Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2009:BK3148

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
09-11-2009
Datum publicatie
12-11-2009
Zaaknummer
07.607352-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

huiselijk geweld, voorwaardelijk opzet

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE – LELYSTAD

Sector Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnummer : 07.607352-08

Uitspraak : 9 november 2009

Vonnis in de zaak van:

het openbaar ministerie

tegen

[verdachte],

geboren op [geboortedatum]

wonende te [adres]

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 26 oktober 2009. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. H. Gase, advocaat te Almere.

De officier van justitie, mr. S.J. Buis, heeft ter terechtzitting gevorderd:

- verdachte vrij te spreken van hetgeen hem onder 2 ten laste is gelegd;

- de veroordeling van verdachte ter zake van het onder 1 ten laste gelegde tot een werkstraf voor de duur van 60 uren subsidiair 30 dagen hechtenis, met aftrek van voorarrest, geheel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en als bijzondere voorwaarde reclasseringscontact ook als dit inhoudt behandeling bij De Waag en/of Tactus.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

1.

hij op of omstreeks 18 oktober 2008 in de gemeente Zeewolde opzettelijk mishandelend zijn echtgenote, althans een persoon, te weten [slachtoffer], (met kracht) een stoel tegen het hoofd, althans het lichaam heeft gegooid/geschopt en/of een aansteker tegen de lip, in elk geval tegen het hoofd heeft gegooid, waardoor zij letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

2.

hij een of meerdere tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 1 augustus 2008 tot en met 17 oktober 2008 in de gemeente Zeewolde (telkens) opzettelijk mishandelend zijn echtgenote, althans een persoon, te weten [slachtoffer], meermalen, althans eenmaal, (met kracht) tegen het hoofd heeft geslagen en/of tegen het been heeft geschopt, althans tegen het lichaam heeft geslagen en/of geschopt, en/of (met kracht) bij het hoofd heeft gepakt, waardoor zij letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden.

De rechtbank verbetert in de tenlastelegging een aantal kennelijke schrijffouten. De verdachte wordt blijkens het onderzoek ter terechtzitting daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

BEWIJS

De verdachte dient van het onder 2 ten laste gelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde overweegt de rechtbank als volgt. Verdachte heeft verklaard dat hij door het lint is gegaan en heeft bekend dat hij met een stoel en met een aansteker heeft gegooid. Hij verklaart echter dat hij deze niet gericht naar aangeefster heeft gegooid.

De rechtbank is van oordeel dat verdachte door in het wilde weg met deze spullen te gaan gooien terwijl zijn vrouw zich in zijn directe nabijheid bevond, bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat zijn vrouw door de stoel respectievelijk de aansteker zou worden geraakt en als gevolg daarvan pijn en/of letsel op zou lopen.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte onder 1 ten laste is gelegd, met dien verstande dat:

hij op 18 oktober 2008 in de gemeente Zeewolde opzettelijk mishandelend zijn echtgenote, te weten [slachtoffer], een stoel tegen het hoofd heeft gegooid/geschopt en een aansteker tegen de lip heeft gegooid, waardoor zij letsel heeft bekomen en pijn heeft ondervonden.

Van hetgeen de verdachte meer of anders ten laste is gelegd zal de verdachte worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht.

STRAFBAARHEID

Het bewezene levert op:

Mishandeling begaan tegen zijn echtgenote, strafbaar gesteld bij artikel 300 en 304 van het Wetboek van Strafrecht.

Het feit en de verdachte zijn strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden gebleken zijn die die strafbaarheid zouden opheffen of uitsluiten.

OPLEGGING VAN STRAF OF MAATREGEL

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de na te noemen beslissing passend.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- een de verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie d.d. 25 september 2009;

- een de verdachte betreffend adviesrapport d.d. 29 september 2009 uitgebracht door K.M. Staal, reclasseringswerker bij Tactus Reclassering Flevoland.

Verdachte heeft ter terechtzitting aangegeven dat hij nog steeds samen is met zijn vrouw. Ze zijn door een moeilijke periode gegaan, maar zijn nu samen in behandeling. Verdachte heeft aangegeven dat hij gemotiveerd is en zal blijven voor behandeling bij Tactus en De Waag.

De rechtbank zal gelet op het feit dat verdachte tot op heden niet eerder met justitie aanraking is gekomen, op de rapportage van Tactus en op het feit dat verdachte aangeeft gemotiveerd te zijn voor behandeling, geen onvoorwaardelijke straf opleggen. De rechtbank vindt het belangrijk dat verdachte aan zijn problemen blijft werken en zal daarom de eis van de officier van justitie volgen en hem een voorwaardelijke straf opleggen als stok achter de deur ter voorkoming van herhaling.

De oplegging van straf of maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d en 27 van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het onder 2 ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

Het onder 1 ten laste gelegde is bewezen zoals hiervoor aangegeven en levert het strafbare feit op, zoals hiervoor vermeld. De verdachte is deswege strafbaar.

Het onder 1 meer of anders ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

De rechtbank legt aan verdachte op een taakstraf, te weten de werkstraf tot het verrichten van onbetaalde arbeid gedurende 60 uren.

De rechtbank beveelt dat voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet of niet naar behoren verricht, de taakstraf wordt vervangen door 30 dagen hechtenis, althans een aantal dagen hechtenis dat evenredig is aan het niet verrichte aantal uren taakstraf .

De tijd, door verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, zal bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde taakstraf in mindering worden gebracht, berekend naar de maatstaf van 2 uren taakstraf per dag.

De taakstraf zal niet worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond van het feit dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van twee jaar aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of gedurende die proeftijd de hierna te melden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

Als bijzondere voorwaarde wordt gesteld dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, te geven door of namens Tactus Reclassering Flevoland, ook als dat inhoudt behandeling bij De Waag of een soortgelijke instelling en/of het volgen van behandeling bij Tactus verslavingszorg, zulks zolang deze instelling of een door haar aan te wijzen andere reclasseringsinstelling dat gedurende de proeftijd nodig oordeelt, met opdracht aan die instelling als bedoeld in artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht.

Het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis wordt opgeheven.

Aldus gewezen door mr. W.F. Roelink, voorzitter, mrs. S.E. Bins-van Waegeningh en A.W.M. van Hoof, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A. Seuters, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 november 2009.