Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2010:BO1248

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
10-08-2010
Datum publicatie
20-10-2010
Zaaknummer
511604 ER 10-57
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Erfrecht. Opdracht tot beheer van de nalatenschap als bedoeld in artikel 4:191 lid 2 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE – LELYSTAD

sector kanton – locatie Zwolle

zaaknummer. : 511604 ER 10-57

datum : 20 augustus 2010

Beschikking op een verzoek tot machtiging

ingediend door:

[verzoekende partij], wonende te [woonplaats],

woonplaats kiezend te Meppel ten kantore van mr. B. Lever, notaris te Meppel,

verzoekster.

De procedure

Op 25 juni 2010 is ter griffie ingekomen een verzoekschrift, waarin de kantonrechter wordt verzocht om een maatregel voor te schrijven als bedoeld in artikel 4:191 lid 2 BW inzake de nalatenschap van [erflater], geboren te [geboorteplaats] op [datum], overleden op [datum], laatst gewoond hebbend te [woonplaats].

De kantonrechter acht zich op grond van de inhoud van het verzoekschrift voldoende geïnfor-meerd, zodat is afgezien van een mondelinge behandeling.

De beoordeling

Verzoekster is erfgenaam in genoemde nalatenschap van [erflater], welke nalatenschap zij als enige beneficiair heeft aanvaard. Een 27-tal mede-erfgenamen heeft de nalatenschap verworpen. Verzoekster heeft aan haar verzoek ten grondslag gelegd dat zij al vele kosten heeft voorgeschoten en dat thans nog geen zicht is op de termijn waarop een verklaring van erfrecht kan worden afgegeven, omdat er nog vele bij plaatsvervulling opkomende erfgenamen opgespoord en bena-derd dienen te worden.

Verzoekster heeft gesteld dat de schuldeisers van de nalatenschap haar bekend zijn, dat van het banksaldo en de verzekeringsuitkeringen die tot de nalatenschap behoren de nalatenschaps-schulden kunnen worden voldaan, en dat een positief saldo zal resteren.

Om te voorkomen dat de bekende schuldeisers de (nog niet bekende) erfgenamen van erflaatster blijven aanmanen voor het voldoen van de schulden en de nalatenschapsgelden volledig zullen opgaan aan boetes, incassokosten en rentes, verzoekt zij een maatregel voor te schrijven inhou-dende dat haar wordt opgedragen om mede namens de nog onbekende erfgenamen de nalaten-schap te beheren en in het kader van dat beheer de vorderingen in de nalatenschap te innen en de schulden te voldoen van de ten name van de erven staande bankrekeningen.

De kantonrechter acht inwilliging van het verzoek aangewezen.

De beslissing

De kantonrechter:

- draagt verzoekster op om namens de erfgenamen de nalatenschap te beheren en in het kader van dat beheer de vorderingen in de nalatenschap te innen en de schulden te vol-doen van de ten name van de erven staande bankrekeningen.

Aldus gegeven door mr. C.M.M. Hoogland-Kelkboom, kantonrechter, en uitgesproken in de openbare terechtzitting van 20 augustus 2010, in tegenwoordigheid van de griffier.

Tegen deze beslissing kan, behoudens berusting, hoger beroep worden ingesteld binnen drie maanden na de dagtekening van deze eindbeschikking door indiening van een beroepschrift (door een advocaat) ter griffie van het gerechtshof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden (civiele griffie: postbus 1704, 8901 CA Leeuwarden).