Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2008:BG4009

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
31-07-2008
Datum publicatie
26-05-2010
Zaaknummer
146695 - KG ZA 08-306
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Artikel 3 derde lid Wet conflictenrecht onrechtmatige daad; geen misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 BW; geen verplichting tot rectificatie.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 146695 / KG ZA 08-306

Vonnis in kort geding van 31 juli 2008

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SIRI MARINE B.V.,

gevestigd te Appingedam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MAX CONTROL B.V.,

gevestigd te Appingedam,

eiseressen,

procureur mr. R.K.E. Buysrogge,

advocaat mr. N.H. Margetson te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AMARCON B.V.,

gevestigd te Dalfsen,

gedaagde,

advocaat mr. A.P.E. de Ruiter te Zwolle,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DOCKWISE SHIPPING B.V.,

gevestigd te Breda,

gedaagde,

procureur mr. D. Meulenberg

advocaten mr. M.H.L. Hemmer en mr. J.G.M. Kromhout te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Siri Marine, Amarcon en Dockwise worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Siri Marine, mede inhoudende een vermeerdering van eis

- de pleitnota van Amarcon

- de pleitnota van Dockwise.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Siri Marine verkoopt en least software en sensoren voor het meten, analyseren, weergeven en rapporteren van actuele scheepsbewegingen.

Max Control B.V. is een zusterbedrijf en voert dezelfde werkzaamheden uit als Siri Marine.

2.2. Het softwaresysteem van Siri Marine is genaamd Safetymax. Het systeem is ontwikkeld voor schepen met een zware lading en verschaft informatie tijdens de zeereis.

2.3. Amarcon ontwikkelt en verkoopt softwareapplicaties voor de scheepvaart en offshore industrie en levert bijbehorende databases consultancy en engineering.

2.4. Het softwaresysteem van Amarcon is genaamd Octopus. Octopus monitort, simuleert, logt en voorspelt bewegingen en gedrag van de lading en het schip en heeft waarschuwingsfuncties. Octopus is een open softwarepakket dat ook te koppelen is aan andere systemen.

2.5. Dockwise is dienstverlener in de zware transportindustrie. Dockwise bezit onder meer schepen voor het vervoer van uitzonderlijk zware objecten, onder meer ten behoeve van de olie- en gasindustrie. Dockwise opereert met name als logistieke dienstverlener. Zij voert projecten uit waarvan het transport van grote en zware objecten onderdeel uitmaakt.

2.6. Dockwise maakt gebruik van een motion monitoring systeem en een decision support systeem. Dit systeem voorziet in informatie en registratie van (de interactie tussen) de weersomstandigheden, golfbewegingen, het schip en de lading.

2.7. De software voor motion monitoring en decision support wordt geleverd door verschillende bedrijven. Onder meer Siri Marine, Amarcon en MeteoConsult leveren software aan Dockwise.

2.8. Dockwise heeft een brochure laten drukken met - voorzover van belang - de volgende inhoud:

“Motion Monitoring and Decision Support

DOCKWISE IS MONITORING YOUR PROPERTY

Pursuing high safety level, feedback on motions encountered during the transportation of your property is one of the means we offer to increase comfort level. Therefore, a decision support and motion logging system is installed onboard a number of Dockwise Heavy Transport Vessels. During the voyage, the master uses this OCTOPUS Onboard advanced decision support system to monitor the vessel motions and act on the prediction along the planned route based on forecast environmental data from SPOS. Afterwards, Dockwise Engineering analyses and reports the voyage data recording.

SYSTEM DESCRIPTION

OCTOPUS Onboard is the advanced decision support system for operation of ships and other floating structures in waves delivered by AMARCON. With project specific input provided by the Dockwise main commercial office in Breda, information obtained from the ships hydronamics database, weather forecasts and estimated wave conditions form SPOS, loading condition, speed and course is used for:

- immediate decision support (heading and speed control)

- midterm decision support (response based route planning)

This system obtains a higher schedule accuracy and increases safety of cargo and crew. Responses of interest are displayed on a monitor on the bridge, which are used by the master to plan a safe voyage.

(…)

REFERENCE PROJECTS

Adriatic IV Jackup on Blue Martin for Global Santafe

Thunder Horse on Blue Martin for BP

SBX on Blue Martin for US Navy

Blind Faith hull on Term for Chevron

Tahiti Spar on MS1 for Technip/Chevron

TPG500 strips on MS3 for BP (Shah Deniz).

(…)”

2.9. Dockwise heeft de brochure digitaal naar de Verenigde Staten verzonden. In een copyshop in de Verenigde Staten zijn vervolgens ongeveer 100 exemplaren gedrukt. Tijdens de Offshore Technology Conference in Houston, Texas, welke conferentie heeft plaatsgevonden van 5 tot en met 8 mei 2008, heeft Dockwise de brochures voorradig gehad.

2.10. Amarcon heeft, nadat zij de brochure in handen heeft gekregen, deze brochure op haar website geplaatst. De brochure was onder de button nieuwsberichten via een link te bereiken.

2.11. Bij brief van 25 juni 2008 heeft [A], algemeen directeur van Siri Marine – voorzover van belang – Dockwise als volgt bericht.

“(…)

Verder is mij gebleken dat Amarcon B.V. een Dockwise folder op haar website heeft staan waarin zij het doet voorkomen alsof projecten van Siri Marine in feite door Dockwise/Amarcon zijn uitgevoerd. Hierdoor wordt Siri Marine beschadigd. Immers, derden menen nu dat producten van Siri Marine niet door haar, maar door derden zijn geleverd. Uw publicatie is onrechtmatig en Siri Marine lijdt er schade door. Ik houd u hierbij aansprakelijk voor die schade die o.m. door uw onrechtmatige publicatie wordt veroorzaakt.

(…)

Ik sommeer u er zorg voor te dragen dat binnen 48 uur na ontvangst van deze brief de Dockwise brochure met de verwijzing naar de Siri Marine projecten van de website van Amarcon B.V. wordt verwijderd en dat een rectificatie op de websites van Dockwise en Amarcon wordt geplaatst. In de rectificatie dient prominent aangegeven te worden dat de tekst van de verwijderde brochure onjuist is en dat de projecten genoemd in de brochure projecten van Siri Marine zijn.

Verder dienen alle hard copies van de brochure vernietigd te worden en dienen alle partijen aan wie een brochure is gestuurd een hard copy van de rectificatietekst te ontvangen. In dit verband ontvangt Siri Marine graag van u een lijst van de relaties van Dockwise Shipping B.V. aan wie de brochure gestuurd of verstrekt is zodat zij kan verifiëren dat Dockwise Shipping B.V. ook daadwerkelijk de rectificatie aan de juiste partijen heeft gestuurd.

Gaarne bespreek ik met u de tekst van de rectificatie. (…). Indien de tekst van opgemelde brochure niet binnen 48 uur na heden van Amarcon is verwijderd en de hierboven genoemde rectificaties geplaatst en verstuurd zijn zal ik rechtsmaatregelen nemen. (…).”

2.12. Bij brief van 25 juni 2008 heeft [A] namens Siri Marine – voorzover van belang – Amarcon als volgt bericht.

“(…)

Verder is het Siri Marine gebleken dat op de website van Amarcon een Dockwise brochure staat waarin Dockwise en Amarcon stellen dat projecten van Siri Marine in feite projecten van Amarcon (Octopus) en Dockwise zijn. Hierdoor wordt Siri Marine beschadigd. Immers, derden menen nu dat producten van Siri Marine niet door haar, maar door derden zijn geleverd.

(…)

Siri Marine sommeert u hierbij om binnen 48 uur de Dockwise folder van de Amarcon website te verwijderen, bij gebreke waarvan Siri Marine rechtsmaatregelen zal nemen. (…)”

2.13. Amarcon heeft vervolgens de link naar de Dockwise brochure van haar website verwijderd.

2.14. Bij brief van 27 juni 2008 heeft [A] namens Siri Marine – voorzover van belang – Dockwise en Amarcon als volgt bericht.

“(…).

Inmiddels heeft Amarcon B.V. de link naar de Dockwise brochure op haar website verwijderd. De foto van de Dockwise folder staat echter nog wel op de website van Amarcon B.V. (…).

Dockwise noch Amarcon heeft contact met mij opgenomen om de inhoud van een rectificatietekst te bespreken. Zoals in mijn brief aan Dockwise van 25 juni jl. is vermeld (welke brief tevens in kopie aan Amarcon is gestuurd) dient de rectificatietekst op de websites van Dockwise en Amarcon te worden geplaatst en dient Dockwise tevens de tekst in hard copy aan de relaties te sturen aan wie zij haar brochure heeft verstuurd. (…).

Vriendelijk verzoek ik u, en voorzover nodig sommeer ik u, er zorg voor te dragen dat de hieronder in deze brief weergegeven rectificatietekst heden voor 11.00 uur op de websites van Dockwise Shipping B.V. en Amarcon B.V. wordt geplaatst, tezamen met een prominent afgebeeld logo van Siri Marine.

Het logo van Siri Marine dient op de website van Amarcon te worden geplaatst op de plaats waar nu de foto van de Dockwise brochure staat. De foto van de Dockwise brochure dient verwijderd te worden.

De hieronder in deze brief weergegeven rectificatietekst en het logo van Siri Marine dienen op de Dockwise site op de home page geplaatst te worden. Indien dat niet zou kunnen (bijvoorbeeld door ruimtegebrek op die pagina) dient in ieder geval het logo van Siri Marine prominent op de Dockwise homepage geplaatst te worden met de mededeling ‘Rectification and Apologies’ met een link naar onderstaande rectificatietekst. (…).

De hieronder weergegeven rectificatietekst en het logo van Siri Marine dienen minimaal 6 weken op de websites van Dockwise en Amarcon te worden gepubliceerd. (…).”

2.15. Amarcon en Dockwise hebben geweigerd de voorgestelde rectificatietekst te publiceren en het logo van Siri Marine op hun websites te plaatsen.

2.16. Bij de in de brochure genoemde referentieprojecten zijn de volgende (software)systemen gebruikt.

Adriatic IV Jackup on Blue Martin

for Global Santafe: OBAS (MARIN) en SPOS (MeteoConsult);

Thunder Horse: OBAS (MARIN), SPOS (MeteoConsult) en

Safetymax (Siri Marine);

SBX on Blue Martin for US Navy: Safetymax (Siri Marine);

Blind Faith hull on Term for Chevron: Safetymax (Siri Marine);

Tahiti Spar on MS1 for Technip/Chevron: OCTOPUS (Amarcon), SPOS (MeteoConsult)

en Safetymax (Siri Marine);

TPG500 strips on MS3 for BP

(Shah Deniz): Safetymax (Siri Marine).

3. Het geschil

Ten aanzien van Dockwise

3.1. Siri Marine vordert - samengevat - uitvoerbaar bij voorraad, Dockwise te bevelen: 1. gedurende een onafgebroken periode van zes weken de door haar voorgestelde

rectificatietekst prominent op de homepage van haar website te plaatsen, tezamen met het logo van Siri Marine, althans in ieder geval op de homepage van haar website het logo van Siri Marine te plaatsen met de mededeling ‘rectification’ en een koppeling naar de rectificatietekst elders op de website;

2. een afschrift van de overeenkomst haar drukker betreffende de folder,

alsmede alle facturen die zij van die drukker heeft ontvangen, alsmede een lijst van

alle namen en contactgegevens van alle partijen aan wie zij één of meerdere exemplaren van de folder heeft gestuurd;

3. alle bestaande exemplaren van de folder te vernietigen, onder opgave van bewijs

van vernietiging aan Siri Marine;

4. de gedrukte/geprinte exemplaren van de rectificatietekst aan alle klanten te sturen

aan wie zij de folder heeft gestuurd, met kopie aan Siri Marine;

bovenstaande vorderingen op straffe van een dwangsom.

Ten aanzien van Amarcon

Voorts vordert Siri Marine - samengevat - uitvoerbaar bij voorraad, Amarcon te bevelen

5. gedurende een onafgebroken periode van zes weken de door haar voorgestelde

rectificatietekst prominent op haar website te plaatsen op de plaats waar voorheen

de Dockwise folder stond, tezamen met het logo van Siri Marine, op straffe van een

dwangsom;

en

6. Dockwise en Amarcon te veroordelen in de kosten van het geding, hoofdelijk.

3.2. Siri Marine heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat de inhoud van de brochure ten opzichte van haar onrechtmatig is. Hiertoe heeft zij aangevoerd dat de brochure feitelijk onjuiste informatie bevat. Volgens haar doet de brochure voorkomen alsof het systeem van Amarcon (Octopus) bij alle zes genoemde referentieprojecten is gebruikt. Dit terwijl het systeem bij slechts één van de vermelde projecten is gebruikt. Siri Marine daarentegen heeft voor vijf van de projecten de motion monitoring uitgevoerd, maar wordt in de brochure niet genoemd.

De brochure is schadelijk voor Siri Marine omdat zij mogelijk klanten is misgelopen of zal mislopen.

Siri Marine heeft een spoedeisend belang bij haar vorderingen omdat haar schade op zo kort mogelijke termijn dient te worden beperkt.

3.3. Amarcon en Dockwise voeren verweer.

3.4. Dockwise meent dat de vorderingen van Siri Marine buitensporig zijn en dat deze dienen te worden afgewezen.

Zij heeft daartoe gesteld dat de in de brochure gedane mededelingen juist zijn en dat ook andere bij de referentieprojecten betrokken partijen niet zijn genoemd. Ook heeft zij gesteld dat voor de doelgroep van de brochure slechts relevant is dat Dockwise ervaring heeft met motion monitoring en decision support en niet met wie zij hiertoe samenwerkt. De doelgroep van de folder wordt door het niet noemen van álle aanbieders van software dan ook niet misleid. De inhoud van de folder is daarom niet onrechtmatig.

Tot slot heeft zij gesteld dat de brochure slechts in beperkte mate is openbaar is gemaakt. Zou de inhoud van de folder al onrechtmatig zijn, dan meent zij dat dit niet tot enig merkbaar nadeel voor Siri Marine heeft geleid. Dockwise acht zich niet gehouden tot enige rectificatie. Subsidiair heeft zij gesteld dat indien zij tot rectificatie wordt verplicht, bij de tekst en de inhoud van die rectificatie met haar belangen rekening dient te worden gehouden.

3.5. Amarcon is van mening dat de vorderingen van Siri Marine moeten worden afgewezen en dat Siri Marine dient te worden veroordeeld in de kosten van het geding.

Zij heeft daartoe primair gesteld dat de inhoud van de brochure niet onjuist is. Volgens haar bevat de folder uitleg van het Octopus-systeem. Hiermee wordt geenszins de suggestie gewekt dat Amarcon bij de referentieprojecten betrokken zou zijn geweest. Zou de brochure al misleidend zijn, dan is deze misleidende verzwijging teniet gedaan door de tekst van een nieuwsbericht dat Amarcon op haar website heeft geplaatst. Hierin staat vermeld welke schepen zijn dan wel worden voorzien van Octopus.

Subsidiair heeft Amarcon gesteld dat Siri Marine bij rectificatie geen belang heeft, omdat Amarcon de link naar de folder van haar website heeft verwijderd. Hiermee is het belang van Siri Marine voldoende gediend. Voorts meent zij dat rectificatie ook niet op zijn plaats is omdat het feit dat Siri Marine niet in de folder is genoemd, een te gering karakter heeft om rectificatie te rechtvaardigen en dat reeds drie weken zijn verstreken sinds de link is verwijderd. Gelet op de wijze waarop de inhoud van de folder kon worden bereikt en het feit dat de link gedurende een korte periode op de website was geplaatst, gaat Amarcon ervan uit dat de folder niet of nauwelijks is geraadpleegd.

Meer subsidiair meent Amarcon aangevoerd dat de door Siri Marine voorgestelde rectificatietekst in strijd is met het doel van rectificatie en buitenproportioneel is. Zij heeft daarom een alternatieve tekst voorgesteld.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Van een spoedeisend belang van Siri Marine bij haar vorderingen is in voldoende mate gebleken.

Vermeerdering van eis

4.2. Ter zitting heeft Siri Marine haar vorderingen onder 1. en 5. aangevuld met dien verstande dat Dockwise en Amarcon de gevorderde rectificatietekst dienen te plaatsen zonder bijgaand commentaar. Dockwise heeft zich op het standpunt gesteld dat gevorderde aanvulling ‘zonder bijgaand commentaar’ onvoldoende gespecificeerd is. Amarcon heeft zich niet tegen de aanvulling verzet. Aangezien Dockwise en Amarcon zich over de gevorderde aanvulling hebben kunnen uitlaten, acht de voorzieningenrechter de vermeerdering van eis in dit geval niet in strijd met goede procesorde. Op basis van de vermeerdering van eis zal recht worden gedaan.

Het van toepassing zijnde recht

4.3. Het meestverstrekkende verweer dat Dockwise heeft gevoerd is dat in de onderhavige zaak Texaans recht van toepassing is. Hiertoe heeft zij gesteld dat verspreiding van de gewraakte folder in Houston, zijnde Texaans grondgebied, heeft plaatsgevonden.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat ingevolge het bepaalde in artikel 3, derde lid van de Wet conflictenrecht onrechtmatige daad (WCOD), in dit geval Nederlands recht van toepassing is. Immers, zowel Dockwise, die de folder heeft verspreid als Siri Marine, die hiervan nadeel stelt te hebben ondervonden, zijn beide in Nederland gevestigd. De uitzondering als bedoeld in artikel 4, tweede lid WCOD doet zich niet voor, nu de gestelde mededelingshandeling - zo leidt de voorzieningenrechter uit het door Siri Marine gevorderde af - uitsluitend tegen Siri Marine is gericht. De voorzieningenrechter zal het verweer dan ook passeren.

Misleidende reclame

4.4. De voorzieningenrechter zal allereerst beoordelen of de inhoud van de brochure moet worden aangemerkt als misleidende reclame in de zin van artikel 6:194 BW. Daartoe is van belang welke indruk de brochure wekt bij het publiek dat deze onder ogen krijgt.

De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de inhoud en redactie van de brochure zonder meer blijkt dat met de brochure is beoogd de aandacht te vestigen op de dienstverlening van Dockwise en in het bijzonder motion monotoring en decision support. Voorts maakt de brochure op ondubbelzinnige wijze duidelijk dat Dockwise hierbij gebruik maakt van het systeem Octopus en dat dit systeem wordt geleverd door Amarcon. Doordat aan het einde van de brochure een lijst van referentieprojecten is vermeld, in samenhang bezien met de opzet en voormelde inhoud van de brochure, wordt bij het publiek de indruk gewekt dat in deze projecten het Octopus systeem is gebruikt. Dit is echter niet juist.

De voorzieningenrechter merkt in dit kader op dat Siri Marine onweersproken heeft gesteld dat Amarcon slechts bij één van de genoemde projecten, te weten Tahiti Spar als medeleverancier betrokken is geweest terwijl Siri Marine – zij het niet in alle gevallen als enige softwareleverancier – bij vijf van de genoemde projecten betrokken is geweest.

4.5. De voorzieningenrechter ziet geen aanknopingspunten voor het verweer van Amarcon dat het nieuwsbericht op de site, inhoudende dat er sprake is van samenwerking tussen haar en Dockwise, onlosmakelijk is verbonden met de brochure van Dockwise en dat derhalve uit het nieuws van de samenwerking met Dockwise moet worden begrepen dat voornoemde projecten juist niet door haar zijn verzorgd. Uit het vorenoverwogene volgt veeleer dat het tegendeel het geval is. Daarbij acht de voorzieningenrechter van belang dat de brochure op zichzelf dient te worden beoordeeld en niet zozeer in samenhang met allerhande bijkomende informatie die niet in de brochure is opgenomen.

4.6. Ook het verweer dat in het nieuwsbericht van Amarcon staat vermeld welke schepen door haar van Octopus zijn dan wel zullen worden voorzien, leidt niet tot een ander oordeel. Dit veronderstelt immers dat de lezer van de brochure een vergelijking zal moeten maken tussen de inhoud van het nieuwsbericht en de inhoud van de brochure en vervolgens dient te concluderen dat de in het nieuwsbericht vermelde schepen of projecten niet in de lijst van referentieprojecten zijn opgenomen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat, gelet op het surf-en leesgedrag dat van doorsnee bezoeker van de website mag worden verwacht, deze wijze van lezen en vergelijken, te vergaand is.

4.7. De slotsom is dat de folder ten onrechte de indruk wekt dat Amarcon bij alle referentieprojecten betrokken is geweest.

4.8. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of het vorenstaande tot de conclusie moet leiden dat in dit geval sprake is van misleidende reclame en of er onrechtmatig is gehandeld jegens Siri Marine.

4.9. Misleidende reclame heeft betrekking op het op onbehoorlijke wijze voorsprong verschaffen op concurrenten door het publiek onjuist voor te lichten. Artikel 6:194 BW beoogt zowel concurrenten als consumenten tegen misleidende reclame te beschermen. Aldus is van belang of Amarcon en Dockwise als concurrenten van Siri Marine moeten worden aangemerkt. De voorzieningenrechter overweegt dat mededinging in beginsel slechts plaatsvindt tussen degenen die zich inspannen om dezelfde (potentiële) klant te winnen.

4.10. Tussen partijen staat vast dat de bedrijfsactiviteiten van zowel Amarcon als Siri Marine zijn gericht op de ontwikkeling en verkoop van (software)systemen ten behoeve van de scheepvaart en dat deze (software)systemen betrekking hebben op veilige en doelmatige navigatie. Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat de potentiële klanten - zijnde afnemers van voornoemde systemen - van Amarcon en Siri Marine tot dezelfde doelgroep behoren. Amarcon en Siri Marine moeten daarom als elkaars concurrenten worden aangemerkt.

4.11. De verhouding tussen Siri Marine en Dockwise daarentegen dient veeleer als die van toeleverancier versus afnemer van de producten en diensten van Siri Marine te worden beschouwd. Vast staat immers dat Dockwise diensten verleent dan wel projecten uitvoert met betrekking tot het transport per schip van zeer zware of uitzonderlijke ladingen. Voorts is niet in geschil dat Siri Marine Dockwise de voor diens projecten noodzakelijke software verschaft(e). De voorzieningenrechter is met Dockwise van oordeel dat bovendien de doelgroep van Dockwise verschilt van die van Siri Marine. Dockwise heeft in dit kader gesteld dat haar doelgroep bestaat uit klanten die het transport wensen van zeer grote en zware dan wel uitzonderlijke objecten. Het is deze klanten niet te doen om een bepaald (software)systeem, maar om het door Dockwise aangeboden transport met behulp van motion monitoring. Siri Marine heeft ter zitting weliswaar gesteld dat de doelgroep van Dockwise anders is dan Dockwise doet voorkomen, doch deze stelling heeft zij niet nader onderbouwd. Ook heeft zij gesteld dat Dockwise wél als concurrent moet worden aangemerkt omdat Dockwise goedkoop inkoopt bij Amarcon en duur doorverkoopt aan andere klanten. Ook deze stelling heeft Siri Marine niet onderbouwd. De voorzieningenrechter zal de stellingen van Siri Marine daarom passeren.

4.12. De voorzieningenrechter komt tot het voorlopig oordeel dat Dockwise niet als concurrent van Siri Marine kan worden aangemerkt. Siri Marine komt jegens Dockwise daarom geen beroep toe op de bescherming van artikel 6:194 BW. Reeds hierom dient het onder 1. gevorderde te worden afgewezen. Hieruit volgt dat ten aanzien van Dockwise er eveneens geen aanleiding bestaat voor plaatsing van een eventuele rectificatie dan wel het treffen van een voorziening ten aanzien van het drukwerk en de verspreiding van de brochure. De vorderingen onder 2. 3. en 4 zijn daarom niet voor toewijzing vatbaar.

4.13. Dit is anders ten aanzien van de vordering tegen Amarcon. Zoals hiervoor is overwogen, hebben Amarcon en Siri Marine als elkaars concurrenten te gelden. De commerciële doelstelling van Amarcon is gericht op de verkoop van Octopus. Door de brochure op haar website te plaatsen heeft Amarcon ten voordele van zichzelf gebruik gemaakt van de in deze brochure vermelde onjuiste informatie, althans van de suggestie dat bij alle van de hierin vermelde referentieprojecten het Octopus-systeem is gebruikt. Voor de potentiële klanten van Amarcon is dit misleidend. Amarcon heeft hiermee onrechtmatig jegens Siri Marine gehandeld. Hieraan doet niet af dat de brochure niet van haar afkomstig is.

Rectificatie

4.14. De voorzieningenrechter ziet zich vervolgens voor de vraag geplaatst of de door Siri Marine gevorderde rectificatie in dit geval op zijn plaats is.

Voorop wordt gesteld dat niet in ieder geval van openbaarmaking van onjuiste of misleidende informatie, rectificatie van die informatie bij wijze van genoegdoening het meest geëigende middel is. Of rectificatie een passende reactie is, hangt af van de omstandigheden van het geval. In dit kader acht de voorzieningenrechter het volgende van belang.

4.15. Amarcon heeft onweersproken gesteld dat de brochure niet op de homepage van haar website was geplaatst, maar dat deze was te bereiken via de button ‘news’ en vervolgens via een onder die button geplaatste link. De voorzieningenrechter is met Amarcon van oordeel dat voor bezoekers van de website de folder dus niet in één oogopslag zichtbaar was, maar dat diverse handelingen waren vereist alvorens de folder kon worden ingezien. Daar komt bij dat Amarcon, onmiddellijk nadat Siri Marine daartoe had verzocht, de link van haar website heeft verwijderd. Met deze maatregel heeft Amarcon zich naar het oordeel van de voorzieningenrechter de belangen van Siri Marine in voldoende mate aangetrokken. Hiermee is niet alleen het spoedeisend belang aan de gevorderde rectificatie komen te ontvallen, ook zou een verdergaande voorziening als de gevorderde rectificatie en de wijze waarop deze zou moeten worden gepubliceerd, Siri Marine onevenredige genoegdoening verschaffen. Reeds hierom dient de vordering te worden afgewezen.

4.16. Ook overigens is voor het zware middel dat Siri Marine zoekt geen plaats omdat ten tijde van een eventuele plaatsing van de gevorderde rectificatie reeds meer dan een maand zal zijn verstreken sinds de brochure voor het laatst op de website (omstreeks 25 juni 2008) van Amarcon te lezen was. Bij de gemiddelde bezoeker van de website - zo deze de folder al zou hebben gelezen - zal de inhoud hiervan niet meer vers in het geheugen liggen. Slechts weinigen zullen zich deze nog nauwkeurig herinneren. Gelet hierop valt op voorhand niet in te zien dat Siri Marine enig belang zou hebben bij plaatsing van de gevorderde rectificatie. Het bovenstaande, mede bezien in samenhang met de relatief korte periode van ongeveer zes weken waarop de folder op de website heeft gestaan en het relatief geringe karakter van de misleiding - er is sprake van verzwijging van de rol van Siri Marine - brengt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat in dit geval rectificatie disportioneel moet worden geacht.

4.17. De slotsom luidt dat er geen gronden aanwezig zijn voor toewijzing van het onder 5. gevorderde.

4.18. Siri Marine zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Dockwise worden begroot op:

- vast recht EUR 254,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.070,00

Siri Marine zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Amarcon worden begroot op:

- vast recht EUR 254,00

- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.070,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Siri Marine in de proceskosten, aan de zijde van Dockwise tot op heden begroot op EUR 1.070,00,

5.3. veroordeelt Siri Marine in de proceskosten, aan de zijde van Amarcon tot op heden begroot op EUR 1.070,00,

5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. van der Hulst en in het openbaar uitgesproken op 31 juli 2008.