Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2009:BK8939

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
20-10-2009
Datum publicatie
13-01-2010
Zaaknummer
07.607190-09; 07.607214-09 (gev.ttz.); 07.602270-08 (tul)
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

strafmaatmotivering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD

Sector Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnr. : 07.607190-09; 07.607214-09 (gev. ttz.); 07.602270-08 (TUL)

Uitspraak: 20 oktober 2009

Vonnis in de zaak van:

het openbaar ministerie

tegen

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats]

wonende te [woonplaats].

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2009. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. S.C. Scherpenhuysen, advocaat te Dronten.

De officier van justitie, mr. B.E.M. van de Ven, heeft ter terechtzitting gevorderd:

• vrijspraak van het met parketnummer 07.607190-09 onder 1 primair en 2 en van het met parketnummer 07.607214-09 onder 1 primair ten laste gelegde;

• de veroordeling van verdachte ter zake het met parketnummer 07.607190-09 onder 1 subsidiair en met parketnummer 07.607214-09 onder 1 subsidiair en 2 ten laste gelegde tot een gevangenisstraf voor de duur van drie maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan twee maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar en de bijzondere voorwaarde dat hij zich zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen van de reclassering, ook indien dit een behandeling bij Elios inhoudt, alsmede tot een werkstraf van 100 uur, subsidiair 50 dagen hechtenis;

• tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 60 uur.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

(volgt tenlastelegging)

BEWIJS

Het met parketnummer 07.607190-09 onder 1 primair en 2 en het met parketnummer 07.607214-09 onder 1 primair ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte met parketnummer 07.607190-09 onder 1 subsidiair en met parketnummer 07.607214-09 onder 1 subsidiair en 2 ten laste is gelegd, met dien verstande dat:

Parketnummer 07.607190-09

1 subsidiair.

hij op 13 juni 2009 in de gemeente Urk, toen de aldaar dienstdoende [verbalisant 1] en [verbalisant 2], beiden brigadier van de regiopolitie Flevoland, verdachte op verdenking van het overtreden van artikel 424 wetboek van strafrecht, op heterdaad ontdekt, hadden aangehouden en vastgegrepen, althans vast hadden, teneinde hem ten spoedigste voor te

geleiden voor een hulpofficier van justitie en hem daartoe over te brengen naar een plaats van verhoor, te weten een politiebureau, zich met geweld heeft verzet tegen bovengenoemde opsporingsambtenaren, werkzaam in de rechtmatige uitoefening hunner bediening, door opzettelijk gewelddadig (met kracht) zijn armen en benen en lichaam te bewegen in een andere richting dan die waarin die [verbalisant 1] en [verbalisant 2] verdachte trachtten te brengen

en (met kracht) meermalen een zogenoemde kopstoot tegen het hoofd van die [verbalisant 2] te geven en die [verbalisant 2] (met de nagels) in de nek te krassen, tengevolge waarvan de

opsporingsambtenaar [verbalisant 2] enig lichamelijk letsel (nagelkrassen in de nek) bekwam.

Parketnummer 607214-09

1 subsidiair.

hij op 4 juli 2009 in de gemeente Urk opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slacht[slachtoffer]), (met kracht) tegen het lichaam heeft geduwd, tengevolge waarvan die [slachtoffer] tegen een muur en vervolgens op de grond is gevallen, waardoor die [slachtoffer] pijn heeft

ondervonden

2.

hij op 4 juli 2009 in de gemeente Urk opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 2]) in het gezicht heeft geslagen, waardoor deze pijn heeft ondervonden

Van het meer of anders ten laste gelegde zal de verdachte worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht.

STRAFBAARHEID

Het bewezene levert op:

Parketnummer 07.607190-09

1 subsidiair:

Wederspannigheid, terwijl het misdrijf enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft, strafbaar gesteld bij artikel 181, juncto artikel 180 van het Wetboek van Strafrecht.

Parketnummer 607214-09

1 subsidiair en 2, telkens:

Mishandeling, strafbaar gesteld bij artikel 300 van het Wetboek van Strafrecht.

De verdachte is deswege strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden gebleken zijn die zijn strafbaarheid zouden opheffen of uitsluiten.

OPLEGGING VAN STRAF OF MAATREGEL

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de na te noemen beslissing passend.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met:

• een de verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie d.d. 10 september 2009.

• een de verdachte betreffend adviesrapport d.d. 24 juni 2009, uitgebracht door Reclassering Nederland;

• een de verdachte betreffend voorlichtingsrapport d.d. 24 september 2009, uitgebracht door Tactus Verslavingszorg.

Uit laatstgenoemd rapport komt naar voren dat verdachte zich bij het plegen van delicten als de onderhavige vooral impulsief en prikkelbaar gedraagt door seksueel misbruik in het verleden, de scheiding van zijn ouders, alcoholgebruik en voorafgaande belediging door zijn slachtoffers. Hij is, met name voor genoemd seksueel misbruik, onder behandeling bij Elios.

Tactus Verslavingszorg adviseert de rechtbank naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf ook een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen, met als bijzondere voorwaarde een toezicht bij Tactus Reclassering. Daarbij acht Tactus het noodzakelijk dat het afronden van de behandeling bij Elios in het vonnis wordt opgenomen.

De rechtbank kan zich wat het reclasseringstoezicht met genoemd advies verenigen. Zij acht echter een onvoorwaardelijke gevangenisstraf, gelet op het bewezen en strafbaar verklaarde niet aangewezen. De rechtbank acht het niet noodzakelijk om de behandeling bij Elios verplicht in het vonnis op te nemen, nu verdachte die behandeling vrijwillig is begonnen en eveneens heeft aangegeven dat hij deze wenst voort te zetten. De rechtbank ziet verdachte`s alcoholgebruik als belangrijkste factor voor de kans op recidive, zoals haar bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Om die recidivekans te verminderen acht de rechtbank het aangewezen dat verdachte onder toezicht komt te staan van Tactus.

Teneinde de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde te onderstrepen, zal de rechtbank verdachte tevens een werkstraf van na te melden omvang opleggen.

De oplegging van straf of maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht.

Vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke veroordeling

Gelet op het voorgaande en op het bepaalde in artikel 14g van het Wetboek van Strafrecht acht de rechtbank termen aanwezig alsnog de tenuitvoerlegging te gelasten van de door de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad bij vonnis d.d. 9 mei 2008 opgelegde voorwaardelijke werkstraf van 60 uur.

BESLISSING

Het met parketnummer 07.607190-09 onder 1 primair en 2 en het met parketnummer 07.607214-09 onder 1 primair ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

Het met parketnummer 07.607190-09 onder 1 subsidiair en met parketnummer 07.607214-09 onder 1 subsidiair en 2 ten laste gelegde is bewezen zoals hiervoor aangegeven en levert de strafbare feiten op, zoals hiervoor vermeld. De verdachte is deswege strafbaar.

Het met parketnummer 07.607190-09 onder 1 subsidiair en met parketnummer 07.607214-09 onder 1 subsidiair en 2 meer of anders ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van één maand.

De gevangenisstraf zal niet worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van twee jaar aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te melden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

Als bijzondere voorwaarde wordt gesteld dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, te geven door of namens Tactus Reclassering, zulks zolang deze instelling of een door haar aan te wijzen andere reclasseringsinstelling dat gedurende de proeftijd nodig oordeelt, met opdracht aan die instelling als bedoeld in artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank legt aan verdachte op een taakstraf, te weten de werkstraf het verrichten van onbetaalde arbeid gedurende 90 uren.

De rechtbank beveelt dat voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet of niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 45 dagen hechtenis, althans een aantal dagen hechtenis dat evenredig is aan het aantal niet verrichte uren taakstraf .

De tijd, door verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, zal bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde taakstraf in mindering worden gebracht, berekend naar de maatstaf van 2 uren taakstraf per dag.

Ten aanzien van de vordering tenuitvoerlegging

De rechtbank wijst de vordering toe.

De rechtbank gelast de tenuitvoerlegging van de in de zaak met parketnummer 07.602270-08 bij vonnis van de politierechter in de rechtbank Zwolle-Lelystad d.d. 9 mei 2009 voorwaardelijk aan verdachte opgelegde straf, te weten 60 uren werkstraf.

De rechtbank beveelt dat voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet of niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 30 dagen hechtenis, althans een aantal dagen hechtenis dat evenredig is aan het aantal niet verrichte uren taakstraf .

De rechtbank heft op de geschorste bevelen voorlopige hechtenis.

Aldus gewezen door mr. J.P.C. Obbink, voorzitter, mrs. C.E. Buitendijk en C.P. Lunter, rechters, in tegenwoordigheid van mr. E.H. Ruitenbeek, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 oktober 2009.

Zijnde mr. Buitendijk en de griffier buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.