Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RBZLY:2007:BA9677

Instantie
Rechtbank Zwolle-Lelystad
Datum uitspraak
18-07-2007
Datum publicatie
18-07-2007
Zaaknummer
130052 / KG ZA 07-00
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Verzoek toepassing lijfsdwang.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 130052 / KG ZA 07 – 100

Vonnis in kort geding 18 juli 2007

in de zaak van

[eiseres],

wonende te [plaats],

eiseres,

procureur mr. J.P. van Dijk,

tegen

[gedaagde],

wonende te [plaats],

gedaagde,

procureur mr. E.M. Thoenes-van der Veen.

Partijen zullen hierna [eiseres] en [gedaagde] genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding;

de mondelinge behandeling op 19 maart 2007;

de mondelinge behandeling op 12 juli 2007;

de pleitnota van [eiseres];

de pleitnota van [gedaagde];

twee brieven met bijlagen d.d. 9 juli 2007 van de procureur van [gedaagde].

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

[eiseres] en [gedaagde] zijn met elkaar gehuwd geweest.

Bij beschikking van deze rechtbank van 20 maart 2002 is de echtscheiding tussen [eiseres] en [gedaagde] uitgesproken.

Deze beschikking is op 1 mei 2002 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Bij die beschikking is aan [gedaagde] een uitkering tot levensonderhoud van [eiseres] opgelegd van EUR 1.361,34 per maand.

Het geschil

[eiseres] stelt dat [gedaagde] de hem opgelegde alimentatie niet betaalt, dat er

inmiddels een forse betalingsachterstand is ontstaan, dat zij tevergeefs heeft getracht

betaling in der minne te verkrijgen, dat zij haar vordering ter executie uit handen heeft

gegeven aan een gerechtsdeurwaarder, dat deze haar vordering tot heden niet heeft kunnen

innen, omdat [gedaagde] geen vermogens- of inkomensbestanddelen heeft.

[gedaagde] heeft verweer gevoerd.

Standpunt van partijen

Het standpunt van [eiseres]:

[gedaagde] beschikt over middelen van bestaan. Hij voorziet al jaren in zijn levensonder-houd. Er is sprake van betalingsonwil.

Het standpunt van [gedaagde]:

Hij is verwikkeld in juridische procedures, waarin hij hoofdelijk aansprakelijk is voor door derden/beleggers geleden schade ([naam] affaire). Zijn vergunning als zelfstandig tussen-persoon is door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) ingetrokken. Hij moet nu een deel van zijn provisie afdragen aan een tussenpensoon. De oversluitmarkt van hypotheken is veel kleiner dan voorheen, waardoor er minder polissen worden afgesloten. Een gevolg van de Wet op het financieel toezicht is dat hij de door hem gegenereerde provisies over een veel langere periode (tien jaren) moet uitsmeren. Dit alles heeft geleid tot een lagere winst en een lager inkomen, waardoor hij in financiële problemen is gekomen. Daarbij komt dat hij in februari 2006 is veroordeeld tot betaling van een bedrag van EUR 33.000,=. [gedaagde] heeft verklaard dat dit moment de baten ongeveer gelijk zijn aan de lasten.

Er is sprake van betalingsonmacht.

De beoordeling

Van het spoedeisend belang van [eiseres] bij het gevorderde is in voldoende mate

gebleken.

Gebleken is dat het geschil partijen al heel lang verdeeld houdt en dat de “[naam] affaire”

zowel voor [eiseres] als voor [gedaagde] financieel nadeel heeft opgeleverd.

[gedaagde] heeft ter zitting verklaard dat hij bereid is tot overleg met [eiseres] om

tot een oplossing van hun geschil te komen. [gedaagde] staat open voor mediation.

[eiseres] is niet tot overleg met [gedaagde] bereid. [eiseres] gaat niet akkoord met mediation. [eiseres] handhaaft haar vordering.

De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

[eiseres] vordert lijfsdwang tegen [gedaagde].

Lijfsdwang houdt in dat de persoonlijke vrijheid van iemand wordt ontnomen.

Het hoeft geen uitleg dat lijfsdwang zeer ingrijpend is voor degene tegen wie het wordt gebruikt. Lijfsdwang moet worden gezien als het uiterste dwangmiddel.

Dit betekent dat lijfsdwang pas aan de orde kan zijn als alle andere middelen hebben gefaald en er dus geen andere mogelijkheden meer over zijn.

Dat is in de onderhavige zaak niet het geval. [gedaagde] is immers tot overleg met [eiseres] bereid om het geschil te beslechten, al dan niet door middel van mediation.

De voorzieningenrechter komt, gelet op het vorenstaande, niet toe aan het verlenen van verlof tot tenuitvoerlegging van de beschikking van deze rechtbank van 20 juni 2002 door middel van lijfsdwang. De daartoe strekkende vordering van [eiseres] zal derhalve worden afgewezen.

Gelet op de relatie tussen partijen zullen de proceskosten tussen hen worden gecompen-seerd, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

De beslissing

De voorzieningenrechter

Wijst de vordering van [eiseres] af.

Compenseert de kosten van dit kort geding tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Miltenburg, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken op 18 juli 2007.