Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2008:BC9818

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
08-04-2008
Datum publicatie
17-04-2008
Zaaknummer
07.600014-08
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

kinderporno

strafmaatmotivering

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE - LELYSTAD

Sector Strafrecht - Meervoudige Strafkamer

Parketnummer: 07.600014-08

Datum: 8 april 2008

Vonnis in de zaak van:

het openbaar ministerie

tegen

[verdachte]

[geboortedatum],

[woonplaats]

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 25 maart 2008. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. S.C. Scherpenhuysen, advocaat te Lelystad.

De officier van justitie, mr. M. Kamper, heeft ter terechtzitting gevorderd de veroordeling van verdachte ter zake van het ten laste gelegde tot:

- een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, ook indien dit een behandeling bij De Waag inhoudt;

- een taakstraf, te weten een werkstraf voor de duur van 240 uur subsidiair 120 dagen hechtenis;

- onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen computer van het merk HP en de inbeslaggenomen 23 cd-roms;

- teruggave van de inbeslaggenomen laptop en computer van het merk TAC aan de rechthebbende.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

(volgt tenlastelegging)

De rechtbank verbetert in de tenlastelegging een aantal kennelijke schrijffouten. De verdachte wordt blijkens het onderzoek ter terechtzitting daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

BEWIJS

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte ten laste is gelegd, met dien verstande dat:

(volgt bewezenverklaring; zie aangehechte kopie dagvaarding)

Van het meer of anders ten laste gelegde zal de verdachte worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht.

STRAFBAARHEID

Het bewezene levert op:

Een afbeelding van een seksuele gedraging , waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd,

strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht.

Het feit en de verdachte zijn deswege strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden gebleken zijn die die strafbaarheid zouden opheffen of uitsluiten.

OPLEGGING VAN STRAF OF MAATREGEL

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de na te noemen beslissing passend.

De rechtbank overweegt dat zij het buitengewoon zorgelijk acht dat verdachte geen andere verklaring voor het bewezen verklaarde feit kan geven dan dat hij heeft getracht zijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Gelet op de hoeveelheid afbeeldingen van kinderporno die door de verdachte zijn gedownload, alsmede op het feit dat de verdachte een groot deel van deze afbeeldingen op cd-roms heeft gezet én deze cd-roms heeft bewaard, acht de rechtbank deze verklaring van de verdachte niet geloofwaardig. De omstandigheid dat de verdachte leerkracht is op een basisschool voor speciaal onderwijs en daar remedial teaching geeft, hetgeen impliceert dat hij jonge, kwetsbare kinderen in een één op één situatie begeleidt, en in zijn vrije tijd een dergelijk strafbaar feit pleegt, acht de rechtbank ernstig en zwaarwegend. Dat verdachte zich niet gerealiseerd zou hebben dat zich een wereld van kindermisbruik bevindt achter de afbeeldingen die door hem gedownload zijn en dat hij door deze afbeeldingen te downloaden en te bekijken de kinderporno-industrie heeft gestimuleerd, doet niets af aan verdachtes verantwoordelijkheid. De rechtbank vindt het onbegrijpelijk dat de verdachte -met een dergelijke baan en bijbehorende verantwoordelijkheid- kinderporno in zijn bezit heeft gehad, temeer waar zij constateert dat een groot deel van de kinderen afgebeeld op de door verdachte gedownloade foto- en filmbestanden van een zéér jonge leeftijd is. De rechtbank rekent dit de verdachte zwaar aan. Een behandeling van verdachte bij De Waag acht zij zeer gewenst. Gelet op het feit dat de verdachte nog geen strafblad heeft en ook niet gebleken is van een verdenking van andere strafbare feiten op pedoseksueel gebied, acht de rechtbank een voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf passend en afdoende.

De rechtbank is van oordeel dat de op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen vermelde computer van het merk HP alsmede de 23 cd-roms dienen te worden onttrokken aan het verkeer, omdat de verdachte met behulp van deze computer de afbeeldingen heeft bekeken en (een deel van) deze afbeeldingen op genoemde cd-roms heeft bewaard.

De rechtbank zal de teruggave aan de rechthebbende gelasten van de computer van het merk TAC en de laptop vermeld op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen, aangezien deze voorwerpen niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met een de verdachte betreffend voorlichtingsrapport d.d. 20 maart 2008 uitgebracht door de Stichting Reclassering Nederland.

De oplegging van straf of maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 36b en 36c van het Wetboek van Strafrecht.

BESLISSING

Het ten laste gelegde is bewezen zoals hiervoor aangegeven en levert het strafbare feit op, zoals hiervoor vermeld. De verdachte is deswege strafbaar.

Het meer of anders ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden.

De gevangenisstraf zal niet worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van twee jaar aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of gedurende die proeftijd de hierna te melden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd.

Als bijzondere voorwaarde wordt gesteld dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, te geven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, zulks zolang deze instelling of een door haar aan te wijzen andere reclasseringsinstelling dat gedurende de proeftijd nodig oordeelt, - ook indien dit inhoudt een behandeling bij De Waag gedurende de proeftijd - met opdracht aan die instelling als bedoeld in artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht.

De rechtbank legt aan verdachte op een taakstraf, te weten de werkstraf het verrichten van onbetaalde arbeid gedurende 240 uren.

De rechtbank beveelt dat voor het geval de veroordeelde de taakstraf niet of niet naar behoren verricht de taakstraf wordt vervangen door 120 dagen hechtenis, althans een aantal dagen hechtenis dat evenredig is aan het niet verrichte aantal uren taakstraf .

De rechtbank verklaart onttrokken aan het verkeer de inbeslaggenomen computer van het merk HP en 23 cd-roms.

De rechtbank gelast de teruggave van de inbeslaggenomen computer van het merk TAC en de laptop aan de rechthebbende.

Aldus gewezen door mr. G.H. Meijer, voorzitter, mrs. G.J.J.M. Essink en S.E. Bins-van Waegeningh, rechters, in tegenwoordigheid van E.M. Scheffer als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 april 2008.

Mr. Bins-van Waegeningh voornoemd was buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.