Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2009:BI9982

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
25-05-2009
Datum publicatie
25-06-2009
Zaaknummer
07.607055-09, 07.607029-09, 07.607137-08, 07.607197-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

bewijs, strafmaatmotivering, stroomstootwapen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector strafrecht

parketnummers: 07.607055-09; 07.607029-09; 07.607137-08; 07.607197-08

(reeds gevoegd met 07.600894-08; 07.602669-08);

vonnis van de meervoudige kamer d.d. 25 mei 2009

in de strafzaak tegen

[verdachte],

Geboren [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende [woonplaats].

Raadsman mr. H. Polat, advocaat te Lelystad.

1 Onderzoek van de zaak

Overeenkomstig artikel 369 van het Wetboek van Strafvordering heeft de politierechter de zaak met parketnummer 07.607197-08 (reeds gevoegd met parketnummers 07.600894-08 en 07.602669-08) naar deze kamer verwezen.

De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 11 mei 2009. Verdachte is niet in persoon verschenen en is ter terechtzitting verdedigd door mr. H. Polat, advocaat te Lelystad, die heeft verklaard daartoe uitdrukkelijk te zijn gemachtigd.

De officier van justitie, mr. M.A. Bult, en de verdediging hebben hun standpunten kenbaar gemaakt.

Ter zitting zijn overeenkomstig artikel 285 van het Wetboek van Strafvordering de zaken onder voormelde parketnummers gevoegd.

2 De tenlastelegging

De verdachte is ten laste gelegd dat:

T.a.v. parketnummer 07.607055-09.

hij op of omstreeks 04 februari 2009 in de gemeente Lelystad ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een parkeerautomaat (op het [adres]) weg te nemen enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s) en zich daarbij de toegang tot voornoemde parkeerautomaat te verschaffen en/of die/dat weg te nemen geldbedrag onder zijn/hun bereik te brengen door middel van braak, verbreking en/of inklimming, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen met een breekijzer en/of een moker, althans met een soortgelijk (breek)voorwerp, die parkeerautomaat open te breken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 04 februari 2009 in de gemeente Lelystad tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk en wederrechtelijk een parkeerautomaat, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt;

T.a.v. parketnummer 07.607029-09.

hij op of omstreeks 18 januari 2009 in de gemeente Almere ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer 2], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet voornoemde [slachtoffer 2] met een mes, in ieder geval een scherp voorwerp in de arm/schouder, in ieder geval in het bovenlichaam heeft gestoken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 18 januari 2009 in de gemeente Almere opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 2]), met een mes, in ieder geval een scherp voorwerp in de arm/schouder, in ieder geval in het bovenlichaam heeft gestoken, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

T.a.v. parketnummer 07.607137-08.

hij op of omstreeks 24 april 2008 in de gemeente Lelystad (een) wapen(s) van categorie II onder 5°, te weten een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, voorhanden heeft gehad;

T.a.v. parketnummer 07.607197-08.

hij op of omstreeks 15 juni 2008 in de gemeente Lelystad met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een (winkel)pand (gelegen aan [adres]) heeft weggenomen een geldkistje, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming;

T.a.v. parketnummer 07.600894-08.

hij op of omstreeks 04 januari 2008 in de gemeente Lelystad tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een mobiele telefoon van het merk Sony Ericsson, type M600i, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s);

T.a.v. parketnummer 07.602669-08.

hij op of omstreeks 01 juni 2008 in de gemeente Lelystad ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer 5], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet meermalen (met kracht) met een breekijzer, in ieder geval een dergelijk hard voorwerp, op/in/tegen de rug en/of op/tegen een arm, in ieder geval op/tegen het lichaam heeft geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden:

hij op of omstreeks 01 juni 2008 in de gemeente Lelystad opzettelijk mishandelend een persoon (te weten [slachtoffer 5]), meermalen (met kracht) met een breekijzer, in ieder geval een dergelijk hard voorwerp, op/in/tegen de rug en/of op/tegen een arm, in ieder geval op/tegen het lichaam heeft geslagen, waardoor deze letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden;

3 De voorvragen

De dagvaarding is geldig.

De rechtbank is bevoegd.

De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging.

Er is geen reden voor schorsing van de vervolging.

4 De beoordeling van het bewijs

4.1 De bewijsmiddelen

Indien hoger beroep wordt ingesteld zullen de bewijsmiddelen worden uitgewerkt en opgenomen in een bijlage die aan het vonnis wordt gehecht.

4.2 De bewijsoverwegingen

4.2.1 Het standpunt van de verdediging

T.a.v. parketnummer 07.607055-09.

De raadsman bepleit vrijspraak wegens de onrechtmatigheid van de aanhouding van verdachte, aangezien er geen sprake zou zijn van een redelijke verdenking. Subsidiair bepleit de raadsman vrijspraak wegens het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs, aangezien verdachte ontkent en de camerabeelden geen uitsluitsel geven omtrent de identiteit van de daders.

T.a.v. parketnummer 07.607029-09.

De raadsman stelt primair dat verdachte dit feit thans ontkent. Verdachte was in de war ten tijde van zijn eerdere bekentenis bij de politie. De enkele verklaring van het slachtoffer is onvoldoende wettig bewijs. Subsidiair refereert de raadsman zich aan het oordeel van de rechtbank.

T.a.v. parketnummer 07.600894-08.

De raadsman bepleit vrijspraak, aangezien verdachte ontkent. Bovendien ontbreken in het dossier de afdrukken van de camerabeelden waarop te zien zou zijn dat verdachte of zijn medeverdachte daadwerkelijk de telefoon wegneemt. De bekentenis van verdachte ter terechtzitting van de politierechter van 1 augustus 2008 moet gezien worden in het licht van de situatie ter terechtzitting en werd door hem slechts gedaan om “er van af te zijn”.

T.a.v. parketnummer 07.607137-08.

De raadsman bepleit vrijspraak. Het zogenaamde stroomstootwapen werkt op twee AA batterijen en is vrij verkrijgbaar in winkels. Het betreft een elektrische vliegenmepper die kapot is gegaan. Het gaat te ver om dit een stroomstootwapen te noemen.

4.2.2 Het oordeel van de rechtbank

T.a.v. parketnummer 07.607055-09.

Op 4 februari 2009 omstreeks 23.30 uur ontvangt de politie een melding van poging tot kraak van een parkeerautomaat op het parkeerterrein bij [adres]. De politie begeeft zich ter plaatse, doch treft daar geen personen aan. De politie verlaat vervolgens de plaats delict om elders de camerabeelden te bekijken van de poging tot kraak. Op andere live-camerabeelden is dan om 00.15 uur te zien dat meerdere personen over het parkeerterrein rennen. De politie begeeft zich wederom ter plaatse. Daar treft zij twee personen aan, die, naar de bevindingen van de verbalisanten, voldoen aan de signalementen van de personen die te zien waren op de inmiddels bekeken camerabeelden van de poging tot kraak. In het licht van de omstandigheden zoals die hiervoor zijn weergegeven, waren verbalisanten naar het oordeel van de rechtbank gerechtigd om verdachte aan te houden in verband met de poging tot kraak van de parkeerautomaat. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de aanhouding niet onrechtmatig is geweest.

De rechtbank acht het ten laste gelegde feit echter niet wettig en overtuigend bewezen. De rechtbank verenigt zich met het standpunt van de verdediging dat de ter terechtzitting getoonde beelden van onvoldoende kwaliteit zijn om daarop personen te kunnen herkennen. Bovendien is verdachte bijna twee uur na de poging tot kraak van de parkeerautomaat en ruim één uur nadat er rennende mannen op het parkeerterrein te zien waren, aangehouden, te weten op 5 februari 2009 te 01.27 uur. Gezien dit tijdsverloop is niet uit te sluiten dat – zou verdachte al op de beelden herkend kunnen worden - verdachte pas ter plaatse is gekomen nadat onbekend gebleven daders getracht hebben de parkeerautomaat open te breken.

De rechtbank zal verdachte derhalve van dit feit vrijspreken.

T.a.v. parketnummer 07.607029-09.

Door verdachte is tweemaal een bekennende verklaring afgelegd, te weten eenmaal tijdens zijn aanhouding en vervolgens nogmaals tijdens het politieverhoor op 18 januari 2009. Er is geen reden om aan te nemen dat deze overeenkomende verklaringen van verdachte nu ongeloofwaardig zijn of in strijd met de waarheid zijn afgelegd. Bovendien vindt zijn bekennende verklaring steun in de verklaring die aangever en getuigen hebben afgelegd.

De rechtbank acht dit feit wettig en overtuigend bewezen.

T.a.v. parketnummer 07.600894-08.

De rechtbank verenigt zich met het oordeel van de raadsman dat de verklaring van verdachte ter terechtzitting van de politierechter op 1 augustus 2008 niet als een bekentenis kan worden opgevat. Voorts is op de afdrukken van de beelden van de beveiligingscamera die zich in het dossier bevinden geen wegnemingshandeling te zien door verdachte dan wel door de medeverdachte. De rechtbank acht dan ook onvoldoende wettig bewijs aanwezig om tot een bewezenverklaring te komen. De rechtbank zal verdachte vrijspreken van het hem ten laste gelegde.

T.a.v. parketnummer 07.607137-08.

De rechtbank overweegt dat bij of krachtens de Wet Wapens en Munitie geen nadere eisen worden gesteld ten aanzien van stroomstootwapens, bijvoorbeeld met betrekking tot het voltage of amperage daarvan. Vereist is slechts dat door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht. Verdachte heeft een gedemonteerde elektrische vliegenmepper voorhanden gehad, waarmee volgens het proces-verbaal van de politie en de technische recherche elektrische stroom kan worden overgedragen en pijn wordt toegebracht bij geleiding daarvan. Gezien de omstandigheid dat verdachte op de openbare weg werd aangehouden met dit voorwerp in zijn bezit, terwijl het gedeelte bedoeld om insecten mee onschadelijk te maken, gedemonteerd was, kan van een normaal gebruik als vliegenmepper niet gesproken worden en dient het voorwerp, mede gelet op het hiervoor overwogene, als een stroomstootwapen aangemerkt te worden.

De rechtbank acht het feit wettig en overtuigend bewezen.

4.3 De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte:

T.a.v. parketnummer 07.607029-09.

Hij op 18 januari 2009 in de gemeente Almere ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer 2], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet voornoemde [slachtoffer 2] met een mes in de schouder heeft gestoken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

T.a.v. parketnummer 07.607137-08.

Hij op 24 april 2008 in de gemeente Lelystad een wapen van categorie II onder 5°, te weten een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht, voorhanden heeft gehad.

T.a.v. parketnummer 07.607197-08.

Hij op 15 juni 2008 in de gemeente Lelystad met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een winkelpand (gelegen aan [adres]) heeft weggenomen een geldkistje, toebehorende aan [slachtoffer 3], waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak en inklimming.

T.a.v. parketnummer 07.602669-08.

Hij op 01 juni 2008 in de gemeente Lelystad ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [slachtoffer 5], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet meermalen met kracht met een breekijzer, op de rug en op/tegen een arm heeft geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken.

5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de volgende strafbare feiten op:

T.a.v. parketnummer 07.607029-09.

Primair.

Poging tot zware mishandeling, strafbaar gesteld bij artikel 302 juncto artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht.

T.a.v. parketnummer 07.607137-08.

Handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, strafbaar gesteld bij artikel 55 van de Wet wapens en munitie.

T.a.v. parketnummer 07.607197-08.

Diefstal waarbij de schuldige zicht de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming, strafbaar gesteld bij artikel 311 juncto artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht.

T.a.v. parketnummer 07.602669-08.

Primair.

Poging tot zware mishandeling, strafbaar gesteld bij artikel 302 juncto artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht.

6 De strafbaarheid van de verdachte

Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit.

7 De strafoplegging

7.1 De vordering van de officier van justitie

De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd de veroordeling van verdachte ter zake van al hetgeen ten laste is gelegd, tot een gevangenisstraf voor de duur van 330 (driehonderd en dertig) dagen, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht.

De officier van justitie vordert ter zake van de in beslag genomen voorwerpen de verbeurdverklaring van het breekijzer (parketnummer 07.602669-08) en de teruggave aan de verdachte van de gsm (parketnummer 07.607055-09) en alle kleding (parketnummer 07.607029-09), alsmede ten aanzien van benadeelde partij, de toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij] – hoofdelijk – tot een bedrag van € [bedrag], alsmede oplegging van de maatregel tot schadevergoeding ten behoeve van dit slachtoffer tot voornoemd bedrag (parketnummer 07.607055-09).

7.2 Het standpunt van de verdediging

De verdediging stelt zich op het standpunt dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf de tijd die verdachte reeds in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht niet te boven hoort te gaan. Een eventueel voorwaardelijke gedeelte daarvan is volgens de verdediging wenselijk.

7.3 Het oordeel van de rechtbank

Verdachte heeft een persoon met een mes in het bovenlichaam gestoken en een ander persoon met een breekijzer op het bovenlichaam geslagen. Dat zwaar lichamelijk letsel is uitgebleven, is geenszins aan verdachte te danken. Door aldus te handelen heeft verdachte de gezondheid van personen in gevaar gebracht en een ernstige inbreuk gemaakt op het welzijn en de lichamelijke integriteit van de slachtoffers.

Verdachte heeft zich voorts schuldig gemaakt aan gekwalificeerde diefstal. Diefstallen zijn zeer ergerlijke feiten, die naast schade, veel hinder veroorzaken voor de gedupeerden.

Voorts houdt de rechtbank rekening met het feit dat verdachte een (stroomstoot)wapen aanwezig heeft gehad.

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de na te noemen beslissing passend.

De rechtbank is in dit geval van oordeel dat een deels onvoorwaardelijke vrijheidsstraf noodzakelijk is, omdat aard en ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, door een lichtere strafrechtelijke afdoening van de zaak miskend zouden worden. De rechtbank acht het reeds door verdachte ondergane voorarrest passend ten aanzien van de bewezen verklaarde feiten.

Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel zouden moeten voeren, acht de rechtbank niet aanwezig.

Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat een gevangenisstraf voor de duur van 224 dagen noodzakelijk is. De rechtbank ziet geen ruimte voor een andere of lichtere sanctie. Wel ziet de rechtbank aanleiding een deel daarvan, te weten 60 dagen voorwaardelijk op te leggen. Met deze voorwaardelijke straf wordt beoogd verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met:

- een de verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie d.d. 9 april 2009;

- een de verdachte betreffend voorlichtingsrapport d.d. 5 augustus 2008 uitgebracht door T. Clarke, reclasseringswerker van het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering.

8 De benadeelde partij

De benadeelde partij [benadeelde partij] vordert een schadevergoeding van € [bedrag] voor het feit met parketnummer 07.607055-09.

Verdachte is vrijgesproken van het feit waaruit de schade zou zijn ontstaan.

De rechtbank zal daarom de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in haar vordering.

9 Het beslag

9.1 De verbeurdverklaring

De rechtbank is van oordeel dat het in beslag genomen voorwerp dient te worden verbeurdverklaard, omdat met behulp van dit voorwerp het bewezen verklaarde feit is begaan (parketnummer 07.602669-08).

9.2 De teruggave aan verdachte

De rechtbank zal de teruggave gelasten van de hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerpen aan verdachte, aangezien deze voorwerpen niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer.

10 De wettelijke voorschriften

De oplegging van straf en maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 33, 33a, 57 en 91 van het Wetboek van Strafrecht.

11 De beslissing

De rechtbank:

Vrijspraak

- spreekt verdachte vrij van de onder parketnummer 07.607055-09 en 07.600894-08 ten laste gelegde feiten;

Bewezenverklaring

- verklaart het ten laste gelegde bewezen, zoals hierboven onder 4.3 is omschreven;

- spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd;

Strafbaarheid

- verklaart de bewezen verklaarde feiten strafbaar;

- verklaart verdachte strafbaar;

Strafoplegging

- veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 224 (tweehonderd en vierentwintig) dagen, waarvan 60 (zestig) dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 (twee) jaar;

- bepaalt dat het voorwaardelijke deel van de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter later anders gelast, omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit;

- bepaalt dat de tijd die verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf

Beslag

- verklaart verbeurd het in beslag genomen voorwerp, te weten een breekijzer (parketnummer 07.602669-08);

- gelast de teruggave aan verdachte van de in beslag genomen voorwerpen, te weten een blauwe pet, een zwarte jas, een blauwe broek, een licht blauwe trui en schoeisel (parketnummer 07.607029-09) en een gsm (parketnummer 07.607055-09).

Benadeelde partij

- verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij] (parketnummer 07.607055-09) niet-ontvankelijk in haar vordering;

Dit vonnis is gewezen door mr. C.E. Buitendijk, voorzitter, mr. E.W. Akkerman en S.E. Bins-van Waegeningh, rechters, in tegenwoordigheid van mr. R.G. Dees griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 25 mei 2009.

Mrs. E.W. Akkerman en S.E. Bins-van Waegeningh voornoemd waren buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.