Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2011:1634

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
30-11-2011
Datum publicatie
07-02-2018
Zaaknummer
188092 - HA ZA 11-849
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bevoegdheidsincident. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

188092 / HA ZA 11-84930 november 2011

Sector civiel recht

Locatie Zwolle

zaaknummer / rolnummer: 188092 / HA ZA 11-849

Vonnis in incident van 30 november 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FUTURE PIPE INDUSTRIES B.V.,

gevestigd te Hardenberg,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. J.A. Holsbrink te Enschede,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DUTCH OVEN SYSTEMS B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Buren,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat mr. drs. M.H.G. Plieger te Nieuwegein.

Partijen zullen hierna FPI en DOS genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    de dagvaarding

  • -

    de incidentele conclusie tot onbevoegdverklaring

  • -

    de incidentele conclusie van antwoord.

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2 De feiten in het incident

2.1.

Op 26 oktober 2009 heeft DOS een offerte voor de levering van een nieuwe reinigingsoven aan FPI gestuurd. In de offerte heeft DOS verwezen naar de FOM- voorwaarden.

2.2.

Partijen hebben na het uitbrengen van de offerte onderhandeld over de prijs van de reinigingsoven.

2.3.

Op 10 november 2009 heeft FPI een bestelling voor de levering van een nieuwe reinigingsoven aan DOS gezonden. In de order staat – voor zover van belang – het volgende vermeld:

(…)

Levering reinigingsoven

Volgens offerte dd 26 okt 2009

Volgens leveringsdocument 2009NOV10DES

Goods Costs Total EUR

(…)

On all our purchase orders our General Purchase conditions are applicable

(…)

2.4.

In het bij de bestelling behorende leveringsdocument van FPI van 10 november 2009 zijn 18 punten opgenomen waaraan de levering van de gehele installatie moet voldoen. Onder punt 17 is opgenomen dat geleverd wordt volgens de leveringsvoorwaarden van FPI (afd. inkoop).

3 De beoordeling in het incident

3.1.

DOS heeft gevorderd dat deze rechtbank zich onbevoegd verklaart van de vordering van FPI kennis te nemen, en heeft daartoe gesteld dat de algemene voorwaarden van FPI, op grond waarvan deze rechtbank bevoegd is, niet van toepassing zijn op de aan de vordering in de hoofdzaak ten grondslag gelegde overeenkomst (verder: de overeenkomst). Volgens DOS is de rechtbank Arnhem op grond van de wet bevoegd en dient onderhavige zaak naar die rechtbank te worden verwezen. DOS heeft gesteld dat zij tijdens de onderhandelingen met FPI de prijs van de reinigingsoven heeft verlaagd tot €100.000,--, waarop FPI haar akkoord heeft gegeven. De order is volgens DOS mondeling verleend en later schriftelijk bevestigd door FPI, waardoor de verwijzing van FPI naar haar algemene voorwaarden tardief is. Daarnaast heeft DOS aangevoerd dat sprake is van een “battle of forms”. Volgens DOS komt aan de verwijzing van FPI naar haar algemene voorwaarden geen werking toe, omdat DOS eerder in de offerte heeft verwezen naar de FOM-voorwaarden en FPI bij de tweede verwijzing niet uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de voorwaarden van DOS heeft afgewezen. Tot slot heeft DOS zich op het standpunt gesteld dat zij de algemene voorwaarden van FPI niet heeft aanvaard.

3.2.

FPI heeft weersproken dat partijen tijdens de onderhandelingen tot overeenstemming zijn gekomen. FPI heeft gesteld dat haar bestelling van 10 november 2009 op essentiële punten, waaronder de lagere prijs, afwijkt van de offerte van DOS. Doordat de bestelling afwijkt van het aanbod van DOS, heeft de bestelling volgens FPI op grond van artikel 6:225 lid 1 BW te gelden als een nieuw aanbod en als verwerping van het oorspronkelijke aanbod van DOS. Volgens FPI heeft DOS haar aanbod aanvaard, omdat DOS de oven conform de afspraken heeft geleverd. Doordat DOS het aanbod van FPI heeft aanvaard, spelen volgens FPI de algemene voorwaarden van DOS geen enkele rol en zijn de algemene voorwaarden van FPI op de overeenkomst van toepassing en is deze rechtbank bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Subsidiair heeft FPI zich op het standpunt gesteld dat zij bij haar bestelling de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van DOS uitdrukkelijk heeft afgewezen, waardoor haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. Uiterst subsidiair heeft FPI gesteld dat de algemene voorwaarden van DOS vernietigbaar zijn.

3.3.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft DOS ten aanzien van haar stelling dat reeds tijdens de onderhandelingen mondeling een overeenkomst tot stand is gekomen, niet voldaan aan haar stelplicht, nu FPI deze stelling gemotiveerd heeft weersproken en DOS haar stelling niet heeft onderbouwd. Van DOS had mogen worden verwacht dat zij nader had geadstrueerd dat reeds vóór de schriftelijke bestelling van 10 november 2009 een mondelinge overeenkomst is gesloten met dezelfde inhoud en dezelfde bedingen als in de bestelling van 10 november 2009 vermeld. Deze stelling van DOS zal derhalve worden verworpen.

3.4.

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan. Ingevolge artikel 6:225 lid 1 BW geldt dat een aanvaarding die van het aanbod afwijkt als een nieuw aanbod geldt en als een verwerping van het oorspronkelijke.

3.5.

Naar het oordeel van de rechtbank wijkt de bestelling van FPI van 10 november 2009 af van de offerte van DOS, aangezien de bestelling uitgaat van een lagere prijs dan in de offerte is genoemd en er daarnaast in het bij de bestelling behorende leveringsdocument door FPI aanvullende eisen en voorwaarden zijn gesteld. De bestelling heeft daardoor te gelden als een nieuw aanbod van FPI en als verwerping van het aanbod van DOS. FPI heeft bij haar bestelling verwezen naar haar algemene voorwaarden en in het leveringsdocument is nogmaals naar deze voorwaarden verwezen. In de bestelling is ook verwezen naar de offerte van DOS, waarin een verwijzing naar de FOM-voorwaarden is opgenomen, maar FPI heeft onweersproken gesteld dat enkel naar de offerte is verwezen vanwege de daarin opgenomen technische beschrijving van de oven. Een redelijke uitleg van de door FPI geplaatste bestelling brengt met zich dat FPI daarin heeft verwezen naar haar eigen algemene voorwaarden. FPI heeft daarmee haar wens om haar algemene voorwaarden in de te sluiten overeenkomst op te nemen ter kennis gebracht aan DOS.

De rechtbank is voorts van oordeel dat DOS het nieuwe aanbod van FPI stilzwijgend heeft aanvaard door de reinigingsoven conform de bestelling van 10 november 2009 te leveren. Door het aanbod te aanvaarden heeft DOS eveneens de gelding van de algemene voorwaarden van FPI aanvaard. Weliswaar heeft DOS de orderbevestiging niet voor akkoord getekend, maar het tekenen van de orderbevestiging is voor aanvaarding niet vereist.

Uit het voorgaande volgt dat de algemene voorwaarden van FPI van toepassing zijn op de aan het geschil in de hoofdzaak ten grondslag liggende overeenkomst.

3.6.

De rechtbank Zwolle-Lelystad is op grond van artikel 13.3 van de algemene voorwaarden van FPI bevoegd om van het geschil in de hoofdzaak kennis te nemen. De incidentele vordering tot onbevoegdverklaring zal dan ook worden afgewezen.

3.7.

De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

4 De beslissing

De rechtbank

in het incident

4.1.

wijst het gevorderde af,

4.2.

houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan,

in de hoofdzaak

4.3.

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 11 januari 2012 voor conclusie van antwoord aan de zijde van DOS.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens-de Mug en in het openbaar uitgesproken op 30 november 2011.(