Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2009:BI2901

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
14-01-2009
Datum publicatie
25-05-2009
Zaaknummer
145442 - HA ZA 08-603
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Gebruiker van algemene voorwaarden kan niet vernietiging van zijn eigen algemene voorwaarden inroepen op de grond dat de algemene voorwaarden niet aan de wederpartij ter hand zijn gesteld; de bepaling die daar op ziet, strekt slechts ter bescherming van de wederpartij van de gebruiker.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 145442 / HA ZA 08-603

Vonnis in incident van 14 januari 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

THIEME ROTATIE ZWOLLE B.V.,

gevestigd te Bunnik,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. N.P. Gelling,

tegen

1. de vennootschap onder firma

[A],

gevestigd te [woonplaats],

2. [B],

wonende te [woonplaats],

3. [C],

wonende te [woonplaats],

gedaagden in de hoofdzaak,

eisers in het incident,

advocaat mr. C. Borstlap.

Partijen zullen hierna Thieme Rotatie Zwolle en Reklameburo [A] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de incidentele conclusie tot onbevoegdverklaring van Reklameburo [A]

- de akte houdende wijziging grondslag eis tevens conclusie van antwoord in het incident van Thieme Rotatie Zwolle

- de antwoordakte van Reklameburo [A].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De beoordeling in het incident

2.1. Bij dagvaarding heeft Thieme Rotatie Zwolle aan haar vordering tot betaling van rente en buitengerechtelijke kosten over (nominaal reeds betaalde) facturen ten grondslag gelegd, voor zover van belang:

1. dat op de overeenkomsten op grond waarvan Reklameburo [A] aan Thieme Rotatie Zwolle betaling van de facturen verschuldigd was, de “leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie” (verder: de algemene voorwaarden) van toepassing zijn;

2. Reklameburo [A] op grond van deze voorwaarden de wettelijke handelsrente over de facturen alsmede een bedrag ter zake buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is.

2.2. In haar incidentele conclusie erkent Reklameburo [A] de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Zij stelt dat op grond van het arbitragebeding, genoemd in artikel 21 van deze voorwaarden, de rechtbank onbevoegd is om van de vordering kennis te nemen.

2.3. Thieme Rotatie Zwolle heeft bij haar antwoordakte in het incident - samengevat - gesteld dat:

1. het geschil niet betrekking heeft op de oorspronkelijke facturen, maar slechts op de verschuldigdheid van rente en kosten, zodat voor de beslechting van dit geschil arbitrage niet noodzakelijk is;

2. abusievelijk in de dagvaarding is vermeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn;

3. de algemene voorwaarden niet aan Reklameburo [A] ter hand zijn gesteld; Thieme Rotatie Zwolle verzoekt nadrukkelijk de algemene voorwaarden te vernietigen.

2.4. Anders dan Thieme Rotatie Zwolle in tweede instantie stelt, moet in dit incident van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden worden uitgegaan. Reklameburo [A] heeft immers uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de door Thieme Rotatie Zwolle bij dagvaarding gestelde toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden erkend. Daar komt bij dat zowel alle facturen van Thieme Rotatie Zwolle als de door haar verstrekte opdrachtbevestiging verwijzen naar de algemene voorwaarden. In dit licht is de enkele latere stelling van Thieme Rotatie Zwolle dat op de rechtsverhouding tussen haar en Reklameburo [A] de algemene voorwaarden niet toepasselijk zijn onvoldoende gemotiveerd, zodat daaraan voorbij dient te worden gegaan.

2.5. De vraag die vervolgens voorligt is of Thieme Rotatie Zwolle, als gebruiker van de voorwaarden, de vernietigbaarheid van deze voorwaarden kan inroepen op de grond dat deze niet op de daartoe geëigende wijze bekend zijn gemaakt aan Reklameburo [A], de wederpartij.

2.5.1. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend. Artikel 6:233 aanhef en onder b bepaalt dat een beding in algemene voorwaarden vernietigbaar is indien de gebruiker aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Deze mogelijkheid tot vernietiging van de algemene voorwaarden strekt tot bescherming van de wederpartij van de gebruiker tegen algemene voorwaarden waarvan zij geen kennis heeft kunnen nemen omdat zij daarover ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geen beschikking had of had kunnen hebben. Gelet op de ratio van deze bepaling kan slechts de wederpartij van de gebruiker (in dit geval Reklameburo [A]) de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden inroepen.

2.5.2. De conclusie is dat de inroeping van de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden door Thieme Rotatie Zwolle rechtens geen effect heeft.

2.6. Voor het overige is genoegzaam gebleken dat aan de vereisten voor toepassing van het arbitragebeding is voldaan. Met name is van belang dat de vordering van Thieme Rotatie Zwolle hoger is dan EUR 2.500,00 (zoals is vereist krachtens artikel 21 tweede lid van de algemene voorwaarden) en dat voor de vraag of het geschil door arbitrage dient te worden beslecht niet relevant is dat het een geschil omtrent rente en kosten betreft en niet (indien al juist) een geschil “in de grafische branche”. Het eerste lid van artikel 21 van de algemene voorwaarden bepaalt immers dat “alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst […] worden beslecht door arbitrage”.

2.7. Thieme Rotatie Zwolle zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van het incident worden veroordeeld, begroot op EUR 452,00 voor kosten advocaat en EUR 306,00 voor vast recht.

3. De beslissing

De rechtbank

in het incident

3.1. verklaart zich onbevoegd van de vordering in de hoofdzaak kennis te nemen,

3.2. veroordeelt Thieme Rotatie Zwolle in de kosten van het incident, aan de zijde van Reklameburo [A] tot op heden begroot op EUR 758,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.H.S. Lebens-de Mug en in het openbaar uitgesproken op 14 januari 2009.