Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2009:BK0709

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
15-10-2009
Datum publicatie
20-10-2009
Zaaknummer
07/450309-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

onrechtmatig verkregen bewijs; heterdaad

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD

Sector Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnr: 07.450309-08, 07.450122-09, 07.450098-09, 07.450036-09 + 07.450020-07 (TUL)

Uitspraak: 15 oktober 2009

Vonnis in de zaak van:

het openbaar ministerie

tegen

(verdachte),

geboren (geboorteplaats),

wonende te (adres)

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 1 oktober 2009. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. E. Tas, advocaat te Deventer.

De officier van justitie, mr. G. Edelenbos, heeft ter terechtzitting gevorderd:

- de vrijspraak van het onder 4 (parketnummer 07.450036-09) en primair (parketnummer 07.450098-09) ten laste gelegde;

- de veroordeling van verdachte terzake het onder parketnummer 07.450309-08, onder parketnummer 07.450122-09, het subsidiair van parketnummer 07.450098-09 en onder 1, 2, 3 en 5 van parketnummer 07.450036-09 ten laste gelegde tot een jeugddetentie van 60 dagen, met aftrek van het voorarrest, waarvan 14 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en de bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, te geven door of namens de afdeling jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Overijssel;

- de oplegging van de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige voor de duur van 6 maanden, te vervangen door 6 maanden jeugddetentie indien verdachte niet naar behoren aan de tenuitvoerlegging van de maatregel meewerkt, waarbij de maatregel wordt ingevuld zoals door de Raad voor de Kinderbescherming is geadviseerd;

- de afwijzing van de vordering tenuitvoerlegging in de zaak met parketnummer 07.450020-07;

- de onttrekking aan het verkeer van de in beslag genomen munitie;

- de teruggave aan verdachte van de overige in beslag genomen zaken;

- de toewijzing van de vordering van de benadeelde partij (benadeelde partij 1) (€ 250,--), met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel;

- de niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij (benadeelde partij 2).

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

(volgen tenlasteleggingen; de tenlastelegging in de zaak met parketnummer 07.450098-09 is ter terechtzitting van 1 oktober 2009 gewijzigd)

BEWIJS

Bewijsoverwegingen

vrijspraak

De verdachte dient van het onder parketnummer 07.450122-09, het primair onder parketnummer 07.450098-09 en het onder 4 van parketnummer 07.450036-09 ten laste gelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht.

rechtmatig/onrechtmatig verkregen bewijs

Ten aanzien van het ten laste gelegde onder parketnummer 07.450309-08 heeft de raadsman van verdachte betoogd dat de aanhouding van verdachte onrechtmatig was, omdat er geen sprake was van ontdekking op heterdaad, als gevolg waarvan al hetgeen na de aanhouding uit het onderzoek naar voren is gekomen niet voor het bewijs kan worden gebezigd.

De rechtbank verwerpt dit verweer en overweegt hieromtrent het volgende.

Uit het proces-verbaal van aangifte blijkt dat er sprake was van ontdekking op heterdaad door de beveiliger van de Mediamarkt. Op grond van artikel 53, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering is in dat geval een ieder bevoegd om de verdachte aan te houden. Derhalve was de beveiliger van de Mediamarkt bevoegd om verdachte aan te houden en is van enige onrechtmatigheid geen sprake.

Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte is ten laste gelegd:

- onder parketnummer 07.450309-08;

- subsidiair onder parketnummer 07.450098-09;

- onder 1, 2, 3, 5 en 6 van parketnummer 07.450036-09,

met dien verstande dat:

(parketnummer 07.450309-08)

hij op 10 oktober 2008 in de gemeente Deventer met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een winkel aan het (adres) heeft weggenomen een oorsetje toebehorende aan de Mediamarkt;

(parketnummer 07.450098-09)

subsidiair.

hij in de periode van 1 december 2008 tot en met 5 april 2009 in Deventer, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, ter uitvoering van het door verdachten en/of zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf OV-studentenkaarten, zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk op te maken of te vervalsen, valselijk

- een originele OV-studentenkaart heeft gescand en gekopieerd en

- vervolgens (nadat die gescande OV-studentenkaart een bestand is geworden) dat bestand heeft bewerkt en

- het woord "vals" en het nummer op die OV-studentenkaart heeft verwijderd en

- de originele foto op die OV-studentenkaart heeft verwijderd en

- de tenaamstelling op die OV-studentenkaart heeft gewijzigd in (mededader ?) en

(verdachte) en (mededader 2 ?) en

- het gewijzigde bestand heeft opgeslagen op een usb-stick en met die usb-stick naar Dixons en/of Hema is gegaan teneinde het bestand te laten afdrukken en

- fotokopie(en)/afbeelding(en) van die OV-studentenkaarten heeft opgehaald bij Dixons en/of Hema en,

terwijl de uitvoering van dat misdrijf niet is voltooid;

(parketnummer 07.450036-09)

1.

hij op 12 februari 2009 in de gemeente Deventer tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een bedrijfspand aan de (adres) heeft weggenomen laptops (merk Dell) en computermuizen (merk Datatech) en hoofdtelefoons (merk Eminent) en een radio-cassette-cd-speler en twee printers (merk Canon), toebehorende aan IP Computer Trainings Centrum en/of (benadeelde partij 1), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en de te nemen goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en inklimming;

2.

hij in de periode van 5 februari 2009 tot en met 9 februari 2009 in de gemeente Deventer tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een bedrijfspand aan de (adres) heeft weggenomen computerkasten en beeldschermen en een laptop en geld en een auto-telefoonoplader (merk Nokia), toebehorende aan Raster en/of Radar, waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en de weg te nemen goederen onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en inklimming;

3.

hij op 10 februari 2009 te Schalkhaar in de gemeente Deventer, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning aan de (adres) heeft weggenomen autosleutels en een deurvergrendeling van een personenauto, toebehorende aan (benadeelde partij 2);

5.

hij op 13 februari 2009 te Diepenveen in de gemeente Deventer, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning aan de (adres) weg te nemen een kluis en/of een TV, althans goederen en/of geld, toebehorende aan (benadeeldepartij 3), en zich daarbij de toegang tot die woning te verschaffen door middel van braak, met een of meer van zijn mededader(s) een camera (welke aan die woning hing) heeft/hebben verdraaid en via het dak van de garage omhoog is/zijn geklommen en met een koevoet een raam van een schuifpui heeft/hebben geforceerd en een ruit heeft/hebben

ingeslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

6.

hij op 13 februari 2009 te Deventer voorhanden heeft gehad twee patronen (kaliber 9 mm), munitie in de zin van de Wet Wapens en Munitie van categorie III.

Van het onder parketnummer 07.450309-08, subsidiair onder parketnummer 07.450098-09 en onder 1, 2, 3, 5 en 6 van parketnummer 07.450036-09 meer of anders ten laste gelegde zal de verdachte worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht.

STRAFBAARHEID

Vrijwillige terugtred?

De verdediging heeft met betrekking tot het onder 5 ten laste gelegde van parketnummer 07.450036-09 een beroep gedaan op artikel 46b van het Wetboek van Strafrecht en de raadsman van verdachte heeft daarbij gesteld dat verdachte uit eigen vrije wil is teruggetreden zonder dat sprake was van uitwendige prikkels of omstandigheden en concludeert op grond van het vorenstaande tot vrijspraak van feit 5.

De rechtbank vat het beroep op vrijwillige terugtred, omschreven in artikel 46b van het Wetboek van Strafrecht, op als een beroep op een kwalificatie-/strafuitsluitingsgrond en overweegt hieromtrent het volgende.

Het verweer van de verdediging dat gesproken kan worden van een vrijwillige terugtred van verdachte wordt door de rechtbank verworpen. Immers, de omstandigheid dat de voorgenomen diefstal niet is voltooid, is niet toe te schrijven aan een spontaan tot inkeer komen van de verdachte maar aan een buiten de wil van de verdachte gelegen omstandigheid, te weten het telefonische bericht van medeverdachte (medeverdachte) waarin hij melding maakt van de komst van de politie. Verdachte heeft zelf tegenover de politie verklaard dat (medeverdachte) hem belde en zei ”Weg, weg … er komt politie”.

Ten aanzien van het subsidiair bewezen verklaarde van parketnummer 07.450098-09:

Het bewezen verklaarde levert niet op een poging tot het plegen van het feit voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 225, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht, nu de steller van de tenlastelegging heeft verzuimd daarin op te nemen het delictsbestanddeel “dat de verdachte het oogmerk had om het geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken”.

Het bewezen verklaarde is evenmin elders bij de wet strafbaar gesteld, zodat de verdachte ten aanzien van dit feit dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Ten aanzien van de overige bewezen verklaarde feiten:

Het bewezene levert op:

(parketnummer 07.450309-08)

diefstal,

strafbaar gesteld bij artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht

(parketnummer 07.450036-09)

1.

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en inklimming,

strafbaar gesteld bij artikel 311 juncto 310 van het Wetboek van Strafrecht

2.

diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak en inklimming,

strafbaar gesteld bij artikel 311 juncto 310 van het Wetboek van Strafrecht

3.

diefstal door twee of meer verenigde personen,

strafbaar gesteld bij artikel 311 juncto 310 van het Wetboek van Strafrecht

5.

poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak,

strafbaar gesteld bij artikel 45 juncto 311 juncto 310 van het Wetboek van Strafrecht.

6.

handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie,

strafbaar gesteld bij artikel 55 van de Wet wapens en munitie

De verdachte is deswege strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden gebleken zijn die die strafbaarheid zouden opheffen of uitsluiten.

OPLEGGING VAN STRAF OF MAATREGEL

De rechtbank heeft gelet op de aard en ernst van de feiten, de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en de persoon van verdachte. Daarbij heeft de rechtbank in het bijzonder het navolgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan diefstallen, inbraken en een poging tot inbraak.

Dergelijke vermogenscriminaliteit veroorzaakt hinder, schade en ergernis voor de slachtoffers. De verdachte heeft door zijn handelen er blijk van gegeven weinig respect te hebben voor de eigendomsrechten van een ander.

De rechtbank heeft acht geslagen op een uittreksel uit het justitieel documentatieregister van 20 augustus 2009 waaruit blijkt dat verdachte in 2007 is veroordeeld voor mishandeling en openlijk geweld.

Op 6 mei 2009 is door M. Bökkers, orthopedagoog-generalist, een Pro Justitia rapport uitgebracht omtrent de persoon van de verdachte. Daarin staan onder meer het volgende beschreven. Er is sprake van een sociaal-emotioneel weinig uitgerijpte, cognitief op zwakbegaafd niveau functionerende jongen, met een gedragsstoornis, waarbij al duidelijke kenmerken richting een antisociale persoonlijkheidsstoornis waarneembaar zijn. Hiermee samenhangend vertoont hij een communicatiestoornis in de vorm van stotteren, narcistisch en beïnvloedbaar gedrag en een onrijp functionerend geweten. Allen voortkomend uit zijn belaste voorgeschiedenis en intellectueel overvragen. Concluderend, is bij verdachte sprake van een ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Ook ten tijde van de tenlastegelegde feiten was hiervan sprake. De tenlastegelegde feiten kunnen verdachte in verminderde mate worden toegerekend. De kans op recidive wordt hoog ingeschat. Doorgang van jeugdreclasseringbegeleiding, eventueel in een intensieve vorm als ITB Criem, in samenhang met intensieve behandeling en een uithuisplaatsing zijn van belang om de kans op recidive te verminderen.

De orthopedagoog adviseert voor een termijn van zes maanden met de mogelijkheid tot verlenging de gedragsbeïnvloedende maatregel op te leggen ten gunste van de ontwikkeling van verdachte en om het risico op recidive terug te dringen.

Op 16 februari 2009 en 18 september 2009 is advies uitgebracht door de Raad voor de Kinderbescherming vestiging Zwolle. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de oplegging van de gedragsbeïnvloedende maatregel voor de duur van 6 maanden inhoudende:

- (dag)behandeling bij de forensische instelling De Tender te Deventer, waarbij gewerkt gaat worden aan de zorgpunten; verdachte zal starten met een Equip-training;

- verblijf op een woonplek die de jeugdreclassering aanwijst;

- dagbesteding in de vorm van werk of school passend bij zijn problematiek;

- de jeugdreclassering voert de gedragsbeïnvloedende maatregel uit;

- conformeren aan de aanwijzingen van de jeugdreclasseerder.

De afdeling jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Overijssel heeft gerapporteerd over de ontwikkelingen met betrekking tot verdachte. Daarin staat onder meer beschreven dat verdachte sinds 11 augustus 2009 bij een pleeggezin woont en dat dit goed gaat. Op 17 augustus 2009 is hij begonnen op de BOP-academie.

Ter terechtzitting van1 oktober 2009 heeft de heer B. Bouman, jeugdreclasseringwerker bij Bureau Jeugdzorg Overijssel, een toelichting gegeven op het rapport. Hij heeft aangegeven dat het belangrijk is dat de hulpverlening aan verdachte in een verplicht kader plaatsvindt. Ook de jeugdreclassering adviseert de oplegging van de gedragsbeïnvloedende maatregel aan verdachte.

De rechtbank neemt de conclusie van de orthopedagoog over ten aanzien van de toerekeningsvatbaarheid, maakt deze tot de hare en heeft bij de bepaling van de strafmaat rekening gehouden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van verdachte.

Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat de ernst en de veelvuldigheid van de begane misdrijven dusdanig is dat deze aanleiding geeft tot oplegging van de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige. Gezien de rapportages van de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg Overijssel en de orthopedagoog is, naar het oordeel van de rechtbank, het opleggen van de gedragsbeïnvloedende maatregel ook in het belang van een zo gunstig mogelijke verdere ontwikkeling van verdachte. Derhalve zal de rechtbank aan verdachte de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige opleggen.

Daarnaast concludeert de rechtbank dat de door verdachte gepleegde strafbare feiten dusdanig ernstig zijn dat de oplegging van een deels voorwaardelijke jeugddetentie van na te melden duur, naast de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige, passend en geboden is. Het onvoorwaardelijke deel van de jeugddetentie zal gelijk zijn aan het reeds ondergane voorarrest.

Zoals ook gevorderd door de officier van justitie zal als bijzondere voorwaarde worden gesteld dat verdachte zich gedurende de proeftijd van 2 jaren zal houden aan de aanwijzingen en voorschriften van de jeugdreclassering. Daarmee sluit de rechtbank aan bij het advies van de Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg Overijssel om verdachte ook na afloop van de gedragsbeïnvloedende maatregel nog te laten begeleiden door de jeugdreclassering.

Beslag

De rechtbank is van oordeel dat de op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen vermelde patronen dienen te worden onttrokken aan het verkeer, omdat hiermee feit 6 is begaan en het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang.

De rechtbank zal de teruggave aan verdachte gelasten van de aan hem toebehorende op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen vermelde zwarte Sony Ericsson telefoon (imeinummer ), zwarte bivakmuts, zwarte Hummel sporttas, zwart/rode Hummel sporttas en blauwe plastic AH boodschappentas, aangezien deze niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

Artikelen

De oplegging van straf of maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 27, 36b, 36c, 77a, 77g, 77h, 77i, 77w, 77wa, 77wc, 77x, 77y, 77z en 77gg van het Wetboek van Strafrecht.

Vordering tenuitvoerlegging voorwaardelijke veroordeling

Gelet op het voorgaande en op het bepaalde in artikel 14g van het Wetboek van Strafrecht acht de rechtbank geen termen aanwezig alsnog de tenuitvoerlegging te gelasten van de door de kinderrechter te Zwolle bij vonnis d.d. 14 december 2007 opgelegde voorwaardelijke jeugddetentie.

Benadeelde partij (benadeelde partij 1)

De vordering van de benadeelde partij (benadeelde partij 1) is naar het oordeel van de rechtbank niet van zo eenvoudige aard dat deze zich leent voor behandeling in het strafgeding. De rechtbank zal derhalve bepalen dat de benadeelde partij in die vordering niet ontvankelijk is en dat de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

Benadeelde partij (benadeelde partij 2)

De vordering van de benadeelde partij (benadeelde partij 2) is naar het oordeel van de rechtbank niet van zo eenvoudige aard dat deze zich leent voor behandeling in het strafgeding. De rechtbank zal derhalve bepalen dat de benadeelde partij in die vordering niet ontvankelijk is en dat de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht.

BESLISSING

Ten aanzien van de tenlastelegging

Het onder parketnummer 07.450122-09, het primair onder parketnummer 07.450098-09 en het onder 4 van parketnummer 07.450036-09 ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

Het subsidiair onder parketnummer 07.450098-09 ten laste gelegde is bewezen zoals hiervoor aangegeven. Het bewezen verklaarde is niet strafbaar. De rechtbank ontslaat de verdachte te dier zake van alle rechtsvervolging.

Het onder parketnummer 07.450309-08 en onder 1, 2, 3, 5 en 6 van parketnummer

07.450036-09 ten laste gelegde is bewezen zoals hiervoor aangegeven en levert de strafbare feiten op, zoals hiervoor vermeld. De verdachte is deswege strafbaar.

Het onder parketnummer 07.450309-08 en onder 1, 2, 3, 5 en 6 van parketnummer

07.450036-09 meer of anders ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van 60 dagen.

De tijd, door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, zal bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde jeugddetentie in mindering worden gebracht.

Van de jeugddetentie zal een gedeelte, groot 14 dagen, niet worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond van het feit dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van 2 jaar aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of gedurende die proeftijd de hierna te melden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

Als bijzondere voorwaarde wordt gesteld dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, te geven door het Bureau Jeugdzorg Overijssel, jeugdreclassering, zulks zolang deze instelling dat gedurende de proeftijd nodig oordeelt, met opdracht aan die instelling als bedoeld in artikel 77aa van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank legt aan de verdachte op de maatregel betreffende het gedrag van de jeugdige voor de duur van 6 maanden, bestaande uit:

1. (dag)behandeling bij de forensische instelling De Tender te Deventer, waarbij gewerkt gaat worden aan de zorgpunten; verdachte zal starten met een Equip-training;

2. verblijf op een woonplek die de jeugdreclassering aanwijst;

3. dagbesteding in de vorm van werk of school passend bij zijn problematiek;

4. Bureau Jeugdzorg Overijssel voert de gedragsbeïnvloedende maatregel uit en verdachte dient zich te houden aan de aanwijzingen en voorschriften gegeven door de jeugdreclassering van Bureau Jeugdzorg Overijssel.

De rechtbank beveelt dat indien verdachte niet naar behoren aan de tenuitvoerlegging van de maatregel meewerkt de maatregel wordt vervangen door 3 maanden jeugddetentie.

Het (geschorste) bevel tot voorlopige hechtenis wordt opgeheven.

De rechtbank verklaart onttrokken aan het verkeer twee 9 mm-patronen.

De rechtbank gelast de teruggave van:

- zwarte Sony Ericsson telefoon (imeinummer )

- zwarte bivakmuts;

- zwarte Hummel sporttas

- zwart/rode Hummel sporttas;

- blauwe plastic AH boodschappentas

aan verdachte.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij (benadeelde partij 1) in zijn vordering niet ontvankelijk is en dat hij zijn vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij (benadeelde partij 2) in zijn vordering niet ontvankelijk is en dat hij zijn vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen.

Ten aanzien van de vordering tenuitvoerlegging

De rechtbank wijst af de vordering tot tenuitvoerlegging van de in de zaak met parketnummer 07.450020-07 bij vonnis d.d. 14 december 2007 van de kinderrechter te Zwolle voorwaardelijk aan verdachte opgelegde straf.

Aldus gewezen door mr. A.P. de Jong-de Goede, voorzitter en plaatsvervangend kinderrechter, mrs. G.P. Nieuwenhuis en M. Willemse, rechters, in tegenwoordigheid van

mr. M. Nijhuis als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 oktober 2009.