Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2010:BL7167

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
16-02-2010
Datum publicatie
11-03-2010
Zaaknummer
07/630139-09
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

bezit kinderporno

bewijsmotivering

strafmaatmotivering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD

Sector Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnr. : 07.630139-09

Uitspraak: 16 februari 2010

Vonnis in de zaak van:

het openbaar ministerie

tegen

(verdachte),

geboren op (geboortejaar),

wonende te (adres).

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 2 februari 2010. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. P.L.E.M. Krauth, advocaat te Zwolle.

De officier van justitie, mr. M. Zwartjes, heeft ter terechtzitting gevorderd de veroordeling van verdachte voor het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde tot:

• een werkstraf van 150 uur, subsidiair 75 dagen hechtenis, geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar met als bijzondere voor¬waarden:

- dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de reclassering, ook als dat inhoudt:

- het volgen van een ambulante behandeling bij Dimence en/of

- het verschaffen van inzage in verdachtes computergebruik en internetgebruik.

TENLASTELEGGING

De tenlastelegging is ter terechtzitting van 2 februari 2010 overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Strafvordering gewijzigd.

De verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij in of omstreeks de periode van 14 januari 2009 tot en met 27 februari 2009 te Zwolle en/of Kampen, althans in Nederland opzettelijk en wederrechtelijk (aan) gegevens (te weten (inloggegevens en/of een blog van) een hyvespagina/hyvesaccount (xxxxxx)) die door middel van een geautomatiseerd werk en/of telecommunicatie zijn opgeslagen en/of verwerkt en/of overgedragen, heeft veranderd en/of gewist en/of ontoegankelijk gemaakt en/of andere gegevens heeft toegevoegd, immers heeft verdachte:

- de (oorspronkelijke) inloggegevens voor de hyvespagina/hyvesaccount (die toebehoorde aan naam) verwijderd, althans gewijzigd en/of

- (nieuwe/andere) inloggegevens voor de hyvespagina/hyvesaccount aangemaakt en/of opgeslagen (zonder deze aan naam kenbaar te maken) en/of

- het blog op de hyvespagina/hyvesaccount aangevuld en/of aangepast en/of

- e-mails, althans berichten vanaf, althans met gebruikmaking van de

hyvesaccount verstuurd (aan familie en/of vrienden van naam)

art 350a lid 1 Wetboek van Strafrecht

2.

hij één of meermalen in of omstreeks de periode van 06 maart 2006 tot en met 24 februari 2009 te Zwolle en/of Kampen en/of IJsselmuiden, althans in Nederland opzettelijk een daad heeft verricht behorende bij een ambt (zijnde politieambtenaar) dat verdachte niet bekleedde, immers heeft verdachte:

- zich een of meermalen (op het internet) voorgedaan als en/of voorgesteld als (naam 2) (brigadier van politie) en/of (naam 3) (politieambtenaar) en/of

- gebruik gemaakt van het e-mailadres (email-adres).nl en/of

- gezegd/geschreven dat hij (zich voordoende als politieambtenaar) informatie

wilde hebben en/of

- (zich voordoende als politieambtenaar) geïnformeerd naar gegevens van een of

meer jongerensosen/jongerencentra en/of gewaarschuwd voor loverboys en/of verzocht om contactgegevens van ouders en/of verzorgers.

art 196 Wetboek van Strafrecht

3.

hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 6 april 2009 te Zwolle en/of Oisterwijk, althans in Nederland opzettelijk en wederrechtelijk (aan) gegevens (te weten een hyvespagina/hyvesaccount ((email-adres 2))) die door middel van een geautomatiseerd werk en/of telecommunicatie zijn opgeslagen en/of verwerkt en/of overgedragen, heeft veranderd en/of gewist en/of ontoegankelijk gemaakt en/of andere gegevens heeft toegevoegd, immers heeft verdachte:

- de (oorspronkelijke) inloggegevens voor de hyvespagina/hyvesaccount (toebehorende aan (naam 4)) verwijderd, althans gewijzigd en/of

- (nieuwe/andere) inloggegevens voor de hyvespagina/hyvesaccount aangemaakt en/of opgeslagen (zonder deze kenbaar te maken aan (naam 4)) en/of

- een foto van de hyvespagina/hyvesaccount verwijderd en/of

- een (andere) foto op de hyvespagina/hyvesaccount geplaatst.

art 350a lid 1 Wetboek van Strafrecht

4.

hij in of omstreeks de periode van 26 juni 2006 tot en met 11 mei 2009 te Zwolle, althans in Nederland, één of meermalen (een) (aantal) (althans 35) multimediafile(s), althans (een) afbeelding(en) en/of (een) gegevensdrager(s), in bezit heeft gehad, terwijl op die multimediafiles en/of afbeelding(en) en/of gegevensdrager(s) (een) seksuele gedraging(en) zichtbaar is/zijn, waarbij telkens (een) perso(o)n(en) die kennelijk de leeftijd van achttien

jaar nog niet heeft/hebben bereikt, was/waren betrokken of schijnbaar was/waren betrokken, welke seksuele gedraging(en) bestond(en) uit ondermeer:

- het zuigen aan de borsten en het betasten van de vagina van en/of door een

vrouw die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (pag. 83, nummer 1, \C\2008\fotobitjes) en/of

- het masturberen, althans het bestasten van een vagina door een vrouw die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (pag. 84, nummer 4, \C\2008\FOTOSS) en/of

- het door een meisje dat kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, naakt liggen op een bed met opgetrokken benen waarbij/waardoor de vagina goed zichtbaar is

(pag. 84, nummer 5, \C\2008\HYVES) en/of

- het door een meisje dat kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet

heeft bereikt, met ontbloot achterwerk op handen en knieën zitten, waarbij de

vagina en/of de anus goed zichtbaar is/zijn (pag. 84, nummer 6, \C\2008\HYVES).

BEWIJS

Door de verdediging is ten aanzien van het vierde ten laste gelegde feit betoogd dat verdachte zich niet bewust is geweest van het feit dat er kinderporno op de externe harde schijf is aangetroffen en dat hij zich bij het verhoor door de politie over dit punt onder druk gezet heeft gevoeld en daarom maar wat heeft gezegd.

De rechtbank gaat aan dit verweer voorbij. Hierbij is van belang dat het betreffende proces-verbaal van verhoor is opgemaakt in vraag-en-antwoord-stijl. Daaruit valt niet op te maken dat er op verdachte op ongeoorloofde wijze druk is uitgeoefend bij dat verhoor. Ook overigens ziet de rechtbank geen grond aan te nemen dat verdachte bij dat verhoor niet heeft kunnen verklaren wat hij wilde verklaren. Om die reden gaat de rechtbank uit van hetgeen verdachte omtrent de herkomst, de inhoud en de bewuste wijze van opslaan van de kinderpornobestanden op zijn externe harde schijf heeft verklaard.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 1, 2, 3 en 4 ten laste is gelegd, met dien verstande dat:

1.

hij in de periode van 14 januari 2009 tot en met 27 februari 2009 te Zwolle en Kampen, opzettelijk en wederrechtelijk gegevens te weten inloggegevens en een blog van een hyvespagina/hyvesaccount (xxxxx) die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen heeft veranderd en ontoegankelijk gemaakt en andere gegevens heeft toegevoegd, immers heeft verdachte:

- de oorspronkelijke inloggegevens voor de hyvespagina/hyvesaccount die toebehoorde aan (naam) gewijzigd en

- nieuwe/andere inloggegevens voor de hyvespagina/hyvesaccount aangemaakt en opgeslagen zonder deze aan (naam) kenbaar te maken en

- het blog op de hyvespagina/hyvesaccount aangevuld en aangepast en

- e-mails, althans berichten vanaf, althans met gebruikmaking van de hyvesaccount verstuurd aan familie en vrienden van (naam);

2.

hij meermalen in de periode van 06 maart 2006 tot en met 24 februari 2009 te Zwolle en Kampen en IJsselmuiden opzettelijk een daad heeft verricht behorende bij een ambt (zijnde politieambtenaar) dat verdachte niet bekleedde, immers heeft verdachte:

- zich meermalen op het internet voorgedaan als en voorgesteld als (naam 2) (brigadier van politie) en

- gebruik gemaakt van (email-adres).nl en

- gezegd/geschreven dat hij, zich voordoende als politieambtenaar, informatie wilde hebben en

- zich voordoende als politieambtenaar geïnformeerd naar gegevens van jongerensosen/jongerencentra en gewaarschuwd voor loverboys en verzocht om contactgegevens van ouders en/of verzorgers;

3.

hij in de periode van 1 januari 2008 tot en met 6 april 2009 te Zwolle en Oisterwijk opzettelijk en wederrechtelijk gegevens te weten een hyvespagina/hyvesaccount ((email-adres 2)) die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, heeft veranderd en ontoegankelijk gemaakt en andere gegevens heeft toegevoegd, immers heeft verdachte:

- de oorspronkelijke inloggegevens voor de hyvespagina/hyvesaccount toebehorende aan (naam 4) gewijzigd en

- nieuwe/andere inloggegevens voor de hyvespagina/hyvesaccount aangemaakt en opgeslagen zonder deze kenbaar te maken aan (naam 4) en

- een foto van de hyvespagina/hyvesaccount verwijderd en

- een andere foto op de hyvespagina/hyvesaccount geplaatst;

4.

hij in de periode van 26 juni 2006 tot en met 11 mei 2009 te Zwolle, een aantal (althans 35) multimediafiles en gegevensdragers, in bezit heeft gehad, terwijl op die multimediafiles en gegevensdragers seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij telkens personen die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, waren betrokken of schijnbaar waren betrokken, welke seksuele gedragingen bestonden uit ondermeer:

- het zuigen aan de borsten en het betasten van de vagina van en door een vrouw die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (pag. 83, nummer 1, C\2008\fotobitjes) en

- het masturberen, althans het bestasten van een vagina door een vrouw die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt (pag. 84, nummer 4, \C\2008\FOTOSS) en

- het door een meisje dat kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, naakt liggen op een bed met opgetrokken benen waarbij/waardoor de vagina goed zichtbaar is

(pag. 84, nummer 5, \C\2008\HYVES) en

- het door een meisje dat kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, met ontbloot achterwerk op handen en knieën zitten, waarbij de vagina en de anus goed zichtbaar zijn (pag. 84, nummer 6, \C\2008\HYVES).

Van het onder 1, 2, 3 en 4 meer of anders ten laste gelegde zal de verdachte worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht.

STRAFBAARHEID

Het bewezene levert op:

1.

Opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen veranderen en ontoegankelijk maken, strafbaar gesteld bij artikel 350a van het Wetboek van Strafrecht.

2.

Opzettelijk een daad verrichten behorende bij een ambt dat hij niet bekleedt, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 196 van het Wetboek van Strafrecht.

3.

Opzettelijk en wederrechtelijk gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen veranderen en ontoegankelijk maken, strafbaar gesteld bij artikel 350a van het Wetboek van Strafrecht.

4.

Een afbeelding, een voorwerp of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken in het bezit hebben, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

De verdachte is deswege strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden gebleken zijn die die strafbaarheid zouden opheffen of uitsluiten.

OPLEGGING VAN STRAF OF MAATREGEL

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de na te noemen beslissing passend.

Verdachte heeft met zijn fixatie om wantoestanden aan de kaak te stellen de privacy van mensen met voeten getreden en mensen veel overlast bezorgd. De in de wet gestelde en in het maatschappelijk verkeer als betamelijk geldende grenzen zijn door verdachte overschreden. Daarnaast heeft verdachte, door zich ten onrechte als politieambtenaar voor te doen, het imago van de politie geschaad. Dit is bijzonder kwalijk te achten omdat in het maatschappelijk verkeer van de betrouwbaarheid van de politie als organisatie moet kunnen worden uitgegaan.

Verder acht de rechtbank van belang dat de strafbaarstelling van het bezit van kinderporno door de wetgever in de wet is opgenomen om het seksueel misbruik van kinderen te bestrijden. Het in bezit hebben van kinderpornografie bevordert de productie van kinderpornografie en daarmee de seksuele exploitatie van kinderen. Door zijn handelen heeft verdachte bijgedragen aan de instandhouding van de kinderpornografiemarkt en de exploitatie van (jonge) kinderen. De rechtbank rekent verdachte dat aan.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank voorts rekening gehouden met:

- een voorlichtingsrapport Reclassering Nederland d.d. 26 januari 2010 en

- een Psychiatrisch rapport Pro Justitia d.d. 06 januari 2010, uitgebracht door C.J.F. Kemperman, psychiater.

De rechtbank neemt het in voornoemde psychiatrisch rapport Pro Justitia d.d. 06 januari 2010 vervatte conclusie betreffende de sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte op de daarvoor in dat rapport bijeengebrachte gronden over.

De rechtbank acht verdachte in zoverre strafbaar.

De oplegging van straf of maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het onder 1, 2, 3 en 4 ten laste gelegde is bewezen zoals hiervoor aangegeven en levert de strafbare feiten op, zoals hiervoor vermeld. De verdachte is deswege strafbaar.

Het onder 1, 2, 3 en 4 meer of anders ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

De rechtbank legt aan verdachte op een taakstraf, te weten de werkstraf het verrichten van onbetaalde arbeid gedurende 150 uren.

De rechtbank beveelt dat voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet of niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 75 dagen hechtenis, althans een aantal dagen hechtenis dat evenredig is aan het niet verrichte aantal uren taakstraf.

De taakstraf zal niet worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 jaar aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of gedurende die proeftijd de hierna te melden bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd.

Als bijzondere voorwaarde wordt gesteld dat de verdachte:

? zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, te geven door of namens Reclassering Nederland, zulks zolang deze instelling of een door haar aan te wijzen andere reclasseringsinstelling dat gedurende de proeftijd nodig oordeelt, ook als dit inhoudt:

- het ondergaan van een ambulante behandeling bij Dimence te Zwolle;

- het aan die reclasseringsinstelling verschaffen van inzage in zijn computer- en internetgebruik

met opdracht aan die instelling als bedoeld in artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht.

Aldus gewezen door mr. G.A. Versteeg, voorzitter, mrs. R.A.M. Elbers en S.M. Milani, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M. van Nassau als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 februari 2010.

Mr. Elbers voornoemd was buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.