorzieningenrechter op het verzoek.

Bij brief van 3 februari 2011 heeft de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie aan belanghebbende een vooraankondiging bestuursdwang ten aanzien van de kapwerkzaamheden op het Kloosterterrein in Sibculo gezonden, omdat niet is uit te sluiten dat er verstoring van beschermde soorten zal plaatsvinden wanneer de werkzaamheden in het plan gebied worden uitgevoerd. Voor de werkzaamheden is geen ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Ffw verleend.

Gelet op het voorgenoemde voorschrift in het besluit van 11 oktober 2010, de brief van de Dienst Regelingen, en het gegeven dat verweerder ter zitting aangegeven heeft dat de door belanghebbende ingezonden Quickscan nog niet is goedgekeurd, is de voorzieningenrechter van oordeel dat de kapvergunning geschorst dient te blijven tot zes weken nadat op het bezwaar is beslist.

Waarvan is opgemaakt dit proces-verbaal dat door mr. A. Oosterveld, voorzieningenrechter, en Y. van der Zaan-van Arnhem als griffier, is ondertekend.

Afschrift verzonden op:

Rechtsmiddel

Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.