Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2008:BH3496

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
01-10-2008
Datum publicatie
24-02-2009
Zaaknummer
140537 / HA ZA 08-30
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Partijen vragen de rechtbank hun inmiddels bereikte overeenstemming ten aanzien van de verdeling in een vonnis vast te leggen. Aan hun verlangen wordt tegemoet gekomen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 140537 / HA ZA 08-30

Vonnis van 1 oktober 2008

in de zaak van

[A],

wonende te [woonplaats],

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. R.H.H. Schepers,

tegen

[B],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. W.L.M. Fleuren.

Partijen zullen hierna [A] e[B] worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de akte overlegging producties van de zijde van [A]

- de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie

- het tussenvonnis van 12 maart 2008.

De comparitie tussen partijen die op 15 mei 2008 was bepaald, heeft geen doorgang gevonden in verband met op gang gekomen onderhandelingen tussen partijen.

Daarna is nog het volgende processtuk genomen:

- de conclusie van antwoord in reconventie tevens vermeerdering van eis in conventie.

Bij brieven van 1 juli 2008 hebben partijen de rechtbank eensluidend bericht dat zij overeenstemming hebben bereikt over de afwikkeling van hun geschil. Voorts hebben zij meegedeeld dat zij de rechtbank een nog te tekenen convenant zullen toezenden.

Daarna zijn nog de volgende processtukken genomen:

- de akte tot wijziging eis van de zijde van [A],

- de antwoordakte in verband met wijziging eis, waaraan voormeld convenant is gehecht.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling in conventie en in reconventie

2.1. [A] heeft haar eis gewijzigd in die zin dat de rechtbank

A) de tussen partijen gemaakte afspraken in het kader van de afwikkeling van de samenwoning vaststelt;

B) [B] veroordeelt om mee te werken aan de verkoop van de woning, staande en

gelegen aan de [adres] ([postcode]) [woonplaats], kadastraal bekend gemeente

[woonplaats] sectie b nummer [nummer], groot vier en vijftig centiaren en

mee te werken aan de aflossing van de hypothecaire geldlening, verstrekt door de naamloze vennootschap ING Bank d.d. 28 april 2003 ter hoogte van EUR 141.500,00, vastgelegd in een notariële akte van dezelfde datum met zaaknummer [nummer] en die handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk zijn; alsmede

[B] veroordeelt tot betaling aan [A] van een bedrag van EUR 457,00 ter voldoening van de schuld aan Wehkamp; en

de kosten van de procedure compenseert.

2.2. [B] heeft de rechtbank verzocht de tussen partijen gemaakte afspraken als bedoeld onder A) te bekrachtigen. Hiertoe heeft hij een door beide partijen en hun beider advocaten ondertekende overeenkomst, met de titel ‘Afspraken bij beëindiging samenwoning’ overgelegd. Daarnaast stemt hij in met bekrachtiging van hetgeen onder B) staat omschreven en de compensatie van de proceskosten.

2.3. Met betrekking tot het onder A) vermelde overweegt de rechtbank als volgt.

Partijen hebben kennelijk beoogd dat de rechtbank hen over en weer zal veroordelen tot nakoming van hetgeen blijkens de akte van [A] jegens de andere partij is bepaald. Gelet op de overeenstemming daaromtrent zal de rechtbank dienovereenkomstig vonnis wijzen, met dien verstande dat in plaats van ‘artikel 9’ zoals vermeld in de akte onder punt 8 ‘artikel 7’ dient te worden gelezen.

2.4. Ook ten aanzien van het onder B) vermelde zijn partijen tot overeenstemming gekomen, zodat een en ander dienovereenkomstig zal worden toegewezen.

2.5. Gelet op de relatie tussen partijen zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

3. De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

3.1. veroordeelt [B] om hetgeen in de aan dit vonnis gehechte akte jegens hem is bepaald na te (doen) komen,

3.2. veroordeelt [A] om hetgeen in de aan dit vonnis gehechte akte jegens haar is bepaald na (doen) komen,

3.3. veroordeelt [B] om mee te werken aan de verkoop van de woning, staande en gelegen aan de [adres] te ([postcode]) [woonplaats], kadastraal bekend gemeente [woonplaats] sectie b nummer [nummer],

3.4. veroordeelt [B] mee te werken aan de aflossing van de hypothecaire geldlening, verstrekt door de naamloze vennootschap ING Bank d.d. 28 april 2003 ter hoogte van EUR 141.500, vastgelegd in een notariële akte van 28 april 2003 met zaaknummer [nummer],

3.5. al die handelingen te verrichten die ten aanzien van het onder 3.3 en 3.4 bepaalde noodzakelijk zijn,

3.6. veroordeelt [B] om aan [A] te betalen een bedrag van EUR 457,00 ter voldoening van de schuld aan Wehkamp,

3.7. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

3.8. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. T.R. Hidma en in het openbaar uitgesproken op 1 oktober 2008.