Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2008:BH1924

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
06-06-2008
Datum publicatie
17-02-2009
Zaaknummer
144940 - KG ZA 08-198
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Duurovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 144940 / KG ZA 08-198 Tel/Jaa

Vonnis in kort geding van 6 juni 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ERGODIRECT B.V.,

gevestigd te Almere,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. R.K.E. Buysrogge,

advocaten mrs. J.L. Vissers en A.H.H.M. Roelofs te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. de rechtspersoon naar het recht van Nieuw-Zeeland

WELLNOMICS LIMITED,

gevestigd te Wellington,

2. de rechtspersoon naar het recht van Nieuw-Zeeland

NICHE SOFTWARE LIMITED,

gevestigd te Wellington,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

WELLNOMICS B.V.,

gevestigd te Amstelveen,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

procureur mr. D. Meulenberg,

advocaten mrs. L.J. de Vroe en M. Weij te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Ergodirect en Wellnomics c.s. genoemd worden; gedaagde sub 1 zal Wellnomics genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties

- de akte houdende wijziging van eis

- de akte overlegging producties, tevens inhoudende vermeerdering van eis

- de akte houdende preliminair verweer, tevens akte eis in reconventie, tevens akte overlegging producties

- de pleitnota van Ergodirect

- de pleitnota van Wellnomics c.s.

- de mondelinge behandeling ter openbare terechtzitting van 23 mei 2008

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Ergodirect houdt zich bezig met het verkopen en onderhouden van ergonomische software, ergonomische producten en re-integratieprogramma’s in de Benelux.

2.2. Wellnomics is actief in de ontwikkeling, distributie en ondersteuning van ergonomische software (groothandel).

2.3. ErgoDirect en Wellnomics werken in bovengenoemd kader sinds een aantal jaren samen. De samenwerking bestaat erin dat Ergodirect op basis van exclusiviteit softwareproducten van Wellnomics op de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse markt brengt en onderhoudt. De afspraken tussen partijen zijn vastgelegd in diverse – elkaar opvolgende – overeenkomsten. Ergodirect genereert ongeveer 50% van haar jaaromzet uit de verkoop van producten van Wellnomics.

2.4. In de “Letter of Agreement’ van 8 juli 2004 (hierna: de overeenkomst) is tussen Niche – volgens Wellnomics de rechtsvoorgangster van Wellnomics – en Ergodirect het volgende bepaald:

(…)

2. Appointment

(…)

For the period ending 31 December 2007, you are granted the right to sell the Software exclusively in The Netherlands, during which period Niche will not appoint any other Reseller in The Netherlands to market the Software and non-exclusively in the remainder of the Territory.

Terms en conditions for Niche Software Resellers

(…)

9. Software support

9.1 The Reseller will maintain an efficient and effective call control facility to deal with inquiries from End Users, (including requests received by e-mail) and an efficient en effective support staff in The Territory to respond quickly and correctly to those calls.

9.2 While this agreement is in force, the Reseller will provide all authorised End Users covered by Upgrade and maintenance Agreements with the support services as are provided in that agreement to be provided by the Reseller.

(…)

16 Consequences of Termination

16.1 On termination or expiration of this agreement all rights granted to the Reseller under this Agreement will cease. The Reseller shall have no claim against Niche for compensation arising from the loss of contractual benefits, the loss of its distribution rights, the loss of goodwill, the loss of profits or any similar loss.

16.2 On termination the Reseller will:

(…)

(e) Refer End Users requesting support under clause 9 to any new contact address and telephone number as specified by Niche.

2.5. Bij brief van 1 december 2006 heeft Wellnomics aan Ergodirect geschreven:

We refer to our contract with you dated 8 July 2004. Pursuant to clause 4, we are required to give you one year’s notice whether we intend to renew the contact. I therefore need to inform you under this clause of our current intention not to renew this contract.

2.6. (In ieder geval) vanaf april 2007 zijn tussen Wellnomics en Ergodirect onderhandelingen gestart over een nieuwe (schriftelijke vastlegging van de) overeenkomst.

2.7. Bij email van 17 april 2008 heeft Wellnomics aan Ergodirect onder meer het volgende bericht:

(…) Unfortunately, despite a lot of work over 9 months by both parties we do not feel that we are going to be able to agree a new contract satisfactory to both parties. As you know, our previous contract has already expired in December 2007 and we have been operating since then on an ad-hoc order-by-order basis.

(…)

Now that we have made this decision we feel it is important for our business to move quickly with this new path. On this basis, we would like to still continue with you on our current ad-hoc order processing basis until 1 May 2008, on which date we will begin handling orders direct with the market.

We would like to have been able to give you a longer time to prepare for the change, but unfortunately with us having been operating for over three months now without a contract we have been running out of time. We feel it is now important for our company to be able to move to this new path quickly.

(…)

Finally I would like to assure you that although we have now made this decision we have at all times over the last year been negotiating with you in good faith, with this direct alternative only a back up plan. It is only in recent weeks after it became clear to us that our negotiations were unlikely to reach conclusion that we have taken the very difficult decision to choose for the alternative.

3. Het geschil in conventie

3.1. Ergodirect vordert na wijziging van eis dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad voor zover de wet zulks toelaat:

1. Wellnomics c.s. zal veroordelen gedurende de periode waarin de hoofdzaak door de rechtbank nog niet is beslist, op bestelling van Ergodirect te leveren aan Ergodirect de producten en diensten gespecificeerd in productie 9, zulks op verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,- voor iedere overtreding van Wellnomics c.s., alsmede een dwangsom van EUR 1.000,- voor iedere dag dat Wellnomics c.s., nadat twee dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis zijn verstreken, nalatig blijven aan het in deze zaak te wijzen vonnis te voldoen;

2. Wellnomics c.s. zal verbieden rechtstreeks (zonder tussenkomst van Ergodirect) producten of onderhoud te leveren en/of overeenkomsten aan te gaan, dan wel enig zakelijk contact te onderhouden met de relaties/ klanten van Ergodirect, welke relaties gespecificeerd zijn in productie 10, zulks op verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,- voor iedere overtreding van Wellnomics c.s. van dit verbod;

3. Wellnomics c.s. zal verbieden enige werknemer van Ergodirect te benaderen dan wel een aanbieding te doen in het kader van een arbeidsovereenkomst, cq managementovereenkomst, cq agentuurovereenkomst, dan wel gebruik te maken van de bedrijfsinformatie van Ergodirect die een dezer werknemers heeft cq aan Wellnomics c.s. aanbiedt dan wel ter beschikking stelt, zulks op verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,- voor iedere overtreding van Wellnomics c.s. van dit verbod;

4. Wellnomics c.s. zal veroordelen de afgebroken onderhandelingen met Ergodirect op te nemen, zodat tot een nieuwe overeenkomst wordt gekomen, zulks op verbeurte van een dwangsom van EUR 5.000,- voor iedere dag dat Wellnomics c.s., nadat twee dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis zijn verstreken, nalatig blijven aan dit vonnis te voldoen;

5. Wellnomics c.s. zal veroordelen over te gaan tot opheffing van het gelegde beslag op de domeinnaam www.workpace.nl, zulks op verbeurte van een dwangsom van EUR 5.000,- voor iedere dag dat Wellnomics c.s., nadat twee dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis zijn verstreken, nalatig blijven aan dit vonnis te voldoen;

6. Wellnomics c.s. hoofdelijk zal veroordelen, deswege dat door betaling of voldoening door de één de ander zal zijn gekweten, om aan Ergodirect als voorschot op een in een bodemprocedure te vorderen schadevergoeding, op grond van het jegens Ergodirect onrechtmatig handelen door Wellnomics c.s., een bedrag te voldoen van EUR 250.000,-, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der voldoening;

7. Wellnomics c.s. zal veroordelen in de kosten van dit geding, waaronder begrepen het salaris en de noodzakelijke voorschotten van de procureur van Ergodirect;

8. Wellnomics c.s. zal veroordelen om binnen twee dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan onderhavige uitspraak onder het publiek alsmede alle klanten en relaties van Ergodirect en Wellnomics c.s. in enigerlei vorm bekendheid te geven, zulks door over te gaan tot het publiceren van een door Ergodirect voorgestelde tekst (in het Nederlands en Engels) omtrent het plegen van de inbreukmakende gedragingen in een landelijk dagblad en/of (branche) vakblad alsmede op de website(s) van Wellnomics c.s. (waaronder in ieder geval www.wellnomics.com en www.workpace.com), zulks naar uitsluitende keuze van Ergodirect, althans op een door de voorzieningenrechter te bepalen wijze, zulks op verbeurte van een dwangsom van EUR 5.000,- voor ieder dag dat Wellnomics c.s., nadat twee dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis zijn verstreken, nalatig blijven hieraan te voldoen.

3.2. Ergodirect baseert haar vordering op de volgende stellingen. Wellnomics heeft ten onrechte de onderhandelingen over een wijziging van de overeenkomst, die in een vergevorderd stadium waren, afgebroken. De tussen partijen bestaande overeenkomst moet beschouwd worden als een duurovereenkomst die niet op 31 december 2007 van rechtswege is geëindigd, maar slechts kan worden beëindigd met inachtneming van een redelijke termijn (van 1 à 3 jaar). Wellnomics heeft onrechtmatig jegens Ergodirect gehandeld door zich tegenover klanten te presenteren als nieuwe wederpartij en door klantinformatie, die zij ten behoeve van haar administratie heeft opgevraagd, te misbruiken om voordeel te behalen bij het contracteren van klanten.

3.3. Wellnomics voert allereerst aan dat Niche als zodanig niet meer bestaat, maar dat zij de rechtsvoorgangster is van Wellnomics, ook Wellnomics B.V. bestaat volgens Wellnomics niet, zodat Ergodirect niet ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vorderingen tegen deze gedaagden.

Wellnomics voert daarnaast aan dat de overeenkomst door de brief van 1 december 2006 (hiervoor geciteerd in punt 2.5.) ruimschoots op tijd is opgezegd. Het stond Wellnomics vervolgens vrij de onderhandelingen af te breken, aangezien er op de meest essentiële punten nog geen overeenstemming was bereikt en beide partijen er rekening mee hielden dat Wellnomics zou besluiten zelfstandig de Nederlandse markt te gaan betreden. Partijen verkeerden nog in de eerste fase van de onderhandelingen. Ergodirect kan dan ook geen aanspraak maken op een vergoeding. Dit geldt temeer nu in de overeenkomst is vastgelegd dat Ergodirect na beëindiging van de overeenkomst geen aanspraak kan maken op een vergoeding en nu Wellnomics de overeengekomen opzegtermijn in acht heeft genomen, terwijl Ergodirect geen bijzondere investeringen heeft gedaan.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. Wellnomics vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Ergodirect zal bevelen onmiddellijk na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis te voldoen aan de in artikel 16.2 (e) jo artikel 9 genoemde verplichting om de in artikel 1.1. van de reseller overeenkomst benoemde End Users door te verwijzen naar Wellnomics;

2. Ergodirect zal bevelen onmiddellijk na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis op kosten van Ergodirect en onder overlegging van relevante bewijsstukken, schriftelijk en gedetailleerd opgave te doen aan de raadsman van Wellnomics, welke opgave is geaccordeerd door een registeraccountant, van de volledige namen en adressen van (i) alle End Users met een Software License, en (ii) alle End Users met een Upgrade and Maintenance Agreement;

3. Ergodirect zal bevelen onmiddellijk na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van Wellnomics te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder ieder gebruik, al dan niet als onderscheidingsteken, van de merken Workpace en/of Wellnomics en/of daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden;

4. Ergodirect zal bevelen onmiddellijk na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Wellnomics te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder op de auteursrechten op (i) het Workpace-logo, (ii) de software van Wellnomics, waaronder in ieder geval begrepen de Workpace software en de Wellnomis Workpace Risk Management software – inclusief maar niet beperkt tot het openbaar maken, verveelvoudigen en/of distribueren van de software van Wellnomics alsmede het aanbieden van onderhouds- en/of ondersteuningsdiensten ten aanzien van de software van Wellnomics;

5. Ergodirect zal bevelen onmiddellijk na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden het zich op enigerlei wijze presenteren als (erkende) distributeur/wederverkoper van de producten van Wellnomics dan wel het zich op enige andere wijze presenteren als gelieerd aan Wellnomics;

6. Ergodirect zal bevelen om binnen drie dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis al datgene te doen wat harerzijds nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinregistraties “workpace.nl” – ter verzekering waarvan conservatoir beslag is gelegd – en “workpace.be” om niet en zonder enige restricties op naam worden gezet van – en voor zover nodig worden overgedragen aan Wellnomics, één en ander conform de instructies van de Stichting Internet Domein Registraties (SIDN) voor Nederland en van de Vereniging Domein Name Registration Services België (DNS België) voor België;

7. Ergodirect zal veroordelen om alle eventuele door de in sub 6 genoemde Stichting en Vereniging te maken kosten te vergoeden binnen maximaal twee dagen na ontvangst van het betalingsverzoek;

8. zal bepalen dat, indien Ergodirect na ommekomst van een termijn van drie werkdagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis niet aan het in sub 6 omschreven bevel heeft voldaan, dit vonnis in de plaats treedt van en dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte (als bedoeld in artikel 3:300 BW) strekkende tot overdracht van de domeinnamen aan Wellnomics en dat Ergodirect in dat geval zal worden veroordeeld in de kosten die Wellnomics heeft moetn maken teneinde die overdracht te bewerkstelligen;

9. Ergodirect zal veroordelen om van alle correspondentie verband houdende met het hiervoor in sub 6 genoemde bevel twee dagen na verzending danwel ontvangst daarvan een afschrift te doen toekomen aan de raadsman van Wellnomics, op straffe van een dwangsom van EUR 500,- per brief/telefax/email per dag (of gedeelte van een dag) dat Ergodirect in gebreke is daaraan te voldoen, althans Ergodirect zal veroordelen tot verbeurte van een door de voorzieningenrechter vast te stellen dwangsom;

10. Ergodirect zal veroordelen om aan Wellnomics ten titel van een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen een bedrag van EUR 10.000,- per overtreding (of gedeeltelijke overtreding) van één van de hiervoor sub 1 tot en met 6 genoemde bevelen en/of in gebreke blijven daar aan te voldoen, dan wel – naar keuze van Wellnomics – een bedrag van EUR 10.000,- voor iedere dag (of gedeelte van een dag) dat Ergodirect in strijd met één van de hiervoor sub 1 tot en met 6 genoemde bevelen handelt en/of in gebreke blijft daar aan te voldoen, althans Ergodirect te veroordelen tot verbeurte van een door de voorzieningenrechter vast te stellen dwangsom;

11. de termijn waarbinnen op basis van artikel 1019i Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 50 lid 6 van het TRIPs Verdrag, indien en voor zover de regeling in die artikelen van toepassing is, een procedure in de hoofdzaak aanhangig dient te worden gemaakt, te bepalen op zes maanden;

12. Ergodirect zal veroordelen (i) in de kosten van dit geding, waaronder begrepen de kosten van het conservatoir beslag, alsmede (ii) tot betaling van het volledige salaris en de verschotten van haar advocaten en procureur of een ander door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag ter vergoeding van de ‘redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt’ in de zin van artikel 1019h Rv; Wellnomics heeft de gemaakte proceskosten nog nader ter zitting onderbouwd door middel van gespecificeerde facturen, maar begroot deze kosten voorlopig op EUR 22.000,- (excl. BTW)

4.2. Ergodirect voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie en in reconventie

5.1. Allereerst dient ambtshalve de vraag te worden beantwoord of de Nederlandse rechter bevoegd is van de onderhavige vorderingen in conventie en in reconventie kennis te nemen. Wellnomics en Ergodirect hebben in conventie respectievelijk in reconventie verweer gevoerd en niet de exceptie van onbevoegdheid ingeroepen, waaruit de voorzieningenrechter afleidt dat zij instemmen met de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, hetgeen zij expliciet ter zitting hebben bevestigd.

5.2. Vervolgens rijst de vraag welk recht op de onderhavige vordering van toepassing is. Ergodirect heeft haar vordering gebaseerd op Nederlands recht. Ter zitting heeft Wellnomics ermee ingestemd dat op de onderhavige kort gedingprocedure Nederlands recht van toepassing is. Wellnomics behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om daarop in de bodemprocedure terug te komen.

6. De beoordeling in conventie

6.1. Wellnomics heeft allereerst aangevoerd dat Niche Software Ltd de rechtsvoorgangster is van Wellnomics en thans niet meer bestaat. De door Ergodirect overgelegde productie 13 (een uitgeprinte homepage van het Internet waarin de naam Niche Software Ltd voorkomt) is volgens Wellnomics een oude website waarop die naam is blijven staan. Wellnomics heeft verder een kopie van een ‘Certificate of Incorporation’ overgelegd waaruit volgens haar volgt dat Niche Software Ltd de rechtsvoorgangster is van Wellnomics. ErgoDirect is ter zitting gebleven bij haar standpunt dat Niche Software Ltd een bestaande rechtspersoon is. Nu partijen het er niet over eens zijn of Niche Software Ltd al dan niet bestaat en in een kort gedingprocedure geen plaats is voor bewijslevering kan niet worden vastgesteld of Niche Software Ltd bestaat, hetgeen noopt tot afwijzing van de vordering jegens haar.

6.2. Wellnomics heeft ook aangevoerd dat Wellnomics B.V. (nog) niet bestaat. Ter zitting is namens Wellnomics verklaard dat Wellnomics ‘bezig is’ met de oprichting van Wellnomics B.V., maar dat Wellnomics B.V. formeel (nog) niet bestaat. Aangezien evenmin duidelijk is of Wellnomics B.V. in rechte (reeds) bestaat, zal de vordering tegen Wellnomics B.V. eveneens worden afgewezen. Nu in de onderhavige procedure slechts Wellnomics verweer heeft gevoerd en een vordering in reconventie heeft ingesteld, zal de gedaagde partij hierna worden aangeduid als Wellnomics.

6.3. De “Re-sellers” overeenkomst tussen partijen, waar het onderhavige geschil grotendeels om draait, moet gekwalificeerd worden als een distributieovereenkomst voor bepaalde tijd. Een zodanige overeenkomst is aan te merken als een duurovereenkomst.

Het gaat in deze zaak met name om de vraag of Wellnomics onrechtmatig heeft gehandeld door eerst op te zeggen tegen 1 januari 2008 en vervolgens door te onderhandelen en leveren, om dan uiteindelijk op 17 april 2008 de samenwerking met Ergodirect op te zeggen per 1 mei 2008.

6.4. ErgoDirect en Wellnomics hebben vanaf 1999 (volgens Ergodirect) of 2001 (volgens Wellnomics) zaken gedaan op basis van elkaar opvolgende overeenkomsten. Wellnomics heeft de laatste op schrift gestelde overeenkomst, die dateerde van 2004 en eindigde op 31 december 2007, tijdig opgezegd. Vóór de beëindiging van de overeenkomst per 31 december 2007 zijn partijen in de loop van 2007 gaan onderhandelen over voortzetting van de samenwerking. Uit het feit dat zij zijn gaan onderhandelen en uit de overgelegde emailcorrespondentie blijkt dat beide partijen de intentie hadden om de samenwerking voort te zetten. Op 31 december 2007 waren zij het echter nog niet eens geworden over de inhoud van een nieuwe/aangepaste overeenkomst. Na 31 december 2007 hebben partijen verder onderhandeld en de samenwerking voortgezet. Aanvankelijk is afgesproken tot 31 maart 2008 met elkaar verder te werken en vervolgens is ook na 31 maart 2008 de samenwerking voortgezet. Beide partijen gingen er tot enkele weken voor de opzeggingsbrief van 17 april 2008 vanuit dat het mogelijk was overeenstemming te bereiken over een nieuw/aangepast contract. Dat blijkt onder meer uit de tekst van de opzeggingsbrief van 17 april 2008.

Uit de hier weergegeven gang van zaken volgt dat ErgoDirect eerst door de opzeggingsbrief van 17 april 2008 zekerheid verkreeg dat de samenwerking beëindigd zou worden en wel per 1 mei 2008. Tot die datum was er geen duidelijke en ondubbelzinnige beëindiging van de distributieovereenkomst. Gelet op dat feit is te verwachten dat de bodemrechter zal oordelen dat de overeenkomst na 31 december 2007 is voortgezet en dat voor het beëindigen aan Ergodirect een redelijke termijn moet worden gegund om haar lopende zaken af te handelen. Ergodirect kon zich immers, als opgezegde partij, pas voldoende op de nieuwe situatie instellen vanaf het moment dat zeker was dat Wellnomics, als opzeggende partij, de samenwerking beëindigde en op welke termijn dat ging gebeuren.

Bij de beoordeling van wat in deze een redelijke termijn is ter afbouwing van de samenwerking dient rekening te worden gehouden met de belangen van beide partijen. In de beoordeling moet worden betrokken de omstandigheid dat partijen reeds (meer dan) zeven jaar hebben samengewerkt, dat Ergodirect ongeveer 50% van haar omzet genereert uit producten van Wellnomics en dat er bij Wellnomics geen klachten over Ergodirect waren. Voorts dient Ergodirect een redelijke mogelijkheid te hebben tot aanpassen van haar bedrijfsvoering aan de nieuwe situatie en moet zij de gelegenheid hebben om de lopende verplichtingen ten opzichte van haar klanten af te wikkelen. Van belang is verder dat in de oorspronkelijke overeenkomst een opzegtermijn van een jaar was bepaald. Anderzijds moet ook het belang van Wellnomics in acht genomen te worden om zekerheid te hebben over de beëindiging en over de vraag wie de klanten moet bedienen.

Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zal in de bodemprocedure een termijn van zes maanden in dit geval als een redelijke termijn worden aangemerkt. De door Ergodirect gestelde omstandigheid dat zij grote investeringen heeft gedaan in verband met de nieuwe huisvesting in Almere, is niet in de beoordeling meegewogen, omdat niet is gesteld of gebleken dat die investeringen zijn gedaan op verzoek van Wellnomics en alleen bij dergelijke investeringen de tijd gegund moet worden om deze terug te verdienen.

6.5. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen in conventie sub 1 en 2 zullen worden toegewezen met dien verstande dat de termijn gedurende welke Wellnomics (uitsluitend) aan Ergodirect zal moeten leveren, vooralsnog zal worden gesteld op zes maanden.

6.6. Ten aanzien van de vordering sub 3 overweegt de voorzieningenrechter dat Wellnomics de stellingen van Ergodirect met betrekking tot het benaderen van werknemers gemotiveerd heeft betwist. De door ErgoDirect op dit punt gestelde feiten komen derhalve niet vast te staan, zodat voor toewijzing van dit deel van de vordering in kort geding geen plaats is.

6.7. Ook de vorderingen sub 4 en 6 zullen worden afgewezen. ErgoDirect stelt wel dat de afspraken tussen partijen al zo concreet waren dat Wellnomics moet worden verplicht verder te gaan met de onderhandelingen, maar uit de overgelegde stukken (onder meer productie 10-13 aan de zijde van Wellnomics), die emailcorrespondentie tussen partijen weergeven en door Ergodirect niet worden betwist, blijkt dat er nog op een aantal substantiële punten geen overeenstemming was. Het is dan ook voorshands niet aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat dooronderhandeld had moeten worden. De vraag of het afbreken van de onderhandelingen of het abrupt beëindigen van de samenwerking een vordering tot schadevergoeding rechtvaardigt, is – mede gelet op het feit dat de vorderingen sub 1 en 2 (voor een periode van zes maanden) worden toegewezen – niet dermate spoedeisend dat het oordeel in de bodemprocedure niet kan worden afgewacht.

6.8. Het door Wellnomics gelegde beslag op de domeinnaam www.workpace.nl belemmert Ergodirect op zich niet in het gebruik van die domeinnaam, maar blokkeert slechts mutaties met betrekking tot de domeinnaam. Het spoedeisend belang voor de vordering tot opheffen van het beslag ontbreekt derhalve, zodat het gevorderde sub 5 zal worden afgewezen.

6.9. Ergodirect baseert haar vordering sub 8 (een bevel tot rectificatie) op inbreukmakende gedragingen van Wellnomics. Volgens Ergodirect heeft Wellnomics door zich aan klanten te presenteren als nieuwe wederpartij, gezorgd voor onduidelijkheid en verwarring in de markt en bij klanten. Ergodirect heeft echter niet gespecificeerd hoe deze rectificatie eruit zou moeten zien, hetgeen wel op haar weg lag. Dit deel van de vordering zal dan ook, als onvoldoende onderbouwd, worden afgewezen.

6.10. Nu Wellnomics grotendeels in het ongelijk wordt gesteld zal zij worden veroordeeld in de proceskosten De kosten aan de zijde van Ergodirect worden tot op heden begroot op:

Exploot EUR 85,44

Vast recht EUR 254,00

Procureur EUR 904,00 (2 maal tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 1.243,00

7. De beoordeling in reconventie

7.1. De vorderingen in reconventie zien met name op verplichtingen (tot doen of nalaten) die volgens Wellnomics op grond van de overeenkomst op Ergodirect rusten bij het beëindigen van de samenwerking met Wellnomics. In conventie is beslist dat Ergodirect vooralsnog een termijn van zes maanden wordt gegund ter afbouwing van de samenwerking. De samenwerking is dus nog niet beëindigd, zodat er geen grond is voor toewijzing van de vorderingen in reconventie.

7.2. De kosten aan de zijde van Ergodirect worden begroot op EUR 452,- (1 punt x tarief EUR 452,-).

8. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

8.1. wijst de vorderingen af voor zover zij gericht zijn tegen Niche Software Ltd en Wellnomics B.V.;

8.2. verplicht Wellnomics gedurende zes maanden na betekening van dit vonnis op bestelling van Ergodirect te leveren aan Ergodirect de producten en diensten gespecificeerd in het ‘Overzicht te leveren producten en verrichten diensten door Wellnomics’ (overgelegd bij dagvaarding), zulks op verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,- voor iedere overtreding van Wellnomics, alsmede een dwangsom van EUR 1.000,- voor iedere dag dat Wellnomics, nadat twee dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis zijn verstreken, nalatig blijft aan het in deze zaak te wijzen vonnis te voldoen, met een maximum van EUR 125.000,-;

8.3. verbiedt Wellnomics gedurende zes maanden na betekening van dit vonnis rechtstreeks (zonder tussenkomst van Ergodirect) producten of onderhoud te leveren en/of overeenkomsten aan te gaan, dan wel enig zakelijk contact te onderhouden met de relaties/ klanten van Ergodirect, welke relaties gespecificeerd zijn in productie 10 bij dagvaarding, zulks op verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000,- voor iedere overtreding van Wellnomics van dit verbod, met een maximum van EUR 125.000,-;

8.4. veroordeelt Wellnomics in de kosten van de procedure, aan de zijde van Ergodirect tot op heden begroot op EUR 1.243,44;

8.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

8.6. wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

8.7. wijst de vorderingen af;

8.8. veroordeelt Wellnomics in de kosten aan de zijde van Ergodirect tot op heden begroot op EUR 452,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y. Telenga en in het openbaar uitgesproken op 6 juni 2008.