Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2009:BG8806

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
05-01-2009
Datum publicatie
05-01-2009
Zaaknummer
152254 - KG ZA 08-596
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kortgeding 5 januari 2009.

Bedrijven aan de Hoofdstraat in Ossenzijl tegen Gemeente Steenwijkerland.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 152254 / KG ZA 08-596

Vonnis in kort geding van 5 januari 2009

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma

[eiser] LANDBOUW MECHANISATIE VOF,

gevestigd te [woonplaats],

2. de vennootschap onder firma

CAFÉ RESTAURANT STUITJE VOF,

gevestigd te [woonplaats],

3. RSBO VERZEKERINGEN,

Gevestigd te [woonplaats],

4. de vennootschap onder firma

INSTALLATIEBEDRIJF [eiser sub 4] VOF,

gevestigd te [woonplaats],

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FIXET OLDEMARKT B.V.,

gevestigd te Oldemarkt,

6. [eiser sub 6],

h.o.d.n. QED [eiser sub 6],

wonende te [woonplaats],

7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ABIM WATERSPORT B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AUTO ELEKTRO SERVICE B.V.,

gevestigd te Emmeloord,

9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DELAVAL B.V.,

gevestigd te Steenwijk,

10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CTC B.V.,

gevestigd te Oldemarkt,

11. de vennootschap onder firma

[eiser sub 11] KOZIJNEN VOF,

gevestigd te [woonplaats],

12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiser sub 12] B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

13. [eiser sub 13],

h.o.d.n. Bouwbedrijf [eiser sub 13],

wonende te [woonplaats],

14. de vennootschap onder firma

C1000 [eiser sub 14] VOF,

gevestigd te [woonplaats],

15. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

METAALBEDRIJF [eiser sub 15] B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

16. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

METSELBEDRIJF [eiser sub 16] B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

17. [eiser sub 17],

h.o.d.n. Bouwbedrijf [eiser sub 17],

wonende te [woonplaats],

18. [eiser sub 18],

h.o.d.n. Veehandel [eiser sub 18],

wonende te [woonplaats],

19. de vennootschap onder firma

[eiser sub 19],

gevestigd te [woonplaats],

20. [eiser sub 20],

h.o.d.n. [eiser sub 20] Sfeervol Wonen,

wonende te Oldemarkt,

21. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PLONS HENGELDISCOUNT GIGANT,

gevestigd te Oldemarkt,

22. [eiser sub 22],

h.o.d.n. [eiser sub 22],

wonende te [woonplaats],

23. [eiser sub 23],

h.o.d.n. Bouwbedrijf [eiser sub 23],

wonende te [woonplaats],

24. [eiser sub 24],

h.o.d.n. [eiser sub 24] audiovisuele productie,

wonende te [woonplaats],

25. [eiser sub 25],

h.o.d.n. [eiser sub 25],

wonende te [woonplaats],

26. [eiser sub 26],

h.o.d.n. Fa. [eiser sub 26],

wonende te [woonplaats],

27. [eiser sub 27],

h.o.d.n. [eiser sub 27],

wonende te [woonplaats],

28. de vennootschap onder firma

HOF MECHANISATIE,

gevestigd te Oldemarkt,

29. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INITIAL HOKATEX B.V.,

gevestigd te Leeuwarden,

30. de vennootschap onder firma

JACHTWERF [eiser sub 30],

gevestigd te [woonplaats],

31. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MIBA HOLDING B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

32. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PAX DEDICATED TRANSPORT B.V.,

gevestigd te Zwolle,

33. [eiser sub 33],

h.o.d.n. [eiser sub 33] Projecten,

wonende te [woonplaats],

34. [eiser sub 34],

h.o.d.n. Praktijk voor casemanagement en haptonomie,

wonende te [woonplaats],

35. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PV SHOWSERVICE B.V.,

gevestigd te Oldemarkt,

36. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RAAB KARCHER B.V.,

gevestigd te Emmeloord,

37. [eiser sub 37],

h.o.d.n. [eiser sub 37],

wonende te [woonplaats],

38. de vennootschap onder firma

RONDVAARTBEDRIJF [eiser sub 38] VOF,

gevestigd te [woonplaats],

39. [eiser sub 39],

h.o.d.n. RSBO Verzekeringen,

wonende te [woonplaats],

40. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiser sub 40] B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

41. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

[eiser sub 41] B.V. TRANSPORTBEDRIJF,

gevestigd te [woonplaats],

42. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TRANSPORTBEDRIJF [eiser sub 42] B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

43. [eiser sub 43],

h.o.d.n. VDB Works,

wonende te [woonplaats],

44. [eiser sub 44],

h.o.d.n. [eiser sub 44],

wonende te [woonplaats],

45. de vennootschap onder firma

[eiser sub 45],

gevestigd te [woonplaats],

46. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VRI-JON YACHTS B.V.,

gevestigd te [woonplaats],

47. [eiser sub 47]

h.o.d.n. Kapsalon [eiser sub 47],

wonende te [woonplaats],

48. ONDERNEMERSVERENIGING KUINRE/BLANKENHAM E.O.,

gevestigd te [woonplaats],

49. [eiser sub 49],

h.o.d.n. Drogisterij Parfumerie [eiser sub 49],

wonende te [woonplaats],

eisers,

advocaat mr. A.H. Punt-Koopmans,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon

GEMEENTE STEENWIJKERLAND,

zetelend te Steenwijk,

gedaagde,

advocaat mr. W.E.M. Klostermann.

Partijen zullen hierna [eiser] c.s. en de Gemeente genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de fax d.d. 17 december 2008 van de Gemeente met de daarbij behorende producties

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van [eiser] c.s.

- de pleitnota van de Gemeente.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De Hoofdstraat is in het dorp Ossenzijl de enige doorgaande weg. Het dorp ligt aan beide zijden van de Kalenbergergracht, zodat de Hoofdstraat ook de enige weg is om van ene kant van het dorp naar de andere kant van het dorp te komen. De brug over de Kalenbergergracht ligt halverwege het dorp in de Hoofdstraat. De Hoofdstraat is op zijn smalst ongeveer 5.20 m breed.

2.2. Al geruime tijd is sprake van verkeershinder: door wachtrijen bij de vaak openstaande brug en doordat al het verkeer, ook het vrachtverkeer, door de smalle Hoofdstraat moet. Voetpaden ontbreken. Aanwonenden klagen over trillingsoverlast als gevolg van het (vracht)verkeer.

2.3. De afgelopen jaren zijn in de gemeenteraad van de Gemeente Steenwijkerland (verder: de gemeenteraad) meerdere voorstellen gedaan om tot een oplossing van de verkeersproblematiek van de Hoofdstraat in Ossenzijl te komen. Op 11 september 2007 heeft de gemeenteraad het College van B & W (verder: het College) verzocht een herinrichtingsplan voor de Hoofdstraat uit te werken met als doel het terugdringen van de trillingsoverlast en de overlast vanwege ontbrekende voetpaden.

2.4. Naar aanleiding van dit verzoek is de Gemeente in overleg met Plaatselijk Belang Ossenzijl (verder: PBO) en de werkgroep Hoofdstraat gekomen tot een herinrichtingsplan van een deel van de Hoofdstraat, namelijk het deel vanaf het kruispunt met de Opdijk tot het kruispunt met de Venebosweg. Door Roelofs Advies en Ontwerp is een plan opgesteld voor de herinrichting. Dit plan is op 5 februari 2008 tijdens een door de Gemeente vastgestelde informatieavond voorgelegd aan de werkgroep Hoofdstraat, PBO en aan de direct betrokken bewoners van de Hoofdstraat, die positief op het plan hebben gereageerd.

2.5. In de raadsvergadering van 22 april 2008 heeft het College de gemeenteraad voorgesteld het herinrichtingsplan vast te stellen. In dit voorstel, schriftelijk vastgelegd op 25 maart 2008, wordt over het communicatietraject opgemerkt:

“(…)

6. Communicatietraject

6.1. September 2007 t/m februari 2008

In de raad van 11 september 2007 is ingestemd met de denkrichting van het College met o.a. als opmerking om de bewoners (w.o. werkgroep Hoofdstraat) en de aanvullingen vanuit de werkgroep mee te nemen. De werkgroep is door middel van drie overleggen betrokken bij het ontwerpproces, waarbij ook naar de aanvullingen van de werkgroep is gekeken. Het is echter niet mogelijk gebleken om alle aanvullingen daadwerkelijk in het inrichtingsvoorstel mee te nemen. Daarnaast zijn de bewoners per brief gevraagd om punten in te dienen. Op 5 februari 2008 is een informatieavond gehouden voor de aanwonenden, waarna ook enkele aanpassingen in het voorstel zijn gedaan. Na het B&W-besluit zijn de aanwonenden schriftelijk over dit besluit geïnformeerd en is ook een reactienota meegestuurd, waarin wordt gereageerd op de door hen ingediende punten.

Op de bewonersavond is het herinrichtingsvoorstel positief ontvangen. Ook de werkgroep Hoofdstraat en Plaatselijk Belang Ossenzijl staan positief tegenover het voorstel. Door de betrokkenen wordt het verplaatsen van de bruglichten als belangrijke aanvullende maatregel gezien.

6.2. Communicatietraject na het raadsbesluit

1. Na het raadsbesluit worden de aanwonenden, de werkgroep Hoofdstraat en Plaatselijk belang opnieuw per brief geïnformeerd over het besluit en het vervolgtraject. Daarnaast wordt het besluit in de plaatselijke krant gepubliceerd.

2. Vooraf, en indien nodig tijdens de uitvoering, worden de bewoners ook geïnformeerd.

(…)”

2.6. Op 22 april 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met de uitvoering van het inrichtingsplan.

2.7. Begin september 2008 werd door mevrouw M. [eiser] (eiseres sub 3 en 39 en tevens vennoot van eiseres sub 1) vernomen dat het herinrichtingsplan ertoe zou leiden dat de Hoofdstraat gedurende tenminste veertien weken volledig voor verkeer zou worden afgesloten. [eiser] heeft namens de Ondernemersgroep Ossenzijl de Gemeente bij brieven van 12 en 24 september 2008 bericht dat de consequenties van het herinrichtingsplan onaanvaardbaar zijn voor de ondernemers van zowel Ossenzijl als van de omringende dorpen waaronder Oldemarkt.

2.8. Naar aanleiding van deze brieven heeft de Gemeente op 18 september 2008 een informatieavond belegd voor ondernemers. Op 24 september 2008 is hierop door de ondernemers gereageerd. In deze reactie hebben de ondernemers aangegeven dat er geen draagvlak is voor het herinrichtingsplan, noch bij de ondernemers, noch bij de inwoners van Ossenzijl en omliggende plaatsen.

2.9. Op 11 november 2008 is er een voorlichting over de uitvoering van het herinrichtingsplan gegeven aan de inwoners van Ossenzijl.

2.10. Bij brief van 20 november 2008 heeft de Metaalunie namens een zevental ondernemers in Ossenzijl en Oldemarkt bezwaar gemaakt tegen de wijze van totstandkoming van het herinrichtingsbesluit, alsmede tegen het besluit tot wegafsluiting van de Hoofdstraat gedurende tien weken.

2.11. Op 25 november 2008 is de kwestie in de gemeenteraad behandeld. Op 26 november 2008 ontvingen de ondernemers en de Metaalunie een brief van het College waarin op enkele punten van de ondernemers is ingegaan, maar waarbij het standpunt van de Gemeente is gehandhaafd.

2.12. Op 5 januari 2009 zal de Hoofdstraat tussen de kruising met de Opdijk en de kruising met de Venebosweg voor een periode van zes weken worden afgesloten voor al het verkeer met uitzondering van fietsers en voetgangers. De Gemeente zal op 6 januari 2009 starten met de uitvoering van het herinrichtingsplan.

2.13. Tijdens de afsluiting van de Hoofdstraat zullen [eiser] c.s. om met een auto van de ene kant van Ossenzijl naar de andere kant van Ossenzijl te gaan, zeker 30 km. om moeten rijden.

3. Het geschil

3.1. [eiser] c.s. vorderen uitvoerbaar bij voorraad:

- de Gemeente te gelasten binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de werkzaamheden van het herinrichtingsplan van de Hoofdstraat te Ossenzijl op te schorten c.q. stop te zetten;

- de Gemeente te gelasten om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de afsluiting van de Hoofdstraat te Ossenzijl op te heffen;

- de Gemeente te gelasten een serieus onderzoek te doen naar alternatieven waardoor de doorgang door Ossenzijl wordt gewaarborgd;

- indien de herinrichting wel doorgang zou vinden zoals gepland, de gemeente te gelasten de alternatieven te onderzoeken naar mogelijkheden van doorgang tijdens de afsluiting van de Hoofdstraat te Ossenzijl, waaronder een onderzoek naar een noodbrug;

- de Gemeente te gelasten in dat onderzoek de ondernemers te betrekken en eerst tot uitvoering over te gaan nadat partijen overeenstemming hebben bereikt;

- de Gemeente te gelasten tot het einde van dat onderzoek af te zien van een afsluiting van tien weken van de Hoofdstraat te Ossenzijl;

- een en ander op straffe van het verbeuren van een dwangsom van EUR 10.000,00 per dag dat de Gemeente in gebreke blijft met een maximum van EUR 100.000,00 dan wel een in goede justitie te bepalen dwangsom, althans de begrootte dwangsom en maximumbedrag te matigen tot een in goede justitie te bepalen bedrag indien de Gemeente zich niet zal houden aan dit vonnis;

- de Gemeente te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. [eiser] c.s. leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat de Gemeente onrechtmatig handelt door:

- [eiser] c.s. niet te betrekken bij de totstandkoming van het herinrichtingsplan van de Hoofdstraat;

- in de belangenafweging voorbij te gaan aan de onevenredig zware gevolgen voor [eiser] c.s.;

- te kiezen voor een herinrichting waarbij de nu al slechte doorstroming nog veel slechter wordt en dus ook op termijn schade oplevert voor [eiser] c.s. die afhankelijk zijn van deze weg;

- geen onderzoek te doen naar alternatieve mogelijkheden tijdens de herinrichting, althans daarvan is niet gebleken;

- in de afweging van de belangen te stellen dat de schade van de ondernemers ten gevolge van de afsluiting een normaal maatschappelijk risico is;

- geen onderzoek te doen naar de feitelijke situatie van de omleidingsroute.

3.3. De Gemeente voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Voor de ophanden zijnde herinrichting van de Hoofdstraat te Ossenzijl is het volgens de Gemeente noodzakelijk dat de Hoofdstraat tijdelijk voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten. Aangezien het College krachtens het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer niet gehouden is een (appelabel) verkeersbesluit te nemen, vormt het besluit om over te gaan tot tijdelijke afsluiting van de Hoofdstraat geen besluit in de zin van artikel 1:3 Awb, waartegen bezwaar en beroep ingevolge die wet openstaat. [eiser] c.s. beroepen zich dan ook in dit kort geding op onrechtmatig handelen van de Gemeente, zodat de burgerlijke rechter bevoegd is tot kennisneming van de vordering. Nu voor hetgeen [eiser] c.s. vorderen geen andere, met voldoende waarborgen omgeven, rechtsgang openstaat kunnen zij in hun vorderingen worden ontvangen.

4.2. [eiser] c.s. hebben spoedeisend belang, nu de vorderingen zien op het voorkomen van de afsluiting van de Hoofdstraat met ingang van 5 januari 2009.

4.3. Tussen partijen staat vast dat de Hoofdstraat niet meer is toegesneden op de omvang van het huidige doorgaande verkeer. Reeds een aantal jaren is de Gemeente bezig met het (onder)zoeken van een goede oplossing voor dit probleem.

Beide partijen noemen als beste oplossing de aanleg van een nieuwe randweg om het dorp, maar deze oplossing is om meerdere (financiële) redenen op dit moment niet haalbaar. Uitgangspunt is verder dat de Gemeente bij het (her)inrichten van de openbare ruimte beleidsvrijheid toekomt. Het herinrichtingsplan vloeit voort uit een politiek-bestuurlijke keuze met betrekking tot de herinrichting van de Hoofdstraat. Deze keuze, in de raadsvergadering van 22 april 2008 genomen, ligt niet ter toetsing aan de voorzieningenrechter voor. De beslissingsbevoegdheid ligt nu eenmaal bij de gemeenteraad. Het beleid van de Gemeente staat, behoudens strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur, niet ter beoordeling van de burgerlijke rechter.

4.4. [eiser] c.s. voeren in dat kader aan dat het herinrichtingsplan op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen, omdat er geen enkel overleg is geweest met de ondernemers en de nu al slechte doorstroming nog veel slechter wordt en dus ook op termijn schade oplevert voor de ondernemers die afhankelijk zijn van de Hoofdstraat.

4.5. De voorzieningenrechter volgt deze stelling niet en overweegt het volgende.

Een van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is het zorgvuldigheidsbeginsel. De overheid heeft, in het algemeen belang, een grote macht en haar besluiten en handelingen kunnen voor de individuele burger grote gevolgen hebben, hetzij ten voordele, hetzij ten nadele en veelal ten voordele van de een ten nadele van de ander. De overheid dient dan ook bij de besluitvorming met de belangen van de betrokkenen rekening te houden en wel op zodanige wijze dat zo min mogelijk nadeel wordt toegebracht en, indien nadeel onvermijdelijk is, dit nadeel zo evenredig mogelijk wordt verdeeld. Om tot een evenwichtige besluitvorming te kunnen komen is een zorgvuldige procedure noodzakelijk. In een geval als het onderhavige, waar duidelijk is dat de belangen van de aan of in de nabijheid van de Hoofdstraat gevestigde ondernemers in sterke mate bij het te nemen besluit betrokken zijn, is het bieden van inspraak gewenst. Op deze wijze wordt immers voorkomen dat bij de besluitvorming in onvoldoende mate met de individuele belangen rekening wordt gehouden omdat betrokkenen niet de gelegenheid hebben gehad om die belangen toe te lichten en als gevolg waarvan bij de overheid wellicht een niet voldoende duidelijk beeld van die belangen bestond.

4.6. De voorzieningenrechter is echter gebleken dat het besluit tot herinrichting van de Hoofdstraat reeds gedurende een aantal jaren door de Gemeente is voorbereid. Zo zijn er in maart en juni 2006 al gesprekken geweest tussen PBO, de Actiegroep Hoofdstraat, de afdeling Openbare Werken en de portefeuillehouder van de Gemeente. Deze gesprekken hebben ertoe geleid dat er geen alternerend eenrichtingsverkeer in de Hoofdstraat is ingevoerd, omdat daar geen draagvlak voor was. De gemeenteraad heeft vervolgens in de raadsvergadering van 11 september 2007 ingestemd met de denkrichting van het College inzake het huidige herinrichtingsplan: klinkerverharding toepassen in de Hoofdstraat met onderscheid naar rijloper en stroken voor het langzaam verkeer. Aansluitend zijn er diverse (mondelinge) overleggen geweest met de werkgroep Hoofdstraat en PBO op 22 november 2007, 12 december 2007, 21 januari 2008 en 5 februari 2008. Op 5 februari 2008 heeft tenslotte nog een inspraakavond plaatsgevonden waarvoor de aanwonenden, de werkgroep Hoofdstraat en PBO waren uitgenodigd. Uit de door partijen overlegde stukken is gebleken dat PBO en de werkgroep Hoofdstraat tijdens deze inspraakavond hun goedkeuring gegeven hebben aan het herinrichtingsplan van de Gemeente. Van deze inspraakavond is overigens ook verslag gedaan in de plaatselijke krant. Vervolgens is het herinrichtingsplan op 8 april 2008 in een openbare commissievergadering – met inspreekrecht – besproken.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de Gemeente bij de totstandkoming van het herinrichtingsbesluit dan ook voldoende gelegenheid tot inspraak aan belanghebbenden geboden. Daarnaast heeft de Gemeente het herinrichtingsplan voorgelegd aan Veilig Verkeer Nederland die zich positief over het ontwerp heeft uitgesproken.

Onder deze omstandigheden valt niet in te zien dat een besluit dat na een dergelijk democratisch proces op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen, onrechtmatig is.

4.7. Met de Gemeente is de voorzieningenrechter van oordeel dat PBO het collectieve belang, waaronder het belang van de plaatselijke ondernemers, behoort te behartigen. Dat deze belangenbehartiging door PBO jegens haar achterban niet zo is verlopen als door de aangesloten ondernemers klaarblijkelijk werd verwacht, kan de Gemeente echter niet worden toegerekend. Voorts overweegt de voorzieningenrechter dat van een conglomeraat van ondernemers met grote zakelijke belangen in een bepaald gebied in ieder geval mag worden verwacht dat zij planologische ontwikkelingen in dat gebied op de voet volgen. Dat [eiser] c.s. begin september 2008 – nadat de concrete uitvoeringsplannen zoals de tijdelijke afsluiting van de Hoofdstraat door de Gemeente bekend waren gemaakt – alsnog zelf hebben gereageerd richting de Gemeente, doet hier niet aan af, nu reeds in februari 2008 het voorgenomen herinrichtingsplan – ook in de media – bekend is gemaakt en [eiser] c.s. hun bezwaren toen niet kenbaar hebben gemaakt bij de Gemeente. Overigens heeft de Gemeente - nadat [eiser] c.s. in september 2008 hun bezwaren alsnog bij de Gemeente kenbaar hadden gemaakt – in september en november 2008 ook nog voorlichtingsavonden gehouden waarvoor de ondernemers waren uitgenodigd.

4.8. Bij de uitvoering van het herinrichtingsplan dient de Gemeente wederom rekening te houden met verschillende tegenstrijdige belangen, zoals in dit geval langdurige trilling- en geluidsoverlast bij de aanwonenden van de Hoofdstraat en de algemene verkeersveiligheid tegenover de overlast van de betrokken ondernemers door de tijdelijke afsluiting van de Hoofdstraat. Ook deze door de Gemeente te maken afweging is een politiek-bestuurlijke afweging. Het is, in algemene zin gezegd, dan ook niet de taak van de burgerlijke rechter om de belangen – welke reeds zijn afgewogen door het openbaar bestuur – opnieuw tegen elkaar af te wegen. De voorzieningenrechter dient slechts te beoordelen of de uitvoering van het herinrichtingsplan en de daarmee gepaard gaande tijdelijke afsluiting van de Hoofdstraat zo onevenredige – ernstige – hinder en schade veroorzaken voor een bepaalde groep personen, in casu [eiser] c.s., dat de gebruikmaking van de bevoegdheid tot de herinrichting zal leiden tot onrechtmatig handelen tegenover hen. Gelet op de aard van de bevoegdheid van de Gemeente zal die toetsing terughoudend dienen te zijn. In dat kader is van belang of de Gemeente bij de uitvoering van het herinrichtingsplan en de daaruit voortvloeiende afsluiting van de Hoofdstraat op onrechtmatige wijze inbreuk maakt op een recht van [eiser] c.s. of dat zij daardoor handelt in strijd met een wettelijke plicht of met wat volgens ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer betaamt.

4.9. Hoewel op zichzelf aannemelijk is dat de herinrichting van de Hoofdstraat, waarbij de straat volledig (voor gemotoriseerd vervoer) afgesloten en opengebroken wordt, tot een verminderde mobiliteit en bereikbaarheid van de bedrijven van [eiser] c.s. zal leiden en dat zij daardoor hinder zullen ondervinden en schade zullen lijden, is daarmee niet direct de onrechtmatigheid van dat handelen gegeven. De Gemeente heeft bovendien voldoende gemotiveerd aangevoerd dat zij de door [eiser] c.s. en andere belanghebbenden aangedragen alternatieven heeft onderzocht, zoals het deels openhouden van de Hoofdstraat voor alternerend verkeer en het realiseren van een noodbrug.

Ook heeft de Gemeente voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat zij de beoogde omleidingsroute grondig heeft uitgezocht en heeft afgestemd met omliggende gemeenten.

4.10. Het hoofdbezwaar van eisers houdt in dat zij voor een voldongen feit worden geplaatst nu, ten behoeve van de herinrichtingswerkzaamheden, de Hoofdstraat een aantal weken wordt afgesloten. De voorzieningenrechter is echter van oordeel dat het geplande werkzaamheden betreft waarvoor geldt dat men die, aangezien het besluit daartoe op deugdelijke wijze genomen is, nu eenmaal met alle bijbehorende gevolgen heeft te dulden behoudens, in bijzondere gevallen, de mogelijkheid tot het verkrijgen van schadevergoeding. De Gemeente heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat zij bij de planning van de herinrichting zo veel mogelijk rekening heeft gehouden met de belangen van alle belanghebbenden, dus ook die van de ondernemers: de in eerste instantie geplande afsluiting gedurende een periode van veertien weken is immers door inspanningen van de Gemeente verkort tot een periode van zes weken. De Gemeente heeft daarvoor een gedetailleerde en nauwkeurige tijdsplanning met de aannemer en de nutsbedrijven opgesteld. Ook heeft de Gemeente de geplande periode zo zorgvuldig mogelijk bepaald: in januari en februari is het toeristenseizoen – een belangrijke bron van inkomsten voor de ondernemers – nog niet begonnen, het lammerseizoen gaat dan nog maar net beginnen en het uitrijden van mest is pas toegestaan vanaf februari. Bovendien blijft de Hoofdstraat toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat de Gemeente niet in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel heeft gehandeld door tot de herinrichtingswerkzaamheden en de afsluiting van de Hoofdstraat per 5 januari 2009 te besluiten. De Gemeente heeft er bij de planning van de werkzaamheden immers rekening mee gehouden dat deze werkzaamheden zo snel mogelijk zijn afgerond en de werkzaamheden vinden in het meest gunstige seizoen plaats, aangezien het zomerseizoen in Ossenzijl voor iedereen, ook voor eisers, veel nadeliger is. De uitvoering van de herinrichting van de Hoofdstraat en de daarmee gepaard gaande tijdelijke afsluiting van de Hoofdstraat is – gezien de belangen van alle daarbij betrokken partijen en de door de Gemeente in dat kader gemaakte belangenafweging – niet onrechtmatig te noemen.

4.11. Gelet op het vorenstaande is er geen sprake van onrechtmatig handelen en van handelen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het zorgvuldigheidsbeginsel genoemd in artikel 3:2 dan wel 3:4 Awb. De vorderingen van [eiser] c.s. worden dan ook afgewezen.

4.12. [eiser] c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van de Gemeente worden begroot op:

- vast recht EUR 254,00

- salaris advocaat 904,00 (2 punten x tarief II EUR 452,00)

Totaal EUR 1.158,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiser] c.s. in de proceskosten, aan de zijde van de Gemeente tot op heden begroot op EUR 1.158,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Zomer en in het openbaar uitgesproken op 5 januari 2009.